На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ ПРИКЛАДНОГО СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

(курсова робота з соціології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Розвиток емпіричних соціальних обслідувань в Стародавньому світі ... 4
Розділ 2. Соціологія в період феодалізму. Переписи на Русі. Козацькі реєстри в Україні ... 11
2.1. Переписи на Русі ... 11
2.2. Козацькі реєстри в Україні (XVI - XVII ст.) ... 13
Розділ 3. Становлення суспільствознавства. Розвиток емпіричних, демографічних і статистичних досліджень XVII - початку XIX ст. (Р. Мальтус) ... 17
Розділ 4. Емпіричні соціальні дослідження XIX - початку XX ст ... 27
4.1. Л. А. Кетлє про статистичні закономірності соціальних явищ ... 27
4.1. Розвиток масових соціальних обслідувань. "Моральна статистика" і "соціальна гігієна" ... 29
4.3. Емпіричні дослідження Ле Пле ... 32
Розділ 5. Реклама як терен використання досягнень соціології, соціальної та загальної психології ... 37
Висновки ... 39
Література ... 41

Для придбання курсової роботи "Історичні етапи прикладного соціологічного дослідження" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Історичні етапи прикладного соціологічного дослідження"

Курсова робота "Історичні етапи прикладного соціологічного дослідження" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Історичні етапи прикладного соціологічного дослідження", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Історичні етапи прикладного соціологічного дослідження" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Історичні етапи прикладного соціологічного дослідження" і призначений виключно для пошукових систем.

КРЕСЛЕННЯ - уч предмет в ср. общеобра-зоват школі, мету к-рого дати учнем основи знань по виконанню креслень, ескізів, техн. малюнків, підготувати школярів до сознат використання графич документації в трудовій діяльності Вивчення Ч сприяє формуванню у учнів техн. і образного мислення, просторів уявлень, що має велике значення у виробництв діяльності і техн. творчості При виконанні креслень учні вчаться аналізувати форму і конструкцію предметів і відтворювати образ предмета по кресленню Розкривається роль графич зображень в разл видах человеч діяльності в умовах НТР і інформатизації суспільства. АВТОРСЬКА ШКОЛА - в Рос. Федерації і інш. республіках експериментальна уч. установа, діяльність к-рого заснована на ведучій психол. концепції, розробленій автором або ангорським колективом. Термін "А. ш." вживається з кон. 80-х рр., проте коріння цього пед. явища йдуть в традиції світової педагогіки. Авторськими, по суті, були воспитат. закладу І. Г. Песталоцци, С. Френе, Я. Кор-чака, С. Т. Шацкого, А. С. Макаренко, школи В. Н. Сороки-Росинского, В. А. Сухомлінського, Ф. Ф. Брюховец-кого, Т. Е. Конникової і інш. Возникновеніє А. ш. пов'язано з активізацією в СРСР кон. 80-х рр. обществ. НИКИТИНИ - педагоги, автори ориг системи сімейного виховання Борис Павлович (р 21 1 1916, станиця Суворовська Ставропольського краю) По закінченні Воєн -повітряної инж академії (1941) пед.деятельность початків в армії, працював в системі трудових резервів, вів уроки математики в експерим.студии для дошкільнята В 1955 - 65 і 1971 - 79 науч. співробітник АПН СРСР, поч ч Петровської академії наук і позов - в (1994, З -Петербург), займався питаннями трудового виховання і розвитку техн здібностей Його дружина, Лена Олексіївна (р 31 1 1930, пос Болшево, Моськ. обл) По закінченні филол. ф-та МОПІїм НК. МЗС Маргарет - (16.12.1901, Філадельфія, - 15.11.1978, Нью-Йорк), амер. етнограф і соціолог, фундатор етнографії дитинства як самостоят. науч. дисципліни. Закінчила Колумбійський ун-т по спеціальності психологія (1924), там же захистила докторську дисертацію (1929). Співробітник, потім куратор (1964 - 69) відділу етнології Амер. музею єств. історії. Проводила иссл. на о-вах Самоа (1925 - 26), Адміралтейства (1928 - 29), Нова Гвінеє (1931 - 33, 1938), Балі (1936 - 38). Проф. антропологія Колумбійського ун-та (з 1954) і ун-та Фордем (1968 - 70). Автор монографій і статей по етнографії, а також по соціальній.
Кожна вагома структурна частина курсової "Історичні етапи прикладного соціологічного дослідження" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

БОРЩАГОВСКИЙ - Олександр Михайлович (1913, Біла Церква, Україна - 2006, Москва), російський прозаїк, драматург. Учасник Великої Вітчизняної війни. Рано захопився театром: 1933-49 рр. присвятив роботі в театрі і театроведческой науці, навіть під час війни суміщаючи роботу фронтового кореспондента з роботою у фронтовому театрі. У 1946 м., переїхавши в Москву, став працювати в журналі "Новий світ" і завідуючим літературною частиною Центрального театру Червоної армії. У1949 м. після публікації в газеті "Правда" статті "Про одну антипартійну групу театральних критиків" був. Дондуков-Корсаков Олександр Михайлович - Дондуков-Корсаков, Олександр Михайлович, князь - генерал-ад'ютант і генерал від кавалерії (1820 - 1893). Закінчив курс в Петербургськом університеті по юридичному факультету. Поступивши на військову службу як ад'ютант князя Воронцова, брав участь в багатьох справах проти горців. Під час східної війни відрізнився в курюкдаринском битві, в якій був важко поранився, і при штурмі Карса. У 1859 р. призначений начальником штабу Війська Донського і брав участь у введенні селянської реформи на Дону. У 1869 р. призначений київським, подольским і волинским генерал-губернатором. Під час. БЛАГОСЛОВЕННЯ КОГЕНОВ (Біркат коганим) - Тора* заповідала нащадкам Аарона*, Когенам (священикам*) благословляти народ Ізраїля. Благословення це входило до складу богослужіння в Храмі*. У книзі Левіт (IX, 22) говориться про богослужіння Аарона, по закінченні якого "підняв Аарон руки свої до народу і благословив його". Текст благословення міститься в книзі Чис. (VI, 24 - 2.): "Так благословить тебе Господь і збереже тебе! Так осяє тебе Господь ликом Своїм! Так зверне Господь лик Свій до тебе і принесе тобі мир". Благословення це не що інакше, як молитва Господові, а Когени послані Господом, щоб піднести ім'я Його над Ізраїлем. У.
У вступі курсової "Історичні етапи прикладного соціологічного дослідження" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. МАРТИРИЙ ЗЕЛЕНЕЦКИЙ - преподобний (ск. 1.03.1603), у св. хрещенні Міна, народився в сім'ї городян м. Великі Луки. Коли йому було десять років і він, закінчивши вивчення Часослова, початків Псалтірь, його батьки померли. Виховав його ієрей Борис, духовний батько всієї його сім'ї, який, прийнявши постриг з ім'ям Боголепа, відновив в передмісті міста древній Свято-Троицкий монастир і став його настоятелем. Сюди ж і поступив Міна, що став під чернечим ім'ям Мартірій його помічником. У ці роки св. Міні у сні два рази була ікона Пресвятой Богородиці на вогненному стовпі. Відтоді загорілося в ньому бажання відокремленого життя.

Іннокентій (в миру Іван Евсеєвич Веніамінов) - Іннокентій (в миру Іван Евсеєвич Веніамінов, 1797 - 1879) - просвітник алеутів, син пономаря иркутской єпархії; по закінченні иркутской семінарії був приходським священиком в Іркутське; в 1823 р. викликався їхати священиком на про-в Уналашку, де звернув алеутів в християнство, привчав їх до плотничьему, столярному, слюсарному і ковальському ремеслам, навчив їх виделке цеглин і кам'яній кладіння, з їх допомогою побудував церкву і, вивчивши алеутську мову, розповсюдив християнство по всіх Алеутських островах. У 1833 р. Иннокентий переведений був в Новоархангельський порт, на о-ве Ситху, де. КПРФ - Комуністична партія Російської Федерації. На червень 2006 р. в КРПФ перебувало 184 тис. членів, об'єднаних в 14,7 тис. первинних і 2400 місцевих відділень. Вищий орган КПРФ - З'їзд партії, який обирає Центральний комітет і його голову. Головою ЦК КПРФ є Г. Зюганов. Орган партії - газети "Правда", "Правда Росії", більше за 30 регіональних видань. Найбільша дружня газета - "Радянська Росія". КПРФ створена в лютому 1993 р., хоч формально (згідно з статутом) веде свою історію з основи РСДРП, тобто з кінця XIX в. Передвісником КПРФ фактично була Комуністична партія.
Список літератури курсової "Історичні етапи прикладного соціологічного дослідження" - більше 20 джерел. Леонтьев Сергій Михайлович - (1880, маєток Вороніно Ростовського повіту Ярославської губернії, за іншими відомостями, 1879, Москві, -? ). З сім'ї поміщика. Закінчивши історико-філологічний факультет Московського університету (1905), працював в земських установах Ярославської губернії. Кадет. З 1915 завідуючий відділом замовлень і член Головного по постачанню армії комітету Всеросійського земського і міського союзів (ВЗГС). Після Лютневої революції 1917 один з організаторів і з 1 березня по 20 квітня член виконкому Московських громадських організацій як представник цензової групи від ВЗГС; одночасно 2 березня - 20. ЦИВІЛЬНІ ПРАВА - Цивільні права являють собою набір особистих свобод, якими визначаються відносини між людьми і владою в конкретній державі і звичайно продекларированних в конституції країни. У Сполучених Штатах Америки цивільні права викладені в перших десяти поправках до конституції і в комплексі іменуються Біллем про права. Цивільні права включають свободу слова, зборів і віросповідання, право вимагати розгляду і задоволення жалоб. У Ірландії такі особисті права, як рівність всіх громадян перед законом, право недоторканості особистості (тобто заборона на приміщення людини під варту без відповідного рішення.

"Церква Творця" - (Church of the Creator, White Beret, White Ranger; США) - ЦС. Праворадикальная расистська антихристиянська і антисемітська організація, виступаюча з лозунгом: "Свята расова війна". Створена в 1973. Фундатор і перший керівник ЦС Бен Класний (покінчив життя самогубством в 1993). Наступник Классена з 1992 - Чарльз Алтватер (осуджений на 18 років за проведення ряду диверсій і інш.). ЦС проводить вибухи, вбивства і викрадення. Об'єктами нападу бойовиків ЦС стають афроамериканци і євреї, а також поліцейські і інші урядові установи. У липні 1993 в Лос-Анджелесе викрита спроба здійснити.
Посилання в тексті роботи "Історичні етапи прикладного соціологічного дослідження" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ТИПОЛОГІЯ - вивчення відмінних рис або індивідів (фізичні і психологічні характеристики), або людських суспільств (типові риси того або інакшого суспільства або форми культури). Що стосується фізичних типів, то тут варто відмітити морфологічні типи, що розділяються по расах: біла група (що поділяється на "альпійський", "середземноморський", "нордический", "лапландский", "индо-афганський" і інші типи), жовта група (що включає в себе "монгольський", "ескімоський", "американо-індіанський", "індонезійський". ДИНАМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ - сукупне позначення різних напрямів в совр. психології, для к-рих характерне вивчення мотивів в якості гл. регуляторів психіки як цілісного внутр. процесу. Термін уперше застосований в 1918 амер. психологом Р. Вудвортсом для позначення нового напряму в психології, виниклого під впливом волюнтаристич. концепції Джемса. Прихильники цього напряму (Вудвортс, Т. Мур, Дж. МакКарді) стали розглядати реакції організму на внеш. стимул не як ізольований акт типу механич. поштовху, а як складний процес, що виникає зрештою з внутр. активність організму і що визначається передусім його потребою, яка робить. Межлічностние відношення - (в дитячому віці) - зв'язки, що суб'єктивно переживаються між дітьми, визначувані межличностним взаємодією і змістом спільної діяльності. М. про. в дитячій групі, починаючи з дошкільного віку, являють собою досить складне соціально-психологічне явище і підкоряються певним закономірностям. Перша з них - обумовленість природи М.о. тим місцем, яке вікова соціальна група (велика або мала) займає в суспільстві, оскільки для кожної конкретно-історичної соціальної ситуації розвитку це місце специфічне. Друга характеристика М. про. в групі - це їх залежність від спільної діяльності, яка.

Зараження - (в соціальній психології) - спосіб впливу, що засновується на загальному переживанні масою людей одних і тих же емоцій. З. може володіти разл. мірою довільності. При наявності зворотного зв'язку З. здібно наростати внаслідок взаємної індукції, придбаваючи вигляд циркулярної реакції. Для З., як і для навіювання, характерне звуження сфери свідомого сприйняття. Цей феномен частіше за все виникає в натовпі, коли люди, керуючись лише своїм емоційним станом, діють на основі інформації, прийнятій без належного аналізу, а те і просто сліпо повторюють дії інш. людей. До найбільш відомих форм З. відносять вияви. Граніни Я - функція процесу ідентифікації/відчуження (див.). Межа Я жвава і залежить від того, з чим чоловік в даний момент себе ототожнює, вона дозволяє організму виділяти себе з навколишнього світу. Гнучкість межі Я - необхідна умова ефективного контакту зі середою (див. контакт). Межу Я Перлз відрізняв від межі его (его-межі). Межа его ригидна, пов'язана з характером (див. характер) і интроецированними нормами. У книзі "Всередині і поза помийним відром" Перлз говорить про его-межу, як феномен відмінний від межі Я: "Межа ця подібна прокрустову ложу. Прокруст, людина з Древньої Греції. F84.5 Синдром Аспергера - А. Отсутствіє клінічно значущих загальних затримки експресивної або рецептивной мови або когнитивного розвитку. Для діагнозу необхідно, щоб окремі слова були придбані до двох років або раніше, а фрази в спілкуванні використовувалися до 3 років і раніше. Навики самообслуговування, адаптивна поведінка і цікавість до оточення протягом перших 3 років повинні бути на рівні, відповідному нормальному інтелектуальному розвитку. Проте, може відмічатися деяка моторна затримка і характерна моторна незграбність (хоч вона не є необхідною діагностичною ознакою). Звичайні ізольовані спеціальні навики, часто. УЗАГАЛЬНЕННЯ - 1. Процес формування думки або прийняття рішення, яке застосовне до всього класу або категорії об'єктів, подій або явищ. Деякі особливості цього значення заслуговують упоминия. По-перше, узагальнення в цьому значенні майже завжди має на увазі процес індукції; воно виходить з обмеженого числа спостережень елементів класу і розповсюджується (тобто узагальнюється) на інші елементи. По-друге, узагальнення тут - інша сторона монети, протипоставити розрізненню (1). Тобто, коли хтось узагальнює думку або реакцію на us елементи класу, він, насправді, не проводить відмінностей між окремими відмітними.