Інформаційно-психологічна безпека особистості

(курсова робота з документознавства)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття інформаційно-психологічної безпеки особистості ... 5
Розділ 2. Психофізіологічні аспекти маніпулювання свідомістю (інформаційні небезпеки особистості) ... 10
2.1. Вплив деяких фізичних факторів інформаційного середовища ... 10
2.1.1. Звукові феномени ... 10
2.1.2. Світлові феномени ... 15
2.1.3. Вплив кольору ... 21
2.2. Комплексний психологічний і психофізіологічний вплив ... 25
2.3. Метод нейролінгвістичного програмування ... 27
2.3.1. Використання ефектів уваги ... 33
2.3.2. Перевантаження пам'яті в сполучені з прийомами НЛП - реклама ... 34
2.4. Комп'ютерні технології ... 36
Розділ 3. Проблеми профілактики психологічного маніпулювання та контролю свідомості в молодіжному середовищі ... 43
Висновки ... 49
Список використаних джерел ... 51

Для придбання курсової роботи "Інформаційно-психологічна безпека особистості" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Інформаційно-психологічна безпека особистості"

Курсова робота "Інформаційно-психологічна безпека особистості" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Інформаційно-психологічна безпека особистості", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Інформаційно-психологічна безпека особистості" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Інформаційно-психологічна безпека особистості" і призначений виключно для пошукових систем.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА в школі - уч. предмет, сприяючий різносторонньому физич. розвитку і вдосконаленню учнів, зміцненню їх здоров'я. Ф. до. входить в систему загального утворення і виховання і орієнтована на формування у школярів соз-нат. відносини до себе і свого тіла, фізичних (сила, швидкість, витривалість, спритність, гнучкість). і етичних (сміливість, наполегливість, дисциплінованість і т. п.). якостей особистості, потреби в физич. вдосконаленні. Ф. до. освоюється в ході фізичного виховання, з обліком індивідуальних физич. особливостей особистості. Найважливіший елемент шк. Ф. до. - дви-гат. культура, що включає в себе. УЧБОВО-ВИХОВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС - (УВК), школа-комплекс, в Рос. Федерації пед. об'єднання, в склад к-рого входять загальноосвітня школа з філіали установ доп. утворення, культури, працюючі за єдиним планом і режиму школи продовженого дня. У УВК може входити також дошк. установа. Уперше УВК створені в сірок. 70-х рр. в Белгородської і Курської областях. Теоретіч. і метод, передумови організації УВК закладені в дослідженнях і науч. досвіді С. Т. Шацкого, В. А. Сухомлінського по виявленню форм взаємодії школи з соціальною середою, шляхів розширення сфери діяльності учнів. Створення і швидке поширення шкіл-комплексів. Кохут Хайнц - (3.5.1913, Вена - 8.9.1981, Чікаго) - американський психоаналітик. Єдиний син в багатій австроеврейской сім'ї, дістав блискучу і різносторонню загальну освіту (мистецтво, іноземні мови), після закінчення в 1932 м. Деблингерской гімназії Вени продовжив освіту в Венськом університеті у У зв'язку із загрозою нацизму в 1939 м. емігрував спочатку в Англію, де деякий час знаходився в таборі для переміщених осіб, потім в 1940 м. - в США (отримав громадянство в 1945 м.). Подальшу неврологічну і психоаналитическое (включаючи курс лікування психоаналізом) освіту отримав в Чікаго. З 1941 м. по 1943 м. БАЛАСАГУНИ ЮСУФ - (XI в.) Є найвиднішим представником народного виховання раннього середньовіччя. Згідно з відомостями, що є Юсуф народився в м. Баласагун Жамбильської області. Освіту він отримав в покликаних культурних центрах того часу - Фарабе, Кашгаре, Бухарі. Досконало володів арабським і персидськими мовами. Він проробив педагогічні філософські і наукові твори по різних галузях знань. На жаль, біографічні відомості об Юсуфе дуже скудні, до нас не дійшли відомості, що стосуються його становлення як особистості людини, коло його вчителів, соратників, наближених атмосферою творчої еволюції і ідейного.
Кожна вагома структурна частина курсової "Інформаційно-психологічна безпека особистості" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Період енеолита в Індії - В Індії, наскільки дозволяють судити ще вельми недостатні археологічні дані, перехід до віку металу відбувався раніше усього в гірських районах Белуджістана (в західній частині сучасного Пакистана). Ці райони примикають із заходу до долини ріки Інда. Тут, в долинах ріки Зхоба і інших невеликих гірських рік, виявлено багато древнейших поселень (біля сучасних Рана Гхундаї, Кветти, Амрі, Наля і інш.), на прикладі яких перехід до віку металу простежується досить наочно. Нижні шари цих культур відносяться ще до неоліту і датуються першою половиною і серединою IV тисячоліття до н. е. У подальших шарах. Сиротінін Василь Миколайович - Сиротінін (Василь Миколайович) - відомий терапевт, син купця, народився в 1855 р. У 1873 р. поступив в Московський університет на медичний факультет і з 3-го курсу перейшов в Імператорську медико-хірургічну академію на 3-й курс, яку закінчив в 1880 р. із званням лікаря. Потім Сиротінін був залишений при академії для удосконалення, поступивши ординатором в клініку професора С.П. Боткина. У 1884 р. Сиротинин захистив дисертацію на міру доктора медицини, під заголовком: "До питання про вплив солей калію на серці і кровеобращение" (Санкт-Петербург, 1884). Крім того, описав випадок. Кржіжановський - інженер-технолог. На початку 90-х років - один з учасників петербургской групи РСДРП (спільно з С. І. Радченко, А. Ванеєвим, Старковим, Н. К. Крупської, Запорожцем, Якубовим, Невзоровим). Після від'їзду посилання в 1895 р. увійшов в 1901 р. до центрального органу "Іскру". У 1903 р. був вибраний на II з'їзді РСДРП від фракції більшості членом ЦК. У 1905 р. був одним з керівників залізничного страйку як голова страйкового комітету Південно-Західних залізниць. Після Жовтневої революції був головою Державного Комітету по електрифікації (Гоелро). У 1923 - 24 р. м. працював як голова Держплан. У цей.
У вступі курсової "Інформаційно-психологічна безпека особистості" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Василь Дмитрович Кирдяпа - Василь Дмитрович Кирдяпа (біля 1350 - 1403) - старший син Димитрия-Фоми Костянтиновича Суздальско-Нижегородского, князь Суздальський і Городецкий. Посланий батьком з братом Семеном для переговорів з Борисом, що захопив Нижній Костянтиновичем і не прийнятий дядьком, Василь відправився в Орду, звідки вивіз батькові ярлик на велике князівство володимирське. Димитрий відмовився від ярлика на користь московського князя, але зате за допомогою останнього вигнав з Нижнього Новгорода Бориса, якому дав Городец, а в Суздале посадив Василя. Є звістка, що приписує Кирдяпе биття в 1374 р. в Нижньому Новгороде.

Аксельрод, Павло Борисович (1850-1928) - основоположник російського меншовизму і один з керівників російських меншовиків. До революційного руху прилучився ще в початку 70-х років, працював в народницьких кухлях Києва. Осінню 1874 р. Аксельрод емігрував за межу. Повернувшись нелегально до Росії, він в 1878-1879 рр. бере енергійну участь у відновленні діяльності "південно-російського робочого союзу". Після розколу партії "Земля і Воля" на "Народну Волю" і "Чорний Передел" Аксельрод примикає до чернопередельцам. У 1883 р. разом з Плехановим, Засуліч, Дейчем і Ігнатовим засновує першу російську соціал-демократичну організацію, групу. Засновницькі Збори (ВУС) - 5 - 6 січня 1918, Петроград. Постановою Тимчасового уряду від 14 червня 1917 скликання ВУС призначений на 30 вересня; через велику підготовчу роботу 9 серпня скликання був перенесений на 28 листопади. Після Жовтневої революції СНК 26 листопада визначив, що ВУС скликає комісар над Всеросійською у справах про вибори в ВУС комісією М. С. Уріцкий після прибуття в столицю понад 400 його членів. 28 листопада 45 членів ВУС провели "приватну нараду", обрали тимчасовим головою В. М. Чернова (повинен був щодня збирати приїжджаючих членів ВУС доти, поки ВУС саме визнає себе правомочним) і.
Список літератури курсової "Інформаційно-психологічна безпека особистості" - більше 20 джерел. Бюрократія корпоративна - Президент РФ В. Путін: "Особливістю останнього часу стало те, що наша несумлінна частина бюрократії стала використати нарешті благополучні умови, що з'явилися у нас і шанс, що з'явився для зростання не суспільного, а власного добробуту. До речі сказати, корпоративна бюрократія в цьому значенні поводиться не краще за бюрократію державну". (Послання 2005 року.) Корпоративна бюрократія - аналогічно з державною бюрократією - клас управленцев (вищих менеджерів), в руках яких зосереджені всі справи корпорації. Слідством неефективної роботи корпоративної бюрократії стали наступні. ФАШИЗМ - Фашизм являє собою ідеологію, що поміщається на правому фланзі політичного спектра, яка, хоч і не має в своєму розпорядженні струнку систему переконань, має ряд відмітних властивостей. До таких відноситься ворожість по відношенню до комунізму, марксизму і лібералізму (особливо до індивідуалізму, який, на думку фашистів, повинен бути підлеглий інтересам нації). Крім того, фашизм не приймає систему функціонування ліберальної демократії, яку потрібно замінити тоталітарною політичною системою з існуванням тільки однієї партії, а в ідеалі і з повним ототожненням цієї партії з державою. Як.

 " Мир равноразних світів" - Після падіння "залізної завіси" сучасний мир став інакшим. На зміну світового порядку з двома сверхдержавами прийшли многополярность і багатомірність комунікаційного простору. На горизонтах Нового світу, що формується міжнародні відносини держав поступаються пріоритетом відкритому інформаційному простору, не завжди підвладному волі національних урядів. Світові фінансові і банківські мережі транснаціонального простору стають все більш автономними і могутніми. Але і транснаціональні корпорації вже не правлять миром. Події на фінансовому ринку свідчать про тенденції його виходу з під.
Посилання в тексті роботи "Інформаційно-психологічна безпека особистості" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. "ПРО ІСТИННЕ І ПОМИЛКОВЕ БЛАГО" - (De ver falsoque bono) - етико-філософський твір, один з головних в творчості Л. Балли. Перша редакція твору, написаного в формі діалогу, була закінчена в Павії в 1431 (русявий. пер. 1989) і мала назву "Про насолоду як істинне благо" (De voluptate ас de vero bono). Друга редакція опублікована в Мілане в 1433 під назвою "Про істинне і помилкове благо". Третя редакція - "Про істинне благо" - була зроблена Валлой в Неаполе в 1444 - 49. Четверта, мало відмінна від третьої, збереглася в рукописі. У діалозі ведуть дискусію про вище благо три співрозмовники - стоїк. СКРИПТОР (пишучий) - поняття, що змінило в постмодернистской текстології традиційне поняття "автор" (див. "Смерть Автора") і фіксуюче відмову філософії постмодернизма від наділення суб'єкта листа: 1) заподіюючим статусом по відношенню до тексту; 2) особово-психологічними характеристиками і навіть 3) самодостаточним буттям поза рамками тексту, що пишеться. Згідно з постмодернистской текстологією, в принципі "не існує суб'єкта листа" (Дерріда). По формулюванню Р.Барта, С. "народжується одночасно з текстом і у нього немає ніякого буття до і поза листом, він аж ніяк не той суб'єкт, по відношенню до якого його. Індівідуация - Словотворення. Відбувається від лати. individuum - неподільне. Автор. К.Г.Юнг. Категорія. Теоретичний конструкт аналітичної психології. Специфіка. Людський розвиток на основі інтеграції свідомого і несвідомого досвіду. Починаючи з дитячого віку, коли індивідуальність дитини ще невіддільна від сімейного оточення, може продовжуватися все життя, досягаючи, як правило, особливого драматизму до 35 років життя ( "вік повороту життя"), коли людина повинна залишити все те, що належало йому в першій стадії його життя. За рахунок переробки зміст, що неусвідомлюється досі особистого або.

СЕЛЕЦКАЯ - Людмила Іосифівна (р. 1901)- російський психолог, фахівець в області психофизики, психології труда і психофізіологіях зорового сприйняття. Канд. біологічних наук. Працювала в лабораторії Промислової психотехники НКТ СРСР (1923-1924); в лабораторії психології труда Інституту охорони труда в Москві (1925-1935); в лабораторії психології труда Всесоюзного Інституту експериментальної медицини під керівництвом С.Г. Геллерш-тейна (1935-1936); у час ВОВ трудилася в евакогоспиталях, в Центральному інституті експертизи працездатності інвалідів. Після війни займалася науково-дослідною. АНТРОПОМЕТРІЯ - (від греч. anthropos - чоловік і греч. metreo - вимірюю) - розділ і метод антропології, що займається вимірюванням і описом тіла людини загалом і його окремих частин і що дозволяє дати кількісну характеристику їх мінливості. У прикладних науках дані А. широко використовуються для характеристики фізичного розвитку людини і виробітку на цій основі рекомендацій по розмірах одягу, меблів і інших предметів, якими користується людина. У інженерній психології, психології труда і управління дані А., такі як зростання сидячи і стоячи, довжина рук, передпліччя, довжина ніг і величина ступні, розміри. Особистості типологія, по Юнгу - (Jung) - заснована на розмежуванні 2 основних типів особистості - интровертов і екстравертов. Доля интровертов, вказує К.Юнг, визначається його власним внутрішнім життям, доля екстравертов - об'єктами його інтересів. Інтроверт занурений у внутрішній світ своїх думок, споглядальний, стриманий, прагне до самоти, його інтерес зосереджений на самому собі. Екстраверт жвавий, балакучий, швидко встановлює відносини і прихильність, зовнішні чинники є для нього основною рушійною силою. Звичайно, по К.Юнгу, в особистості домінує і є свідомою лише одна з установок, інша представляється субдоминантной і. УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ - (персоналом) (англ. Human Resources Management, Personnel Management) - напрям менеджменту, основна мета якого - підвищення продуктивності за допомогою створення сприятливих умов для діяльності співробітників організації. Виділилося із загального менеджменту в окремий напрям і спеціалізацію в 1940-х рр. На початкових етапах розвитку частіше використовувалося поняття "управління персоналом", що виділяє психологічну складову процесу управління. З 1970-х рр. більш вжиткове поняття "У. ч. р.", що зумовлено приходом в сферу менеджменту системних уявлень. У. ч. р.