На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Натяк - (ст. славши. - мітити) - слова або дії, що виражають думку непрямо, лише загалом, загалом, штрихами або інакомовність, означаючи проблему. Непрямо, обиняками, виразом обличчя, жестом, позою висловлюється ідея, про суть якої потрібно лише догадуватися. Натяк - це те, що треба домислювати, домисливать, доповнювати власним досвідом, самому якось пояснювати. Його використовують як метод опосередкованого, прихованого пред'явлення якої-небудь інформації, яку по якихсь причинах не можна або небажано висловлювати прямо. Натяком можна дати зрозуміти людині про його небажані вчинки, попередити про щось, що. Комплексний підхід - дослідницький метод; облік взаємодії разнохарактерних чинників, що зумовлюють ефективність професійної освіти. 1802, 8.9. - Міністерська реформа. Заміна колегій міністерствами. Установа Комітету міністрів. ЖАНЕ (Пьер) - французький психолог і невролог (Париж, 1859 - там же, 1947). Доктор літератури (1889) і медицини (1893), з 1890 р. очолював лабораторію патологічної психології в клініці Сальпетрієра, а в 1902 р. змінив Рібо на посту завідуючого кафедрою експериментальної і порівняльної психології в Коллеж де Франс. Його психологічна теорія і створена ним класифікація схильностей, а також видів людської діяльності складалися навколо поняття психологічного "напруження". Його творчість дала могутній імпульс розвитку експериментальної психології. Його твору: "Психологічний автоматизм". Атомна одиниця маси - (a. е. м.) - одиниця маси, вживана для вираження маси микрочастиц. За 1 a. е. м. прийнята 1/12 частина маси ізотопу вуглеводу з масовим числом 12 (т. н. вуглецева шкала). 1 a. е. м. = 1,6605655(86).10-27 кг.

КОРРЕКЦИОННО-ВИХОВАЛЬНА РОБОТА

система спец. прийомів і заходів, направлених на подолання або ослаблення нестач розвитку аномальних дітей. Термін з'явився в кон. 19 - нач. 20 вв. в зв'язки з діяльністю М. Монтессорі і О. Декролі, довгий час використовувався застосовно до роботи лише з мислено відсталими дітьми. У отеч. педагогіці це поняття стало більш широким: К. р. направлена не тільки на виправлення отд. порушень, але і на формування особистості дитини, охоплює всі категорії аномальних дітей і здійснюється совм. діяльністю педагогів і лікарів.
Коррекц. спрямованість властива всій уч. роботі, що проводиться з аномальними дітьми. Вона будується з урахуванням характеру порушень розвитку і індивідуальних особливостей дитини, однак ряд задач має загальний характер і застосуємо до всіх видів порушень. Ці заходи направлені на розвиток особистості дитини, на загартування його організму, розвиток рухів, почуттєвого досвіду і мислення, включення дитини в посильний труд і інш. Чим раніше почата корекція порушень, тим успішніше і повніше долається дефект. К. р. здійснюється повно і різносторонньо вже в спец. подітий. дошк. установах, складаючи специфич. зміст їх програм.
У К. р. з всіма категоріями аномальних дітей дошк. віку переважає процес навчання, направлений на розвиток і використання компенсаторних можливостей. Так, глухих дітей необхідно навчити вимові, словесній мові, читанню. Сліпу дитину треба вчити орієнтуванню в просторі, сприйняттю навколишнього світу за допомогою дотику і слуху. Виховання з ле-поглухонемого дитини починається з навчання елементарним навикам (їда, ходьба, гигиенич. навики і т. д.). Дитини з будь-яким виглядом порушення розвитку необхідно навчити властивому його віку виду діяльності - грі. Завдяки тій, що проводиться в дошк. установах К. р. аномальні діти до шк. віку отримують підготовку для навчання у відповідних типах спец. шкіл. Нек-рі діти, страждаючі легкими порушеннями (напр., фонетич. порушення мови), виявляються підготовленими до надходження в масову школу.
У спец. школах всіх типів К. р. здійснюється в ході навчання всім общеобразоват. предметам. Крім того, в мл. класах в тій або інакшій формі проводиться попереднє (пропедевтич.) навчання. У школах для мислено відсталих дітей на нач. етапі навчання виділяється цілий пропедевтич. період, заповнений кор-рекц. заходами. Особлива увага приділяється груповим або індивідуальним логопедич. заняттям; виховуються навики самообслуговування.
У мл. класах шкіл для глухих дітей проводять спец. уроки предметно-практич. навчання. На цих заняттях діти опановують широким довкола життєвих понять, у них формуються навики ручного труда, активізується потреба учнів в спілкуванні, стимулюється розвиток словесної мови.
У школі для дітей із затримкою психич. розвитку введені коррекц. заняття - "знайомство з навколишнім світом і розвиток мови", - направлені на ліквідацію пропусків знань, що нагромадилися в дошк. віці.
Заняття по общеобразоват. предметам направлені на розвиток пізнання, в об'ємі і за формою близького до того, що отримують діти в масовій школі. Трудова підготовка в спец. школі має велике коррекц. значення. Вона допомагає дітям оволодіти доступною професією і готує їх до суспільно корисної діяльності.
Для здійснення задач К. р. при необхідності створюються і застосовуються спец. підручники, уч. допомоги, техн. кошти навчання.
Ллється.: Основи навчання і виховання аномальних дітей, під ред. А. І. Дьячкова, М., 1965; Дульнев Г. М., Уч. робота у вспомогат, школі, М., 1981; Навчання дітей із затримкою психич. розвитку, під ред. Т. А. Власової, В. І. Лубовського, Н. А. Нікашиной, М., 1981. Див. також ллється. при статтях Аномальні діти, Дефектологія. JO. А. Кулагин.
 

Джерело: didacts.ru

© 2006-2019  kursovi.in.ua