На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Історіографія Карибської кризи

(курсова робота з історії)

Вступ ... 3
Розділ 1. Сучасна Російська історіографія періоду "холодної війни" ... 5
Розділ 2. Історіографія та джерела подій періоду Карибської кризи ... 19
Висновки ... 29
Література ... 32

Для придбання курсової роботи "Історіографія Карибської кризи" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Історіографія Карибської кризи"

Курсова робота "Історіографія Карибської кризи" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Історіографія Карибської кризи", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Історіографія Карибської кризи" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Історіографія Карибської кризи" і призначений виключно для пошукових систем.

РОЗВИВАЮЧЕ НАВЧАННЯ - напрям в теорії і практиці освіти, що орієнтується на розвиток фізичних, пізнавальних і етичних здібностей учнів шляхом використання їх потенційних можливостей. Основи теорії Р. про. були закладені Л. С. Виготським в 30-е рр. при розгляді ним питання про співвідношення навчання і розвитку. У той час існували три осн. теоретич. підходу до розв'язання цього питання. У трактуванні прихильників першого з них (А. Гезелл, 3. Фрейд, Ж. Піаже і інш.). розвиток людини не залежить скільки-небудь істотно від його навчання. Навчання розглядалося як процес, к-рий так або інакше повинен бути узгоджений з. УЧБОВО-МОВНА СИТУАЦІЯ - 1) реальна коммуникативная ситуація спілкування в процесі учбової діяльності; 2) спосіб і кошти організації професіонально-орієнтованої мовної діяльності що навчаються; один з прийомів роботи, значення якого - відтворити типову для діяльності вчителя ситуацію спілкування, щоб включити тих, що навчаються в цю діяльність. У описі У. з, як правило, вказуються: учасники коммуникативного акту, їх ролеві зв'язку, характеристика кожного з коммуникантов (наприклад, вік, підготовленість до сприйняття інформації, особові якості і т. д.), обстановка спілкування, місце, дистанція між говорячим і. РІВЕНЬ ВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ - (levels). Показник, характеристика коммуникативной компетенції що вивчає іноземну мову; дозволяє визначити, в якій мірі (адекватно, повно) і які язикові навики і мовні уміння сформовані і використовуються їм в соціальній взаємодії. У.в.і.я. співвідноситься з набором відповідних коммуникативних задач і ситуацій, в рамках яких відбувається спілкування, набором умінь, сформированность яких є заставою рішення коммуникативних задач і інш. У кінці XIX   століття в Великобританії (Кембріджський університет) вводяться одноманітні для всіх повчальних ця випробування, проби-тести; їх подальша стан. АБОРТ - (лати. abortus - викидень) передчасне припинення вагітності, природне (мимовільне) або штучне. Звичайно під А. розуміють друге значення. А. представляє не тільки медичну, юридичну, але також етичну (для мн. людей - релігійну), психологічну і педагогічну проблему. Щорічно в світі проводиться ок. 35-55 млн. А. В 98% країн А. дозволений з метою порятунку життя, в 62% - для збереження здоров'я жінки, в 42% - у разах вагітності після згвалтування або инцеста, в 40% - при наявності дефектів у плоду, в 29% - по економічних і соціальних причинах, в 21% країн - на основі бажання жінки. У.
Кожна вагома структурна частина курсової "Історіографія Карибської кризи" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Демократична нарада, Всеросійська демократична нарада - проходило 14-22 сент. 1917 р. в Петрограде. 1 вересня 1917 р. А.Ф. Керенський проголосив Росію республікою. Для підтвердження легітимність влади, з метою ослаблення наростаючої в Росії загальнонаціональної кризи, консолідації суспільства була зізвана Демократична нарада. На Нараді було присутнє 1582 делегати (від Рад, місцевих самоврядувань, профспілок, кооперативів, армійських колективів, національних установ і т.д.), в тому числі 532 есера, 172 меншовики, 136 більшовиків, 55 трудовиков. Робота Наради проходила в безплідних дебатах. Спочатку В.І. Ленін пропонував бойкотувати. Війна - евр. мильхама. Війна. Після 40-літнього ходіння по пустелі ізраїльтяни вступили в Ханаанськую землю, як войовниче плем'я. Всі чоловіки, починаючи з дванадцятирічного віку, були зобов'язані носити зброю. Коли коліно Рувімово, Гадово і полуколено Манассиїно хотіли поселитися на сходу від Іордана, то це було дозволене ним при умові, що вони разом з своїми братами перейдуть ріку і допоможуть їм завоювати землю (Чис. 32:16 і дав.). З зброєю в руках ізраїльтяни повинні були відвойовувати кожну п'ядь Ханаанської землі. У часи суддів вони вели безперервні війни з різними ворогами. Війська. Пейзажисти середини XIX в. - Вплив Констебля випробували багато які французькі пейзажисти 30 - 40-х років - в роки складання національної школи реалістичного пейзажу. Вже романтизм привернув увагу художників до проблем національної своєрідності, прищеплюючи їм глибокий інтерес не тільки до життя народу і национала ний історії, але і до рідної природи. Поступово звільняючись від первинного тяжіння до надзвичайних ефектів природи, пейзажисти так званої "Барбізонської школи" (на ім'я села, де багато хто з них часто працював) стали розкривати прекрасне в самих простих і буденних, пов'язаного з повсякденним життям і.
У вступі курсової "Історіографія Карибської кризи" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Сикорський Іван Олексійович - Сикорський (Іван Олексійович) - професор душевних і нервових хвороб в Київському університеті (з 1885 року). У цьому ж університеті він вчився і закінчив курс в 1869 році, причому був залишений при ньому для удосконалення. У 1873 році Сикорський перейшов в Петербург, де спершу вивчав душевні хвороби в клініці професора Балінського, а потім (з 1882 року) служив лікарем при лікарні святого Миколи Чудотворця. Наукові труди Сикорського спочатку відносилися до різних питань патологічної анатомії, а згодом до клінічної психіатрії і педагогіки. Вони розсіяні в спеціальних журналах, російських і.

Остроградський Михайло Васильович - Остроградський, Михайло Васильович - відомий математик (1801 - 1861), ординарний академік. Дістав первинну освіту в пансіоні при полтавській гімназії. Закінчив курс математичного факультету в Харківському університеті; потім відвідував в Парижі лекції в Сорбонне і в College de France. Тут він звернув на себе увагу славнозвісних математиків Лапласа, Фурье, Ампера, Пуассона, Коши. У 1826 р. він представив інституту мемуарів: "Sur la propagation des ondes dans un bassin cylindrique", надрукований в 1832 р. в томі "III Memoires presentees par divers savants". Після повернення з. ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ - Партія (від лати. pars - частина, група) - найважливіший соціально-політичний інститут, за допомогою якого здійснюється взаємозв'язок цивільного суспільства і держави. Політична партія - інструмент в боротьбі за досягнення і здійснення влади. Основні функції П. П.: 1) визначення цілей політичного розвитку, виробіток і поширення політичної ідеології; 2) акумуляція і вираження соціальних інтересів (функція соціального представництва); 3) політична соціалізація і мобілізація населення (особливо в ході передвиборних кампаній); 4) "рекрутування" нових членів, формування політичної еліти; 5).
Список літератури курсової "Історіографія Карибської кризи" - більше 20 джерел. Соціальне житло - Президент РФ В. Путін: "Треба припинити обманювати людей, вимушуючи їх роками і десятиріччями стояти в чергах на отримання житлової площі, і забезпечити можливості її придбання на ринку для основної частини працюючого населення Росії, одночасно з цим гарантуючи надання незаможним громадянам соціального житла". (Послання 2004 року.) 1 березня 2005 року в Росії набрав чинності новий Житловий кодекс, згідно з яким в країні буде чотири вигляду житла: спеціалізоване житло, що знаходиться в приватній власності (приватизоване до 1 січня 2007 року або куплене на ринку), в госсобственности (службові. РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ (РОСІЯ) - багатонаціональна федеративна держава, освічена в жовтні 1917 р. на більшій частині території дореволюційній Росії і втілююча державна єдність російського народу з десятками інших народів, що спільно проживають на даній території. РФ - саме велика по території (17 млн. кв. км) і одна з найбільших по населенню (150 млн. чол.) держав світу. У період з 1917 по 1922 р. вона - незалежна радянська республіка, що знаходилася в конфедеративних, а потім федеративних зв'язках з іншими такими ж республіками, виниклими після Жовтня на території старій Росії. Після утворення СРСР (з 1922 р. по кінець 1991 р.) РФ -.

Вітте Сергій Юльевич - Президент РФ В. Путін: "Декілька слів про пріоритетні задачі в сфері розвитку цивільного суспільства. Витте якте писав: "Держава не так творить, як заповнює, істинними ж творцями є всі громадяни... Не накладати руку на самостійність, а розвивати її і всіляко допомагати їй"". (Послання 2005 року.) Вітте Сергій Юльевич (18491915) - видатний російський державний діяч. З 1889 року - директор департаменту залізниць Міністерства фінансів, з серпня 1892 по 1903 рік - міністр фінансів, з серпня 1903 року - голова Комітету міністрів. З жовтня 1905 року по квітень 1906го - розділ.
Посилання в тексті роботи "Історіографія Карибської кризи" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. АПОРИЯ - (від греч. aporia - ускладнення, здивування) - трудноразрешимая проблема, пов'язана з суперечністю між даними досвіду і їх уявним аналізом. Найбільш відомі А., сформульовані древнегреч. філософом Зеноном Елейським (ок. 490 - ок. 430 до н. е.). "У А. Ахилл" говориться про те, що прудконогий Ахілл не здатний наздогнати забарливу черепаху, оскільки, поки він пробіжить розділяюча їх відстань, вона проповзе трохи, поки він буде пробігати цей відрізок, вона ще трохи відповзе і т. д. д.; процес такого ділення нескінченний, тому тіло взагалі не може почати рухатися або, якщо воно вже рухається, рух не може. СУДЗУКИ (SUZUKI) Дайсецу Тейтаро - (1870 - 1966). Видатний яп. буддолог. Наст. ім'я У 1892 закінчив филологич. факт Токийського ун-та. Пройшов навчання буддизму в монастирі дзенской школи Ріндзай-цю. Довгий час жил в США і Європі, читав лекції по буддизму в Колумбійськом, Гарвардськом і мн. інш. ун-тах і коледжах. У 1909 -1920 викладав в ун-ті Гакусюїн і в Токийськом императ. ун-ті. З 1921 в теч. 20 років викладав в унте Отані, де отримав звання професора. У 1949 був нагороджений медаллю за діяльність в області культури і став членом Японської Академії. У 1954 отримав премію Асахи за активну пропаганду яп. культури за рубежем. Ряд. Галюцинації індуковані - (лати. inductio - збудження, виведення, наведення) - обман сприйняття (частіше за зір, слух), виникаючий під тим, що впливає вселяючий чином інших людей, в тому числі і галюцинуючих пацієнтів. Наприклад, це трапляється під час масового психозу. Властиві, повидимому, особам з патологічною прищеплюваністю і самовнушаемостью або індивідам, у яких прищеплюваність і самовнушаемость при певних обставинах різко зростає. До індукованих галюцинацій відносять також наступні галлюцинаторні симптоми, що виявляються особливо часто у пацієнтів з алкогольними психозами: 1 симптом Ашаффенбурга (1912).

ПРИНЦИП ПАРАЛЛЕЛИЗМА ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО - суть його - в затвердженні неможливості причинної взаємодії між психічними і фізіологічними процесами: вони протікають паралельно і незалежно друг від інших. Те, що Відбувається в свідомості відповідає, але не залежить від того, що відбувається в мозковій речовині, і навпаки. На таких позиціях стояла психологія свідомості, що мала як необхідне доповнення психологію фізіологічну. Є декілька параллелистических рішень, що розрізнюються по важливих, але все ж додатковим твердженням: 1) параллелизм дуалістичний - виходить з визнання самостійної суті духовного і матеріального. КЛІМАТ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ - (від греч. klima (klimatos) - нахил) - якісна сторона межличностних відносин, сукупність психологічних умов, сприяючих або перешкоджаючих продуктивній спільній діяльності і всебічному розвитку особистості в групі. Найважливіші ознаки сприятливого К. с.- п.: довір'я і висока вимогливість членів групи один до одного; доброзичлива і ділова критика; вільне вираження власної думки при обговоренні питань, що стосуються всього колективу; відсутність тиску керівників на підлеглих і визнання за ними права приймати значущі для групи рішення; достатня інформованість членів колективу про його задачі і стан. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНІ НАЦІОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ - це такі національно-психологічні особливості, які визначають специфіку інтелектуально-пізнавальної активності представників конкретної етнічної спільності. Особливе поєднання таких характеристик, як міра прихильності логіці, широта і глибина абстрагування, швидкість мислительних операцій, специфіка організації мислительной діяльності і інш., зумовлює своєрідні параметри інтелектуальної активності. Наприклад, у французів присутні математичний склад розуму і природжена інтелектуальна винахідливість. У англійців - висока здібність до інтелектуального сприйняття світу, слаба швидкість. КРИТИКИ - (від греч. kritike - мистецтво розбирати, судити) - негативна думка об чем-л., вказівка на помилки і недоліки. Один з основних прийомів впливу на опонента в скрутних ситація взаємодії. Коли стикаються думки людей, то останні звичайно стараються їх аргументувати. Навколишні, оцінюючи позицію людини, непрямим образом оцінюють і його здібність до аргументації. Людина звичайно додає значне особове забарвлення плодам свого інтелекту. Поетому К. результатів його інтелектуальної діяльності м. би. сприйнята як негативна оцінка його самого як особистості. К. в цьому випадку сприймається.