Історія соціально-педагогічної роботи в Україні до 19 століття

(курсова робота з соціальної педагогіки)

Вступ ... 2
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження історії соціально-педагогічної роботи ... 4
1.1. Поняття соціально-педагогічної роботи ... 4
1.2. Виникнення та еволюція соціальної роботи ... 8
1.3. Проблеми періодизації історії соціальної роботи ... 10
Розділ 2. Особливості розвитку соціально-педагогічної роботи в Україні ... 12
2.1. Соціально-педагогічна робота часів Київської Русі ... 12
2.2. Благодійництво козацьких часів ... 27
2.3. Історія, етапи виникнення соціально-педагогічної роботи, як фахової діяльності ... 33
Висновки ... 40
Література ... 42

Для придбання курсової роботи "Історія соціально-педагогічної роботи в Україні до 19 століття" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Історія соціально-педагогічної роботи в Україні до 19 століття"

Курсова робота "Історія соціально-педагогічної роботи в Україні до 19 століття" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Історія соціально-педагогічної роботи в Україні до 19 століття", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Історія соціально-педагогічної роботи в Україні до 19 століття" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Історія соціально-педагогічної роботи в Україні до 19 століття" і призначений виключно для пошукових систем.

УВАГА - спрямованість і зосередженість свідомості на певних об'єктах або певній діяльності. В. є не самостійним психич. процесом, а якостей, характеристикою сприйняття, пам'яті, мислення, що забезпечує виборчий характер психич. діяльність, здійснення в ній вибору даного об'єкта з нек-рого поля можливих об'єктів. умова продуктивності всякої сознат. діяльність. Особливо велика його роль в познават. діяльності, зокрема учбової. Нерозуміння уч. матеріалу, погане запам'ятовування його, помилки при виконанні завдань і т. п. часто викликаються недоліками В. учнів. У свою чергу, В. у великій мірі залежить від. ПРОФЕСІЯ - (лати. professio - офіційно вказане заняття, від profiteor - оголошую своєю справою), вид трудової діяльності людини, що володіє комплексом спец. теоретич. знань і практич. навиків, к-рі придбані внаслідок цілеспрямованої підготовки, досвіду роботи. П. відображає здатність людини до виконання конкретних функцій в системі суспільств. розподілу праці і є однією з осн. якісних характеристик його як працівника. Розподіл праці, в т. ч. професійне, завжди було могутнім чинником і показником рівня розвитку цивілізованого суспільства, а конкретні форми труда визначалися коштами і предметами труда. КОМЕРЦІЙНІ УЧИЛИЩА - в Росії ср. уч. закладу. Первоє К. у. створено в 1773 в Москві при Воспітат. будинку на кошти П. А. Демідова, в 1800 переведено в Петербург. У 1804 на кошти Моськ., купецтва в Москві було відкрито ще одне К. у.; тоді ж був заснований Моськ., коммерч. пансіон, перейменований в 1806 вПрактич. академію коммерч. наук. У 1862 - 93 на кошти купецтва були створені одеське, Петровськоє (в Петербурге), Александровськоє (в Москві) і харківське К. у. У 1892 і 1893 в Одесі відкрилися приватні (чоловіче і жіноче) К. у. У 1894 все К. у. були передані у ведіння Мін-ва фінансів, потім - Мін-ва. ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ - - галузь психології, що вивчає психологічні проблеми навчання і виховання. Як самостійна область знання П.п. почала складатися в середині 19 в., а інтенсивно розвиватися - з 80-х рр. 19 в. Термін "П.п." був запропонований П.Ф.Каптеревим в 1874. Спочатку він існував нарівні з іншими термінами, прийнятими для позначення дисциплін, що займали прикордонний стан між педагогікою і психологією: педологія і експериментальна педагогіка. П.п. досліджує психологічні питання цілеспрямованого формування пізнавальної діяльності і суспільно значущих якостей особистості; умови, що забезпечують.
Кожна вагома структурна частина курсової "Історія соціально-педагогічної роботи в Україні до 19 століття" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Гаїті - Гаїті (Haiti), гос-у в Карібському морі, що займає біля третини терр. про. Гаити (Еспаньола) в його зап. частини. У 1791 р. на Г. сталося повстання рабів на чолі з Туссен-Лувертюром проти франц. панування. Країна оголосила себе незалежної (1804), а сподвижник Тус-сен-Лувертюра Дессалін був проголошений імператором. Після його вбивства (1806) на С. острови утворилося отд. королівство, а на Ю. і 3. був встановлений респ. режим. У 1820 р. країна знову об'єдналася у вигляді незалежної республіки, включивши і вост. частина о-ва, краї в 1844 р. відділилася і стала самостійним гос-вом під назв. СВЕТЛОВ - (справжнє прізвище Шейнкман) Михайло Аркадійович (1903, Екатерінослав, нині Дніпропетровськ, Україна - 1964, Москва), російський поет. Народився в бідній сім'ї єврея-кустаря. Закінчив початкове училище. У 1919 м. вступив в комсомол. У 1920 м. в складі 1-го Екатерінославського територіального піхотного полку брав участь в боротьбі з бандитизмом. З 1923 м. - в Москві; вчився на робітфаку, на літературному ф-ті Московського ун-та (1926-28), в Вищому літературно-художньому ин-ті ім. В. Я. Брюсова. У роки Великої Вітчизняної війни був кореспондентом газети "Червона зірка". Перші вірші. Новий підйом чартизму в Англії в 1848 - 1849 рр. - Після тимчасового занепаду діяльність чартистів в 1847 р. знову пожвавилася. На чартистских зборах поновилася агітація за "Народну хартію", зростала активність робітників. З 1848 р. під впливом економічної кризи, що заглибилася і революційних подій в континентальній Європі чартистское рух отримав новий розмах. Величезна маса народу брала участь в мітингах і демонстраціях, що відбувалися в різних пунктах країни. У Глазго демонстрація безробітних висунула лозунг "Хліби або революцію!" У Манчестере спроба поліції розігнати робітників привела до кровопролитному зіткнення; на.
У вступі курсової "Історія соціально-педагогічної роботи в Україні до 19 століття" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Квіріній - У Лук. 2:2 говориться про те, що Серпень наказав зробити у всіх римських землях перепис, тому Іосиф з Марією відправилися в Віфлеєм. Що Правив в цей час Сірією Квіріній в римській історії відомий під ім'ям Публус Сульпіцус Квірінус ( Pubhus Sulpicms Quirmius). З історії відомо, що цей Квіріній став правителем Сірії не раніше за 4 г по Р Хр, і що перший перепис в його правління відбувався на 6 р. правління, тобто, саме менше, через 10 років по Р Хр (на цей перепис зустрічаємо вказівку в Деян. 5:37). Для дозволу цієї суперечності виникли різні припущення, з яких саме вірогідне те, що.

НЕХО II - Цар ЄГИПТУ ДРЕВНЬОГО 26-й ДИНАСТІЇ, що правив в 610-595 рр. до Р. Х. Син Псамметіха I. + 595 р. до Р. Х. При вступі Нехо на престол Ассірія, що панувала раніше в Передній Азії, знаходилася вже в глибокій кризі. Тому Нехо негайно почав здійснювати задуми свого батька відносно відновлення гегемонії Єгипту. Він побудував військовий флот як в Средіземном, так і в Червоному морях і в перший рік свого царювання вторгся в землю филистимлян. Газу і Аськалон, що вчинили опір, були взяті і покарані. Потім у розділі величезної армії Нехо рушив на північ. Цар Іудеї Йошийаху намагався зупинити єгиптян на. МИРОНОВ Сергій Михайлович - (р. 14.02.1953) Суперник В. В. Путіна на президентських виборах 14.03.2004 м. Народився в м. Пушкине Ленінградської області в сім'ї військовослужбовця. Має п'ять вищих освіт: технічне, економічне, юридичне, філософське, а також вище утворення в сфері державного і муніципального управління: в 1980 р. закінчив Ленінградський гірський інститут ім. Г. В. Плеханова, в 1992 р. - СанктПетербургський технічний університет, в 1997 р. - з відмінністю Російську академію державної служби при Президентові Російської Федерації, в 1998 м. - з відмінністю юридичний факультет, в 2004 р. - філософський.
Список літератури курсової "Історія соціально-педагогічної роботи в Україні до 19 століття" - більше 20 джерел. ДЕРЖАВНА ПОСАДА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ - (State appointment of state Service) - державна посада категорії "Б" або "В", включена в реєстр державних посад державної служби Російської Федерації. У названий Реєстр, як передбачено Законом, і включаються згадані посади, класифіковані по групах. До вказаного Реєстру додаються перелік спеціалізацій державних посад державної служби і кваліфікаційні вимоги до осіб, що заміняють державні посади державної служби. Реєстр державних посад державної служби затверджується Президентом Російської Федерації. У системі Державних посад державної служби встановлені наступні групи. ПСИХОАНАЛІЗ ПОЛІТИЧНИЙ - напрям політичної психології і політології, в рамках якого вивчаються несвідомі, глибинні аспекти політичних явищ і процесів. П.п. застосовується для дослідження політичного лідерства, політичних режимів, політичної поведінки, політичної культури. Найбільше поширення отримало психоаналитическое дослідження феномена політичного лідерства, в рамках якого виділяються 2 напрями: психобиографическое і психоисторическое. З позицій психобиографии коріння лідерства треба шукати в сфері несвідомого особистості, в особливостях дитячого і юнацького розвитку. Тому в рамках цього напряму значна увага.

СВІТОВА СПІЛЬНОТА - термін, який використовується для позначення деякої гіпотетичної спільності громадян всіх країн світу, які об'єднані в загальному пориві інтернаціоналізму в єдиний фронт. Дане вираження звичайно вживається в осуджуючому контексті: "вся світова спільнота засудила акт...", "світова спільнота стурбована...", "світова спільнота висунула вимоги до диктаторського режиму..." і т. д. Цілком зрозуміло, що ніякої згуртованої світової спільноти насправді немає, більшість держав живе самі по собі, намагаючись не втручатися у внутрішні справи інших держав і не допускаючи в свої.
Посилання в тексті роботи "Історія соціально-педагогічної роботи в Україні до 19 століття" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ДУХ ЛЮДИНИ - (від греч. pneuma - дихання, дух, лати. animus) - головне в цілісній тілесно-душевно-духовній природі людини; джерело життя і осереддя активності душі. У древньогрецький філософії, в раціоналізмі і ідеалізмі духовність людини часто зводилася до разумности, що недостатньо. Незадовільні також формулювання: "Дух є вищий інстинкт. Він живе реально в нашій уяві... Він є имагинативний абсолют" (Я.Голосовкер). У філософії ХХ в. духовність людини бачать у вищих здібностях - разумности, дарі мови, волі, совісті, свободі, інтуїції, естетичному почутті, творчій активності, відвертості до буття, в самопознании і. ВЕБЛЕН Торстейн - (30.7.1857, графство Манітовок, шт. Висконсин -3.8.1929, ок. МенлоПарка, шт. Каліфорнія), амер. економіст і соціолог. Взгляди В. суперечливі і поєднують критику нек-рих сторін капіталізму з мелкобурж. утопизмом. Під впливом Маркса В. вважав основою соціального життя матеріальне произ-у. Однак він зводив суспільств. произ-у лише до технології, спрощено розуміючи зв'язок техніки і соціально-культурних інститутів і недооцінюючи значення форм власності. По В., традиції і погляди людей відстають від змін в області технології произ-ва і еволюція суспільства зводиться в основному до процесу умств. ДИСКУРС - термін, похідний від латинського discursus вказуючого переміщення з одного місця в інше. У загальному значенні означає язиковий простір, що включає більше за одну пропозицію: розповідь, опис, аргумент, мовне висловлювання і т.п. В своєму спеціальному соціально-психологічному значенні, дискурс представляє певну послідовність взаємопов'язаних мовних актів. У дискурсном аналізі акцент робиться на з'ясуванні прихованих детермінант, контекстів мовного висловлювання. Об'єкт дискурсного аналізу, на думку R. Harre [1998], подвійний: 1. Аналіз направлений на виявлення структури мовних актів як.

Патологічне сп'яніння - В рідких випадках прийом алкоголю викликає транзиторний (короткочасний) психоз. Почало його раптове, а тривалість - від півгодини до діб. Протікає з картиною присмеркового стану або гострим параноида. Присмеркове патологічне сп'яніння виявляється відчуженим виглядом хворих, які кудите прагнуть, від коготе тікають, виявляють агресію - жорстоку і безглузду. Рухи добре координовані. Зберігається можливість дій, що вимагають навиків і навіть спритності. Тому на навколишніх вони не справляють враження оп'янілих, а лише злегка підпилих. У контакт з ними вступити не вдається. Спільна з. ГЕБЕРДЕНА СИНДРОМ - (на ім'я лондонського лікаря W. Heberden, 1710-1801; синоніми - астма Гебердена, грудна жаба, стенокардия) - зумовлені ішемією серцевого м'яза, як правило, внаслідок коронарного атеросклерозу, приступи виражених болів за грудиною з иррадиацией в ліву руку, почуттям недостачі повітря і відчуттям наближення смерті. Геберден описав захворювання так: "Якщо ж болі в груди дуже сильні і незвичайні... супроводяться задушенням і почуттям страху... то вони представляють серйозну небезпеку, і їх можна назвати "грудна жаба"... Частіше за все вони виникають при ходьбі (особливо в. ДУБОВИЦА СИНДРОМ - (описаний англійським педіатром і гистохимиком V. Dubowitz, рід. в 1931) - спадкове захворювання: виражене відставання в фізичному розвитку, ще пренатально, що почалося; діти народжуються з різкої гипотрофией; затримка в фізичному розвитку зберігається і надалі, причому дефіцит маси тіла переважає над дефіцитом зростання; поганий апетит, понос, блювота; облигатний ознака - прогресуюча микроцефалия (зменшення розмірів черепа більш ніж на 10 % вікових норми). Характерне обличчя: скошений лоб, гипоплазия надбрівних дуг, широке перенісся, птоз, частіше односторонній, епикант (вертикальна. Вразливість - (русявий. - впечативать, залишати враження, віддавати в друк) - особливість сприйняття, при якій певні наочні образи супроводяться яскравими емоціями, а сприйняте надовго відображається в пам'яті. Будь-яка доросла людина, згадуючи враження свого дитинства, може підтвердити, що дитячі враження відрізняються особливою силою, яскравістю і емоційністю. Надмірна, хвороблива вразливість дорослого індивіда відрізняється від нормальної тим, що зовнішні враження сприймаються як дуже близькі або навіть спочатку властиві власному Я і, крім того, таким чином, що вони мимовільно включаються в систему власної.