Інформація як об'єкт захисту

(курсова робота з документознавства)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження інформації як об'єкту захисту ... 6
1.1. Інформація та її функції ... 6
1.2. Інформаційні ресурси: документування та використання інформації ... 11
Розділ 2. Необхідність захисту інформації в галузі інформаційних процесів та інформації ... 18
Розділ 3. Правові засади захисту окремих видів інформації ... 22
3.1. Законодавство у сфері інформації з обмеженим доступом: порівняльний аналіз ... 22
3.2. Організаційно-правове забезпечення захисту інформації про особу (персональних даних) ... 32
Висновки ... 40
Список використаних джерел ... 42

Для придбання курсової роботи "Інформація як об'єкт захисту" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Інформація як об'єкт захисту"

Курсова робота "Інформація як об'єкт захисту" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Інформація як об'єкт захисту", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Інформація як об'єкт захисту" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Інформація як об'єкт захисту" і призначений виключно для пошукових систем.

КОММУНАРСКАЯ МЕТОДИКА - система умов, методів, прийомів і организац. форм виховання, що забезпечують формування і творч. розвиток колективу дорослих і дітей на принципах гуманізму. Розроблена в Рос. Федерації І. П. Івановим і його однодумцями в кон. 50-х рр. Використовуються також інш. позначення: методика колективної організаторської діяльності, методика колективної творчої діяльності, методика Іванова, "орлятская" педагогіка (від назв. Всерос. піонерського табору "Орля"), методика колективного творчого виховання. Осн. мета і результат застосування К. м. - розкріпачення особистості і вихователя. СУГГЕСТИВНОСТЬ ГОЛОСУ - (від лати. suggestio - навіювання) - здатність голосу впливати на емоції і поведінку слухачів незалежно від значення вимовних слів. Застосовно до педагогічної діяльності Виділяють три рівні Перший рівень (нижчий) характеризується тим, що голос привертає до себе увагу, він виділяється з безлічі інших голосів. Слухач мимовільно звертає на нього увагу, і зміст мови, вимовної за допомогою цього голосу, краще проникає в свідомість і підсвідомість. При цьому голос не обов'язково повинен бути якимсь особливо красивим, приємним. Навпаки, іноді голос саме протилежної якості - неприємний, негарний -. ТОРНДАЙК чи Едуард - (31.8.1874, Уїльямсберг, шт. Массачусетс, - 9.8.1949, Монтроз, шт. Нью-Йорк), амер. психолог і педагог. З 1904 проф. Колумбийского ун-та і пед. коледжа в Нью-Йорку. З 1924 один з редакторів "Журналу генетич. психології" ("Journal of Genetic Psychology"), з 1926 - "Монографій генетич. психології" ("Genetic Psychology Monographs"). Член Нац. АН США. Перша робота з'явилася важливою віхою на шляху впровадження об'єктивного методу в дослідження процесу навчання. Вміщуючи в т. н. проблемні клітки - експерим. пристрої разл. міри складності - піддослідних. ЗВЯГИНЦЕВ Євген Олексійович - [25.9(7.10)Д869, Елец, нині Ліпецкой обл., - 3.3.1945, Москва], краевед-методист, діяч нар. утворення Росії. Закінчив ист. ф-т Петерб. ун-та (1895). З 1898 зав. отд. нар. утворення Курської губ. земської управи; з 1904 працював в Саратовськом, в 1907 - 08 - в Московському уїздному земстві. З 1909 ред. отд. підручників в книжковому изд-ве И. Д. Ситіна. Співробітничав в журналах "Вісник виховання", "Нар. вчитель", "Для нар. вчителя" і інш., читав лекції по шк. статистиці, краєзнавству і методиці внешк. освіти в ун-ті Шанявського і на вчительських курсах.
Кожна вагома структурна частина курсової "Інформація як об'єкт захисту" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

АДОЛЬФ - Король німецький і імператор "Священної Римської імперії", що правив в 1292-1298 рр. Помер 2 червня 1298 р. Адольф, граф Нассау, був вибраний німецьким королем в травні 1292 р. замість вмерлого Рудольфа I. До цього він був владетелем маленької області з центром в Вісбадене і служив по найму іншим князьям. Адольф був красивим і сильним чоловіком, а також хоробрим воїном, відомою своєю прямодушністю і образованностью. Обираючи його королем, могутні німецькі князья розраховували, що Адольф буде більш слухняний їх волі, ніж Рудольф Габсбург. Дійсно, Адольф багато обіцяв їм перед голосуванням, але після. Чернов Василь Єгорович - Чернов (Василь Єгорович, народився в 1852 р.) - медик, освіту отримав у воронежской гімназії і у військово-хірургічній академії, курс якої закінчив в 1877 р. Перебував (1877 - 1879) військовим лікарем; брав участь в російсько-турецькій війні, перебуваючи в загоні Червоного Хреста при діючій армії в Румунії і головним чином при евакуаційному бараці в Яссах. У 1883 р. захистив дисертацію під заголовком "Про всмоктування жиру дорослими і дітьми під час гарячкових захворювань і поза їх" (СПб., і на німецькій мові в "Virchow's Arch.", тому 89), а в 1885 р. Імператорською. Індуїзм - Індуїзм (Hinduism), одна з гл. світових релігій. У 19 в. реформаторські рухи в І. розрізнювалися між собою по їх реакції на зростаючий вплив Заходу. Принципи Брахмо самадж (Об-ва Брахми), заснованого в 1828 р. Раммохан Раєм (1772-1833), базувалися на унитаризме, особливо виділяючи раціоналізм і заперечення ідолопоклонства. У 1843 р. Девендранат Тагор (1817-1905) об'єднав свою орг-цию Татвабод-хині сабха з об-вом Брахмо самадж, внеся в програму опред. зміни религ. доктрини і соціальної концепції. Що Користувався його підтримкою Кешоб Чан-дра Сен (1838-84), добившись спочатку нек-рих успіхів.
У вступі курсової "Інформація як об'єкт захисту" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Слезкин Петро Родіонович - Слезкин (Петро Родіонович) - народився в 1862 р., кінчив курс московського реального училища в 1881 р., а в 1885 р. - Петровської сільськогосподарської академії. Після закінчення курсу провів півтори року в Сполучених Штатах для вивчення культури хлопчатника. Після повернення в Росію влаштовував плантації хлопчатника в Закавказье і об'їжджав з метою з'ясування умов цієї культури закаспийский край. У 1889 р. був посланий порадою Петровської академії для підготування до кафедри землеробства за межу на 2 роки. Після повернення в Росію читав в Петровської академії як приватний викладач.

Іноземна інтервенція в Японію 1863-1864 рр. - Окремі виступи самураїв проти іноземців були використані як привід для висадки в травні 1863 р. англійських і французьких військ в Іокогаме; вони залишалися тут до 1875 р. На початку 60-х років капіталістичні держави, діючи єдиним фронтом, підтримували сегунат, який вів з ними переговори і укладав договори. Держави пропонували йому і військову допомогу. Невдовзі уряд Англії змінив свою політику. Використовуючи вбивство самураями англійського торговця Річардсона, воно зажадало грошового відшкодування і послало свою ескадру до берегів Японії. Після відмови японців задовольнити цю. НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ - перехід приватних підприємств і галузей економіки у власність держави. Один з механізмів економічної політики. Для прихильників ліберальних підходів в економіці націоналізація абсолютно неприйнятна. Основою ліберальної моделі економіки є невтручання державних структур в діяльність господарюючих суб'єктів, максимальна відсутність держави в економіці. Зі часів А. Сміта тут панує переконання про самоорганизующейся стихію ринку, про його "невидиму руку", яка сама все поправить. Сам ринок є могутнім регулятором економічного життя і здатний забезпечити її розвиток без якого б те не було.
Список літератури курсової "Інформація як об'єкт захисту" - більше 20 джерел. ИЛЬЯСОВ Станіслав Валентинович - (р. 1953) Міністр по координації діяльності федеральних органів виконавчої влади по социальноекономическому розвитку Чеченської республіки в уряді М. М. Касьянова з 06.11.2002 м. по 09.03.2004 м. в першому президентському терміні В. В. Путіна; керівник Федерального агентства по рибальству з 26.03.2004 м. по травень 2007 р. у другому президентському терміні В. В. Путіна. Народився в м. Кизляре Дагестанської АССР. Освіту отримав в Ленінградськом електротехнічному інституті по спеціальності інженер електрозв'язку (1980). Доктор технічних наук. Членкорреспондент РАН. У 1972-1975 рр. служив в. КОНОВАЛІВ Олександр Володимирович - (р. 09.06.1968) Повноважний представник Президента РФ В. В. Путіна в Пріволжськом федеральному округу з 14.11.2005 м. Народився в Ленінграде в сім'ї військового моряка. Освіту отримав на юридичному факультеті СанктПетербургського державного університету (1992). Кандидат юридичних наук (ма дисертації "Володіння і власницький захист в цивільному праві"). Після закінчення навчання працював помічником прокурора Виборгського району СанктПетербурга. Потім займав різні посади в органах прокуратури, був заступником прокурора Московського району СанктПетербурга. З 2003 р. заступник прокурора.

ІНСТИТУТ ВСЕСВІТНЬОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ - (WorldWatch Institute) - незалежна дослідницька організація, створена для аналізу глобальних проблем і залучення до них загальної уваги. Заснований в 1974, Інститут за вельми нетривалий термін отримав велике визнання, його роботи стали такими, що найбільш цитуються по політичних аспектах світової проблематики. Співробітники Інституту зуміли організувати постійну і регулярну, з досить високою мірою періодичності публікацію результатів своїх досліджень. Починаючи з 1984 вийдуть щорічні доповіді під назвою "Стан світу" ( "State of the World"), які викликають серйозний інтерес і глав держави, і урядів, і.
Посилання в тексті роботи "Інформація як об'єкт захисту" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЕТОС - (від інш.. ethos - звичай, вдача, характер) - сукупність стійких рис індивідуальної вдачі. Первоначально Е. означали звичне місце спільного мешкання: будинок, людське житло, звірине лігво, пташине гніздо. Потім слово стало означати стабільну ознаку к. явищ, звичай, вдачу, характер. Гераклит затверджував, що Е. людини - це його божество. Антіч. філософи вважали, що людський характер володіє незмінністю. Характер особистості формується традиціями і звичаями. Тому завжди є можливість описати різні виявлення характеру, виходячи з його Е. Іменно на цьому уявленні заснована антич. фізіогноміка в. АПОРИЯ - поняття древньогрецький філософії для позначення важко- або нерозв'язної проблеми. Досократики вживали термін "апория" як синонім ускладнення, однак виразне філософське значення апория придбаває у Платона як постановка трудноразрешимой проблеми, а також у Арістотеля як "рівність протилежних один одному доводів" (Топика, VI, 6, 145 b 2). Згідно з останнім, кожне дослідження повинно починатися зі своєї апории. У історії філософії поняття "апория" виявилося нерозривно пов'язано зі славнозвісними міркуваннями Зенона Елеїського (хоч сам він цей термін. ЕКСПЕРИМЕНТ що ФОРМУЄ - (експеримент психолого-педагогічний; експеримент повчальний; виховуючий; що перетворює; що розвиває) - вживаний в психології віковій і педагогічній метод дослідження змін психіки дитини в ході активного впливу дослідника на випробуваного. Синоніми - експеримент що перетворює, творчий, виховуючий, повчальний, що генетико-моделює; метод формування психіки активного. Форма експерименту природного, характерна тим, що вивчення неяких процесів психічних відбувається при їх цілеспрямованому формуванні. Передбачає виявлення закономірностей розвитку в ході активного, цілеспрямованого впливу.

ВЕКСЛЕРА ШКАЛИ - (англ. Wechsler scales) -батареї тестів для вимірювання інтелекту, розроблені амер. психологом Девідом Векслером (1896-1981). У 1937 р. вийшла 1-м, а в 1946 - 2-м изд. т. н. шкала Векслера-Беллвью {Wechsler- Bellevue scale; "Bellevue" - назва установи, де Векслер досліджував інтелект правопорушників). Ця шкала застаріла і в цей час не використовується. У 1949 р. автор видав "Шкалу Векслера для вимірювання інтелекту у дітей" (WISC), в яку увійшли тести для віку від 5 до 15 років. У 1955 р. була опублікована "Шкала Векслера для вимірювання інтелекту у. Енергія - (греч. energeia - діяльність) - 1. загальна міра різних видів руху і взаємодії. Головні відомі нині різновиди енергії: механічна, теплова електромагнітна, хімічна, гравітаційна, ядерна. Згідно із законом збереження енергії, при всіх перетвореннях енергії її загальна кількість в світі не змінюється; 2. діяльна сила, наполегливість, рішучість в досягненні поставленої мети; 3. термін, втрачаючий чіткість і що перетворюється в метафору, коли він застосовується в психології, наприклад, у вираженні "психічна енергія". Наприклад, вираження "зниження енергетичного потенціалу". Нейрофіброматоз Реклінгхаузена - У дитячому віці (після 3 років) з'являються множинні бліді жовто-коричневі (кофейного кольору) плями диметром від просяного зерна до 15 см і більше, переважно на тулубі і проксимальних відділах кінцівок. Нерідко є генерализованная точкова пігментація або веснушчатость. Дещо пізніше з'являються ознаки нейрофиброматоза - множинні щільні пухлини різної величини (частіше діаметр їх 1-3 см), розташовані по ходу периферичних нервових стовбурів (невриноми, нейрофиброми), не зрощені з іншими тканинами. Пухлини можуть виникати і по ходу черепних нервів (невриноми преддверно-улиткового. ДИСПЛЕЙ - (від англ. display - показувати, відтворювати) - пристрій візуального відображення інформації на екрані ЕЛТ. Д. широко застосовуються в АСУ, інформаційно-довідкових системах, пристроях введення-виведення в ЕОМ і т. д. Вони дозволяють за допомогою клавіатури або світлового пера вносити зміни в інформацію, з автоматичною їх реєстрацією в пам'яті ЕОМ. На практиці широко застосовуються Д. двох типів - алфавітно-цифрові і графічні. На перших інформація відображається в знаковій формі, тобто у вигляді букв, цифр, умовних знаків, таблиць, тексту, на других - в графічній формі (див. Графічна індикація.