На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Інформація як товар

(курсова робота з документознавства)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження інформації як товару ... 5
1.1. Інформаційна сфера економіки та її структура ... 5
1.2. Класифікація інформаційних продуктів та інформаційних послуг ... 13
Розділ 2. Особливості використання товару "інформація" на інформаційному ринку України ... 18
2.1. Спеціалізовані видання на ринку інформаційних послуг ... 18
2.2. Консалтингові послуги ... 21
2.3. Виставкова діяльність та телебачення ... 25
2.4. Бази даних як різновид інформаційних продуктів і послуг та їх класифікація ... 30
Висновки ... 38
Література ... 40
Додаток ... 42

Для придбання курсової роботи "Інформація як товар" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Інформація як товар"

Курсова робота "Інформація як товар" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Інформація як товар", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Інформація як товар" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Інформація як товар" і призначений виключно для пошукових систем.

КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА НАВЧАННЯ - (від лати. complexus - зв'язок, поєднання), спосіб побудови змісту утворення і організації процесу навчання на основі єдиного зв'язуючого стержня (напр., області дитячих інтересів і схильностей, знайомства з визначеним довкола життєвих явищ, вивчення рідного краю, виконання практич. завдань). К. з. про. складалася в теорії і практиці нач. навчання в противагу разобщенности вивчення відособлених уч. предметів, в к-рих зв'язку між отд. фрагментами уч. матеріалу будуються на формально-логич. основі. Елементи об'єднання навчання навколо цікавлячих дитину предметів і явищ містилися в пед. системі. ЛІГА ОСВІТИ - всерос. суспільств. пед. організація в 1906 - 17. Осн. в Петербурге з ініціативи групи діячів бив. к-тов письменності, розбещених пр-вом в 1895. Організац. комітет (В. Я. Аврамов, H. H. Бекетов, І. А. Бодуен де Куртене, С. А. Венгеров, І. Я. Герд, Л. Ф. Пантелеєв, M. H. Стою-ніна, Г. А. Фальборк, А. П. Філосо-фова, В. І. Чарнолуський і інш.) в березні 1906 провів заснує. збори, на к-рих був прийнятий проект статуту ліги (офіційно затверджений в 1907). Цель Л. про. - об'єднання і координація діяльності пед. і освітніх про - в і орг-ций в Росії (див. Суспільства педагогічні і освітні). Задачі:. ЯЗИКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ - пакети законів, постанов, розпоряджень адміністрації, що стосуються використання мови або мов в сфері виробництва, культури, утворення, науки і т. д. Я. р., сознаваемое як гуманистическая потреба суспільства, в багатонаціональній державі полягає в забезпеченні загального засобу комунікації при одночасному збереженні і розвитку кожної мови відповідно до бажання його носіїв (В.Г. Гак). Зберегти рівноправний статус мов при цьому виявляється надзвичайно важко, оскільки практична реалізація конкретних заходів порушує рівновагу і активізує уніфікуючі тенденції, сприяючі зміцненню однієї. Комп'ютерні повчальні системи - з обліком історії розвитку комп'ютерного навчання розрізнюють два вигляду комп'ютерних повчальних систем: традиційні і інтелектуальні. Основні особливості інтелектуальних повчальних систем (ИОС): управління учбовою діяльністю з урахуванням всіх її особливостей на всіх етапах рішення учбової задачі, починаючи від постановки і пошуку принципу рішення і закінчуючи оцінкою оптимальності рішення; забезпечення діалогової взаємодії, як правило, на мові, близькій до природного. У ИОС індивідуалізоване навчання здійснюється на основі динамічної моделі учня. Завдяки тому, що комп'ютер може пояснити.
Кожна вагома структурна частина курсової "Інформація як товар" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Богданович Карл Іванович - Богданович, Карл Іванович, - гірський інженер, геолог і мандрівник. Народився в 1864 р. По закінченні курсу в гірському інституті займався географічними і геологічними дослідженнями в Закаспійської області і північно-східній Персії. У 1889 р. взяв участь в експедиції, спорядженій Імператорським географічним суспільством, в Тібет і Куень-Лунь. У 1893 - 1894 роках перебував начальником Среднесибірської геологічної партії, що виробляла дослідження між Обью і Байкалом. У 1895 р. відправився у розділі експедиції для вивчення геологічної будови і золотоносности Охотського побережжя і Камчатки. Осінню. АМВРОСІЙ ОПТІНСЬКИЙ, преподобний (21.11.1812 - 10.10.1891) - Св. Амвросій народився в с. Великі Ліповіци Тамбовської губернії. Його мирське ім'я було Олександр Михайлович Грінок. Після закінчення Тамбовської семінарії Олександр був призначений вчителем в Липецьке духовне училище. Під час важкої хвороби, знаходячись при смерті, Олександр дав Господу обітницю прийняти іночество - і видужав. Восени 1839 він поступив послушником в Козельськую Введенськую Оптіну пустель в Калузькій губ. Це було час відродження старецтва. Через слухняність наставники-старики вели своїх духовних дітей до порятунку душі. У 1842 Олександр прийняв чернецтво з ім'ям Амвросій, а. Південна Африка в 19 в. - Своєрідно розвивалися англійські колонії в Південній Африці. Англійці ще під час воєн з Францією на початку XIX в. оволоділи там територією, що належала Голландії. Мис Доброї Надії, як іменувалася тоді ця колонія, був заселений виходцями з Голландії, які називали себе бурою (по-голландському - селяни). Бура захопила землю корінного негритянського населення; обертаючи негрів в рабство, вони примушували їх працювати на своїх фермах. Головним заняттям буров було скотарство. Їх ферми займали величезні простори. У погоні за новими землями бура вступала в безперервні зіткнення з корінним населенням.
У вступі курсової "Інформація як товар" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. РИТХЕУ - Юрій Сергійович (р. 1930, пос. Уелен Чукотського нац. округа), чукотський письменник, пише на чукотській і російській мові. Народився в сім'ї мисливця, був матросом, робочим геологічній партії, звіробоєм, вантажником. Ім'я і по батькові взяв при отриманні паспорта, чукотське ім'я Ритхеу (невідомий) стало прізвищем майбутнього письменника. Друкуватися початків з 1946 м.: нариси і вірші в газеті "Радянська Чукотка". Закінчив філологічний ф-т Ленінградського ун-та (1954). Перекладав на чукотську мову твори А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, А. М. Горького. Оригінальні книги Ритхеу - збірники.

Арнштейн Карл Августович - Арнштейн, Карл Августович, вчений лікар. Народився в 1840 році, вчився в Лазаревськом інституті в Москві і в Дерптськом університеті. У 1864 році відправився за межу, слухав лекції і працював під керівництвом Фойта, Бішофа, Вірхова, Реклінгаузена, Келлікера і Бецольда. Складається професором гістології в Казанськом університеті. Двічі був деканом медичного факультету. Написав до 20 друкарських робіт, з яких найголовніші: "Ueber Becherzellen" ( Virch. Arch., "т. XXXIX) - дисертація на доктора медицини; "Ueber die Ganglienzellen d. "Sympathicus" ( Zeitschr. f. Biol., "т. II); "Die Nerven der. Ерманський Осип Аркадійович - (справжнє прізвище Коган) (1867, Аккерман Бессарабської губернії, - 1941, Москва). З сім'ї дрібного ремісника. Вчився на юридичному факультеті Новороссийського університету (Одеса). За участь в студентському русі на початку 1888 висланий на Кавказ. У 1891 емігрував в Швейцарію, де познайомився з Г.В. Плехановим, П.Б. Аксельродом, В.І. Засуліч, Р. Люксембург. З 1892 член соціал-демократичної організації. Учасник 1-го з'їзду "Союзу російських соціал-демократів за межею" (1893). Закінчив цюрихский політехнікум. У 1895 повернувся в Росію. Один з керівників "Союзу соціал-демократичних комітетів і.
Список літератури курсової "Інформація як товар" - більше 20 джерел. ЛЕНІН (Ульянов) Володимир Ілліч (1870-1924) - організатор, теоретик і лідер комуністичного (більшовицького) руху в Росії, засновник Радянської держави, голова Ради Народних Комісарів (жовтень 1917 - січень 1924 рр.). Англо-американська соціальна енциклопедія включає його в "першу десятку" видатних особистостей світової історії. Ленін розглядав політику як область взаємовідношення між класами і як мистецтво підпорядкування їх інтересів завданню підготовки пролетарської революції. На його думку, для прискорення її початку необхідна активна дія передової революційної організації на хід соціально-історичного прогресу. Мета партії -. СВОБОДА СЛОВА - одна з основних свобод, що декларуються в демократичних суспільствах. Покладається, що при свободі слова будь-який може викладати свої думки в тій кількості і якості, в якому це не суперечить закону і не поменшує права і свобод інакших суб'єктів. У зв'язку з цим у загальній декларації прав людини ООН, а за нею і в конституціях багатьох держав прописане положення про ідеологічну різноманітність, про свободу переконань і вираження їх, про свободу шукати і розповсюджувати інформацію (стаття 19 ВДПЧ ООН). Це означає, що при відсутності складу правопорушення будь-яка людина може викладати свої.

РОЛЬ ОСОБИСТОСТІ В ПОЛІТИЦІ - міра, міра впливу особистості на політичні відносини. Політичний процес. Витікаючі з її політичного статусу і зумовлені політичною культурою. Політичним професіоналізмом. М.Вебер класифікував політику по трьох видах. У залежності від участі в кожному з них можна виділити три типи особистості-політика. Політика "з нагоди" є один з видів політичної участі, при якому особистість епізодично здійснює волевиявлення, часом не задумуючись про зміст, характер і спрямованість політичних акцій. Політика "за сумісництвом" здійснюється людиною у разі необхідності і потреби, паралельно з іншими видами його діяльності.
Посилання в тексті роботи "Інформація як товар" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. АНІМІЗМ - (від лати. anima, animus - душа, дух) - віра в душі і духи. У цьому значенні термін був використаний англійським етнографом Е. Тайлором для опису верований, що зародилися в первісну епоху і лежачих, на його думку, в основі будь-якої релігії. Згідно Тайлору, перший ряд анимистических верований виник в ході роздумів древньої людини над такими явищами, як сон, видіння, хвороба, смерть, а також з переживань трансу і галюцинацій, що привело до формування уявлень про душу, що знаходиться в тілі людини і що покидає його час від часу, а надалі - про існування душі після смерті тіла, про переселення. "КНИГА ПРИРОДИ" - висхідне до древності уявлення про мир природи як неякому "тексті", належному "читанню" і тлумаченню. Вже позднеантич. астрологія уподібнювала зіркове небо письменам, вмісним недо-рої повідомлення. Ср. християнство бачило в природі створення того ж самого бога, к-рий розкрив себе людям в Біблії; звідси витікає відомий параллелизм природи і Біблії як двох "книг" одного і того ж автора (природа - мир як книга, Біблія - книга як мир). Ця ідея, одним з перших розвинена Максимом Сповідником, залишається популярною аж до епохи барокко; вона наївно. БИНАУРАЛЬНИЙ СЛУХ - (від лати. bini -два auricula - вухо) - сприйняття звуків за допомогою обох вух і симетричних (правої і лівої) частин слухової системи. Б. з. дозволяє локалізувати джерело звуку в просторі за рахунок детекции відмінностей основних характеристик звукових сигналів, що поступають на різні вуха. При цьому найбільш точна диференціальна локалізація звуків спостерігається, коли інтенсивність сигналів рівна 70-100 дБ над порогом чутності. Якщо сигнали поступають з різною інтенсивністю або тимчасовим інтервалом, то звуковий образ зміщається в сторону більше за сильний або звук, що раніше.

АНАЛІЗ - (від греч. analysis - розкладання, розчленування) - розгляд, вивчення ч.-л., заснований на розчленуванні (уявному, а також часто і реальному) предмета, явища на складові частини, визначенні вхідних в ціле елементів, розборі властивостей к. предмета або явища. Процедура, зворотна А., - синтез, з яким А. часто поєднується в практичній або пізнавальній діяльності. Пізнавальний синтез полягає в тому, що на основі вивчення елементів і окремих властивостей предмета робиться спроба з'ясувати і пояснити структуру і властивості цілої. Аналітичні методи настільки поширені в науці, що термін А. став. ТЕСТУВАННЯ - метод психодиагностики, що використовує стандартизовані питання і задачі - тести, що мають певну шкалу значень. Застосовується для стандартизованого вимірювання відмінностей індивідуальних. Дозволяє з відомою імовірністю визначити актуальний рівень розвитку у індивіда потрібних навиків, знань, особових характеристик і пр. Тестування передбачає, що той, що обстежується виконує певну діяльність: це може бути рішення задач, малювання, розповідь по картинці і інше - в залежності від методики, що використовується; відбувається певне випробування, на основі результатів якого психолог робить. Етнофор - представник етноса, індивідуальний носій опр. етнич. культури, носій його психол. властивостей і етнич. свідомості. Е. виступає суб'єктом на різних рівнях межетнич. О. і взаємодії одиничних і колективних суб'єктів (суб'єкти межетнич. і внутриетнич. ПРО.). Е. Н. Резников виділяє групи характеристик Е. як суб'єкта сприйняття, і як об'єкта зорового сприйняття і носія физич. вигляду. Е. як суб'єкт сприйняття відрізняється половозрастними особливостями, етнич. приналежністю, установками, досвідом О. і інш. Ці чинники впливають на адекватність і рівень його соціальної перцепции. Як об'єкт. КАУЗОМЕТРИЯ - метод дослідження суб'єктивної картини шляху життєвого і часу психологічного особистості. Відноситься до методів біографічних; направлена на опис не тільки минулих, але і передбачуваних майбутніх етапів шляху життєвого. Каузометрия проводиться в формі інтерв'ю, що складається з шести процедур: 1) біографічна розминка; 2) формування списку значущих подій; 3) їх датування; 4) причинний аналіз межсобитийних відносин; 5) цільовий аналіз; 6) позначення сфер приналежності подій. Застосовуються і додаткові процедури: 1) оцінка емоційної привабливості подій; 2) їх віддаленість в минуле і.