На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Закони Хаммурапі

Стародавній Вавилон: особливості утворення, суспільний лад та державний устрій. Утворення Вавилонської держави. Суспільний лад. Державний устрій. Закони Хаммурапі як пам'ятка права Стародавнього Вавилону: основний зміст. Законник Хаммурапі і причини його появи. Характерні риси права. Право власності за законами Хаммурапі. Зобов'язальне право. Окремі договори за законами Хаммурапі. Купівля-продаж і обмін. Наймання. Договір позики. Боргові відносини. Договір зберігання речей. Договір доручення. Зобов'язання з приводу заподіяння шкоди. Шлюб, сім'я, спадкове право. Відносини батьків і дітей. Спадкове право. Кримінальне право. Злочини і покарання. Злочини проти особи - життя, здоров'я, честі, гідності. Злочини проти власності. Злочини проти сім'ї та моралі. Покарання. Процес. Докази.

ЕКСПЕРИМЕНТИ УМОВИ:


- організація попереднього теоретичного аналізу досліджуваного явища;
- конкретизація гіпотези;
- визначення репрезентативного числа учасників експериментальних і контрольних груп, що порівнюються по основних показниках;
- встановлення оптимальних термінів проведення експерименту;
- організація безперервної циркуляції інформації між дослідником і випробуваними;
- систематична реєстрація виявів досліджуваних явищ різними способами і коштами;
- зміна умов проведення експерименту (повтор, спрощення і ускладнення ситуацій, перехресний їх вплив);
- постійний аналіз отриманого фактичного матеріалу.

Джерело: didacts.ru

© 2006-2019  kursovi.in.ua