На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

ПІЗНАВАЛЬНА АКТИВНІСТЬ - якість учбової діяльності учня, який виявляється в його відношенні до змісту і процесу навчання, в прагненні до ефективного оволодіння знаннями і уміннями, в мобілізації етично-вольових зусиль на досягнення цілей, умінні отримувати естетичну насолоду, якщо цілі досягнуті. 1853, грудень. - Фактичний вступ Великобританії і Франції в Кримську війну. 23.12 англо-французький флот увійшов в Чорне море. Антисемітизм - вираження ворожості по відношенню до євреї. Антисемітизм може приймати релігійні, економічні або расистські форми. Енергія - (від греч. energeia - діяльність, дійсність) - Ще до того, як в науці нового часу Е. стала фізичним поняттям як міра конкретних форм руху, Арістотель додав цьому терміну загальне онтологічне значення, зрозумівши Е. як дятельность по актуалізації потенцій сущого. Зберігаючи суть підходу в дещо інакшій термінології, можна сказати, що Е. є процес або діяльність по перетворенню можливостей в дійсність. НОЗОФОБИЯ - вигляд неврозу, характерний патологічною боязню захворювання (=> фобія).

НИСИДА Китаро (1870 - 1945)

- япон. філософ-ідеаліст, фундатор т.н. киотоской школи. Філос. система Н. була викладена ним в кінці 20-нач. 30-х рр. в роботах "Самосознающая система загального" (1920), "Визначення небуття в самосвідомості" (1931), "Осн. питання в філософії" (1933). Н. прагнув довести принципову відмінність вост. філософії від західної. Своєрідність культури Сходу убачав у властивій їй ідеї небуття. Небуття намагався витлумачити з позицій вчення дзен як уявлення про всеосяжну универсуме, к-рий, "будучи всім, сам є ніщо", "діє без діючого", "визначає без того, що визначає". Незважаючи на прагнення Н. тлумачити свою філософію як "достовірно східну", вихідну з буддизму, його погляди близькі в суті зап. идеалистич. філософії 20 в., передусім екзистенціалізму. Згідно осн. филос. концепції Н., названої ним "антиинтеллектуалистической", істинне буття осягається інтуїтивно завдяки особливому "способу розгляду речей", або "способу усвідомлення себе", що дозволяє подолати протилежність об'єктивного і суб'єктивного. Суспільств, розвиток Н. представляє як результат взаємодії загальної - небуття і окремого - человеч. індивідів, автентичність відношення к-рих виражається в комунікації між Я і Ти.
Соч.: Дзенсю (ПСС). Т. 1-18. Токіо, 1947-53.
Ллється.: ТосакаДзюн. Сенсю, Дайрокукан (Ізбр. произв.). Токіо, 1948; Кояма Івао. Нісида тецугаку (Філософія Нісида). Токіо, 1955; Нагао Мітітака. Нисида тецугаку але кайсаку (Комм. до філософії Нісида), Токіо, 1960; Козловський Ю.Б. Концепция вост. культури Нісида Китаро // Вісник історії світової культури. 1961. N 2; Він же. Поширення екзистенціалізму в Японії // Совр. екзистенціалізм. М., 1966.
М.Н. Корнілов

Джерело: terme.ru

© 2006-2019  kursovi.in.ua