На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Інформаційні агентства, їх завдання та функції

(курсова робота з документознавства та інформаційної діяльності)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження інформаційних агентств, їх ролі в суспільстві ... 5
1.1. Поняття інформаційного агентства ... 5
1.2. Інформаційні агентства як об'єкт наукового дослідження ... 8
Розділ 2. Аналіз особливостей діяльності інформаційних агентств ... 18
2.1. Міжнародні інформаційні агентства ... 18
2.2. Субрегіональні інформаційні агентства ... 23
2.3. Українські інформаційні агентства ... 28
Висновки ... 41
Список використаних джерел ... 43

Для придбання курсової роботи "Інформаційні агентства, їх завдання та функції" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Інформаційні агентства, їх завдання та функції"

Курсова робота "Інформаційні агентства, їх завдання та функції" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Інформаційні агентства, їх завдання та функції", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Інформаційні агентства, їх завдання та функції" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Інформаційні агентства, їх завдання та функції" і призначений виключно для пошукових систем.

БЕЗПРИТУЛЬНІСТЬ дитяча - відсутність у дітей і підлітків сімейного або гос. піклування, пед. нагляду і нормальних умов життя. Прічини Б. носять соціально-екон. характер. Б. виникала внаслідок воєн, революцій, голоду, стихійних лих, епідемій і інш. потрясінь, манливих за собою сирітство дітей. Росту Б. сприяли екон. кризи, безробіття, потреба і подітий. експлуатація. Б. як крайній вияв дитячої бездоглядності може бути викликана також такими причинами, як конфліктна обстановка в сім'ї, подітий. воспитат., уч. закладах, аморальна поведінка батьків, жорстоке поводження з дітьми (в т. ч. зловживання владою з боку. АТЕСТАЦІЯ - (від лати. attestatio - свідчення) педагогів, комплексна оцінка рівня кваліфікації, пед. професіоналізму і продуктивності діяльності працівників гос., муніципальних образоват. установ. У Рос. Федерації до нач. 90-х рр. діяли положення об обов'язкову періодичну А. нек-рих категорій пед. працівників, прийняті в СРСР гл. обр. з 1974 і переглянені в 1984 - 87. У 1992 федеральним Мін-вом освіти після тривалого експерименту і передуватиме. обговорень запропонована система А. пед. працівників образоват. установ, що засновується на єдиних принципах і що дозволяє разом з тим враховувати кадрові. ОПТИМІЗМ - (від лати. optimus - найкращий), світовідчування, в основі к-рого лежить переконаність в пануванні добра в світі, торжестві справедливості і можливості досягнення загального щастя. Противоположен песимізму. Уперше термін "Про." використаний для характеристики филос. вчення Г. В. Лейбніца, що затверджувало, що наш мир "найкращий з всіх можливих". Впоследствії О. отримав більш широке тлумачення, відображаючи загальну емоційну тональність індивідуальної або масової свідомості. О. може бути властивий як безпосередньо-почуттів. світовідчуванню, так. ЧЕХІВ Микола Володимирович - [15(27). 6 1865, Петербург, - 8 11 1947, Москва], педагог і методист Один з чл -засновників і д ч АПН РСФСР. (1944), д-р пед. наук (1940), проф. (1924), заїв деят науки РСФСР. (1940). Закінчив ист.- филол ф-т Петерб ун-та (1888). Пед. діяльність початків в 1890 зав уч-щами Богородіцкого земства Тульської губ Вів велику метод роботу з вчителями Виступав за введення загального навчання, брав участь в підготовці і роботі Всерос з'їзду діячів по проф. -тих освіті (1895 - 96), в створенні вчительського об-ва взаємодопомоги (1896). У 1897 - 1902 завідував уч-щем і школами Екатерінінської ж д, брав.
Кожна вагома структурна частина курсової "Інформаційні агентства, їх завдання та функції" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Ефіменко Петро Савич - Ефіменко Петро Савич - відомий етнограф і дослідник народного побуту, звичаїв і верований (1835 - 1908), син селянина. Вчився в Харківському і Московському університеті, але за приналежність до таємного гуртка, що не переслідував ніяких протизаконних цілей, був засланець спочатку в Пермськую, потім в Архангельськую губернію і довгі роки пробув в посиланні; після повернення служив в Воронеже, Самаре, Чернігові і Харкові. Ефименко не жалів сил на копіткий труд збирання матеріалів справжнього народного побуту. Труди його особливо цінні тому, що всяке своє твердження він підкріплює справжніми. Висоцкий Микола Федорович - Висоцкий, Микола Федорович - лікар. Народився в 1843 р. Закінчив курс медичного факультету Казанського університету. Захистив дисертацію на міру доктора медицини "Матеріали до вчення про походження і розвиток рака нижньої губи". Був професором хірургії, патології і терапій Казанського університету. НайГоловніші вчені труди Висоцкого торкаються медицини і археології: "Про суб'єктивне відчуття справжніх музичних тонів" ( "Труди суспільства лікарів міста Казані", 1870); "Про штучну барабанну перетинку" (там же, 1870, відділення II, № 2); Висоцкий і Ковальовський, "Про фізичну дію повітря, що. Соколовський Олександр Лукич - Соколовський (Олександр Лукич) - перекладач Шекспіра, народився в 1837 р. Виховання отримав в Александровськом ліцеї, де кінчив курс в 1857 р. Як перекладач Шекспіра виступив з хронікою "Король Генріх IV" в "Бібліотеці для Читання" (1860). Отримавши потім запрошення брати участь в зробленому Н.А. Некрасовим і Н.В. Гербелем зборах творів Шекспіра, С. перевів для цього видання дванадцять п'єс: "Король Річард II", "Король Генріх IV" (дві частини), "Король Генріх V", "Король Генріх VI" (три частини), "Зимову казку", "Троїл і.
У вступі курсової "Інформаційні агентства, їх завдання та функції" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ЩУКИН - Степан Семенович (1762, Санкт-Петербург - 1828, там же), російський живописець; мініатюрист, портретист, автор картин на історичні і релігійні сюжети. Син "армії сержанта". Рано втратив батьків і в 1767 м. під ім'ям Степана Семенова був визначений в Московський виховальний будинок, де провів 11 років. Вже в цей час майбутній художник виявив здібності до малювання і в 1776 м. був прийнятий в Петербургськую академію мистецтв, де навчався в портретному класі Д. Г. Левіцкого. У 1782 м. закінчив АХ з Великою золотою медаллю і був відправлений в пенсіонерську поїздку у Францію. До моменту випуску з.

Кантакузени (Р.М. і Н.Р.) - Кантакузени: 1) Родіон (Радукан) Матвеєвич, князь - полковник (1725 - 1774), з роду валахских вельмож, що вели початок від візантійських імператорів. Невдовзі після початку російсько-турецької війни він увійшов в стосунки з російським агентом за Дунаєм - болгарином Каразіним, допоміг йому в 1769 р. захопити Бухарест, а потім зі своїм загоном приєднався до армії Румянцева, в її рядах брав участь в боях з турками, спочатку як доброволець, а з 1771 р. як полковник російської служби, і особливо відрізнився при Силістрії. - 2) Микола Родіонович, князь - син попереднього, генерал-майор (1763 - 1841). Дитиною. ГУДИ-ТІК - (англ. high technology, high tech, hi-tech - високі технології) - найбільш нові і прогресивні технології сучасності. Перехід до використання високих технологій і відповідної ним техніки є найважливішою ланкою науково-технічної революції (НТР) на сучасному етапі. До високих технологій звичайно відносять самі наукоемкие галузі промисловості. Висока технологія - сукупність інформації, знань, досвіду, матеріальних коштів при розробці, створенні і виробництві нової продукції і процесів, що має характеристики вищого світового рівня. Поняття про високі технології, тобто про те, наскільки вони високі.
Список літератури курсової "Інформаційні агентства, їх завдання та функції" - більше 20 джерел. НОВІ РОСІЯНИ - таке, що існувало в 1990-е рр. визначення для бізнесу-еліти, що формується, квази-класу зі своєю специфічною мовою, звичками, етикою, способом вишиковування межличностних взаємовідносин. Словосполучення увійшло в побут після опублікованого 7 вересня 1992 р. в тижневику "Коммерсант'" соціологічного портрета своїх читачів, що відносив їх до "випереджальної групи російського суспільства", "представники якого характеризуються одночасно високою матеріальною забезпеченістю, образованностью, новим менталітетом і, як наслідок, новим стилем життя". Термін "new. ТЕОРІЇ ЕЛІТИ - збірна назва соціологічних і политологических концепцій (що отримали розвиток в XX в. в западноевроп. і амер. соціології), в к-рих затверджується, що необхідними складовими частинами будь-якої соціальної структури є вищі, привілейовані шари, що здійснюють функції управління, а також функції розвитку науки і культури, тобто творчі функції, і інша маса населення, що виконує лише репродуктивні функції. Попередниками совр. Т. е. були Конфуций, Платон, Т. Карлейль, Ф. Ніцше. Як цілісні системи поглядів ці теорії викладені В. Парето, Г. Моська (досліджували правлячі еліти в різних.

ДЖИЛАС (DJILAS) Милуваний - (1911-1995) - югославський політолог, публіцист, державний і суспільний діяч. У 1953 р. віце-президент Югославії, потім - голова Союзної народної скупщини. За серію статей в 1953-1954 рр., де він виступав проти перетворення Компартії в правлячий клас країни і звинувачував режим в переході на сталинские методи управління, був зміщений з всіх державних постів і виключений з партії, а в 1955 р. засуджений до 18 місяців висновки умовно за "наклепницькі заяви". У 1956 р. Джилас відкрито схвалив угорське повстання, за що був осуджений на три роки в'язниці. За написану у в'язниці книгу.
Посилання в тексті роботи "Інформаційні агентства, їх завдання та функції" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. СУСПІЛЬСТВО, СОЦІАЛЬНЕ, СОЦИАЛЬНОСТЬ - сума зв'язків, сукупність або система відносин, виникаючих з спільного життя людей, що відтворюються і що трансформуються їх діяльністю. Социальность, отже, - це взаємообумовленість життя людей, взаємообумовленість їх життям один одного, процесами і результатами спільної і індивідуальної діяльності. Проблема полягає в тому, що система зв'язків людей може розумітися як та, що існує "в людях" і "через людей", і як те, що існує "поруч з людьми" або "над ними". Інакше говорячи, О. може визначатися як щось, виникаюче з життя людей, а може бути представлено і як щось окреме від цього життя. ЕТОЛОГИЯ - (греч. ethos - вдача, звичаї, характер, манера поводитися і logos - вчення, слово) - наука про общебиологических основи і закономірності поведінки тварин. Як самостійна дисципліна оформилася в 30-х рр. 20 в. в роботах австр. біолога К. Лоренца. У задачі Е. входить вивчення фило- і онтогенетического розвитку поведінки тварин, виявлення значення поведінки як чинника їх еволюції, індивідуальної і популяционной адаптації. Вивчаючи інстинктивні форми поведінки з т. зр. теорії еволюції, Е. розкриває осн. механізми управління поведінкою тварин, об'єднаних в співтовариства, пояснює і класифікує різні. ЦІЛІСНИЙ ПІДХІД - (англ. holistic approach) (в психології) - сукупність принципів вивчення психіки, свідомості і поведінки як цілісних феноменів. Розроблявся з нач. XX в., м. про. в школах цілісної психології, як антитеза елементаристскому, що панував раніше підходу. Основні становлячі Ц. п.: 1) розв'язання питання про природу реальності (, що вивчається мир внутрішніх переживань, поведінка, свідомість загалом, діяльність і т. п.) і міра її цілісності: чи є дане ціле (система) суммативним (ціле дорівнює сумі своїх частин, як розумілися, напр., асоціативні освіти в асоціативній психології), організованим.

Грудки - Син.: Синдром коматозний. Виникає при важких поразках мозку (травма, стан після епілептичного припадку, інсульт, енцефаліт і пр.), при загальних ендогенних і екзогенних інтоксикаціях (уремическая, діабетична, печінкова і інш.), отруєннях (барбитуратовая, чадна кома і інш.) і інфекціях. При цьому характерні: втрата свідомості, відсутність активних рухів і реакцій на зовнішні подразники, вегетативні порушення. Хворий не виявляє ознак психічного життя. За даними Інституту нейрохірургії ім. Бурденко РАМН, виділяються наступні 3 міри коми. При комі I збережена реакція на болевое. ДЕЙЧ - (Deutsch) Елен (1884-1982) -австро-американський психоаналітик. Одна з создательниц психології жінки. Закінчила медичну школу Венського ун-та (1912) і в цьому ж році вийшла заміж за доктора Фелікса Дейча, що згодом став відомим психоаналітик. Протягом ряду років займалася педіатрією, неврологією і психіатрією і вдосконалювала свою професійну підготовку. У 1916 р. навчалася в Мюнхене у Е.Крепеліна і в цей період познайомилася з психоаналитическими ідеями З.Фрейда. У 1918- 1919 рр. пройшла курс дидактичного психоаналізу у З.Фрейда і приступила до психоаналитической практики. Член Венського. Атаксія мозжечковая - Симптомокомплекс, викликаний поразкою мозочка і пов'язаних з ним структур. Він включає порушення рівноваги і ходьби (статолокомоторная атаксія), дисметрию і дискоординацию в кінцівках, интенционное тремтіння, скандовану мова, нистагм. Виникає внаслідок поразки черв'яка, півкуль і ніжок мозочка. Може спостерігатися при пухлинах мозочка, розсіяному склерозі, інфекційно-алергічних, токсичних і судинних захворювань, а також при деяких спадкових процесах, передусім  хворобах Фрідрейха (див.), Пьера Марі (див.), оливопонтоцеребеллярной дегенерації (див.). Поразка черв'яка мозочка супроводиться. F30.1 Манія без психотических симптомів. - А. Преїмущественно підвищений, експансивное, дратівливий або підозрілий настрій, який є анормальним для даного індивідуума. Ця зміна настрою повинна бути виразною і зберігатися протягом щонайменше тижня (якщо тільки його тягар недостатній для госпіталізації). Б. Должни бути присутній мінімум три з числа наступних симптомів (а якщо настрій тільки дратівливий, то - чотири), приводячи до важкого порушення особового функціонування в повсякденному житті: 1) підвищення активності або фізичний неспокій; 2) підвищена балакучість ( "мовний тиск"); 3) прискорення течії думок або суб'єктивне.