На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

ГАРАНТІЇ:

Стосовно можливості обману
Продаючи Вам курсову роботу, я продаю лише її копію, я нічого не втрачаю від того, що студент в якомусь із ВУЗів її здасть, я буду її і далі спокійно продавати, то який мені сенс когось обманювати?
Головна гарантія - здоровий глузд. Якби Ви хотіли когось обманути, Ви б стали повідомляти номера своїх мобільних, домашній телефон і домашню адресу, щоб обманута Вами людина мала можливість якомога довше Вас діставати?

Стосовно якості і відповідності вимогам
Всі представлені на сайті роботи були виконані на замовлення у відповідності до загальноприйнятих вимог і норм (шрифти, відступи, абзаци, інтервали, заголовки і т.п.).
Всі роботи успішно здавалися.
Крім того, Ви маєте можливість перед придбанням роботи ознайомитись з її першими п'ятнадцятьма сторінками і скласти власне уявлення про її якість і відповідність вимогам.

В будь-якому випадку - телефонуйте і я відповім на всі Ваші запитання (або повідомте номер свого мобільного - наприклад, по e-mail, і я зателефоную Вам).

Мої телефони:
097 649 36 94 - Київстар
095 934 65 43 - Vodafone
093 521 99 55 - lifecell
0332 71 50 67 - телефон у Луцьку

Viber:  097 118 72 59

Мій e-mail: ureferat@gmail.com

Моя адреса:
м. Луцьк, вул. Гордіюк, 47‑77.

Гарантії - курсові роботи

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Приклади готових робіт з сайту kursovi.in.ua:

LPT-порт і СOM-порт: Будова, принцип дії, функціонування. Паралельний інтерфейс: LPT-порт. Інтерфейс Centronics. Традиційний LPT-порт. Розширення паралельного порту. Стандарт IEEE 1284-1994. Послідовний інтерфейс: СOM-порт. Інтерфейс RS-232C. Інфрачервоний інтерфейс. Інтерфейс MIDI. Ресурси СOM-портів. Тестування, налагодження, відновлення. LPT-порт. Конфігурування LPT-портів. Використання паралельних портів. Несправності і тестування паралельних портів. СOM-порт. Конфігурування СOM-портів. Використання СOM-портів. Несправності і тестування СOM-портів. Акцентуації характеру і девіантна поведінка: Теоретичні підходи дослідження взаємозв'язку між акцентуаціями характеру і схильністю до девіантної поведінки. Характер, його структура і вплив на поведінку людини. Поняття характеру та його структури. Основні риси типового характеру та поняття акцентуації. Природа характеру. Вплив акцентуації характеру підлітків і молоді на їх поведінку. Теоретичні передумови вивчення впливу акцентуації характеру підлітків і молоді на їх поведінку. Типи акцентуацій характеру та їх вплив на поведінку підлітків і хлопців. Емпіричне дослідження акцентуацій характеру. Характеристика методики дослідження. Аналіз результатів дослідження. Апробація п'ятифакторного особистісного опитувальника МакКреа-Коста: Теоретичні засади дослідження апробації п'ятифакторного опитувальника МакКреа-Коста. П'ятифакторна модель рис особистості. П'ятифакторний опитувальник МакКреа-Коста. Адаптація опитувальника для діагностики п'яти факторів особистості. Оцінка ефективності тесту "Велика п'ятірка" і приклад його практичного використання. Емпіричне дослідження. Актуальність теми, організація дослідження. Опис результатів емпіричного дослідження. Аналіз результатів емпіричного дослідження. Архівне забезпечення конфіденційних документів: Теоретичні засади дослідження особливостей архівного забезпечення конфіденційних документів. Сутність конфіденційної інформації. Особливості організації конфіденційного діловодства. Визначення складу конфіденційних документів. Характеристика архівного забезпечення конфіденційних документів. Охорона документів, що містять конфіденційну інформацію. Архівне зберігання та забезпечення схоронності документів. Перевірка їх наявності. Особливості забезпечення фізичної схоронності конфіденційних документів. Балади Шевченка: Т.Г. Шевченко - основоположник нової української літератури. Жанр балади у творчості Т.Г. Шевченка. Жанр балади в теорії літератури. "Причинна" - перша відома балада Т.Г. Шевченка. Балада "Тополя". "Лілея" і "Русалка". Варіантність аналізу художнього твору: Теоретико-методологічні аспекти аналізу художнього твору. Концепція літературної освіти і завдання аналізу художнього твору в школі. Принципи аналізу художнього твору. Варіантність аналізу художнього твору в методиці викладання літератури. Важливість варіантності аналізу художнього твору. Особливості аналізу художніх творів у системі оглядового вивчення творчості письменника. Шляхи аналізу художнього твору. Вивчення громадської думки методами соціологічної діагностики: Теоретичні засади дослідження вивчення громадської думки. Поняття громадської думки. Вивчення громадської думки. Методи вивчення громадської думки. Кількісні методи у вивченні громадської думки. Якісні методи у вивченні громадської думки. Вивчення творчості Ліни Костенко: Вивчення біографії Ліни Костенко. Основні методичні засади вивчення біографії письменника на уроці української літератури. Вивчення біографії Ліни Костенко (урок 1). Вивчення творчості Ліни Костенко (5 год.). Провідні мотиви лірики Ліни Костенко (урок 2). Біблійні мотиви у творчості Ліни Костенко. Ліро-епічні поезії у творчому доробку (урок 3). Історія написання й видання та художня цінність історичного роману у віршах "Маруся Чурай" (урок 4-5). Вимоги до обліку конфіденційних документів: Теоретичні засади дослідження особливостей обліку конфіденційних документів. Сутність конфіденційної інформації. Особливості організації конфіденційного діловодства. Характеристика вимог до обліку конфіденційних документів. Визначення складу конфіденційних документів. Порядок обліку, зберігання і використання конфіденційної інформації. Вихованість школярів як умова попередження відхилень у поведінці: Важковиховувані діти як педагогічна проблема. Специфіка, вікові особливості і причини виникнення відхилень у поведінці. Специфіка девіантної поведінки у підлітковому віці. Вікові особливості підлітків як фактор виникнення девіантної поведінки. Причини виникнення девіантної поведінки у підлітків. Педагогічна занедбаність і шляхи її запобігання. Волинь у роки перебудови: Основні події суспільно-політичного життя Волині у 1988-1989 роках. Напередодні проголошення незалежності України (1990 рік). Завершення перебудови. Політичне протистояння 1991 року на Волині. Вплив національного виховання на формування етнічної толерантності: Теоретичні засади дослідження впливу національного виховання на формування етнічної толерантності. Сутність національного виховання. Толерантність як дієвий чинник демократизації сучасного українського соціуму. Етнічна толерантність як соціально-психологічне явище. Аналіз особливостей впливу національного виховання на формування етнічної толерантності. Психологічні особливості молодшого шкільного віку. Особливості виховання толерантності в учнів початкової школи. Вплив сімейного середовища на дитину: Теоретико-методологiчнi засади впливу сімейного середовища на дитину. Як сімейне середовище впливає на дитину. Роль сім'ї в формуванні готовності дитини до шкільного навчання. Дослідження особливостей впливу сімейного середовища на дитину. Обдарована дитина в сім'ї. Відеоадаптери: Аналіз, передумови. Будова, принцип організації, функціонування. Тестування, настройка. Гендерні аспекти у творчості марка вовчка та Жорж Санд: Гендерні аспекти у творчості Марка Вовчка. Зображення трагічної долі жінки-кріпачки - найвищий мистецький рівень, досягнутий Марком Вовчком. Еволюція феміністичних поглядів у пізній період творчості. Феміністичні ідеї в творчості Жорж Санд. Перший період творчості письменниці. Творчість другого періоду. Третій період творчості Аврори Дюпен. Гетьманат Скоропадського: Переворот і становлення гетьманату П. Скоропадського. Напередодні перевороту. Проголошення гетьманської Української держави та громадська реакція на цю подію. Зовнішня політика гетьманського уряду. Розвиток освіти та культури в період гетьманування П. Скоропадського. Боротьба проти гетьманату і повалення його влади. Гризуни Камінь-Каширського району: Теоретико-методологічні та організаційні аспекти дослідження гризунів Камінь-Каширського району. Огляд літературних джерел. Систематика. Морфологія. Матеріали та методика досліджень. Методика відлову. Фізико-географічна характеристика району досліджень. Результати власних досліджень та їх обговорення. Загальна характеристика виду гризунів. Еколого-морфологічна характеристика домінуючих видів гризунів Камінь-Каширського району. Польова миша. Миша лісова. Миша жовтогорла. Домова миша. Білка звичайна. Щур сірий. Бобер. Мишівка. Ховрахи. Гіпотеза як складова соціологічного дослідження: Філософське розуміння гіпотези. Гіпотеза та її значення в контексті емпіричного соціологічного дослідження. Проблема, об'єкт і предмет дослідження. Визначення мети і задач дослідження. Попередній системний аналіз об'єкта дослідження. Висунення робочих гіпотез. Демократизація суспільства: Поняття і типологія демократії. Проблема її вивчення. Теоретичні засади вивчення демократії. Типи демократії. Фази демократизації суспільства. Політичний маркетинговий аналіз як метод дослідження політичних процесів в умовах переходу до демократії. Державний суверенітет України. етапи розвитку: Держава Київської Русі (VI - початок XIII ст.). Загальний історичний огляд подій та особистостей. Галицько-Волинське Князівство - продовження традиції русько-української державності (перша пол. XIII - друга пол. XIV ст.). Українська держава в роки визвольної війни 1648-1654 рр. Українська державність початку ХХ століття. Відродження української держави (березень 1917 - квітень 1918 рр.). Держава П. Скоропадського. Українська народна республіка часів Директорії (листопад 1918 - листопад 1920 рр.). Західноукраїнська Народна Республіка (1918-1923 рр.). Формування радянської державності в Україні (1917-1920 рр.). Суверенітет України на сучасному етапі.