ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

(курсова робота з документознавства)

Вступ ... 3
Розділ 1. Інформація в управлінській діяльності ... 5
1.1. Роль і значення інформації в управлінській діяльності ... 5
1.2. Класифікація інформації ... 8
1.3. Інформаційна база менеджменту персоналу ... 11
Розділ 2. Роль інформаційно-аналітичного процесу в активізації управління персоналом ... 14
2.1. Суть та основні принципи організації інформаційно-аналітичного процесу ... 14
2.2. Етапи і порядок підготовки інформаційно-аналітичних документів. "Пастка часу" ... 17
Розділ 3. Документаційне забезпечення менеджменту персоналу як важлива ланка оптимізації управління ... 22
3.1. Номенклатура справ з кадрового діловодства ... 22
3.2. Документаційне забезпечення обліку та руху кадрів ... 25
3.3. Облік особового складу організації ... 30
Висновки ... 34
Література ... 36

Для придбання курсової роботи "Інформаційні ресурси в оптимізації управління персоналом" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Інформаційні ресурси в оптимізації управління персоналом"

Курсова робота "Інформаційні ресурси в оптимізації управління персоналом" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Інформаційні ресурси в оптимізації управління персоналом", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Інформаційні ресурси в оптимізації управління персоналом" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Інформаційні ресурси в оптимізації управління персоналом" і призначений виключно для пошукових систем.

ЗІР - процес сприйняття внеш. миру, що зумовлює уявлення про величину, форму, колір предметів, їх взаємне розташування і відстань між ними Орган 3. - око Око людини наділене здатністю сприймати світлові хвилі в діапазоні від 360 до 760 нм, (ультрафіолетові і інфрачервоні промені зорових відчуттів не викликають). Промені світла від предметів, що розглядаються, попадаючи в око, заломлюються в його прозорих середовищах, діють на сітчатку. У результаті складного фотохим. процесу в сітчатці виникає нервове збудження, до-ой у вигляді нервових імпульсів передається по зоровому нерву в корковий центр 3.. РЕЗЕНЕР Федір Федорович - (1825, Петербург, - 25.8(6.9). 1881, там же), педагог. Виховувався в Гатчинськом сиротському ин-ті. По закінченні юрид. ф-та Петерб. ун-та (1849). служив у військовому відомстві, в 1858 подав у відставку і присвятив себе пед. професії. У 1860 - 66 керував Василеостров-ським безкоштовним уч-щем для бідних дітей в Петербурге, до-ой було відкрито групою студентської молоді. З приходом Р. пед. пошуки вчителів були поставлені на науч. основу, придбали цілеспрямований характер. Велику роль в житті уч-ща стали грати щотижневі наради педагогів, на к-рих вони підводили підсумки роботи, обмінювалися досвідом. Р. ПЕРЕЛЬМАН Яків Ісидорович - (22.11.1882, м. Белосток, нині в Польщі, - 16.3.1942, Ленінград), популяризатор физ. наук, фундатор жанру науч.-популярної літри, педагог. Закінчив Петерб. лісової ин-т (1909). У 1904 - 17 ответств. секретар журн. "Природа і люди". У 1918 - 19 по запрошенню Н. К. Крупської працював в Наркомпросе РСФСР, брав участь в розробці шк. програм. У 1918 - 22 викладав фізику і математику в ср. і висш. уч. закладах Петрограда і Пськова, в 1922 - 27 брав участь в складанні підручників і уч. посібників для школи ("Фіз. хрестоматія", ч. 1 - 4, 1922 - 25; "Практіч. заняття. Томсон Годфрі Хилтон - (1881, Карлайт - 1955) - англійський педагог і психолог. Дістав освіту з 1900 м. по 1904 м. в університеті Дарема (бакалавр соціології, 1904; магістр, 1906; лікар 1913) і університеті Страсбурга (доктор філософії, 1906). З 1906 м. працював асистентом в коледжі Армстронга в м. Ньюкасл-апон-Таємниць університету Дарема, з 1909 м. по 1920 м. він - викладач, з 1920 м. по 1925 м. - професор педагогіки і психології і декан факультету освіти, в 1923-1924 м. м. читав гостьові лекції в педагогічному коледжі Колумбійського університету, з 1925 м. по 1951 м. Томсон - професор педагогіки в.
Кожна вагома структурна частина курсової "Інформаційні ресурси в оптимізації управління персоналом" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Муравьеви - Муравьеви - російський дворянський і графський рід, що відбувається від рязанского сина боярского Василя Алановського, син якого, Іван Мурашка, отримав 1488 року маєток в Новгороде і став родоначальником Муравьевих. Григорій Микитович Мурашок був воєводою в Ладоге (1625 - 26). Підполковник Єрофей Федорович Мурашок убитий в турецьку війну в 1739 році. Син його Микола Єрофейович (1724 - 70) - генерал-інженер і сенатор; про внука Миколі Миколайовичі і правнуках: Олександрові, Миколі, Михайлі і Андрії Ніколаєвичах - див. вище. З сини Михайла Миколайовича Муравьева, зведеного в графське Російській імперії. КОНСТЕБЛ - (constable) Джон (1776, Ист-Бергхолт, Великобританія - 1837, Лондон), англійський живописець, один з найбільших пейзажистів. Народився в сім'ї мельника. Навчатися живопису початків у місцевого художника Дж. Данторна, потім переїхав в Лондон, де в 1799 м. поступив в Королівську академію мистецтв. Уважно вивчав творчість майстрів попередніх поколінь (К. Лоррена, Я. ван Рейсдала, Т. Гейнсборо). Темою пейзажів Констебла завжди залишалася природа рідної країни, в якій художник підкреслював її скромну красу і разом з тим натхненна велич. Розквіт його творчості доводиться на 1820-е рр. Художник. РАДИ - органи влади в СРСР від місцевого районного до Верховної Ради СРСР - вищого законодавчого органу держави. Спочатку виникли в ряді місць Росії в ході революції 1905 р. як ради селянських депутатів, в ході Лютневої революції 1917 р. Протистояння Тимчасового уряду і Рад привело до перемоги останніх в ході Великої Жовтневої соціалістичної революції. З кінця січня 1918 р. по грудень 1936 р. діяли Ради робочих, селянських і червоноармійських депутатів. У 1936 - 1977 рр. представницькі органи державної влади відповідно до конституції називалися Радами депутатів трудящих. З 1977 до кінця 1991.
У вступі курсової "Інформаційні ресурси в оптимізації управління персоналом" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Глебов Іван Тимофійович - Глебов (Іван Тимофійович, 1806 - 1884) - вплинув значний чином на розвиток російської медичної науки і утворення російських вчених і професорів. Первинне виховання отримав в рязанской духовній семінарії, а потім в московській медико-хірургічній академії. У 1830 р. був залишений при академії для приготування до професури, а потім відряджений на 3 роки за межу. У московській медико-хірургічній академії був ад'юнктом-професором анатомії і фізіології, а деякий час - патології і терапії. По закритті академії зайняв в Московському університеті на медичному факультеті кафедру зоології, а на.

ПОПІВ Харитон Іванович - (дон.) - рід. ок. 1847 р., ст. Мігулінської; донський історик, редактор "Донської газети", фундатор і директор Донського музею в Новочеркасське, батько Донського Похідного отамана. З невеликих чиновників, просуваючись по службі, був призначений на почесний пост радника Військового Правління. Був одружений на дочці священика ст. Мигулинской Олександрові Петрівні. У 1867 р. на сторінках газети "Донські Відомості" з'явилася його перша робота: "З приводу статті "Малороссияне в Війську Донському"; багато трудів присвятив, заснованому ним же, Донському музею, куди зібрав історичні пам'ятники, грамоти і. Ідеологія - загальні ідеї і вірування, службовці для підтримки і виправдання інтересів пануючих груп. Ідеології існують у всіх суспільствах, в яких існує чітко виражена нерівність між групами. Поняття "ідеологія" пов'язано з поняттям "влада", оскільки ідеологічні системи служать для придання законності відмінностям в мірі влади, якою володіють різні групи. ІДЕОЛОГІЯ, вважається одним з самих суперечливих понять в суспільних науках. Частіше за все виділяють три смислових акценти: 1) Ідеологія як сукупність деяких (частіше політичних, але не завжди) ідей, представлень, переконань.
Список літератури курсової "Інформаційні ресурси в оптимізації управління персоналом" - більше 20 джерел. АВЕРКИЕВА Ніна Олександрівна - (1892, Саратов -? ). Соціаліст-революціонер. Член ПСР. За відомостями Політичного Червоного Хреста, арештована 20.10.1920 в Москві, 20.12.1920 звільнена. За характеристикою чекістів, даною в кінці 1921 на її сестру Надію і на всіх членів "революційної династії" Аверкиєвих: "Відбувається з старовинної ес-серовской (ще народовольческой) сім'ї. Вмерла в 1919 році мати її була подругою Брешко-Брешковской [...] Сестра Ніна, дружина Заведивающего в 1919 р. Технічним Бюро при ЦК ПСР Альтовського Аркадія Івановича, члена ПСР з 1901 р., що міститься в цей час в Бутирської в'язниці, неодноразово. ГОДУВАЛЬНИКІВ Микола Вікторович - (р. 14.03.1946) Головнокомандуючий Сухопутними військами - заступник міністра оборони РФ в першому і у другому президентських термінах В. В. Путіна. Народився в м. Омське. Освіту отримав в Омськом вищому загальновійськовому командному училищі, в Військовій академії ім. М. В. Фрунзе і в Військовій академії Генерального штабу Збройних сил СРСР (1990). Службу проходив в посадах командира взводу, рота, батальйону, заступника командира полку. З 1978 р. командир мотострелкового полку, в 1983-1988 рр. заступник командира дивізії, командир мотострелковой дивізії, начальник окружного учбового центра в.

Медична допомога безкоштовна, гарантії - Президент РФ В. Путін: "Гарантії безкоштовної допомоги часто носять декларативний характер. А люди так і не розуміють, що можуть отримати безкоштовно, а за що повинні доплачувати. При цьому в самому складному положенні виявляються найменше забезпечені люди". (Послання 2004 року.) 26 листопада 2004 року затверджена Програма державних гарантій надання громадянам Російської Федерації безкоштовної медичної допомоги на 2005 рік. Програма включає в себе види медичної допомоги, що надається населенню безкоштовно: а) швидка медична допомога при станах, загрозливих життю або здоров'ю.
Посилання в тексті роботи "Інформаційні ресурси в оптимізації управління персоналом" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Суть і явище - Як і значна частина філософських термінів, С. і Я. вживаються в різних значеннях. До того ж часто змішують поняття З., змісту і якості. Щоб уникнути невизначеності і змішення, уточнимо основні значення. 1. С. як "природа явища" або "сущнсть визначеності". У цьому випадку явища з'являються як різноманітні форми сущого в тих межах, поки воно залишається таким,  а С. це найбільш стійкі, інваріантні властивості. 2. У класичній метафізиці  ці категорії фіксують основне розділення буття на щось "що стоїть за" і "по той бік" різноманітності, що безпосередньо. АСАНГА - (ок. 315 - 390 або 5 в.) - теоретик і можливий фундатор буддійської школи йогачара в Індії. Народився в Пурушапуре (совр. Пешавар, Пакистан). Як і його середній брат Васубандху, спочатку став монахом-сарвастивадином і досяг високої міри духовної досконалості. Не задовольнившись доктриною пустоти, прийнятою в ранньому буддизмі, він переробив її, заклавши, т. о., теоретичні основи махаянистической школи йогачара. Проповідував вчення своєї школи в багатьох частинах Індії, заснував 25 монастирів. Звернув в сподвижника йогачаров свого брата Васубандху і спонукав його до написання декількох творів в. ЕНЕРГІЯ ПСИХІЧНА - термін "психічна енергія" служить для вираження психодинамики душі і керуючих нею життєвих процесів. Вплив психічної енергії ми випробовуємо в наших афектах і пристрастях, в інстинктах і бажаннях, а також у всіх динамічних життєвих виявах і процесах, стимулюючих сновидіння. Мабуть, ми могли б найкраще уявити собі психічну енергію як деякий внутрішній космос, в якому комплекси як енергетичні поля або центри розташовані по відношенню один до одного подібно тому, як планети у Всесвіті. Психічна енергія, згідно Юнгу, вважається обмеженою кількісно і незруйновної, що відповідає позиції.

Пихатість - (церковнослав., від тьщь (тощь) в значенні "пустою") - прагнення до пошани, до похвал, до визнання уявних своїх заслуг, достоїнств, в тому числі здійснення добра ради похвали і почестей; хвастощі своїми заслугами, багатством, високим положенням, походженням. Типова реакція на пихатість - презирство, досада, підлабузництво; може поєднуватися з презирством до інших. Ср. в романові А. Дюма "Двадцять років через" Портос мріє про титул барона і прагне отримати його. Честолюбство зовні завжди гонористо, а пихатість здібна до приниження і підлот, лише б йому гласно і. ДИТИНСТВО - і ДИТИНСТВО (Infancy and childhood; Friihe Kindheit und Kindheit) - ідеї Юнга відносно даної теми сконцентровані навколо головного питання: чи потрібно розглядати дитину просто як продовження психології його батьків і як об'єкт їх впливу або ж як відмінна від них істота, що володіє власною особистістю з внутрішнім мікрокосмом, внутрипсихической організацією? Тут на перший план висувається саме напруження між "реальними" фігурами батьків, з одного боку, і образами, створеними взаємодією архетипа і досвіду - з іншою. "І хоч важливість характеру і життєвого досвіду батьків для розвитку дитини. ГУМОР - En.: Humor 1. Сеанс гіпнозу, що проводиться Еріксоном, більше нагадував скетч комедіанта-гумориста, чим виступ гіпнотизера (Godin, 1988a). Терапевтичні кошти, які він використав, часто були забавними: подив, нісенітниця, замішання, несподівані репліки, гра слів і рими були його звичайними робочими інструментами. Ериксон був також майстром парадокса - ще однієї пружини гумору. Гумор використовує дворівневу мову, тобто одне значення нормально досягає свідомості, а другий виявляється через деякий час... Багаторівнева мова, яку пропонує Еріксон, діє за тим же принципом. Перше значення. СПОНУКАННЯ (ІМПУЛЬС) (IMPULSE) - Психічно усвідомлене бажання здійснити певна дія. Бажання і пов'язані з ними думки можуть бути скороминущими і короткочасними або виникати поступово. У будь-якому випадку спонукання має якість спонукаючої сили, і, якщо дія стримується, може виникнути стан крайнього напруження. Звичайно спонуки являють собою фантазії, що виникають з Воно, хоч вираження може знаходити і що виникає з Сверх-Я потреба в покаранні. Як правило, спонуки пробиваються в свідомість тоді, коли ослаблено витиснення або коли зміст фантазій безпосередньо пов'язано з думками, відносинами або ситуаціями. Тому.