LPT-порт і СOM-порт

(курсова робота з інформатики)

Вступ ... 3
Розділ 1. Будова, принцип дії, функціонування ... 5
1.1. Паралельний інтерфейс: LPT-порт ... 5
1.1.1. Інтерфейс Centronics ... 5
1.1.2. Традиційний LPT-порт ... 6
1.1.3. Розширення паралельного порту ... 10
1.1.4. Стандарт IEEE 1284-1994 ... 11
1.2. Послідовний інтерфейс: СOM-порт ... 12
2.2.1. Інтерфейс RS-232C ... 16
2.2.2. Інфрачервоний інтерфейс ... 16
2.2.3. Інтерфейс MIDI ... 18
2.2.4. Ресурси СOM-портів ... 21
Розділ 2. Тестування, налагодження, відновлення ... 22
2.1. LPT-порт ... 22
2.1.1. Конфігурування LPT-портів ... 22
2.1.2. Використання паралельних портів ... 23
2.1.3. Несправності і тестування паралельних портів ... 25
2.2. СOM-порт ... 28
2.2.1. Конфігурування СOM-портів ... 28
2.2.2. Використання СOM-портів ... 29
2.2.3. Несправності і тестування СOM-портів ... 31
Висновок ... 36
Література ... 37

Для придбання курсової роботи "LPT-порт і СOM-порт" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"LPT-порт і СOM-порт"

Курсова робота "LPT-порт і СOM-порт" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "LPT-порт і СOM-порт", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "LPT-порт і СOM-порт" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "LPT-порт і СOM-порт" і призначений виключно для пошукових систем.

ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ - область науки, що вивчає историч. розвиток освітньої практики і пед. знання в їх єдності, а також у взаємозв'язку з совр. проблемами освіти і пед. наук. Інтегруючи дані педагогіки, соціології, історії філософії і культури, історії психології і інш., І. п. розглядає ист. процес як невід'ємну частину историко-культурного процесу. У структурі ист. пед. процесу, що охоплює розвиток як практики утворення і виховання, так і пед. знання, виділяються відповідно дві осн. предметні зони. Кожна з них як область дослідження володіє относн. тельной самостійністю, але в своїй суті вони єдині, бо. ЄВРЕЙСЬКА АВТОНОМНА ОБЛАСТЬ - Освічена 7.5.1934 (з 1928 Біробіджанський авт. р-н). Входить в Хабаровський край Рос. Федерації. Пл. 36 тис. км2. Нас. 220,9 тис. чол. (1991). На терр. області проживають представники св. 100 національностей; переважають росіяни, українці; евреев-ок. 4%. Центр - Біробіджан. У 1989 на 1000 чол. населення у віці 15 років і старше доводилося 817 чол. з вищою і середньою (повним і неповним) освітою. У галузях економіки зайняте (1989) ок. 40 тис. фахівців, в т. ч. ок. 11 тис. з вищим і св. 28 тис. зі ср. спец. освітою. Освоєння совр. терр. області почалося в 40-х рр. 17 в. З заселенням краю в 60-е. ПРОПОЗИЦИЯ - (лати. propositio - думка (в логіці), пропозиції (в лінгвістиці) - семантична константа, инвариант, значення, відділений (по Г.Фреге) від вербальних способів його вираження. У сучасній лінгвістиці тексту П. використовується з метою опису семантичного або інформаційного змісту тексту. Вміст цього поняття в різних наукових напрямах і у окремих авторів широко варіює. Деякі лінгвісти вважають П. абстракціями, інші - психологічною реальністю; деякі прирівнюють їх до логічних думок, а інші називають П. значення пропозицій (Лайонис, 1977). Частіше за все термін П. вживається для позначення відносин. СОЙМОНОВ Михайло Федорович - [15(26).5.1730, Москва, - 17(29). 10.1804, Серпухов], гос. діяч, один з організаторів техн. освіти в Росії. Вчився в академич. гімназії і Моськ. артилерійській школі (1738 - 49). Служив унтер-офіцером, брав участь в проведенні гидрографич., геодезич. і карто-графич. робіт в Сибірі. Обер-прокурор Сенату (1764). Командир Берг-колегії (1771 - 81 і 1796 - 1801); творець і керівник (1773 - 76 і 1796 - 1801). Гірського уч-ща для підготовки гірських офіцерів - першого висш. техн. уч. закладу в Росії (нині С. гірський ин-т). Склав проект.н. Статут уч-ща, в основі к-рих лежала ідея широкої.
Кожна вагома структурна частина курсової "LPT-порт і СOM-порт" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Сім'я - (ст. славши. - сім "я") - природно-етично-правовий спосіб єднання чоловіка і дружини, заснованого на любові, браку, сімейній власності, народженні і вихованні дітей. У сім'ї виникає особливий тип связности людей, що іменується "природною соборностью", де значення життя людини виявляється не в ньому самому, а в сімейній спільності, в інших її членах. Юридичні основи сім'ї: оформлення браку, шлюбний контракт, народження дитини, права і обов'язків кожного її члена. Функції сім'ї: генеративная (об'єднувальна), рекреационная (відтворення потомства), коммуникативная (спілкування). "ОСЛЯЧИЙ ХВІСТ" - угруповання російських художников-авангардистов на чолі з М. Ф. Ларіоновим і Н. С. Гончарової, що відділилася від "Бубнового валета" і що влаштувала дві однойменні виставки в Москві і Санкт-Петербурге (1912). У виставках брали участь К. С. Мальович, К. М. Зданевич, А. В. Шевченко, С. П. Бобрів, В. Е. Татлін, М. З. Крокував, А. В. Фонвізін, М. В. Ле-Дантю і інш. У Санкт-Петербурге експонувалися також роботи учасників Союзу молоді (В. Д. Бубнової, В. І. Маркова (Матвея), О. В. Розанової, П. Н. Філонова і інш.). Назва групи нагадувала про гучну містифікацію представників парижской. Афіна - в міфах древніх греків богиня мудрості і справедливої війни. Народилася від Зевса і Метіди (мудрості). Зевс проковтнув свою вагітну дружину, потім Гефест (або Прометей) розколов його голову сокирою, і звідти з'явилася Афіна в повному бойовому озброєнні і з воинствующим кличом. Силою і мудрістю Афіна рівна Зевсу. Її атрибути - змія і сова, а також егіда - щит з козиної шкури з головою змееволосой Медузи, який володіє магічною силою і лякає богів і людей. Священне дерево Афіни - маслина. Афіна періоду героїчної міфології бореться з титанами і гігантами. Вона убила горгону Медузу. Жоден смертний не.
У вступі курсової "LPT-порт і СOM-порт" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Антанта, Балканська - Союз Греції, Туреччини, Югославії і Румунії, створений в 1934 за активною участю Франції і підтримці Англії з метою збереження рівноваги сил на Балканах в рамках Версальської системи. На освіту Антанти Балканської вплинув ряд чинників: загроза фашистської агресії і посилення впливу Німеччини і Італії на Балканах, прагнення Франції укріпити свої позиції в Європі шляхом розширення системи військових блоків, а також зростання революційного руху, викликане економічною кризою 1929-34 і прагнення подавити його спільними зусиллями. Підписанню договору про створення Антанти Балканської передували.

ПАНА - Михайло Вікторович (1920, Москва - 2001, там же), російський лінгвіст, фонетист. Книга Панова "Російська фонетика" (1967) стала справжньою енциклопедією цілої області лінгвістичних знань друга підлога. 20 в. Дві задачі - познайомити студентів з русявий. фонетикою і навчити їх лінгвістично, тобто системно, мислити - вирішували і лекції, які Пана читав в МГУ (по їх матеріалах в 1979 вийшов підручник Панова "Сучасна російська мова. Фонетика"). Книга Панова "Історія російської літературної вимови" (1990) не тільки представляє панораму произносительних манер. Церетелі Іраклій Георгійович - (20 листопада 1881, Кутаїс, - 21 травня 1959, Нью-Йорк). З старовинного дворянського роду, що збіднів, син Г.Е. Церетелі - публіциста, суспільно-політичного діяча. Гімназистом познайомився з народническими і марксистськими ідеями. У 1900 поступив на юридичний факультет Московського університету. У 1901 голова виконкому студентських організацій Москви, за участь в студентському русі в числі інших засланець в Східний Сибір, звільнений в 1903. Повернувшись на Кавказ, вступив в РСДРП, член Тіфлісського комітету. Після 2-го з'їзду партії (1903) меншовик, головний редактор журналу "Квалі" (.
Список літератури курсової "LPT-порт і СOM-порт" - більше 20 джерел. РОЛДУГИН Сергій Павлович - (р. 28.09.1951) Друг сім'ї В. В. Путіна, хресний батько старшої дочки Махай. Освіту отримав в Ленінградської державній консерваторії ім. Грав в Академічному симфонічному оркестрі філармонії, був солістом симфонічного оркестру Маріїнського театру. З його братом вчився В. В. Путін. Сергій жив в іншому місті і, коли приїхав в Ленінград, брат познайомив його з Володей. Товаришують з 1977 м. Зі слів С. П. Ролдугина, В. В. Путін йому як брат: "Раніше, коли мені нікуди було подітися, я йшов до нього, і у нього спав і їв" ( першої особи. Розмови з Володимиром Путіним. М., 2000. С. 33). Коли. ПОВЕДІНКА ПОЛІТИЧНА - форма участі особистості, соціальної спільності людей в здійсненні політичної влади, захисті своїх політичних інтересів. Виділяють два основних типи політичної поведінки: політична дія і політична бездіяльність. Політична дія є форма активності політичного суб'єкта, направлена на політичні відносини, політичну систему суспільства і її інститути і інші об'єкти. Цільова спрямованість політичної дії може бути конструктивною і деструктивною. Це залежить від багатьох чинників і умов об'єктивного і суб'єктивного характеру. Суб'єктивні чинники - це сукупність політичних знань, ідей і інших компонентів.

ЯБЛУКО ОБЩЕРОССИЙСКОЕ СУСПІЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ - найбільш представницька організація "демократичної опозиції" в країні, що претендує на роль політичного центра, однаково видаленого як від радикально-ліберального правлячого режиму, так і від "народно-патріотичної" опозиції. Чисельність об'єднання, за експертними оцінками, досягає 4-5 тис. чоловік (включаючи членів його молодіжної організації). Рух будується за територіальним принципом. Вищим органом "Яблука" є з'їзд. Поточне керівництво здійснює Центральну раду (ЦС) - 58 членів, бюро ЦС - 12 членів, "голова руху і його заступники. Контроль за їх діяльністю здійснює ревізійна комісія. Головою.
Посилання в тексті роботи "LPT-порт і СOM-порт" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Півень - У народній свідомості існує як втілення вогню. У старовину слов'яни присвячували його Свентовіду і визнавали за кращу умилостивляющую жертву богу вогню - Сварогу. Його прізвиськами були "Свідчимо-цар", "Будімір-цар", він представляв на рідній Русі незмінно вірні години, дозволяючи взнати час вночі. "Півень співає - значить, нечистій силі темній час прийшов!" - говорять в народі, що твердо вірить, що з вечора і "до перших півнів" належить бродити по землі всякому втіленню межа. "Півень співає - на небі до заутрене дзвонять!" - засуджують благочестиві. ЗНАК - сучасні лінгвістика і структурализм розглядають "знак" як термін, вказуючий "поняття" або "значення". Тобто під знаком розуміється деякий умовний об'єкт - предмет, що почуттєво сприймається або явище,  - що представляє при певних умовах деяке смислове значення, яке може бути предметом, явищем, відношенням, процесом або абстрактним поняттям. Знак може бути копією об'єкта (природні знаки), що представляється, його ознакою (наприклад, в алегоріях) або символом. Семиотика - загальна теорія знаків - підкреслює, що знаки можуть приймати безліч форм, включаючи. Темперамент - (від лати. temperamentum - належне співвідношення частин, пропорційність), характеристика індивіда з боку його динамічних особливостей: інтенсивності, швидкості, темпу, ритму психічних процесів і станів. Два компоненти знак (позитивний, негативний) і модальність (радість, горе, страх, смуток, гнів і т.д.). Розрізнюють власне Т. як певне стійке поєднання психодинамических властивостей, що виявляються в діяльності і поведінці, і його органічну основу. Відомі три основні системи пояснень її суті, з яких дві перші мають лише історичний інтерес. Перша (гуморальная) зв'язувала стан.

ПОНИЖЕННЯ МЕНТАЛЬНОГО РІВНЯ - (Abaissement du niveau mental) - пониження рівня свідомості, ментальний і емоційний стан, що переживається як "втрата душі". "Це зменшення напруження свідомості можна порівняти з низьким стовпчиком барометра, пророчим погану погоду. Гонус знижується, і людина відчуває себе байдужим, замкненим і пригніченим. У нього немає більше ні бажання, ні сміливості зустрітися з проблемами дня. Тіло його неначе наливається свинцем і здається, що жоден його член не хоче рухатися. І все це результат того, що людина не має ніякої додаткової енергії. Це добре відоме явище аналогічне втраті душі. ТІНЬ -  Нижня частина особистості. Сума всіх особових і колективних психічних установок, які внаслідок своєї несумісності з свідомо вибраним образом життя не можуть бути пережиті і об'єднуються у відносно автономну часткову особистість з конкретними несвідомими тенденціями. По відношенню до свідомості Тінь поводиться компенсаторно, її дія внаслідок цього може виявитися як негативним, так і позитивним. Як персонаж сну Тінь з'являється у вигляді істоти однієї підлоги зі сновидцем. Як частина особистого несвідомого ( див. вище ) Тінь відноситься до Я, але як архетип ( див. вище ) "Сатани" ( Widersacher. ГРУПОВА ДИНАМІКА - (.. от. греч. dynamis - сила) - сукупність всередині групових соціально-психологічних процесів і явищ, що характеризують весь цикл життєдіяльності малої групи і його етапи: освіта, функціонування, розвиток, стагнацію, регрес, розпад. До процесів Г. д. відносяться керівництво і лідерство, прийняття групових рішень; нормообразование, тобто виработка групових думок, правил і цінностей; формування функционально-ролевой структури групи; згуртування; конфлікти, груповий тиск і інші способи регуляции індивідуальної поведінки, тобто всі ті процеси, які фіксують і забезпечують психологічні зміни, що. "Підйоми і спади" - Деякі психологи вважають, що повсякденні проблеми, виникаючі в нашому житті (грошові турботи, транспортні пробки або спори з дітьми) є істотним джерелом стресу. Під час досліджень в цій області учасників просили оцінити свій стан за минулий місяць по так званій "шкалі неспокою". Результати показують, що чим вище міра стресу, пов'язаного з повсякденними проблемами, тим гірше психологічний стан учасників. Позитивні події, або "підйоми", видно, прямо пов'язані з психологічним благополуччям у жінок, однак у чоловіків цей зв'язок виражений слабіше. Найбільш поширені причини підйомів і.