Інформація як об'єкт захисту

(курсова робота з документознавства)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження інформації як об'єкту захисту.....6
1.1. Інформація та її функції.....6
1.2. Інформаційні ресурси: документування та використання інформації.....11
Розділ 2. Необхідність захисту інформації в галузі інформаційних процесів та інформації.....18
Розділ 3. Правові засади захисту окремих видів інформації.....22
3.1. Законодавство у сфері інформації з обмеженим доступом: порівняльний аналіз.....22
3.2. Організаційно-правове забезпечення захисту інформації про особу (персональних даних).....32
Висновки.....40
Список використаних джерел.....42

Для придбання курсової роботи "Інформація як об'єкт захисту" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Інформація як об'єкт захисту"

Курсова робота "Інформація як об'єкт захисту" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Інформація як об'єкт захисту", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Інформація як об'єкт захисту" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Інформація як об'єкт захисту" і призначений виключно для пошукових систем.

КОММУНАРСКАЯ МЕТОДИКА - система умов, методів, прийомів і организац. форм виховання, що забезпечують формування і творч. розвиток колективу дорослих і дітей на принципах гуманізму. Розроблена в Рос. Федерації І. П. Івановим і його однодумцями в кон. 50-х рр. Використовуються також інш. позначення: методика колективної організаторської діяльності, методика колективної творчої діяльності, методика Іванова, "орлятская" педагогіка (від назв. Всерос. піонерського табору "Орля"), методика колективного творчого виховання. Осн. мета і результат застосування К. м. - розкріпачення особистості і вихователя. СУГГЕСТИВНОСТЬ ГОЛОСУ - (від лати. suggestio - навіювання) - здатність голосу впливати на емоції і поведінку слухачів незалежно від значення вимовних слів. Застосовно до педагогічної діяльності Виділяють три рівні Перший рівень (нижчий) характеризується тим, що голос привертає до себе увагу, він виділяється з безлічі інших голосів. Слухач мимовільно звертає на нього увагу, і зміст мови, вимовної за допомогою цього голосу, краще проникає в свідомість і підсвідомість. При цьому голос не обов'язково повинен бути якимсь особливо красивим, приємним. Навпаки, іноді голос саме протилежної якості - неприємний, негарний -. ТОРНДАЙК чи Едуард - (31.8.1874, Уїльямсберг, шт. Массачусетс, - 9.8.1949, Монтроз, шт. Нью-Йорк), амер. психолог і педагог. З 1904 проф. Колумбийского ун-та і пед. коледжа в Нью-Йорку. З 1924 один з редакторів "Журналу генетич. психології" ("Journal of Genetic Psychology"), з 1926 - "Монографій генетич. психології" ("Genetic Psychology Monographs"). Член Нац. АН США. Перша робота з'явилася важливою віхою на шляху впровадження об'єктивного методу в дослідження процесу навчання. Вміщуючи в т. н. проблемні клітки - експерим. пристрої разл. міри складності - піддослідних. ЗВЯГИНЦЕВ Євген Олексійович - [25.9(7.10)Д869, Елец, нині Ліпецкой обл., - 3.3.1945, Москва], краевед-методист, діяч нар. утворення Росії. Закінчив ист. ф-т Петерб. ун-та (1895). З 1898 зав. отд. нар. утворення Курської губ. земської управи; з 1904 працював в Саратовськом, в 1907 - 08 - в Московському уїздному земстві. З 1909 ред. отд. підручників в книжковому изд-ве И. Д. Ситіна. Співробітничав в журналах "Вісник виховання", "Нар. вчитель", "Для нар. вчителя" і інш., читав лекції по шк. статистиці, краєзнавству і методиці внешк. освіти в ун-ті Шанявського і на вчительських курсах.
Кожна вагома структурна частина курсової "Інформація як об'єкт захисту" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

АДОЛЬФ - Король німецький і імператор "Священної Римської імперії", що правив в 1292-1298 рр. Помер 2 червня 1298 р. Адольф, граф Нассау, був вибраний німецьким королем в травні 1292 р. замість вмерлого Рудольфа I. До цього він був владетелем маленької області з центром в Вісбадене і служив по найму іншим князьям. Адольф був красивим і сильним чоловіком, а також хоробрим воїном, відомою своєю прямодушністю і образованностью. Обираючи його королем, могутні німецькі князья розраховували, що Адольф буде більш слухняний їх волі, ніж Рудольф Габсбург. Дійсно, Адольф багато обіцяв їм перед голосуванням, але після. Чернов Василь Єгорович - Чернов (Василь Єгорович, народився в 1852 р.) - медик, освіту отримав у воронежской гімназії і у військово-хірургічній академії, курс якої закінчив в 1877 р. Перебував (1877 - 1879) військовим лікарем; брав участь в російсько-турецькій війні, перебуваючи в загоні Червоного Хреста при діючій армії в Румунії і головним чином при евакуаційному бараці в Яссах. У 1883 р. захистив дисертацію під заголовком "Про всмоктування жиру дорослими і дітьми під час гарячкових захворювань і поза їх" (СПб., і на німецькій мові в "Virchow's Arch.", тому 89), а в 1885 р. Імператорською. Індуїзм - Індуїзм (Hinduism), одна з гл. світових релігій. У 19 в. реформаторські рухи в І. розрізнювалися між собою по їх реакції на зростаючий вплив Заходу. Принципи Брахмо самадж (Об-ва Брахми), заснованого в 1828 р. Раммохан Раєм (1772-1833), базувалися на унитаризме, особливо виділяючи раціоналізм і заперечення ідолопоклонства. У 1843 р. Девендранат Тагор (1817-1905) об'єднав свою орг-цию Татвабод-хині сабха з об-вом Брахмо самадж, внеся в програму опред. зміни религ. доктрини і соціальної концепції. Що Користувався його підтримкою Кешоб Чан-дра Сен (1838-84), добившись спочатку нек-рих успіхів.
У вступі курсової "Інформація як об'єкт захисту" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Слезкин Петро Родіонович - Слезкин (Петро Родіонович) - народився в 1862 р., кінчив курс московського реального училища в 1881 р., а в 1885 р. - Петровської сільськогосподарської академії. Після закінчення курсу провів півтори року в Сполучених Штатах для вивчення культури хлопчатника. Після повернення в Росію влаштовував плантації хлопчатника в Закавказье і об'їжджав з метою з'ясування умов цієї культури закаспийский край. У 1889 р. був посланий порадою Петровської академії для підготування до кафедри землеробства за межу на 2 роки. Після повернення в Росію читав в Петровської академії як приватний викладач.

Іноземна інтервенція в Японію 1863-1864 рр. - Окремі виступи самураїв проти іноземців були використані як привід для висадки в травні 1863 р. англійських і французьких військ в Іокогаме; вони залишалися тут до 1875 р. На початку 60-х років капіталістичні держави, діючи єдиним фронтом, підтримували сегунат, який вів з ними переговори і укладав договори. Держави пропонували йому і військову допомогу. Невдовзі уряд Англії змінив свою політику. Використовуючи вбивство самураями англійського торговця Річардсона, воно зажадало грошового відшкодування і послало свою ескадру до берегів Японії. Після відмови японців задовольнити цю. НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ - перехід приватних підприємств і галузей економіки у власність держави. Один з механізмів економічної політики. Для прихильників ліберальних підходів в економіці націоналізація абсолютно неприйнятна. Основою ліберальної моделі економіки є невтручання державних структур в діяльність господарюючих суб'єктів, максимальна відсутність держави в економіці. Зі часів А. Сміта тут панує переконання про самоорганизующейся стихію ринку, про його "невидиму руку", яка сама все поправить. Сам ринок є могутнім регулятором економічного життя і здатний забезпечити її розвиток без якого б те не було.
Список літератури курсової "Інформація як об'єкт захисту" - більше 20 джерел. ИЛЬЯСОВ Станіслав Валентинович - (р. 1953) Міністр по координації діяльності федеральних органів виконавчої влади по социальноекономическому розвитку Чеченської республіки в уряді М. М. Касьянова з 06.11.2002 м. по 09.03.2004 м. в першому президентському терміні В. В. Путіна; керівник Федерального агентства по рибальству з 26.03.2004 м. по травень 2007 р. у другому президентському терміні В. В. Путіна. Народився в м. Кизляре Дагестанської АССР. Освіту отримав в Ленінградськом електротехнічному інституті по спеціальності інженер електрозв'язку (1980). Доктор технічних наук. Членкорреспондент РАН. У 1972-1975 рр. служив в. КОНОВАЛІВ Олександр Володимирович - (р. 09.06.1968) Повноважний представник Президента РФ В. В. Путіна в Пріволжськом федеральному округу з 14.11.2005 м. Народився в Ленінграде в сім'ї військового моряка. Освіту отримав на юридичному факультеті СанктПетербургського державного університету (1992). Кандидат юридичних наук (ма дисертації "Володіння і власницький захист в цивільному праві"). Після закінчення навчання працював помічником прокурора Виборгського району СанктПетербурга. Потім займав різні посади в органах прокуратури, був заступником прокурора Московського району СанктПетербурга. З 2003 р. заступник прокурора.

ІНСТИТУТ ВСЕСВІТНЬОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ - (WorldWatch Institute) - незалежна дослідницька організація, створена для аналізу глобальних проблем і залучення до них загальної уваги. Заснований в 1974, Інститут за вельми нетривалий термін отримав велике визнання, його роботи стали такими, що найбільш цитуються по політичних аспектах світової проблематики. Співробітники Інституту зуміли організувати постійну і регулярну, з досить високою мірою періодичності публікацію результатів своїх досліджень. Починаючи з 1984 вийдуть щорічні доповіді під назвою "Стан світу" ( "State of the World"), які викликають серйозний інтерес і глав держави, і урядів, і.
Посилання в тексті роботи "Інформація як об'єкт захисту" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЕТОС - (від інш.. ethos - звичай, вдача, характер) - сукупність стійких рис індивідуальної вдачі. Первоначально Е. означали звичне місце спільного мешкання: будинок, людське житло, звірине лігво, пташине гніздо. Потім слово стало означати стабільну ознаку к. явищ, звичай, вдачу, характер. Гераклит затверджував, що Е. людини - це його божество. Антіч. філософи вважали, що людський характер володіє незмінністю. Характер особистості формується традиціями і звичаями. Тому завжди є можливість описати різні виявлення характеру, виходячи з його Е. Іменно на цьому уявленні заснована антич. фізіогноміка в. АПОРИЯ - поняття древньогрецький філософії для позначення важко- або нерозв'язної проблеми. Досократики вживали термін "апория" як синонім ускладнення, однак виразне філософське значення апория придбаває у Платона як постановка трудноразрешимой проблеми, а також у Арістотеля як "рівність протилежних один одному доводів" (Топика, VI, 6, 145 b 2). Згідно з останнім, кожне дослідження повинно починатися зі своєї апории. У історії філософії поняття "апория" виявилося нерозривно пов'язано зі славнозвісними міркуваннями Зенона Елеїського (хоч сам він цей термін. ЕКСПЕРИМЕНТ що ФОРМУЄ - (експеримент психолого-педагогічний; експеримент повчальний; виховуючий; що перетворює; що розвиває) - вживаний в психології віковій і педагогічній метод дослідження змін психіки дитини в ході активного впливу дослідника на випробуваного. Синоніми - експеримент що перетворює, творчий, виховуючий, повчальний, що генетико-моделює; метод формування психіки активного. Форма експерименту природного, характерна тим, що вивчення неяких процесів психічних відбувається при їх цілеспрямованому формуванні. Передбачає виявлення закономірностей розвитку в ході активного, цілеспрямованого впливу.

ВЕКСЛЕРА ШКАЛИ - (англ. Wechsler scales) -батареї тестів для вимірювання інтелекту, розроблені амер. психологом Девідом Векслером (1896-1981). У 1937 р. вийшла 1-м, а в 1946 - 2-м изд. т. н. шкала Векслера-Беллвью {Wechsler- Bellevue scale; "Bellevue" - назва установи, де Векслер досліджував інтелект правопорушників). Ця шкала застаріла і в цей час не використовується. У 1949 р. автор видав "Шкалу Векслера для вимірювання інтелекту у дітей" (WISC), в яку увійшли тести для віку від 5 до 15 років. У 1955 р. була опублікована "Шкала Векслера для вимірювання інтелекту у. Енергія - (греч. energeia - діяльність) - 1. загальна міра різних видів руху і взаємодії. Головні відомі нині різновиди енергії: механічна, теплова електромагнітна, хімічна, гравітаційна, ядерна. Згідно із законом збереження енергії, при всіх перетвореннях енергії її загальна кількість в світі не змінюється; 2. діяльна сила, наполегливість, рішучість в досягненні поставленої мети; 3. термін, втрачаючий чіткість і що перетворюється в метафору, коли він застосовується в психології, наприклад, у вираженні "психічна енергія". Наприклад, вираження "зниження енергетичного потенціалу". Нейрофіброматоз Реклінгхаузена - У дитячому віці (після 3 років) з'являються множинні бліді жовто-коричневі (кофейного кольору) плями диметром від просяного зерна до 15 см і більше, переважно на тулубі і проксимальних відділах кінцівок. Нерідко є генерализованная точкова пігментація або веснушчатость. Дещо пізніше з'являються ознаки нейрофиброматоза - множинні щільні пухлини різної величини (частіше діаметр їх 1-3 см), розташовані по ходу периферичних нервових стовбурів (невриноми, нейрофиброми), не зрощені з іншими тканинами. Пухлини можуть виникати і по ходу черепних нервів (невриноми преддверно-улиткового. ДИСПЛЕЙ - (від англ. display - показувати, відтворювати) - пристрій візуального відображення інформації на екрані ЕЛТ. Д. широко застосовуються в АСУ, інформаційно-довідкових системах, пристроях введення-виведення в ЕОМ і т. д. Вони дозволяють за допомогою клавіатури або світлового пера вносити зміни в інформацію, з автоматичною їх реєстрацією в пам'яті ЕОМ. На практиці широко застосовуються Д. двох типів - алфавітно-цифрові і графічні. На перших інформація відображається в знаковій формі, тобто у вигляді букв, цифр, умовних знаків, таблиць, тексту, на других - в графічній формі (див. Графічна індикація.