На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Соціологія - (отлат. societas - суспільство і. . логия) -. наука про суспільство як цілісну систему і про окремі соціальні інститути, процеси, соціальні групи і спільність, відносини особистості і суспільства, закономірності масової поведінки людей. Майоратне майно - в XVIII-XIX вв. позначення нерухомого майна, перехідного лише спадкоємцям згідно із законом. РЕНТА - Всякий дохід, що регулярно отримується з каптала, майно, землі, що не вимагає від їх власника підприємницької діяльності. ПЕРЦЕПЦІЯ - (лати. perceptio - сприйняття) - почуттєве сприйняття, відображення речей в свідомості через органи чуття. У філософії Лейбніца П., як нижча (несвідома) форма духовності, відрізняється від апперцепции. У філософії Юма П. - термін, вказуючий "враження (відчуття) і "ідеї (почуттєві образи пам'яті) як нарізно, так і в сукупності. Аутсайдер - (англ. outsider) - відстаючий, невдаха, "козел відпущення".

ЗАКОНИ НАВЧАННЯ

(англ. lawsof learning). На рубежі XIX-XX сторіч амер. психолог Е. Торндайк (Thorndike, 1874-1949) сформулював декілька емпіричних узагальнень, які отримали назву "принципів навчання" або "3. н.". Найчастіше йому приписують слід. "3. н.".
Закон готовності, або установки (англ. law of readiness): попередня готовність до акту (в найпростішому випадку, стимул-реакція), підвищує задоволення від його виконання.
Закон використання (практики) (англ. law of use): акти або асоціації, які використовуються (вправляються, повторюються), тим самим посилюються (зміцнюються) в порівнянні з тими, які не використовуються.
Закон вправи (англ. law of exercise): при інших рівних умовах повторення акту сприяє навчанню і полегшує подальше виконання акту. Др. словами, "повторення - мати вчення".
Однак в більш пізніх роботах Торндайк приводив приклади ситуацій, коли повторення однієї і тієї ж дії абсолютно нічому не навчає людини: напр., випробуваний повинен був 3000 разів намалювати із закритими очима лінію довжиною 4 дюйма. Зроблений Торндайком висновок можна назвати законом некорисності повторення ("самого по собі"): "Повторення одних і тих же ситуацій саме по собі проводить так мало змін в людській психіці, як приблизно повторення однієї і тієї ж депеші на дроті змінює природу цього дроту".
Закон частоти (англ. law of frequency): при інших рівних умовах, чому більше акт повторюється, тим більше швидко відбувається навчання цьому акту. (Неважко помітити велику смислову близькість 3 законів: використання, вправи і частот.)
Закон ефекту (англ. law of effect): пов'язане з актом задоволення посилює, а незадоволення ослабляє зв'язок між стимулом і реакцією.
Потрібно додати, що навчання (вчення) Торндайк розуміє як встановлення і зміцнення зв'язку між стимулом (ситуацією) і реакцією, міцність (сила) якої оцінюється фактичною імовірністю настання даної реакції у відповідь на дану ситуацію. При цьому Торндайк не був (і сам себе не вважав) прихильником бихевиоризма, якщо з останнім зв'язувати заперечення можливості і необхідності вивчення свідомості. (Б. М.)

Джерело: vocabulary.ru

© 2006-2019  kursovi.in.ua