На головну сторінку

Соромливість - етично-етична якість особистості, що виражається як збентеження, соромливість, утруднення, нерішучість, надмірна обережність у відносинах з навколишніми. Соромливість в основі своїй має легко виникаючий емоційний стан на грунті заниженої самооценки, підвищеному тривожність. Соромлива людина важко переживає свою соромливість, що посилює вияв цієї якості. Соромливість виявляється особливо сильно при порушенні етичного благополуччя відносин, коли при людині говорять скабрезности, когось засуджують, коли доводиться просити за себе і т.д. Соромливість є психологічним бар'єром, що заважає. Учбові дії -  конкретні способи перетворення учбового матеріалу в процесі виконання учбових завдань. Предмети споживання - (кошти споживання) - предмети, необхідні людині для життя, розвитку і що забезпечують йому отримання матеріальних благ. Форма власності на предмети споживання є головною відмінною рисою комунізму від соціалізму, коли предмети споживання в значній частині знаходяться в особистій власності людей, що дозволяє накопичувати їх завдяки товарно-грошовим відносинам, що зберігаються при соціалізмі. Це приводить до майнової нерівності, прихованих форм експлуатації, сприяє появі нового класу буржуазії і до реставрації капіталізму спочатку в прихованій, а потім в явній формах. При комунізмі всі предмети. ГОГОЦКИЙ Сильвестр Сильвестрович - (рід. 1813, Каменец-Подольск - розум. 1889) - русявий. релігійний філософ. Філософія Гогоцкого була цілком присвячена захисту православ'я, і тому задачу філософії він бачив в зображенні ідеї Бога як розумного і творчого початку і природного, етичного миру. Знання Бога вважав природженим, але що глибоко осягається лише за допомогою віри. Ідея Бога, по Гогоцкому, невіддільна від людського пізнання, яке є похідним від досвіду, переконання, віри. Його головний труд "Філософський лексикон" (тт. 1-4, 1858-1873) по об'єму пізнавального і корисного матеріалу, що містився в йому з'явився фактично першою в. НАЧЕТЧИК - в старообрядчестве - людина, знаюча (начитаний) богосл. і церк. книги; керівник общини. Н. виступали на диспутах проти правосл. місіонерів, складали апологетич. твори, що відстоювали найважливіші принципи староверия.

ВИНА

винність, нравств. стан людини, зумовлений порушенням ним морального боргу. Зміст поняття В. виявляється з її протилежності поняттю правоти, краю признається за людиною, що здійснила дії, що перевищують вимоги боргу. Людина, спираючись на розум і волю, вибирає свій образ дій. Він ответствен перед суспільством за собств. вчинки і виступає як винний, якщо уник покладеної на нього відповідальності, нехтував прийнятими моральними цінностями. Разлічаєтся В. людини за вчинки, довершені навмисно (вільно), вимушено (підневільно), по необережності і ненавмисно. Осознаніє В. виражається в почутті сорому, муках совісті, розкаянні. У моралі В. спричиняє за собою засудження винного інш. людьми.
Юрідічеськи В. означає положення, в до-ром виявляється людина, що порушила правові норми, що здійснила злочин. У цих випадках В. є основою для залучення винного до відповідальності і визначення судом відповідного покарання.
Юрід. і моральні поняття В. потрібно відрізняти від поняття В. в религ. моралі, згідно до-ой В. признається спочатку властивим людині властивістю, слідством первородного гріха, здійсненого Адамом і Евой.
У теорії етичного виховання традиційно вважалося, що метод покарання, вживаний батьками і педагогами, і витікаюче з нього почуття В. мають принципове значення в нравств. становленні дитини. Однак пед. досвід показує, що внаслідок покарання не обов'язково виникає почуття винності, т. до. у дитини може бути слабо розвинено нравств. свідомість. У той же час дитина спроможний відчувати себе винним не під впливом покарання, а в силу нравств. усвідомлення своєї провини. Немає також прямого зв'язку між мірою покарання і глибиною почуття, що породжується. При цьому физич. покарання має найменший нравств. ефект; нравств. покарання (відмова в ласці, спілкуванні і інш.) впливає більш сильний чином на розвиток самосвідомості дитини.
Р. Г. Апресян, А. Ю. Согомонов.

Джерело: didacts.ru