На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Вплив ціннісних орієнтацій молоді на її самооцінку

(курсова робота)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти вивчення ціннісних орієнтацій в психологічній науці ... 5
1.1. Ціннісні орієнтації як предмет наукового аналізу ... 5
1.2. Структура цінностей та потреб ... 17
1.3. Поняття самооцінки у вітчизняній та зарубіжній психології ... 26
1.4. Ціннісні орієнтації як складова спрямованості та самосвідомості особистості ... 29
Розділ 2. Емпіричне дослідження ціннісних орієнтацій та потреб молоді ... 33
2.1. Характеристика вибірки та підбір методів ... 33
2.2. Аналіз результатів дослідження ... 36
Висновки ... 45
Література ... 47
Додатки ... 50

Для придбання курсової роботи тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову

Курсова робота виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Робота успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Приклади моїх готових курсових:

Психологічні особливості спілкування в молодшому шкільному віці

Спеціальні періодичні видання з документознавства / документології в Україні

Технології соціальної роботи з клієнтами похилого віку

Сім'я в контексті сучасних соціологічних досліджень

Теорія постіндустріального суспільства

Психологічні особливості обдарованості молодших школярів

Культура педагогічного спілкування вчителя початкових класів

Форми та види культури (другий варіант)