На головну сторінку

МЕТОДИ КОМУНІКАЦІЇ неНАПРАВЛЕНІ - методи соц. педагогіки, вживані в роботі з дезадаптированними, пед. запущеними дітьми і підлітками, що полягають у використанні метафор, історій, чарівних казок, прислів'їв, приказок, анекдотів і т. п. з метою уточнення значення проблем дитини і шляхів їх вирішення. Рояліст - (фр. - король) - монархіст, прихильник королівської влади. Термін увійшов у вживання в період Великої французької буржуазної революції (1789 - 1894). Міфологічна географія - (політична, економічна, релігійна) - заміна реальної географії міфологічної. Наприклад, политико-міфологічна географія, релігійно-міфологічна географія (Москва - третій Рим). АМОРАЛИЗМ - радикальне заперечення універсальної моралі. Аморализм не співпадає з поняттям аморальності: аморальний той, хто не має ніякого уявлення ні про добро і зло, ні навіть про саме існування моральних норм. Ницше показав, що аморальність в своєму соціальному аспекті - звичайний стан видатної творчої особистості. Потрібно розрізнювати соціальну аморальність, тобто заперечення умовності, і абсолютну аморальність - неприйняття загальнолюдських цінностей. ПРОГНАТИЗМ - [див. про- gnathos - щелепа] - антроп. сильне виступание уперед лицьового відділу черепа у людини (ср. ортогнатизм).

ПОЛІТИЧНА УЧАСТЬ

Політична участь передбачає наявність у громадян можливості грати самостійну роль в політичному житті країни. Основним інструментом реалізації принципу служить механізм виборів. У деяких ліберальних демократіях (зокрема, в Австралії і Бельгії) участь у виборах обов'язкова. У інших, як, наприклад, в Великобританії або Сполучених Штатах Америки, ця справа добровільна. Міра активності, з якою громадяни країни реалізовують своє право обирати (там, де участь у виборах добровільна), є одним з показників "здоров'я" існуючої системи правління. Високий рівень участі виборців (іноді ще визначуваний як "дисциплінованість" електорату) може служити ознакою ентузіазму людей з приводу своєї участі в справах управління власною країною, а в більш загальному значенні свідчить про широку підтримку діючої політичної системи.
Низька активність виборців може привести до того, що державна політика фактично перестане по-представницькому виражати інтереси нації. Коли громадська думка представлена недостатньо, уряд може виявитися під контролем організованої меншини. Низька міра вовлеченности суспільства в державні справи може згодом привести до встановлення тоталітарного правління, при якому народ і зовсім відчужений від участі в управлінні.
У більшості країн ліберальної демократії участь громадян в управлінні не обмежується правом обирати і виставляти на виборах свою кандидатуру і передбачає можливість повсякденної участі в політичному житті. Нерідко політичну участь плутають з консультуванням. Консультування передбачає використання механізмів, що дозволяють доводити думку широкої публіки до тих, хто убраний правом прийняття рішень. Ключова особливість консультування складається в тому, що політики не зобов'язані слідувати висловленим в їх адресу рекомендаціям: вони погоджуються слухати, але діяти відповідно до почутого не повинні. Участь же виливається в зміну балансу влади у відносинах між громадянами і політиками. Процес взаємодії стає таким чином більш ефективним, а формування політики перетворюється в спільну справу тих, хто управляє, і тих, ким управляють. Проте, недостатня інформованість громадськості може зробити змістовну дискусію неможливою.
Див. також статті "Вибори", "Ліберальна демократія", "Тоталітаризм".

Джерело: politike.ru