На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Сучасні школи соціології права (другий варіант)

(курсова робота)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади вивчення соціології права ... 4
1.1. Загальна характеристика предмету, структури, методів, функцій соціології права ... 4
1.2. Школи соціології права Америки ... 14
1.3. Школи соціології права України ... 19
Розділ 2. Загальна характеристика розвитку соціології права на сучасному етапі ... 22
2.1. Особливості формування соціології права за кордоном ... 22
2.2. Вітчизняні тенденції та перспективи розвитку соціології права в Україні ... 28
Висновки ... 31
Список використаних джерел ... 32

Для придбання курсової роботи тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову

Курсова робота виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Робота успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Приклади моїх готових курсових:

Культура педагогічного спілкування вчителя початкових класів

Формування комунікативної компетентності старшокласників у загальноосвітньому навчальному закладі

Керування документаційними процесами та професійна підготовка документознавців у 21 ст.

Форми та види культури

Використання дидактичних ігор в навчальному процесі початкової школи

Анотація: сутність, функції, якісні характеристики

Текст як головний реквізит документа (другий варіант)

Соціологічні ідеї Сен-Сімона