ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

(курсова робота з документознавства)

Вступ.....3
Розділ 1. Інформація в управлінській діяльності.....5
1.1. Роль і значення інформації в управлінській діяльності.....5
1.2. Класифікація інформації.....8
1.3. Інформаційна база менеджменту персоналу.....11
Розділ 2. Роль інформаційно-аналітичного процесу в активізації управління персоналом.....14
2.1. Суть та основні принципи організації інформаційно-аналітичного процесу.....14
2.2. Етапи і порядок підготовки інформаційно-аналітичних документів. "Пастка часу".....17
Розділ 3. Документаційне забезпечення менеджменту персоналу як важлива ланка оптимізації управління.....22
3.1. Номенклатура справ з кадрового діловодства.....22
3.2. Документаційне забезпечення обліку та руху кадрів.....25
3.3. Облік особового складу організації.....30
Висновки.....34
Література.....36

Для придбання курсової роботи "Інформаційні ресурси в оптимізації управління персоналом" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Інформаційні ресурси в оптимізації управління персоналом"

Курсова робота "Інформаційні ресурси в оптимізації управління персоналом" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Інформаційні ресурси в оптимізації управління персоналом", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Інформаційні ресурси в оптимізації управління персоналом" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Інформаційні ресурси в оптимізації управління персоналом" і призначений виключно для пошукових систем.

ЗІР - процес сприйняття внеш. миру, що зумовлює уявлення про величину, форму, колір предметів, їх взаємне розташування і відстань між ними Орган 3. - око Око людини наділене здатністю сприймати світлові хвилі в діапазоні від 360 до 760 нм, (ультрафіолетові і інфрачервоні промені зорових відчуттів не викликають). Промені світла від предметів, що розглядаються, попадаючи в око, заломлюються в його прозорих середовищах, діють на сітчатку. У результаті складного фотохим. процесу в сітчатці виникає нервове збудження, до-ой у вигляді нервових імпульсів передається по зоровому нерву в корковий центр 3.. РЕЗЕНЕР Федір Федорович - (1825, Петербург, - 25.8(6.9). 1881, там же), педагог. Виховувався в Гатчинськом сиротському ин-ті. По закінченні юрид. ф-та Петерб. ун-та (1849). служив у військовому відомстві, в 1858 подав у відставку і присвятив себе пед. професії. У 1860 - 66 керував Василеостров-ським безкоштовним уч-щем для бідних дітей в Петербурге, до-ой було відкрито групою студентської молоді. З приходом Р. пед. пошуки вчителів були поставлені на науч. основу, придбали цілеспрямований характер. Велику роль в житті уч-ща стали грати щотижневі наради педагогів, на к-рих вони підводили підсумки роботи, обмінювалися досвідом. Р. ПЕРЕЛЬМАН Яків Ісидорович - (22.11.1882, м. Белосток, нині в Польщі, - 16.3.1942, Ленінград), популяризатор физ. наук, фундатор жанру науч.-популярної літри, педагог. Закінчив Петерб. лісової ин-т (1909). У 1904 - 17 ответств. секретар журн. "Природа і люди". У 1918 - 19 по запрошенню Н. К. Крупської працював в Наркомпросе РСФСР, брав участь в розробці шк. програм. У 1918 - 22 викладав фізику і математику в ср. і висш. уч. закладах Петрограда і Пськова, в 1922 - 27 брав участь в складанні підручників і уч. посібників для школи ("Фіз. хрестоматія", ч. 1 - 4, 1922 - 25; "Практіч. заняття. Томсон Годфрі Хилтон - (1881, Карлайт - 1955) - англійський педагог і психолог. Дістав освіту з 1900 м. по 1904 м. в університеті Дарема (бакалавр соціології, 1904; магістр, 1906; лікар 1913) і університеті Страсбурга (доктор філософії, 1906). З 1906 м. працював асистентом в коледжі Армстронга в м. Ньюкасл-апон-Таємниць університету Дарема, з 1909 м. по 1920 м. він - викладач, з 1920 м. по 1925 м. - професор педагогіки і психології і декан факультету освіти, в 1923-1924 м. м. читав гостьові лекції в педагогічному коледжі Колумбійського університету, з 1925 м. по 1951 м. Томсон - професор педагогіки в.
Кожна вагома структурна частина курсової "Інформаційні ресурси в оптимізації управління персоналом" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Муравьеви - Муравьеви - російський дворянський і графський рід, що відбувається від рязанского сина боярского Василя Алановського, син якого, Іван Мурашка, отримав 1488 року маєток в Новгороде і став родоначальником Муравьевих. Григорій Микитович Мурашок був воєводою в Ладоге (1625 - 26). Підполковник Єрофей Федорович Мурашок убитий в турецьку війну в 1739 році. Син його Микола Єрофейович (1724 - 70) - генерал-інженер і сенатор; про внука Миколі Миколайовичі і правнуках: Олександрові, Миколі, Михайлі і Андрії Ніколаєвичах - див. вище. З сини Михайла Миколайовича Муравьева, зведеного в графське Російській імперії. КОНСТЕБЛ - (constable) Джон (1776, Ист-Бергхолт, Великобританія - 1837, Лондон), англійський живописець, один з найбільших пейзажистів. Народився в сім'ї мельника. Навчатися живопису початків у місцевого художника Дж. Данторна, потім переїхав в Лондон, де в 1799 м. поступив в Королівську академію мистецтв. Уважно вивчав творчість майстрів попередніх поколінь (К. Лоррена, Я. ван Рейсдала, Т. Гейнсборо). Темою пейзажів Констебла завжди залишалася природа рідної країни, в якій художник підкреслював її скромну красу і разом з тим натхненна велич. Розквіт його творчості доводиться на 1820-е рр. Художник. РАДИ - органи влади в СРСР від місцевого районного до Верховної Ради СРСР - вищого законодавчого органу держави. Спочатку виникли в ряді місць Росії в ході революції 1905 р. як ради селянських депутатів, в ході Лютневої революції 1917 р. Протистояння Тимчасового уряду і Рад привело до перемоги останніх в ході Великої Жовтневої соціалістичної революції. З кінця січня 1918 р. по грудень 1936 р. діяли Ради робочих, селянських і червоноармійських депутатів. У 1936 - 1977 рр. представницькі органи державної влади відповідно до конституції називалися Радами депутатів трудящих. З 1977 до кінця 1991.
У вступі курсової "Інформаційні ресурси в оптимізації управління персоналом" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Глебов Іван Тимофійович - Глебов (Іван Тимофійович, 1806 - 1884) - вплинув значний чином на розвиток російської медичної науки і утворення російських вчених і професорів. Первинне виховання отримав в рязанской духовній семінарії, а потім в московській медико-хірургічній академії. У 1830 р. був залишений при академії для приготування до професури, а потім відряджений на 3 роки за межу. У московській медико-хірургічній академії був ад'юнктом-професором анатомії і фізіології, а деякий час - патології і терапії. По закритті академії зайняв в Московському університеті на медичному факультеті кафедру зоології, а на.

ПОПІВ Харитон Іванович - (дон.) - рід. ок. 1847 р., ст. Мігулінської; донський історик, редактор "Донської газети", фундатор і директор Донського музею в Новочеркасське, батько Донського Похідного отамана. З невеликих чиновників, просуваючись по службі, був призначений на почесний пост радника Військового Правління. Був одружений на дочці священика ст. Мигулинской Олександрові Петрівні. У 1867 р. на сторінках газети "Донські Відомості" з'явилася його перша робота: "З приводу статті "Малороссияне в Війську Донському"; багато трудів присвятив, заснованому ним же, Донському музею, куди зібрав історичні пам'ятники, грамоти і. Ідеологія - загальні ідеї і вірування, службовці для підтримки і виправдання інтересів пануючих груп. Ідеології існують у всіх суспільствах, в яких існує чітко виражена нерівність між групами. Поняття "ідеологія" пов'язано з поняттям "влада", оскільки ідеологічні системи служать для придання законності відмінностям в мірі влади, якою володіють різні групи. ІДЕОЛОГІЯ, вважається одним з самих суперечливих понять в суспільних науках. Частіше за все виділяють три смислових акценти: 1) Ідеологія як сукупність деяких (частіше політичних, але не завжди) ідей, представлень, переконань.
Список літератури курсової "Інформаційні ресурси в оптимізації управління персоналом" - більше 20 джерел. АВЕРКИЕВА Ніна Олександрівна - (1892, Саратов -? ). Соціаліст-революціонер. Член ПСР. За відомостями Політичного Червоного Хреста, арештована 20.10.1920 в Москві, 20.12.1920 звільнена. За характеристикою чекістів, даною в кінці 1921 на її сестру Надію і на всіх членів "революційної династії" Аверкиєвих: "Відбувається з старовинної ес-серовской (ще народовольческой) сім'ї. Вмерла в 1919 році мати її була подругою Брешко-Брешковской [...] Сестра Ніна, дружина Заведивающего в 1919 р. Технічним Бюро при ЦК ПСР Альтовського Аркадія Івановича, члена ПСР з 1901 р., що міститься в цей час в Бутирської в'язниці, неодноразово. ГОДУВАЛЬНИКІВ Микола Вікторович - (р. 14.03.1946) Головнокомандуючий Сухопутними військами - заступник міністра оборони РФ в першому і у другому президентських термінах В. В. Путіна. Народився в м. Омське. Освіту отримав в Омськом вищому загальновійськовому командному училищі, в Військовій академії ім. М. В. Фрунзе і в Військовій академії Генерального штабу Збройних сил СРСР (1990). Службу проходив в посадах командира взводу, рота, батальйону, заступника командира полку. З 1978 р. командир мотострелкового полку, в 1983-1988 рр. заступник командира дивізії, командир мотострелковой дивізії, начальник окружного учбового центра в.

Медична допомога безкоштовна, гарантії - Президент РФ В. Путін: "Гарантії безкоштовної допомоги часто носять декларативний характер. А люди так і не розуміють, що можуть отримати безкоштовно, а за що повинні доплачувати. При цьому в самому складному положенні виявляються найменше забезпечені люди". (Послання 2004 року.) 26 листопада 2004 року затверджена Програма державних гарантій надання громадянам Російської Федерації безкоштовної медичної допомоги на 2005 рік. Програма включає в себе види медичної допомоги, що надається населенню безкоштовно: а) швидка медична допомога при станах, загрозливих життю або здоров'ю.
Посилання в тексті роботи "Інформаційні ресурси в оптимізації управління персоналом" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Суть і явище - Як і значна частина філософських термінів, С. і Я. вживаються в різних значеннях. До того ж часто змішують поняття З., змісту і якості. Щоб уникнути невизначеності і змішення, уточнимо основні значення. 1. С. як "природа явища" або "сущнсть визначеності". У цьому випадку явища з'являються як різноманітні форми сущого в тих межах, поки воно залишається таким,  а С. це найбільш стійкі, інваріантні властивості. 2. У класичній метафізиці  ці категорії фіксують основне розділення буття на щось "що стоїть за" і "по той бік" різноманітності, що безпосередньо. АСАНГА - (ок. 315 - 390 або 5 в.) - теоретик і можливий фундатор буддійської школи йогачара в Індії. Народився в Пурушапуре (совр. Пешавар, Пакистан). Як і його середній брат Васубандху, спочатку став монахом-сарвастивадином і досяг високої міри духовної досконалості. Не задовольнившись доктриною пустоти, прийнятою в ранньому буддизмі, він переробив її, заклавши, т. о., теоретичні основи махаянистической школи йогачара. Проповідував вчення своєї школи в багатьох частинах Індії, заснував 25 монастирів. Звернув в сподвижника йогачаров свого брата Васубандху і спонукав його до написання декількох творів в. ЕНЕРГІЯ ПСИХІЧНА - термін "психічна енергія" служить для вираження психодинамики душі і керуючих нею життєвих процесів. Вплив психічної енергії ми випробовуємо в наших афектах і пристрастях, в інстинктах і бажаннях, а також у всіх динамічних життєвих виявах і процесах, стимулюючих сновидіння. Мабуть, ми могли б найкраще уявити собі психічну енергію як деякий внутрішній космос, в якому комплекси як енергетичні поля або центри розташовані по відношенню один до одного подібно тому, як планети у Всесвіті. Психічна енергія, згідно Юнгу, вважається обмеженою кількісно і незруйновної, що відповідає позиції.

Пихатість - (церковнослав., від тьщь (тощь) в значенні "пустою") - прагнення до пошани, до похвал, до визнання уявних своїх заслуг, достоїнств, в тому числі здійснення добра ради похвали і почестей; хвастощі своїми заслугами, багатством, високим положенням, походженням. Типова реакція на пихатість - презирство, досада, підлабузництво; може поєднуватися з презирством до інших. Ср. в романові А. Дюма "Двадцять років через" Портос мріє про титул барона і прагне отримати його. Честолюбство зовні завжди гонористо, а пихатість здібна до приниження і підлот, лише б йому гласно і. ДИТИНСТВО - і ДИТИНСТВО (Infancy and childhood; Friihe Kindheit und Kindheit) - ідеї Юнга відносно даної теми сконцентровані навколо головного питання: чи потрібно розглядати дитину просто як продовження психології його батьків і як об'єкт їх впливу або ж як відмінна від них істота, що володіє власною особистістю з внутрішнім мікрокосмом, внутрипсихической організацією? Тут на перший план висувається саме напруження між "реальними" фігурами батьків, з одного боку, і образами, створеними взаємодією архетипа і досвіду - з іншою. "І хоч важливість характеру і життєвого досвіду батьків для розвитку дитини. ГУМОР - En.: Humor 1. Сеанс гіпнозу, що проводиться Еріксоном, більше нагадував скетч комедіанта-гумориста, чим виступ гіпнотизера (Godin, 1988a). Терапевтичні кошти, які він використав, часто були забавними: подив, нісенітниця, замішання, несподівані репліки, гра слів і рими були його звичайними робочими інструментами. Ериксон був також майстром парадокса - ще однієї пружини гумору. Гумор використовує дворівневу мову, тобто одне значення нормально досягає свідомості, а другий виявляється через деякий час... Багаторівнева мова, яку пропонує Еріксон, діє за тим же принципом. Перше значення. СПОНУКАННЯ (ІМПУЛЬС) (IMPULSE) - Психічно усвідомлене бажання здійснити певна дія. Бажання і пов'язані з ними думки можуть бути скороминущими і короткочасними або виникати поступово. У будь-якому випадку спонукання має якість спонукаючої сили, і, якщо дія стримується, може виникнути стан крайнього напруження. Звичайно спонуки являють собою фантазії, що виникають з Воно, хоч вираження може знаходити і що виникає з Сверх-Я потреба в покаранні. Як правило, спонуки пробиваються в свідомість тоді, коли ослаблено витиснення або коли зміст фантазій безпосередньо пов'язано з думками, відносинами або ситуаціями. Тому.