На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Розвиток мислення молодшого школяра у навчальному процесі

(курсова робота)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні основи проблеми розвитку мислення молодшого школяра у навчальному процесі ... 5
1.1. Феномен мислення в психолого-педагогічній літературі ... 5
1.2. Поняття навчальної діяльності молодшого школяра у вітчизняній і зарубіжній літературі ... 8
1.3. Особливості мислення молодшого школяра ... 16
1.4. Вплив навчання на розвиток мислення молодшого школяра ... 18
Розділ 2. Експериментальне вивчення розвитку мислення молодшого школяра у навчальному процесі ... 21
2.1. Опис методики дослідження ... 21
2.2. Аналіз отриманих результатів ... 22
2.3. Комплекс занять з розвитку мислення учнів молодших класів ... 26
2.4. Результати контрольного експерименту ... 27
Висновок ... 33
Література ... 35
Додатки ... 38

Для придбання курсової роботи тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову

Курсова робота виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Робота успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Приклади моїх готових курсових:

Методи групової терапії в системі корекційної роботи девіантної поведінки підлітків

Вплив ціннісних орієнтацій молоді на її самооцінку

Анотація: сутність, функції, якісні характеристики

Розвиток вольових якостей дітей старшого дошкільного віку у процесі рухливих ігор

Проблема морального виховання особистості у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського

Соціологічні ідеї Сен-Сімона

Розвиток процесів пам'яті молодшого школяра

Підліткова агресія в контексті соціальної адаптації учнів