На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

РЕГІОНАЛЬНІ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ СЕРЕДНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ - програми, що передбачають участь регіонів в організаційно-методичній і фінансовій підтримці середньої професійної школи. РИЗАЛИТ - виступ - частина будівлі, виступаюча за основну лінію фасаду, звичайно розташовані симетрично по відношенню до центральної осі фасаду. Енвайеронменталізм - ідея захисту і збереження природи на користь людству; в цьому складається відмінність енвайеронментализма від екологизма. ОРГАНИЦИЗМ - доктрина, згідно якою життя виникає не з якоїсь сили, оживляючої собою органи, але просто від гри органів (Декарт, Біша, Бернар і особливо В. Ру). Органицизм являє собою не що інакше, як додаток законів механіки до живого організму. Органицизм - це також соціальна теорія, що розглядає суспільство як організм і що переносить біологічні закони на соціальні феномени (Конт, Еспінас). Зеемана-Кинга Syndrome syndrome - Див. Рансема Syndrome.

АТЕЇСТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ

- один з важливих напрямів воспитат. роботи, ставляче метою формування атеистич. переконаність у молодого покоління. Хоч, згідно з конкр. дослідженнями, відсоток віруючих серед молоді невеликий, у недо-рій її частини виявляється індиферентне відношення до питань атеїзму і релігії, мировоззренч. непослідовність. Це зумовлює необхідність целенаправл. роботи по А. в. м., що включає в себе різні форми і методи идейн. і емоц. впливу при диференційованому підході до різних груп молоді. Умовами успіху в А. в. молодого покоління є його комплексність, тісна єдність з труд-, интернац-, патриотич., нравств. і інш. сост. частинами коммунистич. виховання, а також спадкоємність, що передбачає найбільш повне використання можливостей дошкольн. установ, середньої школи, ПТУ, технікумів, вузів. Велике значення має організація дозвілля молоді, її залучення до різних форм самодеят. творчість. Відомий вплив на формування атеистич. переконаність юнацтва надає що склався в нашій країні система нової, социалистич. обрядовість, особливо молодіжні обряди, така, як торжеств, вручення паспорта, присвячення в студенти, робочі, колгоспники і т. д. У А. в. м. необхідно враховувати специфіку робочої, сільської, студенч. молоді, інтереси і психологію кожної з цих груп, уміло поєднувати різні форми масової і індивід. роботи, направлені на формування науч. світогляду, коммунистич. ідейність. Найважливішу роль в А. в. молодого покоління грає комсомол, що формує у молоді активну життєвий, позицію, що залучає її в суспільств, діяльність. Необхідними умовами А. в. м. є його систематичність, науковість" конкретність і дохідливість.

Джерело: terme.ru

© 2006-2019  kursovi.in.ua