На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

НАДІЯ - віра в здійсненність бажаного. Надія виражається в таких формах поведінки і мислення, які ілюзорно або реально наближають бажане: в терпінні, в здатності стійко перенести знегоди,  в світлому світовідчуванні. Гортатор - (лати. hortator) - начальник веслярів на військовому кораблі (римський термін; еквівалентний грецький: келейст). БАЗАР Сент-Аман - (19 вересня 1791, Паріж29 липня 1832, Куртрі) - французький соціаліст, учень і послідовник Сен-Симона. Був одним з лідерів руху карбонариев у Франції; проникшись ідеєю республіканського правління, створив лігу "Друзів істини", опублікував безліч статей і брошур з політичних питань. Разом з Анфантеном видавав журнал "Виробник" (1825). Кавалер ордена Почесного легіону (1815). Базар затверджував, що приватна власність є причиною експлуатації. Для її знищення необхідно відмінити право успадкування і зробити власність державною. Суспільна наука повинна оцінити зміни, що відбулися в. ВОРОНИЦИН Іван Петрович - (1885-1939) - сов. дослідник історії свободомислия і атеїзму, автор підмурівок, роботи "Історія атеїзму" (1928-1930), вмісна великий фактич. матеріал. Незважаючи на нек-рі допущені помилки, труд В. зіграв значить, роль в період становлення масового атеїзму в СРСР. МАНУАЛЬНИЙ - [від лати. manualis - ручний] - ручний, що виконується за допомогою рук (напр., М. терапія).

ПСИХОЛОГІЧНА КОНЦЕПЦІЯ УМОВ ТРУДА

запропонований німецьким вченим В. Хаммером підхід, відповідно до якого аналіз і оцінка умов труда оператора повинні провестися не взагалі, а з урахуванням того, як ці умови заломлюються шляхом психологічного опосредования на результати діяльності в даних умовах. П. до. у. т. безпосередньо витікає з розробленого С.Л. Рубінштейном положення про те, що "поведінка людини детерминируется зовнішнім світом опосередковано через його психічну діяльність". У відповідності з П. до. у. т. вплив зовнішніх умов труда виявляється: 1) в кінцевому результаті труда (продукті); 2) в стані і самопочутті працюючих, включаючи і особові ознаки; 3) в структурі трудової діяльності; 4) в характері протиріч між задачею, що виконується і умовами її виконання (ці протиріччя можуть обумовити, напр., розробку рекомендацій по раціоналізації виробництва, текучість робочої сили, зловживання ліками і т. п.). При реалізації П. до. у. т. необхідно визначити, як впливає чинник умов труда, що оцінюється на чотири основних компоненти діяльності людини: 1) интенциональний компонент (потребностно-мотивационная сфера); 2) операційний компонент (сам процес діяльності, її ефективність); 3) активационно-регуляторний компонент (стану, регулюючі специфічну діяльність); 4) базовий компонент (стан фізичних функцій, що забезпечують неспецифічну напруженість). При цьому необхідно забезпечити багатомірний облік комплексу впливаючих чинників і науково обгрунтовану їх субоптимизацию. Іспользованіє П. до. у. т. корінним образом відрізняють її від широко поширеного физиолого-гігієнічного підходу аналізу умов труда, при якому основна увага приділяється виявленню чинників, зухвалих виникнення передчасного стомлення і професійних захворювань, і розробці заходів по їх запобіганню.

Джерело: vocabulary.ru

© 2006-2019  kursovi.in.ua