На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

СПОСОБИ ОПЛАТИ

Оплата на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали, платіжні інтернет‑сервіси і т.д.):
Перед здійсненням оплати зв'яжіться зі мною і повідомте номер роботи, яку Ви хочете придбати, а я повідомлю Вам номер моєї банківської картки і прізвище отримувача. Після одержання від банку SMS про надходження коштів я повідомлю Вам пароль до архіву з необхідною Вам роботою.
При оплаті через термінал не забудьте отримати і зберегти чек - цим ви значно спростите процедуру вирішення будь-яких можливих непорозумінь.

Якщо Ви не користуєтеся послугами ПриватБанку, Ви можете просто поповнити рахунок телефону
        097 649 36 94
- переказом коштів з телефону на телефон, через сервіси поповнення мобільного рахунку.
В будь-якому випадку перед здійсненням оплати обов'язково зв'яжіться зі мною.

Мої телефони:
097 649 36 94 - Київстар
095 934 65 43 - Vodafone
093 521 99 55 - lifecell
0332 71 50 67 - телефон у Луцьку

Viber:  097 118 72 59

Мій e-mail: ureferat@gmail.com

Моя адреса:
м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Кращі способи оплати

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Приклади готових робіт з сайту kursovi.in.ua:

Internet як джерело оперативної інформації: Джерела оперативної інформації. Поняття оперативної інформації. Способи та засоби одержання оперативної інформації. Класифікація джерел інформації. Друковані видання як джерело інформації. Електронні джерела інформації. Правовий статус Інтернет-ЗМІ в Україні: проблеми, перспективи врегулювання. Internet як інформаційний чинник. Internet як засіб формування інформаційної культури. Позитивні впливи Інтернет на гуманітарну безпеку українського суспільства. Негативні впливи Інтернет на гуманітарну безпеку українського суспільства. Наслідки впливу Інтернету на суспільство. Азбучні вірші ХІ-ХVІІІ ст.: Абетка слов'янських духовних джерел. Особливості азбучних віршів XI-XVIII ст. "Азбучна молитва" як один з перших віршованих творів старослов'янської літератури. "Азбучна молитва" Костянтина Преславського. Англія в епоху середньовіччя: Загальна характеристика епохи середньовіччя. Соціально-економічний розвиток Англії в епоху середньовіччя. Зміст економіки середньовіччя. Періодизація, характерні ознаки та типологізація феодальної системи господарства в Західній Європі. Ґенеза феодального господарства в Англії. Феодальне право в Англії. Особливості культурного розвитку Англії в епоху Середньовіччя. Філософія Англії. Історія замкової архітектури середньовічної Англії. Англійська готика. Література раннього середньовіччя. Народна поезія. Балади XIV-XV віків. Романська архітектура. Архівна справа гетьманщини: Особливості архівів і архівної справи козацько-гетьманської України (середина 17-18 століття). Український державний архів 17 ст. Особливості функціонування установ та архівів України - Гетьманщини у 18 ст. "Генеральная малороссийская архива". Ліквідація автономії України та розпорошування документальних матеріалів Гетьманщини. Монастирські архіви. Формування фамільних архівів в Україні-Гетьманщині. Особливості урядово-адміністративної документація Гетьманщини ХVІІІ ст. Урядова документація Гетьманщини. Обліково-статистична документація. Описи маєтностей. Документи центральних і місцевих установ. Документи центральних установ. Документи місцевих установ. Байкарська спадщина Красіцкого: Байка як жанр літератури. Байка як жанр української літератури доби Просвітництва. Теоретичні аспекти процесу формування системи жанрів української літератури доби Просвітництва. Байка як жанр літератури просвітницького реалізму. Байкарська спадщина І. Красіцького. Бібліографічний опис документів: Поняття бібліографічного опису, його функції, вимоги до нього. Історичні етапи розвитку бібліографічного опису. Розвиток книгоопису з давнини до XVIII ст. Розвиток книгоопису в XIX ст. Розвиток теорії та практики бібліографічного опису в XX ст. Методика складання бібліографічного опису. Поняття загальної і спеціальної методики складання бібліографічного опису. Види бібліографічних описів. Загальні правила складання бібліографічних описів. Зони й елементи бібліографічного опису. Загальні правила наведення їх. Процес складання бібліографічного опису. Нові правила бібліографічного опису. Вивчення будови слова в другому класі: Теоретичні засади дослідження вивчення будови слова у 2 класі. Мовно-мовленнєвий розвиток учнів початкових класів як необхідна умова успішного навчання. Сутність і функції методів навчання. Зміст програмових вимог з розділу "Будова слова". Система роботи над вивченням будови слова у 2-му класі. Методика вивчення розділу "Будова слова". Вивчення теми "Будова слова" у 2-му класі. Вивчення особистості підлітка: Особливості методів вивчення особистості підлітків. Проблема діагностики параметрів особистості. Основні методи вивчення особистості. Тестування. Бесіда. Спостереження. Експеримент. Допоміжні методи дослідження. Опитування. Анкета. Аналіз продуктів діяльності. Порівняння. Організаційні методи. Лонгітюдний метод. Практика вивчення особистості підлітка. Опис методів дослідження. Аналіз отриманих результатів. Використання лінгвістичних ігор на уроках рідної мови у 6-му класі: Критичний огляд літератури. Мета і завдання курсової роботи. Використання лінгвістичних ігор на уроках рідної мови у 6-му класі. Гра серед методів формування пізнавальних інтересів учнів. Практика застосування лінгвістичних ігор на уроках мови в 6-му класі. Значення колективізму в сучасних школах. Основні теоретичні засади проведення колективної лінгвістичної гри. Організаційні питання проведення лінгвістичної колективної гри на уроці української мови у шостому класі. Хід колективного уроку-гри. Зразок лінгвістичної гри для проведення уроків мови у 6-му класі. Виховання дітей у творчості Діккенса: Ч. Діккенс - класик критичного реалізму. Виховні мотиви у творчості Ч. Діккенса. Виховні мотиви у романі Ч. Діккенса "Пригоди Олівера Твіста". Виховні елементи в романі "Ніколас Ніклбі". Виховання дітей у романі Ч. Діккенса "Домбі і син". Водосховища Дніпра: Загальна характеристика водосховищ. Водосховища і їх відмінності від інших типів водойм. Загальна характеристика водосховищ Дніпра. Дніпро і його водосховища. Дніпро (до зарегулювання його стоку). Гідрологічний режим водосховищ. Загальна гідрохімічна характеристика водосховищ. Характеристика окремих водосховищ Дніпра. Київське водосховище. Канівське водосховище. Кременчуцьке водосховище. Дніпродзержинське водосховище. Запорізьке водосховище. Каховське водосховище. Вплив моральних цінностей на учнів початкових класів: Теоретичні аспекти дослідження впливу моральних цінностей на учнів початкових класів. Вплив сімейного середовища на дитину та розвиток її моральних якостей. Ідеї виховання моральних цінностей молодших школярів у творчості В. Сухомлинського. Системний підхід у педагогіці В. О. Сухомлинського. Виховання особистості у творчості В.О. Сухомлинського. Вплив сімейного виховання на дитину: Теоретико-методологiчнi засади впливу сімейного середовища на дитину. Батьківський приклад як елемент сімейного впливу. Основні помилки сімейного виховання. Батьківська любов як елемент сімейного виховання. Виховний діалог. Прийняття. Незалежність дитини. Основні проблеми сімейного виховання. Виховання і потреба в емоційному контакті. Виховання і потреба сенсу життя. Виховання і потреба досягнення. Виховання як реалізація визначеної системи. Виховання як формування визначених якостей. Цілі виховання. Вулична робота: соціально-педагогічний аспект: Психологічна характеристика "дітей вулиці". Соціальна феноменологія "дітей вулиці" в Україні. Типологія соціально дезадаптованої поведінки дітей з проблемних сімей. Порушення стосунків дитини й дорослого як першоджерело соціальної дезадаптацiї. Батьківське оточення та ставлення до дітей як основа формування особистості. Батьки очима дітей (за результатами соціологічних досліджень). Конфлікт батькiв та дiтей як передумова "дiтей вулицi". Психологiчнi фактори соцiальної адаптацiї та соціально-педагогічний супровід "дiтей вулицi". дослiдження становища "дiтей вулицi" в Україні. Характеристика сімей "дітей вулиці". Особливості роботи соціального педагога з "дітьми вулиці". Технології соціальної роботи з "дітьми вулиці" та соціально незахищеними дітьми та підлітками. Вулична соціальна робота. Газета як періодичне видання: Газета як вид періодичного видання. Періодичне видання - оперативний вид документа. Газета і журнал як види періодичних видань, їх характеристика. Історія розвитку газети. Матеріальна конструкція газети. Оформлення першої сторінки газети. Шрифти та їх застосування. Заголовний комплекс. Фотоілюстрація в газеті. Композиція періодичних видань. Геополітичні причини руїни: Останній період Української революції. Переяславська рада і її вплив на геополітичну ситуацію тогочасного світу. Зовнішньо- і внутрішньополітичні чинники напередодні укладення Переяславської угоди. Дипломатія Хмельницького. Причини укладання Переяславської угоди та її міжнародно-правовий зміст. Історіографічні концепції та політичні інтерпретації значення Переяславської угоди в історії України. Місце України в міжнародних відносинах Європи часів Б.Хмельницького. Українська держави після смерті Б. Хмельницького. Гетьманщина після смерті Б.Хмельницького. Початок російської експансії. Діяльність І. Виговського щодо подолання московського впливу. Розкол суспільства і початок Руїни. Грибництво: Поняття лісових та рекреаційних ресурсів. Поняття лісових ресурсів України. Визначення лісової рекреації. Лісовий рекреаційний потенціал України. Грибництво як вид лісової рекреації. Характеристика грибів. Збирання та заготівля грибів. Отруєння, що викликаються грибами. Пам'ятка для грибників. Радість "тихого полювання". Гуманістична соціологія Ф. Знанецького: Розвиток соціології у першій половині XX ст. Особливості гуманістичної соціології Ф. Знанецького. Життя і творчість ученого. Філософські підстави соціологічної теорії Знанецького. Методологічні проблеми соціологічної теорії. Соціологія як наука про культуру. Концепція гуманістичного коефіцієнта та теорія соціальних дій. Девіантна поведінка підлітків: Девіантна поведінка підлітків як соціально-педагогічна проблема. Наукове розуміння поняття "девіантна поведінка". Специфіка девіантної поведінки у підлітковому віці. Вікові особливості підлітків як фактор виникнення девіантної поведінки. Причини виникнення девіантної поведінки у підлітків. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми девіантної поведінки. Основні підходи до попередження девіантної поведінки підлітків. Соціально-педагогічна реабілітація підлітків девіантної поведінки. Реабілітаційні соціально-педагогічні технології. Державна таємниця: Поняття державної таємниці. Основні поняття і загальні положення про державну таємницю. Порядок віднесення інформації до державної таємниці. Робота з інформаційними джерелами, які містять державну таємницю. Охорона державної таємниці. Контроль за додержанням вимог про державну таємницю. Відповідальність за порушення законодавства про державну таємницю.