На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Microsoft Word 2000

(курсова робота з інформатики)

Вступ ... 3
Розділ 1. Основні характеристики Microsoft Word ... 4
1.1. Основні версії текстового процесора Microsoft Word ... 4
1.2. Робоче вікно процесора Microsoft Word ... 6
1.3. Режими відображення документів ... 6
1.4. Прийоми роботи з командами рядка меню ... 8
1.5. Панелі інструментів Microsoft Word ... 8
1.6. Основні принципи практичної роботи з текстовим процесором Microsoft Word ... 11
Розділ 2. Інтерфейс програми Microsoft Word ... 14
Розділ 3. Створення та редагування математичних формул у Word ... 21
Розділ 4. Ділова та ілюстративна графіка у Word ... 28
4.1. Робота з малюнками ... 28
4.2. Робота із зображеннями ... 34
Розділ 5. Робота з таблицями у Word ... 38
Висновки ... 48
Література ... 50

Для придбання курсової роботи "Microsoft Word 2000" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Microsoft Word 2000"

Курсова робота "Microsoft Word 2000" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Microsoft Word 2000", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Microsoft Word 2000" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Microsoft Word 2000" і призначений виключно для пошукових систем.

НІМЕЧЧИНА - (Deutschland), Федеративна Республіка Німеччина, гос-у в Центр. Європі. Пл. 357 тис. км2. Нас. 78,7 млн. чол. (кон. 1990). Столиця - Берлін. Перші школи у германців з'явилися з поширенням християнства при монастирях (з 7 в.) і призначалися для послушников. З 9 в. крім цих "внутрішніх" шкіл діяли "зовнішні", де нарівні з майбутніми церковнослужителями могли вчитися представники ср. станів. Школи були і при дружин. монастирях. Значить. вплив на формування ньому. культури надали монастирські школи в Санкт-Галлене і Рей-хенау (нині на терр. Швейцарії) і в Фульде. У. СИМЕОН ПОЛОЦКИЙ - (до чернецтва - Самуїл Гаврілович Петровский-Ситнянович). [12.12(7).1629, Полоцк. - 25.8.1680, Москва], церкв. і суспільств, діяч, педагог, письменник. Вчився в Києво-Могилянській академії, по закінченні до-ой отримав диплом "дидаскала" (вчителя). З 1650 продовжив навчання в Віленської єзуїтській академії. У 1656 прийняв чернецтво в Полоцком Богоявленськом монастирі і став викладачем місцевої братської школи. Тоді ж їм була написана "декламація", з к-рими його учні виступили перед царем Олексієм Михайловичем. У 1664 переселився в Москву, де. НАУМОВИЧ Іван Григорійович - [26.1.1828, Козлів, нині в Тернопільської обл. України, - 16(28).8.1891, Новоросійськ; похований у Києві], суспільств. діяч Галіциї, письменник, видавець. Рід. в сім'ї вчителя. Закінчив гімназію (1844) і духовну семінарію (1848) у Львові. У 1848 - 49 став одним з активних учасників виступів проти нац. дискримінація австр. владою корінного населення Галіциї. Н., з 1851 униатский священик, спочатку розділяв програму польск. нац. руху, пізніше прилучився до т. і, галицко-русявий. партії. У 1871 видавав в Коломие газ. "Російська рада", що поклала початок популярної літрі на галицко-русявий. АВТОРИТЕТ - (лати. auctoritas - значення, вплив, влада) - добровільно вплив к. особи, що приймається індивідом, осн. на визнанні його достоїнств. Виражається в здатності носія А. управляти думками і настроями інших людей, не вдаючись до примушення. Первимі А. для будь-якої людини виступають батьки, з якими пов'язаний перший досвід соціальної взаємодії, спілкування і які виступають для дитини носіями об'єктивних переваг практично у всіх областях життєдіяльності. Беззаперечно підкорення дитини батькам породжує типову педагогічну помилку: батьки затверджуються у думці, що сама по собі їх позиція виступає основою і.
Кожна вагома структурна частина курсової "Microsoft Word 2000" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ГИПЕРОПЕКА - - надмірна турбота про дітей. Виражається в прагненні батьків оточувати дитину підвищеною увагою, захищати навіть при відсутності реальної небезпеки, постійно втримувати дітей біля себе, "прив'язувати" до свого настрою і почуттів. Прі Г. дитина позбавляється можливості самостійно долати труднощі і в результаті втрачає здібність до мобілізації своєї енергії в скрутних ситація, завжди чекає допомоги від дорослих, передусім від батьків. У дитини розвивається т.н. вивчена безпорадність - реакція на будь-яку перешкоду як на непереборне. У цілому Г. властива не дуже товариським матерям, з. Сараєвськоє замах - 28 червня 1914 р. в столиці Герцеговина, Сараєве, двома пострілами з браунінга були убиті австрійський престолонаследник ерцгерцог Франц-Фердинанд і його дружина герцогиня фон-Гогенберг. Цьому здатному викликати наслідки вбивству передували наступні обставини. Франц-Фердинанд і його дружина, що були присутні на маневрах австрійської армії в Боснії, відправилися в Сараєво. По дорозі в міську ратушу на них був зроблений перший замах складачем Габріловичем, те, що кінчилося невдалий. Через декілька годин був зроблений новий замах, на цей раз успішне. Франц-Фердинанд і його дружина були смертельно. МУРАДИДИ - Династія беев Туніса, що правила в 1628-1705 рр. З середини XVI в. Тунис знаходився під владою Туреччини. Країною управляв паша, що призначається з Стамбулу і яничар, що спирався на корпус. Цей корпус складався з сорока секцій по сто чоловік в кожній, на чолі з молодшими офіцерами - деями. Керівне положення належало старшим офіцерам - одобашам і булукбашам, які складали канапу (рада) при паші. У 1590 р. яничари підняли заколот і перебили булукбашей. Після цього сорок деев обрали з своєї середи одного, щоб він здійснював командування військом. Цей дей став справжнім главою уряду, в той час.
У вступі курсової "Microsoft Word 2000" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Михайло Ярославич - Михайло Ярославич - великий князь Тверської і Володимирський, син Ярослава Ярославича Тверського. Народився в 1271 р.; в Твері з 1282 по 1285 р., у Володимирові з 1305 по 1316 р. До досягнення великого княження володимирського Михайло Ярославич стояв у розділі опозиції великим князьям Дмитру і Андрію Александровичам; проти останнього він вступив в союз з Новгородом Великим. У 1304 р., після смерті Андрія Яскраво-червоний., Михайло Ярославич домагається ярлика на велике княження в Золотій Орді, в суперництві з Юрієм московським і при підтримці Новгорода; в з'єднанні з Володимирською областю Тверь могла.

ФОНАРЕВА Наталія Євгеніївна - (15.05.1957). Голова Державного антимонопольного комітету Російської Федерації в урядах В. С. Черномирдіна, С. В. Кирієнко, Е. М. Прімакова з 25.08.1997 м. по жовтень 1998 р. Народилася в Москві. Освіту отримала на торгово-економічному факультеті Московського інституту народного господарства ім. Плеханова (1978) і на юридичному факультеті Російської академії державної служби при Президентові РФ (1997). Кандидат економічних наук. У 1977 - 1989 рр. працювала старшим науковим співробітником ВНИИ по вивченню попиту населення на товари народного споживання і кон'юнктури Міністерства. ПІВДЕННА ОСЕТІЯ - (Республіка Південна Осетія) - держава взападной частини Закавказья. Площа - 3,9 тис. кв. км. Населення - біля 72 тис. чол. Етнічний склад: осетини, грузини, російські. Столиця - м. Цхинвал (35 тис. чол.). Валюта - російський рубель. Президент - Едуард Кокойти (з 2001 р.). Історія осетинського етноса йде корінням в глибоку древність. Сучасні осетини - нащадки древніх скіфів і племен, що жили в Середні повіки на Північному Кавказі аланских. Осетинська мова відноситься до іранської групи индоевропейской язикової сім'ї. У більшості своїй осетини - християни православного сповідання. Алани (яси).
Список літератури курсової "Microsoft Word 2000" - більше 20 джерел. ІВАНА Сергій Борисович - заступник Голови Уряду РФ. Народився 31 січня 1953 р. в м. Ленинграде в сім'ї службовців. Вчився в спеціалізованій школі № 24 з поглибленим вивченням англійської мови. У 1975 р. закінчив філологічний факультет Ленінградського Державного університету ім. А. Жданова по спеціальності "англійська мова". Після закінчення університету працював в системі КДБ СРСР - спочатку 2-го управління (контррозвідка), в потім 1-го головного управління (ПГУ, зовнішня розвідка). У 1976-77 рр. - співробітник 1-го (кадрового) відділу Управління КДБ по Ленінграду і Ленінградської обл., працював в одному. Демографічний спад, зниження рівня смертності - Президент РФ В. Путін: "Ми повинні знизити рівень смертності, збільшити тривалість життя людей, подолати демографічний спад. Вже в найближчому майбутньому ми можемо зіткнутися з недостачею робочої сили, підвищенням соціального навантаження на молоде покоління працюючих". (Послання 2004 року.) "Глибоко переконаний, що успіх нашої політики у всіх сферах життя тісно пов'язаний з розв'язанням найгостріших демографічних проблем. Ми не можемо миритися з тим, що російські жінки живуть майже на 10, а чоловіки - на 16 років менше, ніж в країнах Західної Європи". (Послання 2005.

ЛЕГІТИМНІСТЬ - (лати. legitimus - законний, правомірний) - міра відповідності політичної влади ціннісним представленням індивідів, соціальних груп, суспільства; переконаність населення в необхідності підкорення влади. Автор терміну, німецький вчений М. Вебер, включав в поняття легітимність два основних моменти: визнання влади і обов'язок їй підкорятися. На відміну від легальності, що відображає юридичну правомірність політичної влади, легітимність не має суворого юридичного змісту і пов'язана з суспільним визнанням її законності, з обгрунтуванням правомірності рішень, що приймаються владою. Легітимність.
Посилання в тексті роботи "Microsoft Word 2000" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.  Еріх Ротхакер (1888-1965) - представник так званої культурної гілки філософської антропології. Ротхакер вважає, що людина перш за все характеризується самоцельной активністю, джерело якої лежить в його свідомості. Він прагне представити в своїх філософських міркуваннях людину як живу і творчу особу. Людина, на його думку, - творець і носій культури, яка є джерело свободи людини і його діяльної активності. Культура, на думку Ротхакера, - це реакція людини на дію природи, це спосіб орієнтування в світі. Людина дістанцирован по відношенню до зовнішнього світу, він відкритий миру, і в той же час знаходиться в. ЛЕВИН Курт - (9.9.1890, Познань - 12.2.1947, Ньютон, шт. Массачусетс, США), ньому. і амер. психолог. З 1932 в США. Був близький до берлинской школи гештальтпсихологии, але на відміну від інш. її представників займався передусім експериментальним вивченням волі, афекту і особистості. Розробив концепцію особистості, в основі до-ой лежить запозичене з фізики поняття поля. "Поле" характеризує у Л. психологич. єдність особистості і її оточення і являє собою сукупність взаємопов'язаних чинників, що визначають поведінку людини (полі можливих для даного індивіда подій і полі сил, що зумовлює. ШЕНЛЕЙНА - ГЕНОХА СИНДРОМ - (описана німецькими лікарями J. L. Schonlein, 1793-1864, пізнім - E. Henoch, 1820-1910; синоніми - геморагічний васкулит, геморагічний капилляро-токсикоз, абдоминальная багровіння) - системний васкулит з поразкою дрібних судин (капілярів, венул, артериол); характеризується змінами з боку шкіри, кишечника і бруньок в поєднанні з артралгиями або артритом. У етіології можуть грати роль інфекції (стрептококковая, цитомегаловирусная і інш.), ліків (антибіотики, еналаприл, аминазин і інш.), в патогенезе - підвищений виробіток імуноглобуліну А, який входить до складу імунних.

Знаки і символи - (signs and symbols) Систематичне вивчення знаків в спробі вигадати єдину науку відомо як семиотика, і вона з'явилася з таких дисциплін, як філософія і лінгвістика, одинаково як і з психології. Ці терміни мають тж додаткове і більш спеціалізоване значення в мед. практиці - семиотика є вивченням симптомів. У цьому випадку в мед. діагнозах симптоми є знаками, к-рі є в наявності для інтерпретації. Знак - це стимул, к-рий направляє організм до чого-небудь більшого, ніж він сам, в тому значенні, що ми звичайно говоримо про удар грому як про знак дощу - грім означає дощ. Т. о., знаки, природно. ВоспPіятіє - процес формування за допомогою активних дій суб'єктивного образу цілісного предмета, що безпосередньо впливає на аналізатори. На відміну від відчуттів, що відображають лише окремі властивості предметів, в образі сприйняття як одиниця взаємодії представлений весь предмет, в сукупності його інваріантних властивостей. Образ сприйняття виступає як результат синтезу відчуттів, можливість якого, на думку А.Н. Леонтьева, виникла в филогенезе в зв'язку з переходом живих істот від гомогенної, предметно неоформленої середи до середи, предметно оформленої. У залежності від біологічної значущості, в. Соціально-психологічна рефлексія - розуміння іншої людини шляхом роздуму за нього. Ср.: Він послав розпорядження своєму бурмистру щодо жениной пенсії, наказуючи йому в той же час негайно прийняти від генерала Коробьіна всі справи по маєтку...і розпорядитися про виїзд його превосходительства з Лавріков; живо представив він собі збентеження, марну величавість вигнання генерала і, при всьому своєму горі, відчув деяке злобне задоволення (І. Тургенев, Дворянське гніздо). Немає, тепер він відчував, що поступив недобре, боязко і неискренно, зваливши всю етичну провину на обмежену і жалюгідну жінку, і уявляв собі її гіркоту. СИППЛА СИНДРОМ - (описаний американським лікарем J. Н. Siррlе, рід. в 1930; синонім - синдром множинних ендокринних неоплазий, тип 2А) - поєднання медуллярного рака щитовидної залози, феохромоцитоми і первинний гиперпаратиреоза. Рака щитовидної залози звичайно виявляють при обстеженні з приводу вузлового зобу: при ультразвуковому дослідженні в щитовидній залозі виявляють гипоехогенний дільницю неоднорідної структури з нечіткими контурами і збільшені шийні лімфатичні вузли, при радіоізотопному дослідженні - холодний вузол; в крові підвищені рівні базального і стимульованого кальцитонина (основний продукт секреції.