На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Internet як джерело оперативної інформації

(курсова робота з документознавства)

Вступ ... 3
Розділ 1. Джерела оперативної інформації ... 5
1.1. Поняття оперативної інформації ... 5
1.2. Способи та засоби одержання оперативної інформації ... 9
1.2.1. Класифікація джерел інформації ... 9
1.2.2. Друковані видання як джерело інформації ... 13
1.2.3. Електронні джерела інформації ... 19
1.3. Правовий статус Інтернет-ЗМІ в Україні: проблеми, перспективи врегулювання ... 25
Розділ 2. Internet як інформаційний чинник ... 29
2.1. Internet як засіб формування інформаційної культури ... 29
2.2. Позитивні впливи Інтернет на гуманітарну безпеку українського суспільства ... 42
2.3. Негативні впливи Інтернет на гуманітарну безпеку українського суспільства ... 44
Розділ 3. Наслідки впливу Інтернету на суспільство ... 47
Висновки ... 53
Література ... 55

Для придбання курсової роботи "Internet як джерело оперативної інформації" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Internet як джерело оперативної інформації"

Курсова робота "Internet як джерело оперативної інформації" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Internet як джерело оперативної інформації", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Internet як джерело оперативної інформації" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Internet як джерело оперативної інформації" і призначений виключно для пошукових систем.

ЕТНІЧНІ ГРУПИ - в Росії. Проблеми освіти. Росія - багатонаціональна гос-у. Неросійське населення складає ок. 20% і включає, за оцінками офиц. статис-тич. установ, представників ок. 120 етносов. Фахівці-етнографи іноді нараховують в Росії в 2 - 3 рази більше етнич. спільності. По своєму нац. складу Рос. Федерація не має аналогів в світі. Серед суб'єктів Федерації 32 мають статус нац.-територіальних, для к-рих "кореними", або "титульними", виступають ок. 40 етносов. До титульним етносам республік і округів відноситься ок. 10% населення Росії. З цього числа лише 6% проживають на їх території; інші. СПРАВЕДЛИВЕ СПІВТОВАРИСТВО - (англ. - just community), воспитат. система, побудована на демокр. принципах управління подітий. колективом і методі нравств. дискусій дорослих і учнів. Ідея "С. з." запропонована амер. психологом Лоуренсом Кольбергом (1927 - 87), що розробив когнитивную концепцію морального розвитку особистості і методику еволюційного нравств. виховання. Первоє "С. з." він організував в 1971 - 73 в дружин. в'язниці (шт. Коннектікут, США). Узагальнивши покладе, результати експерименту, зробив спробу перенести елементи еволюційного виховання в практику обще-образоват. уч. закладів. Перше. ИСОКРАТ - (Isokrates) (436 - 338 до н. е., Афіни), інш.. оратор, педагог, мораліст. і политий. мислитель. Ймовірно, учень софістів Горгия і Продіка; був слухачем Сократа. Ок. 390 відкрив в Афінах школу красномовства, краї швидко набула популярності по всій Греції. Курс навчання тривав 3 - 4 року і коштував досить дорого - до 1000 драхм. До нас дійшли 21 мова і 9 листів Для розуміння пед. переконань І. наиб. важливі мови XIII ("Проти софістів", 390) і XV ("Про обмін майном", 353), а також XI ("Бузирис", 388 - 386) і X ("Олена", 384 - 381), що демонструють. МИЖУЕВ Павло Григорійович - [16(28).2. 1861, Севастополь, - 1932, (?)], педагог, публіцист. У нач. 1880-х рр. закінчив Морське уч-ще в Петербурге. У 1885- 1902 викладав франц. яз. в 6-й петерб. гімназії. У 1902 - 24 гл. бібліотекар Петерб. технол. ин-та. З 1906 одночасно викладав в разл. вузах Петербурга, проф. Після Окт. революції продовжував викладацьку роботу. Історик педагогіки, автор трудів по історії зап. і амер. школи кон. 19 - нач. 20 вв., вів хроніку з питань освіти за рубежем в пед. журналах ("Русявий. школа", "Пед. збірник" і інш.), писав на ці теми в "Пед.
Кожна вагома структурна частина курсової "Internet як джерело оперативної інформації" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

УПЕРТІСТЬ - - стійка негативистическое поведінка, виникаюча у відповідь на будь-які пред'явлені в категоричній формі вимоги (див. Негативізм). У. уперше виникає в дитячому віці як реакція активного протесту у відповідь на придушення дорослим дитячої самостійності, недооцінку індивідуальності дитини, спроби повністю контролювати його поведінка, грубі і численні заборони і т.п. На самому початку така реакція являє собою спробу дитини відстояти своє право на самостійні вчинки, відстояти власне "Я". У цьому випадку вона грає позитивну роль. Дорослі ж звичайно сприймають це як неслухняність або як пасивний опір. ФАУЛЗ - (Fowles) Джон (1926, Чи-він-Ці, Ессекс - 2005, Лайм-Риджис), англійський письменник. Вивчав французьку літературу і мову в Оксфорді, викладав в Греції, Франції і Британії. Визнання як письменника отримав після виходу в світло романа "Колекціонер" (1963) - історії про людину, яка викрала дівчину і тримала її під замком, поки вона не померла. Репутація Фаулза як винахідливого письменника з необмеженою фантазією підтвердилася з публікацією романа "Волхв" (1966), що розвиває традицію англійського романа виховання, що відстоює ідею свободи волі, характерну для усього його. РИЦАРСТВО - військова каста в середньовічних державах Західної Європи, що виділилася з привілейованих станів, як найбільш надійний оплот батьківщини. Діти християн благородного походження готувалися до присвячення в рицарство з семирічного віку при дворах князів і інших знатних феодальних владик. Тут вони проходили відповідне виховання і школи в ролі пажів і зброєносців. Нічим не зганьблений юнак, досягши двадцятирічного віку, після дієприкметника св. Таємниць, особливим обрядом отримував присвячення в рицарі. Феодал, при дворі якого він знаходився, ударяв його коленопреклоненного плазом мечем по.
У вступі курсової "Internet як джерело оперативної інформації" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Карміл - Кармель. Карміл 1) Місто в гористій частині Іудеї (І. Нав. 15:55); на горі Карміл паслися стада багатого Навалу (1 Цар 25), і там Саул поставив пам'ятник в честь перемоги над амаликитянами (1 Цар. 15:12). Розвалина Карміла збереглася досі на горі Кермель в 10 км до південного сходу від Хеврона 2) Назва гірського хребта, який був межею між коленами Манассиї і Асира (И. Нав. 19: 26), і також півострова, який вдається в морі і утворить затоку при м. Акка. Кармил, тобто сад, за свою красу оспівується Іс. 35:2; Песн. П. 7:6. Срав. Ієр. 50:19. Зі слів одного мандрівника, вся гора покрита зеленню; на її.

ВОЛИНСКИЙ Артемій Петрович - (1689 - 27.06.1740), державний діяч і дипломат. З древнього дворянського роду. З 1704 на службі, спочатку солдат драгунського полку, потім (з 1711) ротмистр. Брав участь в Прутськом поході. У 1715-19 вже в чині підполковника їздив з дипломатичними дорученнями в Персію. У 1719-24 Волинський був астраханским губернатором, виступив одним з організаторів Персидського походу 1722-23. У 1725-30 (з невеликими перервами) в чині генерал-майора був губернатором в Казані. Волинский - один з небагато російських дворян, що досягли високого положення у час бироновщини. У 1738 він був призначений. ТЕРОРИЗМ - (від франц. terreur - страх, жах) - насильні дії (переслідування, руйнування, захват заложників, вбивства і проч.) проти цивільного населення, а не військових, з метою страхання, придушення волі противників, конкурентів, нав'язування певної лінії поведінки. Методи тероризму формувалися віками. Древня історія знає приклади тотальної війни із знищенням жінок, дітей і усього живого, що повинне було навести жах на суперників. Але, як правило, таке озлоблення супроводило самі військові дії. Інакша справа, коли терористичними методами підмінялася сама війна. Так, в 66-73 рр. н. е. в Палестіне діяла.
Список літератури курсової "Internet як джерело оперативної інформації" - більше 20 джерел. Україна "самостийная" - Україна - європейська (по місцеположенню) держава між Євразією-Росією і Центрально-Східною Європою. Принципова відмінність України від Росії полягає у відсутності синдрому евразийства, "третього Рима" і інших великодержавних спрямувань. Для України характерна социокультурная і конфессиональная многополярность титульного етноса, однак українська культура і мова поки не може виступати як транслятор в межцивилизационном діалозі. Після проголошення незалежності були незаперечні передумови для упевненого погляду в майбутнє України. На території країни розташований географічний центр. СИСТЕМА ПОЛІТИЧНА - 1) механізм організації і здійснення політичної влади, що являє собою цілісну, впорядковану сукупність державних і громадських організацій, об'єднань, политико-правових норм, принципів; 2) теоретичний конструкт, що є засобом системного аналізу політики, при якому будь-яка політична освіта, напр., партія, розглядається як специфічна політична система. Теорія С.п. активно розробляється, американськими політологами з середини 50-х рр., її основи закладені Д.Істоном, що розглядає С.п. як саморазвивающийся і саморегулирующийся організм, активно реагуючий на поступаючі із зовнішньої середи.

МАРГИНАЛЬНОСТЬ ПОЛІТИЧНА - (від лати. margo - край) - термін, уживаний для позначення соціальної якості свідомості і поведінки особистості, шара, субгруппи. М. означає відрив від первинного соціального субстрат, припинення суспільних зв'язків, що визначають суть особистості і групи, а також принципову неможливість поновлення подібних інтеграційних зв'язків. Маргинальная особистість - проміжна, прикордонна людина, яка відчуває своє місце в світі, лише належачи до якому-небудь псевдомасовому, ініційованому потестарними органами, руху. Маргинали не об'єднані ніяким спільним інтересом або метою, характеризуються відсутністю.
Посилання в тексті роботи "Internet як джерело оперативної інформації" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ФУТУРОЛОГІЯ - (від лати. вчення про майбутнє) - сукупність уявлень про майбутнє людства, що охоплює перспективи розвитку соціальних процесів. Часто вживається як синонім прогнозування і прогностики. Термін "футурологія" запропонований німецьким соціологом О. Флехтхемом (1943) як назва для "філософії про майбутнє". У світовий Ф. розрізнюють декілька видів: апологетичний, що спирається на технологічні теорії і суспільний прогрес, що зводить лише до зростання рівня техніко-економічного розвитку (3. Бжезинский, Г. Кан, Р. Арон. Б. де Жувенель, Ж. Фурасье); ліворадикальний, представники. ЯПОНИЗАЦИЯ - прийняття японської організаційної практики в інших суспільствах. Ключові елементи передбачають пунктуальне відношення до постачання і виробництва без створення запасів; безперервне удосконалення і нульові дефекти; загальна якість менеджменту; участь робітників, їх навчання і облік вислуги років; корпоративний добробут, вікові системи заробітної плати і союзи підприємств. У дебатах об японизации підняті дві великі проблеми. Перша виникає, коли модель японської практики передбачається перемістити в інші суспільства. Одні теоретики віддають перевагу широкою і/ або статичної моделі, а інші -. Аргумент до публіки (демагогія) -  - волання до почуттів, настроїв, упередженням слухачів з метою відвернути їх від серйозного і об'єктивного розгляду якого-небудь питання і схилити в його рішенні в потрібному виступаючому напрямі. Поширене, хоч і негідна поведінка. - Добродії, в момент, коли ви будете приймати рішення, голосувати чи за цей нерозсудливий новий закон або відкинути його, беріть до уваги наступну: нині рішуче все - наука, мистецтво, література, філософія, публіка, нації, прагнуча стати сім'ями, люди, мешкаючі почуттям, люди, мешкаючі вірою, геніальні одинаки і широка маса - рішуче все рухається зараз в.

Коучинг - згідно з визначенням, затвердженим ICF (Межд. асоціацією коучинга), За допомогою процесу К. клієнти заглиблюють свої знання, поліпшують свій КПД і підвищують якість життя. Понятіє К. з'явилося в російській мові порівняно недавно - в сірок. 1990-х рр. У розумінні цієї області консультативної практики у фахівців немає єдиного підходу: одні розглядають К. як тривалу і складну роботу консультанта з керівником, направлену на його особове зростання; інш. вважають, що це - управлінський консалтінг (але "з людською особою"); треті розуміють під К. спеціальне тренування для досягнення. ТЕОРІЯ ПОЛЯ ЛЕВИНА - Левін (Lewin K., 1890-1947), германо-американський психолог, відомий своїми дослідженнями в області потреб, волі, афектів, демократичного управління в групах. Левин виходив з положення, що основою людської активності в будь-яких її формах є потреби (квазипотребности). Що Утворюються в актуальній ситуації в зв'язку з прийнятими намірами, цілями, вони і направляють активність людини. Потреба створює в особистості систему напруження, прагнучу до розрядки, в якій і укладається, по Левіну, задоволення потреби. Розрядка потреби здійснюється в певній ситуації, званій Левіном психологічним. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ БЛОК - (англ. functional block) - структурна одиниця алфавіта перетворень вхідної інформації в короткочасній пам'яті. У термінах такого алфавіта м. би. якісно описані як елементарні, так і більш складні пізнавальні дії. Поняття блоку використовується в суворо функціональному значенні для виконання аналітичної задачі дроблення пізнавальних дій і розкриття їх мікроструктури. Методом мікроструктурного аналізу виявляються різні Ф. би., кожний з яких виконує одну або більше за функції по перетворенню інформації, що пред'являється. Виділений ряд Ф. би. або рівнів переробки інформації, які потенційно. ДУШІ -  К. Г. Юнг: "Якщо психіка людини являє собою щось, то це щось неозоро складне і характеризується необмеженим різноманіттям, і його неможливо охопити за допомогою однієї лише психології влечений. У найглибшому подиві і з непередаваним захопленням я завмираю, споглядаючи безодні і висоти природи людської душі, чий внепространственний мир таїть в собі незмірну повноту образів, які були зібрані і органічно об'єднані мільйонами років розвитку життя. Моя свідомість подібно оку, що відображає самі видалені простори, але саме психічне не-Я непросторово наповнює собою цей простір. І ці.