На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Історичні аспекти розвитку дипломатичного протоколу

(курсова робота з документознавства)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження історичних аспектів розвитку дипломатичного протоколу ... 5
1.1. Загальна характеристика і роль дипломатичного протоколу в міжнародних відносинах ... 5
1.2. Наукове підґрунтя дипломатичного протоколу ... 15
Розділ 2. Аналіз особливостей історичного розвитку дипломатичного протоколу ... 18
2.1. Дипломатичний протокол Стародавнього світу ... 18
2.2. Дипломатичний протокол періоду Київської Русі та Галицько-Волинської держави ... 20
2.3. Дипломатичний протокол Козацької держави та Гетьманщини ... 24
2.4. Дипломатичний протокол початку ХХ ст. і до сучасності ... 34
Висновки ... 41
Список літератури ... 43

Для придбання курсової роботи "Історичні аспекти розвитку дипломатичного протоколу" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Історичні аспекти розвитку дипломатичного протоколу"

Курсова робота "Історичні аспекти розвитку дипломатичного протоколу" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Історичні аспекти розвитку дипломатичного протоколу", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Історичні аспекти розвитку дипломатичного протоколу" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Історичні аспекти розвитку дипломатичного протоколу" і призначений виключно для пошукових систем.

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ в педагогіці - прийоми, процедури і операції емпирич. і теоретич. пізнання і вивчення явищ дійсності. Система М. і, визначається початковою концепцією дослідника, його уявленнями про суть і структуру, загальної методологич, що вивчається. орієнтації, ціліше і задач конкретного дослідження. У залежності від аспекту розгляду М. і, в педагогіці поділяються: на загальнонауковий, власне педагогічні і методи інш. наук; констатуючі і що перетворюють; емпіричні і теоретичні; якісні і кількісні; приватні і загальні; змістовні і формальні; методи збору емпирич. даних, перевірки і спростування гіпотез і. ІНДУСТРІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УЧБОВІ ЗАКЛАДИ - в Рос. Федерації, галузева група висш. і ср. спец. уч. закладів, що готує викладацькі кадри для системи проф.. освіти, а також для трудової і проф. підготовки учнів общеобразоват. шкіл. Перший сов. вуз в цій групі - Моськ. индустриально-пед. ин-т ім. К. Лібкнех-та (1923 - 43). З 1929 ин-т був прирахований до втузам. До 1931 ин-т готував фахівців на ф-тах металлопромишленности (5 відділень), осн. хімії і хим. обробки (8), текстильному (3), будівельному і деревообделочном (3), ж. транспорту (2), індустріально-суспільному (2), фабрично-заводських семирічок (ФЗС) і политехн. труда (3). Він надавав. КОНГРЕГАНИСТСКИЕ ШКОЛИ - нач. уч. заклади, керовані конгрегакистами - членами религ. орг-ций, очолюваних католич. церквою. Виникли в 17 - 18 вв. в католич. країнах Європи в ході Контрреформациї. Замінюючи собою традиц. приходські школи, К. ш. ставили задачею дати елементарну освіту і сувору религ. виховання дітям з бідних сімей. Перші школи такого типу організував, спираючись на рішення Трідентського собору (1545 - 63), міланського архієпіскоп Карло Борромео. Пізніше створенням таких шкіл активно вани-мался орден пиаристов. якби. успіхів в цій області досяг "Союз братів христ. шкіл", осн. в 1684 Ж. Б. де Ла. КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ - - один з просвітницьких і наукових центрів восточнославянских народів 17-18 вв. Освічена в 1632 з ініціативи Київського митрополита Петра Могили на основі об'єднання київських Братської (осн. в 1615) і Лаврської (1631) шкіл за зразком західноєвропейських гімназій академічного типу. До 1694 іменувалася Києво-Могилянською колегією, розміщувалася в Києво-Могилянському Братському монастирі. У 1694 по царській грамоті отримала самоврядування. Крім державного "постачання" засобу на зміст К. виділялися також київськими митрополитами. У академії вчилися діти духовенства, городян, козаків, селян.
Кожна вагома структурна частина курсової "Історичні аспекти розвитку дипломатичного протоколу" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Кравчинський Сергій Михайлович - Кравчинський Сергій Михайлович - письменник і революційний діяч (1852 - 1895). Кінчив курс у військовому училищі; був деякий час офіцером. Вийшовши у відставку, цілком прилучився до народническому руху 70-х років. Він був одним з перших, що відправилися "в народ". Їм написані для пропаганди в народі брошури "Мудріца Наумівна" і інші. Поїхавши в половині 70-х років за межу, Кравчинський брав участь в герцеговинском повстанні і спробі італійських соціалістів викликати революційний рух в Південній Італії. У 1877 р. Кравчинский повернувся в Росію і 4 серпня 1878 р. був одним з вбивць шефа жандармів. Герасимов Дмитро - Герасимов, Дмитро (по літопису "Мітя Малої, толмач латинський" - Ніконовська літопис, VI, 232) - відомий перекладач, новгородец за походженням (народився в 1465 р.), що навчався в Лівонії латинській і німецькій мовам. Поступивши толмачом в посольський наказ, в 1525 р. був відправлений послом в Рим, з грамотою, в якій великий князь виявляв татові своє бажання бути з ним в союзі проти невірних. Під час перебування в Ріме Г. близько зійшовся з Павлом Іонієм і в бесіді з ним багато повідомив як про свої колишні подорожі в Швецію і Данію, так і про стан тогочасній Росії. Завдяки цим повідомленням, твору. Ванновський - (1822 - 1904) - військовий міністр при Олександрові III і міністр освіти при Миколі II. Закінчив кадетський корпус; з 1868 р. командував піхотною дивізією. Брав участь в російсько-турецькій війні. У 1878 р. командує військами східного загону і в цьому ж році отримує звання ген.-ад'ютанта. Невдовзі після вступу на престол Олександра III Ванновський стає військовим міністром. На цьому посту Ванновський проводив саму сувору дисципліну в армії і був прихильником крайньої реакції. Всі військові гімназії при Ванновськом перетворюються у військові корпуси, скорочуються пільги вольноопределяющимся, вводиться.
У вступі курсової "Історичні аспекти розвитку дипломатичного протоколу" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Герсеванов Михайло Миколайович - Герсеванов Михайло Миколайович - інженер (1830 - 1907). Закінчив курс Головного інженерного училища (нині Миколаївське інженерне училище і академія). Був ад'юнктом-професором по будівельному мистецтву в інженерному училищі, перебував для особливих доручень при генералові-ад'ютантові Тотлебене, з 1868 по 1883 рік був головним інспектором цивільних споруд на Кавказі, де під його керівництвом побудовано більше за 500 верст військово-стратегічних шосейних доріг, і зроблені багато які інші будівельні роботи. Вступивши в 1883 р. в управління інститутом інженерів шляхів повідомлення, Герсеванов звернув.

ВОТЧИНА - землі, володіння якими відбувалося на цивільному праві, т. е. з правом продажу і успадкування, вигляд феодально-земельної власності. Виникла в Древній Русі в X-XI вв. як спадкове сімейне або корпоративне володіння ("отчина"). Владельцамі В. були князья, бояре, церква. У XIII-XV вв. В. була основним виглядом землеволодіння, що поповнювалося в процесі освоєння нових територій, а також за рахунок захвата громадських чорних земель, пожалований, купівлі, обміну. У 2-й половині XV в. князівські і боярские В. охоплювали значні території Північно-Східній Русі. ТОТАЛІТАРНІ СЕКТИ - (від лати. total - загальний і secta - вчення, напрям, школа) - релігійна або псевдорелігійна група, що відколювалася від пануючого релігійного напряму або претендуюча стать новим релігійним напрямом, що використовує в своїй діяльності методи психічного впливу і контролю, коли духовне, фінансове і особисте життя кожного члена повністю контролюється лідерами общини. Перші тоталітарні секти (напр. мормони) виникли на фоні довготривалого процесу дроблення постпротестантских сект в XIX в. Однак більшість їх з'явилася вже після Другої світової війни. Головні ознаки тоталітарної секти і її відмінність від.
Список літератури курсової "Історичні аспекти розвитку дипломатичного протоколу" - більше 20 джерел. КУЛЬТУРА ПОЛІТИЧНА - (лати. cultura - обробіток, виховання) - система історично чого склався, відносно стійких цінностей, установок, переконань і виражаючих їх символів, які служать для упорядкування політичного досвіду і регулювання політичної поведінки. До основних елементів політичної культури відносять політичний досвід, політичну свідомість і політичну поведінку. Політична культура - це сукупність позицій, цінностей і зразків поведінки, що стосуються взаємовідносин громадян і влади. Термін "політична культура", уперше використаний німецьким філософом XVIII в. І. Гердером, був введений в. Золота Орда. Геоекономический код - Підмурівком економіки Золотої Орди були унікальні природні умови Волжського Понізовья і транзитна торгівля. Заливні луги Волго-Ахтубинской пойми забезпечували надійну природну круглогодичную кормову базу для скотарства. Кочове господарство поєднувалося з осідлий землеробство. Наявність родовищ куховарської солі (соляних озер) забезпечувала збереження продуктів харчування. Вражає стратегічне бачення золотоординских ханів. Вийшовши до берегів Ітіля (Волги) і заснувавши тут столичні міста, вони використали унікальні комунікаційні можливості місця для транзитної торгівлі на перетині Волжського і Великого.

КЕРІВНИЦТВО ПОЛІТИЧНЕ - визначення стратегічного напряму розвитку держави, політичної системи суспільства і вибір коштів здійснення основних задач і цілей загальнодержавного і загальногромадянського значення, їх найважливіших принципів і шляхів досягнення. У залежності від рівня политико-владних відносин виділяють суб'єктів-керівників федерального, регіонального і місцевого рівнів. Чим вище рівень політики, тим більше важливою є функція керівництва і тим більше відповідальним зобов'язаний бути керівник, що виконує цю функцію. Це пояснюється тим, що політичний статус даного керівника дуже високий і характер рішень.
Посилання в тексті роботи "Історичні аспекти розвитку дипломатичного протоколу" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Баба-яга - У слов'янській міфології лісова стара-чарівниця. Згідно з казками слов'ян, Баба-яга живе в лісі, в хатинці "на курьих ніжках". Ця хатинка зображається що стоїть те в гущавині лісу (центрі інакшого світу), то на узліссі, але тоді вхід в неї з боку лісу, тобто з миру смерті. Назва "курьи ніжки" відбувається від "курних", тобто обкурених димом, стовпів, на які слов'яни ставили "хату смерті" - невеликий зруб з прахом вмерлого всередині. Цей обряд поховання існував у древніх слов'ян до IX віку. Баба-яга всередині такої хатинки представлялася як би живим мерцем -. Філософія - форма духовної діяльності, направлена на виробіток технологій формування і аналізу базових, універсальних понять, принципів, установок, проблем, за допомогою яких людина вибудовує цілісні, логічно послідовні відносини до буття, більш об'єктивне розуміння свого місця в ньому. Вона формує раціональну, теоретично обгрунтовану програму соціальної поведінки і діяльності. Філософське знання виконує світоглядну, гносеологічну, методологічну і соціально-гуманистическую функції і незамінно іншими видами знання (науковими, релігійними, етично-естетичними і інш.). Філософія спирається не на авторитет. Делірій, не зумовлений алкоголем і іншими психоактивними речовинами - А. Расстройство свідомості, тобто зниження ясності усвідомлення навколишнього із зменшенням здатності направляти, концентрувати, підтримувати або переводити увагу. Б. Нарушеніє когинитивной діяльності, що виявляється обома ознаками: 1) порушення непоредственного відтворення і пам'яті на недавні собити з відносно підлягаючою зберіганню пам'яттю на відділені події 2) дезориентировка у часі, в місці або собстенной особистості В. Мінімум один з наступних психомоторних розладів: 1) швидкі непередбачувані переходи від гиперактивности до гипоактивности 2) уповільнення реакцій; 3) прискорення або.

ДИПЛОПИЯ - явище роздвоєння видимого образу при відхиленні у бік напряму зорової осі одного з очей: образ від одного ока співпадає з предметом, а образ від іншого (з відхиленою віссю) виходить за межі предмета і розташовується рядом. Після корекції зорової осі ока зображення знову співпаде з предметом. Диплопия буває природженої, в певному значенні - патологічної. Нею пояснюється явище косоокості: якщо від народження зорова вісь одного з очей відхиляється по вертикалі від зорової осі іншого ока, то виявляється неможливим поєднання зображень лівого і правого ока для отримання нормального бінокулярний. Ситуатівность-внеситуатівность - [лати. situatio - положення] - характеристика поведінки або психічних процесів, відображаючий їх зв'язок з ситуацією, що почуттєво сприймається. Для ситуативної поведінки (як і ситуативних емоцій, бажань, мислення, мови і пр.) характерна стійка залежність від обстановки, що сприймається, в якій знаходиться суб'єкт. Ситуативні вияви визначаються не самим суб'єктом, а його предметним оточенням. Найбільш яскраво С. виявляється у дітей раннього віку; вона ж є однією з головних вікових характеристик дітей до 3-х років. Поведінка маленької дитини практично цілком залежить від того, що він бачить, чує. Розладу апетиту - (appetite disorders) К Р. а., що характеризується грубими порушеннями харчової поведінки, відносяться нервова анорексия і булимия. Головною відмітною ознакою нервової анорексии яв-ця зниження загальної кількості споживаної їжі з подальшою, небезпечною для життя, втратою ваги. Спочатку аноректики обмежують себе в їжі з страху перед ожирінням, але на пізніх стадіях захворювання у них повністю пропадає апетит. Клінічні симптоми включають: сильну боязнь додати у вазі, поглощенность думками про їжу, аменорею у облич жіночої статі, спотворений образ власного тіла і неприродні харчові. Тест академічних здібностей - (scholastic aptitude test) Т. а. з. (SAT) являє собою трехчасовой по тривалості тест в форматі множинного вибору, що вимірює вербальні і мат. здібності, важливі для успішного навчання в коледжі. Все діючі форми SAT, призначені для використання в к. період часу, що зазделегідь призначається, зберігаються в секреті; проведення тесту ретельно контролюється і здійснюється тільки в спеціалізованих центрах. У цей час більше за 1 млн старшеклассников щорічно проходять SAT. Типова форма SAT складається з 85 вербальних завдань (протилежності, аналогії, завершення пропозицій, розуміння.