На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

AT-LARGE (розширений) - термін, що використовується ICANN для опису глобального співтовариства індивідуальних користувачів мереж Інтернет. ICANN в 2003 р. запропонував нову програму участі індивідуальних користувачів Інтернету в діяльності ICANN для того щоб гарантувати доступ індивідуальних користувачів у всіх регіонах світу до процесу прийняття рішень, що зачіпають їх користування Інтернетом. Ця програма включає організацію груп користувачів в місцевому і регіональному масштабі з метою систематичної і обізнаної участі в діяльності ICANN і для залучення користувачів в процес прийняття рішень через розширений. СТРУКТУРА ДІЯЛЬНОСТІ - сукупність орієнтувальних, виконавчих і контрольних дій. сім народів - (Вт 7.1; Деян 13.19)-тобто безліч народів. (Див. народи древньої Палестіни). Держава - основний інститут політичної системи, що здійснює владу в суспільстві. Г. регулює як внутрішню життєдіяльність суспільства (економічні, соціальні, правові, духовні відносини, оборона, внутрішньополітичні процеси), так і здійснює зовнішньополітичні функції (захист національних інтересів, міжнародна співпраця, союзи з іншими державами і інш.). Істотними характеристиками держави є наявність апарату влади (чиновництво, армія, органи правопорядку і інш.), збір податків для змісту і функціонування державного апарату, територіальні межі, в рамках яких функціонує державна влада. З. Грумінг - характерне для приматів заняття - обшукування вовни партнера (або власної), пов'язане з вираженням дружелюбного відношення, заступництва. Є буфером агресії і пов'язаний з ієрархічним статусом особня. Розрізнюють активний, пасивний і автогруминг.

КОНСПЕКТУВАННЯ

(від лати. cons-pectus - огляд, нарис), короткий письмовий виклад змісту статті, книги, лекції, що включає в себе осн. положення і їх обгрунтування фактами, прикладами і т. д. У процесі К. школярі вчаться виділяти головне, послідовно викладати матеріал, встановлювати зв'язки між отд. положеннями. К. розвиває логич. мислення, вдосконалює культуру мови, закріплює в пам'яті прочитане і почуте. Оволодіння навиками К. необхідне для занять самообразованием. Роль К. значно зростає в зв'язку із здійсненням безперервної освіти. Перш ніж приступити до До., школярі вчаться складати план і тези. У плані питання, що розглядаються в творі (лекції, доповіді), перераховуються в последоват., зв'язному, логічно обгрунтованому порядку. Тези стисло формулюють основні положення письмового або усного тексту, але на відміну від конспекту не містять фактич. матеріалу. План і тези, доповнений фактич. матеріалом (цифри, схеми, таблиці і т. д.), прикладами, аналогіями і т. п., представляють власне конспект. Навчання навикам самостоят. роботи над текстом доцільно провести вже в нач. школі, поступово ускладнюючи роботу: від складання плану розділу, розбору худож. произв. до виділення осн. думок, встановлення логич. зв'язків між найважливішими положеннями, фактами і т. д. Важливий етап в навчанні елементам произв., статтям. Напр., це можуть бути лит. статті, в к-рих дається загальний нарис епохи, характеризується творчість письменника і т. д. По історії плани-тези можуть бути складені по матеріалу отд. теми (напр., при вивченні соціальних рухів, воєн). Навики самостоят. роботи над текстом старшеклассники придбавають також в процесі анотування і рецензування статей, науч.-популярного, ист. і інш. творів.
Приступаючи до навчання власне До., вчитель рекомендує учнем спочатку уясняти значення всього тексту загалом, потім розділити його на осн. частини (скласти план) і сформулювати в кожній з них гл. думки (тези), послідовно їх викласти, підкріпивши фактич. матеріалом, прикладами і т. д. У процесі К. використовуються разл. способи виділення тексту: підкреслення, шрифтові виділення і т. д. Конспект по математиці може складатися у вигляді схематич. зарисовки з введенням матем. символіки. Тому запис лекцій, доповідей тільки умовно можна назвати К. Характер цієї роботи відрізняється від К. друкарських текстів тим, що, конспектуючи лекцію, учні обмежуються матеріалом лектора, не можуть повернутися до раніше сказаного, зіставити факти і т. д. Однак в тих випадках, коли ці записи після лекції обробляються і доповнюються, вони придбавають риси власне конспекту.
Ллється.: Крупская Н. К., Як самостійно працювати над книгою, Пед. соч. в 11 тт., т. 9, М., 1960; Г з ц про в Г., Робота з книгою: раціональні прийоми, М., 1984"; Колесова А. М., Науч. організація розумового труда учнів. Л1975; Русаков Б. А., НОТ школяра, М., 1976; Чирва А., Вчися вчитися, М., 1977; Штернберг Л. Ф., Швидкісне конспектування, М., 1988.
 

Джерело: didacts.ru

© 2006-2019  kursovi.in.ua