На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

BIOS

(курсова робота з інформатики)

1. Складові частини BIOS ... 3
2. Архітектура BIOS ... 6
2.1. Розширення BIOS ... 6
2.2. Вектори переривань BIOS ... 7
2.3. Області даних BIOS ... 9
3. Настройка BIOS ... 12
3.1. Тест початкового включення POST ... 14
3.2. Конфігурація комп'ютера - BIOS Setup ... 21
Література ... 38

Для придбання курсової роботи "BIOS" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"BIOS"

Курсова робота "BIOS" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "BIOS", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "BIOS" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "BIOS" і призначений виключно для пошукових систем.

РОСІЯ, Російська Федерація - гос-у у вост. частини Європи і сівба. частини Азії. Пл. 17 075,4 тис. км2. Нас. 148 179 тис. чол. (1994). У складі Федерації 20 республік, 6 країв, 50 областей, 2 міста федерального значення, 1 авт. область, 10 авт. округів (про суб'єктів Федерації - республіках, авт. області і авт. округах див. також отд. статті). Гос. яз. - російський. Столиця - Москва. У 1994 на 1000 чол. населення у віці 15 лет.н. старше доводилося 857 чол. з вищим і середнім (повним і неповним). освітою (в 1989 - 806 чол.). У нач. 90-х рр. в галузях економіки було зайнято ок. 20,6 млн. фахівців, в т. ч. ок. 8,7 млн. НАВЧАННЯ - спільна цілеспрямована діяльність вчителя і учнів, в ході до-ой здійснюються розвиток особистості, її освіта і виховання. Поняття "Про." багатозначно. Властивість навчатися належить до числа фундаментальних властивостей всіх живих систем. Кібернетика розуміє О. ще ширше, говорячи, напр., про самообучающихся системи. У ході соціального розвитку О. стає окремим, специфич. виглядом суспільств. діяльність, перетворюється в засіб передачі соціального досвіду. Можливо виділення різних аспектів поняття "Про.". На общепед. рівні О. розглядається як один з видів діяльності по. СИМОНОВ Павло Васильович - (р 20 4 1926, Ленінград), нейро- і психофизиолог, акад РАН (акад АН СРСР. з 1987), дер мед наук (1961), проф. (1969). Закінчив Воєн. -мед академію в Ленінграде (1951), працював там же і у воен. клинич госпіталі З 1960 в системі АН, з 1962 в Ін-ті висш. нервової діяльності (з 1982 директор). Акад -секр (з 1988). відділення фізіології РАН, гл. ред "Журналу вищої нервової діяльності км І II Павлова" (з 1982). Чл Нью-Йоркской і нек-рих др АН, поч ч Павловського науч. об-ва США Гос. пр СРСР. (1987, в колективі). за створення і розробку методів діагностики і прогнозування стану мозку людини. Методологічні основи педагогіки (соціальної педагогіки) - теоретичні, науково-теоретичні основи педагогіки, соціальної педагогіки (ті вчення, теорії, концептуальні підходи, на основі яких розвивається педагогіка, соціальна педагогіка) і теоретичні основи самої педагогіки, соціальної педагогіки (власні теорії, вчення, концептуальні підходи, принципи педагогіки, соціальної педагогіки). *Педагогічні основи проблеми (об'єкта педагогіки, соціальної педагогіки: педагогічного, соціально-педагогічного дослідження, педагогічної, соціально-педагогічної практики) - початкові, головні положення, що визначають розуміння самого явища, форми (особливості).
Кожна вагома структурна частина курсової "BIOS" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Засобу інформаційних і комунікаційних технологій (кошти ИКТ) - програмні, програмно-апаратні і технічні засоби і пристрої, функціонуючі на базі микропроцессорной, обчислювальної техніки, а також сучасних коштів і систем транслювання інформації, інформаційного обміну, забезпечуючі операції по збору, продуцированию, накопиченню, зберіганню, обробці, передачі інформації і можливість доступу до інформаційних ресурсів локальних і глобальних комп'ютерних мереж. До коштів ИКТ відносяться: ЕОМ, ПЕВМ; комплекти термінального обладнання для ЕОМ всіх класів, локальні обчислювальні мережі, пристрої введення-виведення, засобу введення і маніпулювання текстовою і. ГЕЛЬДЕРЛИН - (h?)(lderlin) Іоганн Крістіан Фрідріх (1770, Лауфен на некарі - 1843, Тюбінген), німецький поет. У 1788-93 рр. вивчав богословие в Тюбінгене, товаришував з сусідами по кімнаті - студентами-теологами (пізніше великими філософами) Г. В. Гегелем і Ф. Шеллінгом. Прихильник Французької революції ("Гімни ідеалам людства"). Життєвий шлях поета трагічний - за 10 років після випускного екзамена він встиг написати лише романа і драму, а також вірші (з них за житті Гельдерліна було опубліковано тільки 70 віршів, але він вже не взнав про це, тому що в 1802 м. впав в божевілля). Ф. Александров А. Н. (1880-і - 1930-і (?) рр.) - Курський археолог-любитель. Вчився в Харківському університеті на початку XX століття. Літом 1910 р. за дорученням Імператорського Московського Археологічного суспільства провів археологічну розвідку в долині Сейму між Льговом і Рильськом, виявивши там і описавши в своїх публікаціях сім пам'ятників (городища Соловенськоє, Сугрово, Велике і Мале Івановські, Свинячий Острів, Гора Івана Рильського; неолітичне місцезнаходження Котовец-острів). На всіх обстежених пам'ятниках були закладені ним шурфи, але при цьому фіксувалися тільки зустрінуті речі. У. А. Городцов оцінив звіт.
У вступі курсової "BIOS" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Премацци Людвіг Осипович - Премацци (Людвіг Осипович) - перспективний живописець і пейзажист (1818 - 1891), що працював майже виключно аквареллю, народився в Мілане, дістав освіту в тамтешній Академії Мистецтв і в 1848 р. переїхав в Росію, де імператор Микола I невдовзі доручив йому написати трохи акварельних зображень павільйонів петергофского парку і 15 видів кронштадтских зміцнень. Ці роботи зробили Премацци відомим при найВищому дворі і в колу російської аристократії. Протягом багатьох років він користувався репутацією кращого в Росії майстра по частині акварелі. У 1854 р. Імператорська Академія Мистецтв, за.

ГЕОГЛИФИ - гігантські рукотворні зображення на поверхні землі, висічені на камені або вирізані в грунті у вигляді борозен. Були виявлені в Європі (зображення людей і тварин на крейдяних горбах Південної Британії, 1 в. до н. е. - 6 в. н. е.) і Америці (в штатах Каліфорнія і Арізона в США, в Чілі і Перу). Найбільш славнозвісні геоглифи в пустелі Пампа-Колорада, на півдню від ріки Наська в Перу (300-800 рр.). Загальна площа малюнків - ок. 500 км2. Ширина ліній - 30-50 м, довжина досягає трохи кілометрів. Геоглифи чудово збереглися, оскільки на гірському плато, де вони були створені, майже не буває дощів. Наукове. СПРАВЕДЛИВІСТЬ - морально-правова категорія, що відображає уявлення про повинне. Поняття справедливості пов'язане з принципом еквівалентності обміну, виникаючого у відносинах людини і людини, людини і суспільства, людини і долі, людини і природи, людини і Бога і т. д. Цей принцип встановлює необхідність прийнятної подяки за річ, вчинок або слово, що реалізовується право, виконаний борг і взагалі будь-яке діяння або недіяння, яке може мати соціальні наслідки або відповідає представленням суспільства або конкретного індивіда про подібні наслідки. Для встановлення поняття справедливості в.
Список літератури курсової "BIOS" - більше 20 джерел. ДЕМОКРАТІЯ - (греч.demos народ, kratos - влада) - народовладдя. Але в реальному житті демократія не є народовладдям, оскільки весь народ не може виконувати функції політичного володарювання. Під демократією розуміють форму правління держави, що характеризується визнанням народу джерелом влади, рівноправністю громадян, підкоренням меншини більшості при прийнятті рішень і визнанням цінності думок, інтересів меншини, виборністю основних органів держави і іншими характерними ознаками, основним з яких виступає дотримання прав і свобод людини. Класичне вираження Черчилля: "Демократія - самий гірша з режимів. СПРАВЕДЛИВІСТЬ ПОЛІТИЧНА - здійснення природних або нормованих відносин між суб'єктами і об'єктом політики, інститутами і громадянами, державним апаратом і населенням. Політична справедливість є дуже динамічним і трудноопределимим поняттям в соціальній і політичній практиці. Вона залежить від багатьох чинників: від форми політичної організації, зрілості політичної культури, політичного режиму, розподілу суспільних і політичних інтересів і т. д. Політична справедливість перебуває в стадії становлення. Її зріла форма пов'язана з розгортанням інститутів політичної свободи і демократії розширяється сектор справедливості. Причому.

ОСТРОГОРСЬКИЙ Мойсей Якович (1854-1919) - юрист, письменник і громадський діяч. У політології вважається разом з Дж. Брайсом і Р. Михельсом одним з "батьків партологиі (дисципліни, що вивчає політичні партії). Острогорський здобув освіту в Петербурзькому університеті, після закінчення якого служив в департаменті міністерства юстиції. Потім слідує від'їзд до Франції і навчання в Паризькій школі політичних наук, яку він закінчив в 1885 р., представивши дисертацію "Витоки загального виборчого права". У 1892 р. з'явилася перша робота Острогорського "Права жінок". Цю роботу юридичний факультет Паризького університету відзначив.
Посилання в тексті роботи "BIOS" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Буало-Депрео, Нікола - (1 листопада 1636, Париж - 13 березня 1711, Париж) - французький поет, найбільший теоретик класицизму. Вчився на юридичному факультеті Паріжського університету. У 1677 призначений придворним историографом Людовіка XIV. З 1684 - член французької Академії наук. Випробував сильний вплив раціоналізму Декарта. Основні положення естетики класицизму викладені Буало у віршованому трактаті "Поетичне мистецтво" (Lart poetique, 1674, русявий. пер. 1957). Трактат складається з чотирьох частин (або піснею). У першій викладаються загальні принципи; друга присвячена ліричним жанрам (ідилія, елегія. ЕНЕРГІЯ - універсальна кількісна міра руху і взаємодії всіх видів енергії (по-грецькому energcia - дія). Основною властивістю енергії є її збереження при будь-яких перетвореннях. У механіці закон збереження енергії (в первинній термінології - живих сил) був відкритий не відразу. Його окремі випадки використали Галілей і Лейбніц, а в загальній формі він був обгрунтований Лейбніцем. У приданні цьому закону універсального характеру вирішальне значення зіграли дослідження процесів перетворення теплоти в роботу і зворотно і встановлення механічного еквівалента теплоти. Ці дослідження в середині XIX в. виконали Р. F63.0 Патологічний потяг до азартної гри - Цей розлад полягає в частих повторних епізодах участі в азартній грі, домінуючій в життя суб'єкта і ведучих до зниження соціальних, професійних, матеріальних і сімейних цінностей. Пацієнти можуть ризикувати своєю роботою, робити великі борги і порушувати закон для того, щоб добути гроші або відхилитися від виплати боргів. Вони описують сильний потяг грати в азартну гру, яке насилу піддається контролю, а також опановуючі думки і представлення акту гри і тих обставин, які супроводять цьому акту. Зти опановуючі уявлення і потяг звичайно інтенсифікуються в той час, коли в їх житті мають місце стреси. Цей.

ОППЕНГЕЙМА - УРБАХА СИНДРОМ - (Оппенгейма атрофический липоидний плямистий діабетичний дерматит, Урбаха липоидний діабетичний некробіоз; описаний австрійськими дерматологами M. Oppenheim, 1876-1949, потім E. Urbach, 1893-1946) - рідкий хронічний дерматоз у хворих цукровим діабетом, що розвивається внаслідок микроангиопатии, що приводить до некробіозу дерми з подальшим відкладенням в ній липидов; характеризується осередковою дезорганізацією і липоидной дистрофією коллагена. Частіше боліють молоді жінки. Звичайно на передній поверхні гомілок, тилі грон і стоп з'являються невеликі синюшно-рожеві плями або гладкі плоскі вузлики. ГРАФІЧНА ІНДИКАЦІЯ - один з трьох основних способів (поряд зі знаковою і стрілочною індикацією) подачі інформації оператору. Г. і. придбаває все більше значення в зв'язку з широким поширенням графічних дисплеїв. Найбільш поширеними видами Г. і. є графіки і діаграми. Графік (графічне зображення функціональної залежності) доцільно застосовувати в тих випадках, коли оператору для прийняття рішення важлива загальна форма функції, що відображається, а в процесі рішення необхідні інтерполяція і екстраполяція даних. Основними кодами (елементами), що використовуються при побудові графіка, є лінії і позиція. Окомірна. Жіночність (феминность) - характеристики, пов'язані з жіночою статтю (Великий тлумачний соціологічний словник. С. 208), або характерні форми поведінки, очікувані від жінки в даному суспільстві (Гидденс. С. 680), або ж "соціальне певне вираження того, що розглядається як позиції, внутрішньо властиві жінці" (Tuttle). Традиційно передбачається, що фемининнось біологічно зумовлена, і їй приписувалися такі риси, як пасивність, чуйність, м'якість, поглощенность материнством, дбайливість, емоційність і т. п. Ці уявлення знаходилися у відповідності з отнесенностью жінок до приватної, а не також до публічної. СУБЛІМАЦІЯ - (сублімування) - в психоаналізі З. Фрейда - процес і механізм перетворення енергії сексуального потяга, характерний заміною сексуальної мети на мету більш віддалену і більш цінну соціально: енергія сексуального потяга перетворюється в соціально прийнятні форми активності, зокрема - творчу активність. Один з механізмів захисту психологічної (=> механізм захисний),, що знімає напруження в ситуації конфлікту шляхом десексуализации первинних імпульсів і перетворення їх в соціально прийнятні форми, шляхом трансформації інстинктивних форм психіки в більш прийнятні для індивіда і суспільства.