На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

ПЛАН-ПРОГНОЗ - план прогностического (перспективного) характеру, в основу якого встановлений науково обгрунтований прогноз процесів в освіті, економіці і інш. областях і майбутнього їх стану. ПОСИЛКА - поштове відправлення. Інше значення - висловлювання (формула), з якого робиться висновок або умовивід. ПЕРЕКОНАННЯ АТЕЇСТИЧНІ - упевненість особистості в істинності материалистич. світогляди, науч. атеїзму, заснована на даних науки і практики і що реалізовується в поведінці. На відміну від религ. віра, У. а. неможливі без опори на певну суму знань про мир, передусім знань філософських. Філос. основою У. а. є діалекту ко-материалистич. вчення про мир, об-ве і людині. Формірованіє У. а. відбувається внаслідок засвоєння особистістю основ діалектико-мате-риалистич. світогляди. У ході цього процесу материалистич. знання особистості стають її суб'єктивним надбанням, супроводяться певними емоціями, перетворюються в. БЕЗПОВОРОТНЕ - (від лати.) - те, що не може бути повернено назад; так називаються процеси, напрям і хід яких не можуть здійснюватися в зворотну сторону, напр. час, рух, перетворення енергії руху, життєві процеси (розвиток організму від яйця до смерті, травлення), людська історія і т.д. ДОЛИХОЦЕФАЛИЧЕСКИЙ - Що Має довгу, вузьку голову. Див. черепний індекс.

Олігархія

- (або олигократия), (греч. oligarсhia, від oligos - нечисленний і arche влада), режим, при якому влада (політична, економічна і інш.) належить вузькій групі осіб (наприклад, фінансової олігархії). Термін уперше зустрічається у древньогрецький авторів (наприклад, у Арістотеля, Полібія) для позначення такої форми державного пристрою, яка виникає внаслідок виродження аристократії. У системі Арістотеля О. противополагается аристократії як її перекручена форма; в аристократії управляють небагато, але що ставлять задачею свого управління загальне благо; в Є чотири вигляду Про.: в першому доступ до уряду дається громадянам з не дуже високим майновим цензом; у другому уряд заміняє вакантні місця по власному обранню, причому ценз, що дає право вибору, значно підвищується; в третьому урядові посади спадкові; в четвертому не існує ніякого загального порядку і закону, а панує грубе свавілля що захопили владу; ця форма О. гірше всіх і наближається до деспотії. У всіх класифікаціях древності і середніх віків О. поміщалася свою, але оскільки її визначення не представляє цілком об'єктивних відмітних ознак, то підведення тих або інакших держав під цю рубрику досить довільне. Як найбільш типовий приклад О. в пізніший час частіше за все приводять середньовічні італійські республіки, особливо Венецию. З класифікацій нового часу О. зникла як самостійна державна форма, але досить часто і нині говорять про олігархію, коли бажають визначити групу осіб, що захопили владу і довільно нею що користуються - все одно в якій державі - в монархії або в республіці.

Джерело: vocabulary.ru

© 2006-2019  kursovi.in.ua