На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Історія розвитку фізичного виховання у ВДУ ім. Лесі Українки

(курсова робота з фізичної культури)

Вступ ... 3
Розділ 1. Історія розвитку фізичного виховання у ВДУ ім. Лесі Українки ... 5
Розділ 2. Стан фізичного виховання у ВДУ ім. Лесі Українки ... 9
Розділ 3. Підготовка вчителя фізичної культури в системі заочної форми навчання у ВДУ ім. Лесі Українки ... 20
Висновки ... 26
Література ... 28

Для придбання курсової роботи "Історія розвитку фізичного виховання у ВДУ ім. Лесі Українки" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Історія розвитку фізичного виховання у ВДУ ім. Лесі Українки"

Курсова робота "Історія розвитку фізичного виховання у ВДУ ім. Лесі Українки" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Історія розвитку фізичного виховання у ВДУ ім. Лесі Українки", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Історія розвитку фізичного виховання у ВДУ ім. Лесі Українки" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Історія розвитку фізичного виховання у ВДУ ім. Лесі Українки" і призначений виключно для пошукових систем.

НИГЕРИЯ - (Nigeria), Федеративна Республіка Нігерія, гос-у в Зап. Африці. Столиця - Абуджа. Пл. ок. 924 тис. км2. Нас. ок. 92 млн. чол. (1993). У Н. св. 250 народності і етнич. груп (якби. великі: хауса, йоруба). Офіц. яз. - англійський. Столиця - Лагос. Під назв. "Нигерия" (1914) об'єднані території в нижній течії р. Нигер, що виявилися під голений, контролем у 2-й підлогу. 19 в. Їх ист. долі були різні. У 11 - 14 вв. на сівбу. територіях розповсюджувався іслам; в 18 в. з'явилася писемність яз. хауса на основі араб. алфавіта. Однак навчання охоплювало вельми огранич. коло чоловік. населення. ВІКОВИЙ ПІДХІД у вихованні - облік і використання закономірностей розвитку особистості (физиол., психич., соціальних), а також соціально-психол. особливостей груп воспитуемих, зумовлених їх віковим складом. В. п. - конкретизація принципів приро-досообразности виховання (див. Принципи виховання). Розвиток і життя людини на кожному віковому етапі мають самостоят. значення з суб'єктивною і пед. точок зору. Однак нек-рі фахівці розглядають вікові етапи до настання зрілості тільки як підготовку до наступного вікового періоду. Це приводить до трактування змісту виховання тільки як підготовки до життя, до об'єктного. РАЙКОВ Борис Євгенійович - [9(21).9.1880, Москва, - 1.8.1966, Ленінград], методист-біолог, акад. АПН РСФСР. (1945), проф. (1916), д-р пед. наук (1944), засл. деят. науки РСФСР. (1961). По закінченні физ. ф-та Петерб. ун-та (1905). викладав природознавство в Лісовому коммерч. уч-ще. З 1913 викладач Петерб. психоневрологич. ин-та. У 1922 - 30 і з 1945 зав. кафедрою методики природознавства ЛГПИ ім. А. І. Герцена (в 1941 - 45 в Архангельськом пед. ин-ті), одночасно (з 1945). зав. сектором методики природознавства Ленінгр. ин-та педагогіки АПН, проф. Ин-та історії природознавства АН СРСР. Займався розробкою. ПЕНІТЕНЦІАРНА ПСИХОЛОГІЯ - - галузь психологічної науки, що вивчає психологічні чинники, а також механізми функціонування особистості і груп осуджених в умовах відбування ними покарання. Питання П.п. неповнолітніх правопорушників розглядаються в руслі загальної П.п. Термін "П.п." введений в науковий оборот в 90-е рр. 20 в., раніше використовувалося поняття "виправно-трудова психологія". Основи П.п. були закладені в 19 в., коли в суспільстві стали формуватися ідеї гуманизации в'язничного покарання. Положення про необхідність використання психологічних знань в роботі по перевихованню осуджених було викладено.
Кожна вагома структурна частина курсової "Історія розвитку фізичного виховання у ВДУ ім. Лесі Українки" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Національний рух Хорватії - Керівну роль в національній боротьбі Хорватії грала ще не зміцніла міська і сільська буржуазія і представниця її інтересів - буржуазна інтелігенція. Для хорватського національного руху цього періоду характерно слаба участь в ньому селянства, взагалі широкої народної маси. Програма хорватської буржуазії - в своїй переважаючій частині торгово-лихварській - відрізнялася крайньою узостью: в ній був відсутній вимоги соціальних перетворень, було обійдене селянське питання. Хорватська буржуазія, прагнучи до створення сприятливих умов для свого розвитку і до розширення впливу в Австрійській. Петро (святі) - Петро - святий православної церкви: 1) св. мученик, за сповідання віри постраждав в Лампсаке, в Дециєво гоніння, в 250 р.; пам'ять 18 травня; 2) св. мученик, під час гоніння Діоклетіана (302 - 303) був ввержен в морі; пам'ять 3 вересня і 28 грудня; 3) П. Авессаламіт або Абселам - св. мученик; після марних переконань судді і народу ушанує язичницьких богів, був спалений на багатті в 309 або 310 р. Пам'ять 12 січня. 4) Петро - св. мученик, постраждав в 730 р. в Константінополе за ниспровержение сходів з воїном, який посланий був зняти образ Спасителя, що знаходився на брамах імператорського палацу. Естонія - Естонія (Estonia), гос-у на вост. побережжя Балтійського моря. Анексована Росією в 1709 р., знову знайшла незалежність в 1918 р., у час більшовистський рев-ции в Росії. Найважливішою подією в історії Е. в 1920-х рр. стала аграрна реформа, краї привела до ліквідації великих маєтків прибалтійських баронів (в більшості своїй німців) і появи заможного селянства. Спроба ком. повстання в 1924 р. була пригнічена. Велика депресія несприятливо відбилася на економіці країни, і в 1934- 39 рр. там був встановлений надто авторитарний неофашистський режим на чолі з Костянтином Пятсом, к-рий захоплювався Гитлером, але.
У вступі курсової "Історія розвитку фізичного виховання у ВДУ ім. Лесі Українки" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. РУКОПИСАНИЕ КНЯЗЯ ВСЕВОЛОДА - пам'ятник російського права XIII в. Містив в собі Статут купецької корпорації в Новгороде Великому, що сформувалася навколо церкви Івана на Петрятіном дворі. Маючи переважно купецький характер, корпорація разом з тим виходила за чисто станові купецькі рамки і являла собою торгово-економічний центр, що діяв на правах самоврядування і що виконував функції по регулюванню комерційного життя міста, а також торговий суд. Діяльністю цього торгово-економічного центра керували дві виборних старости від купців і один виборний - від житьих і "чорних" людей (ст. 5). Щоб стати членом купецької корпорації.

ТИКАМАЦУ - Мондзаемон (справжнє ім'я Сугиморі Нобуморі; 1653, поблизу Киото - 1724, Осака), японський драматург. Син самурая, що залишив васальну службу у феодала і що переїхав з сім'єю в Киото - одну з древніх столиць країни, коли хлопчику було біля 16 (по інш. джерелах, біля 12) років. Тут Тікамацу, по власних спогадах, "носився по хвилях міського життя", міняючи заняття (від пажа до неудачливого учня торговця), поки не захопився театром. Початків з віршів (хокку "Об білі хмари!/Ви від сорому спасаєте гори,/Де немає дерев в кольору..."). Прославився як автор понад 120 дзерури (п'єс для. Некрасов Микола Віссаріонович - (1 лютого 1879, Петербург, - 7 травня 1940). Народився в сім'ї священика. Закінчив Інститут інженерів шляхів повідомлення (1902). Професор Томського технологічного інституту. Два роки знаходився за межею. Делегат 1-го з'їзду партії кадетів (1905) від Таврічеської губернії, де був керівником Ялтинського відділення партії. Депутат 3-й Державної Думи від Томської губернії; вибраний в комісії шляхів повідомлення і фінансову. Після 1910 масон, входив у відому "масонську п'ятірку" (разом з А.І. Коноваловим, М.І. Терещенко, А.Ф. Керенським, І.Н. Ефремовим). У 1912 вибраний в 4-ю Державну Думу.
Список літератури курсової "Історія розвитку фізичного виховання у ВДУ ім. Лесі Українки" - більше 20 джерел. Правосуддя - боротьба з корупцією в судах - Президент РФ В. Путін: "І, нарешті, якщо частина російського суспільства буде поколишньому сприймати судову систему як корумповану, говорити про ефективне правосуддя буде просто неможливо". (Послання 2004 року.) Основні проблеми неефективності правосуддя - це коррумпированность судової влади (використання суддями службових прав з метою збагачення і інших особистих цілях) і неефективність судової системи (судова тяганина, затягнення термінів розгляду справ, низька кваліфікація суддів, неефективність законів). За даними Генеральної прокуратури РФ, ознаки корупції в діях суддів в. ПАРЛАМЕНТСЬКА ФОРМА ПРАВЛІННЯ - При парламентській формі правління виконавча гілка влади формується з складу законодавців і колективно підзвітна в своїх діях законодавчої влади. Посади глави держави і глави виконавчої влади розділені, і останню займає людина, що є лідером самої великої політичної партії або коаліції партій, що користується підтримкою законодавців, якому глава держави пропонує сформувати уряд. Перебування його у влади залежить від здатності зберегти за собою підтримку законодавців, притому що розділ виконавчої влади звичайно може рекомендувати главі держави розпустити законодавчі збори, після чого появляються.

Місцеве самоврядування - право населення, що реалізовується на практикові, що проживає на відповідній території, самостійно вирішувати питання місцевого значення шляхом референдуму, виборів, інших форм прямого волевиявлення, а також через виборні і інші органи М. з. М. з. організується в міських і сільських поселеннях. У кожній країні існує своя назва територій, на яких організується М. з. Всім громадянам надаються рівні права на здійснення М. з. як безпосередньо, так і через своїх представників, право на рівний доступ до муніципальної служби, право обирати і бути вибраним до органів М. з. У рамках М. з. вирішуються наступні.
Посилання в тексті роботи "Історія розвитку фізичного виховання у ВДУ ім. Лесі Українки" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ДОЛЯ - предопределенность подій і вчинків, сукупність всього сущого, яке впливає і не може не впливати на буття людини, народу і т. д. Греки гипостазировали долю і персоніфікували її у вигляді Мойри, Тюхе, Ате, Адрастеї, Хеймармене, Ананке, Атропоса і т. д. Ця вища сила може мислитися у вигляді природи і її закономірності або у вигляді божества. Шопенгауер говорить про видиму навмисність в долі індивіда. Ницше проповідує любов до долі (amor fati). Сучасні тверезі мислителі в своїх теоріях поменшують владу долі, не виключаючи її, однак, з області переживань. Потік що реально відбувається здається людині. ЕВГЕМЕР з Мессени - (ок. 340 - 260 до н. е.) - грецький філософ, переконання якого вважаються близькими колу киренской школи. У книзі "Священний запис", що дійшла до нас у видобуванні і переказах, викладав свою версію походження віри в богів, згідно якою всі боги були колись людьми, що заснували свій культ або обожнюваними за свою доброчесність і благодіяння. Евгемер вважався безбожником (Sext. Emp. Adv. Math. IX, 50), його ім'я згадується в списку атеїстів Клітомаха Карфагенського. Опис острова Панхайа в його книзі в Новий час був сприйнятий як утопія. У історію культури Евгемер увійшов. ВАЙТИНГ - (Whiting) Беатріс Бліс (р. 1914) - американський психолог, фахівець в області порівняльної психології. Одна з создательниц психологічної антропології як самостійної дисципліни. Освіту отримала в Брін-Мор (бакалавр, 1935) і Йельськом університеті (лікар, 1942). Засл. професор у відставці (антропологія і освіта) Гарвардської аспірантури. Засл. вчений Центра Генрі А. Мюррея по вивченню життя. Президент Суспільства міжкультурних досліджень (1968-1970);член Центра сучасних досліджень поведенческих наук(1978-1979); президент Суспільства психології і антропології (з 1983). Удостоєна ряду різних.

ІНФОРМАЦІЯ - (від лати. informatio - роз'яснення, виклад) - спочатку - будь-які відомості, що передаються людьми усним, письмовим або інш. способом; з середини ХХ в. - загальнонауковий поняття, що включає обмін відомостями між людьми, людьми і технічними пристроями, технічними пристроями, обмін сигналами в рослинному і тваринному світі, передачу ознак від клітки до клітки, від організму до організму. У конфликтологии інформаційний підхід до вивчення і регулювання конфліктів поки не обгрунтований, необхідність і значення його не усвідомлені внаслідок молодості науки. Інформаційний підхід в конфликтологии. ХЕЙМАНС - (Heymans) Герардус (1857- 1930) - нідерландський філософ, психолог. Закінчив реальну гімназію в Леу-вардене, вивчав політичні науки в Лейдене і філософію у В. Віндельбанда і ван Ланда у Фрейбурге (д-р наукової політики, д-р філософії). З 1890 р. - професор філософії і психології в ун-ті Гронінгена, член Суспільства експериментальної психології. Намагався удосконалити кантіанську ідеалістичну метафізику на основі психологічного монізму. Працював над проблемами сприйняття, описав закон гальмування, відповідно до якого величина порога, наприклад, слухового сприйняття, змінюється, якщо діє інший. АСОЦІЮВАТИ, ОБ'ЄДНУВАТИ - En.: To associate 1. Асоціювання (говорять також зчеплення) внушений, або пропозицій є істотним механізмом будь-якого гіпнозу. До того, що в даний момент відбувається або неминуче повинно статися, приєднують навіювання, яке хочуть бачити реалізованим. Наприклад: "З кожним рівнем сходів [уявної], по якому ви спускаєтеся, ваш стан заглиблюється...", або: "У той час як ваша рука опускається, вона стає все більш напруженою..." і т. д. (див. установка). Оскільки вселені феномени провокують один одну, можна говорити про асоціативну петлю. "Чим сильніше це станеться, тим повніше. Аміотрофія спинальная прогресуюча дорослих - Син.: Хвороба Арана-Дюшенна-Куссмауля. БАС, переднероговая форма Дебютує у віці 25-50 років прогресуючою мишечной атрофією, фибриллярними і фасникулярними подергиваниями, млявими парезами, згасанням сухожильних рефлексів. Частіше за інших зустрічається так званий "шийний тип" поразки, при якому атрофія виникає передусім в дистальних відділах рук. При цьому рано утвориться "мавпяча кисть" (див.). Рідше зустрічається "шийно-лопатково-плечовий тип" (тип Вульпиана-Бернхардта), що характеризується дебютом атрофического процесу з м'яза плечового пояса з подальшим.