ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОДУКТ

(курсова робота з документознавства)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття про інформаційний продукт ... 5
Розділ 2. Інформаційний бізнес як предмет комерційної діяльності та його особливості ... 18
Розділ 3. Функціонування інформаційного бізнесу в умовах ринкової трансформації економіки України ... 23
Висновки ... 36
Література ... 38

Для придбання курсової роботи "Інформаційний продукт" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Інформаційний продукт"

Курсова робота "Інформаційний продукт" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Інформаційний продукт", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Інформаційний продукт" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Інформаційний продукт" і призначений виключно для пошукових систем.

ТОВСТОЇ Лев Миколайович - граф [(28.8(9.9). 1828, Ясна Поляна, нині Щекинського р-на Тульської обл., - 7(20). 11.1910, ст. Астапово, нині ст. Лев Товстої в Ліпецкой обл.; похований в Ясній Поляні], письменник, мислитель, педагог. У 1841 - 47 жив в Казані, де вчився в ун-ті один рік на вост. відділенні филос. ф-та і два роки на юрид. ф-ті. У 1851 поїхав на Кавказ на воен. службу, в 1854 - 55 брав участь в обороні Севастополя. У ці роки почав займатися лит. діяльністю. З 1855 в Петербурге, зблизився з співробітниками журн. "Сучасник", познайомився з Н. А. Некрасовим, І. С. Тургеневим, І. А. Гончаровим, А. Н. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ Російської Федерації - - федеральний орган виконавчої влади, провідний державну політику в області освіти і що здійснює управління в області утворення (див. Управління освітою), наукової і науково-технічної діяльності установ середньої і вищої професійної освіти, наукових і інакших організацій системи утворення, підготовки і атестацій наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, а також що координує діяльність в цій сфері інших федеральних органів виконавчої влади. Міністерство освіти РФ взаємодіє з іншими органами виконавчої влади, а також РАН, РАО, іншими науковими і громадськими організаціями. Осн. ТАБА Хильда - (7.12.1902, Естонія, - 6.7. 1967, Берлінгейм, шт. Каліфорнія), амер. педагог. Після закінчення Тартуського ун-та (1926). продовжила навчання в США.Работала під керівництвом У. Килпатріка в Пед. коледжі Колумбійського ун-та (1927 - 33). З 1933 учасник т. н. Восьмирічного дослідження (1933 - 41), направленого на удосконалення навчання в ср. школах. Зав. у_ч. програмами в Дальтон-вилиць в Нью-Йорку (1933 - 35), працювала в ун-тах шт. Огайо (1935 - 38), Чікаго (1938 - 51), де керувала Лабораторією змісту освіти (1943 - 45), експерим. програмою по навчанню в області межгруппових взаємовідносин. ЕВРИСТИЧНИЙ МЕТОД навчання - частково-пошуковий метод. організація пошукової, творчої діяльності на основі теорії поелементного засвоєння знань і способів діяльності Цілісна задача вимагає наступних умінь аналізувати її умову в співвідношенні з поставленим питанням, перетворювати осн. проблеми в ряд приватних, підлеглих головної, проектувати план і етапи рішення, формулювати гіпотезу, синтезувати разл. напряму пошуків, перевіряти рішення і т. д. Система спеціально розроблених уч задач допомагає школяреві оволодіти умінням самостійно виконувати кожний з етапів рішення У одному разі школяра вчать бачити проблему, пропонуючи.
Кожна вагома структурна частина курсової "Інформаційний продукт" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ВАСИЛЬ II ВАСИЛЬОВИЧ ТЕМНИЙ - (10.03.1415 - 27.03.1462), великий московський князь. Син вів. московського кн. Василя Дмітрієвича (Дімітрієвича) і вів. кн. Софьи Вітовтовни, дочці вів. литовського кн. Вітовта. У 1425 після смерті батька Василь став вів. московським князем. Більше за чверть віку боровся з бунтівними звенигородско-галицкими князьями: дядьком Юрієм Дімітрієвичем і двоюрідними братами, Василем Косим і Дмитром Шемякой. Декілька разів він втрачав Москву, яку захоплювали його політичні противники. У 1446 був взятий в полон в Троице-Сергиевом монастирі Дмитром Шемякой і засліплений (звідси його прізвисько - Темне). Був. Булат Андрій Андрійович - Булат, Андрій Андрійович - політичний діяч, народився в 1872 р., литовець, католик, селянин Сувалкської губернії; кінчив Петербургський університет по юридичному факультету, потім служив секретарем прокурора в Ревеле; з 1904 р. присяжний повірений. Багато разів виступав по різних політичних процесах, наприклад, по процесу соціалістів-революціонерів (Бунакова і Фундамінського) в санкт-петербургской судовій палаті в 1907 р., по різних процесах селян Сувалкської губернії, обвинувачених в аграрних і тому подібних злочинах і т. д. У грудні 1905 р. Булат був арештований по обвинуваченню в. Сокольський Володимир Вікторович - Сокольський (Володимир Вікторович) - юрист, народився в 1848 р., по закінченні в 1868 р. курсу в Дерптськом університеті і після повернення з-за кордону був запрошений приват-доцентом по історії російського права в Київ. Після захисту дисертацій на міри магістра і доктора карного права ("Історія карного обшуку", Київ, 1871; "Історія порушень статутів монетних", ib., 1874) С. перейшов (1874) в Демідовський юридичний ліцей на кафедру загальної (порівняльної) історії права, до якої було віднесено і викладання римського права. До цього періоду відносяться порівняно-історичні.
У вступі курсової "Інформаційний продукт" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Греція - Греція (Greece), гос-у в Південно-Вост. Європі. Грецька війна за незалежність (1821-33) завершилася створенням незалежної Г., королем до-ой став Оттон I Баварський. У 1862 р. він був скинений, його змінив дат. принц Вільгельм, що прийняв корону під ім'ям Георга I (1863-1913). Після воен. перевороту Г. стала республікою (1924-35). У 1935 р. Теорг II був відновлений на троні, але в 1941 р. вимушений відправитися у вигнання. Під час 2-й світової війни країна зазнала герм, окупації, а після війни англійці відновили монархію (1946). У тому ж році почалася запекла гражд. війна між рухами.

Олег Іванович (в схиме Іоаким) - Олег Іванович, князь рязанский, в схиме Іоаким, син князя рязанского, Івана Івановича Короткопола (помер в 1402 р.). Княження Олега - ряд спроб відстояти особность рязанского князівства на татарсько-московському перепутьи в той час, коли національні інтереси вимагали об'єднання російських сил в боротьбі з татарами. Звідси, при неможливості чинити опір ні татарам (тільки в запізнілому і короткочасному союзі з князем Володимиром Пронським прогнаний був татарський загін Тагая в 1365 р.), ні Дмитру Донському (в 1371 р. Олег, розбитий Донським, був замінений в Рязані тим же князем Пронським) коливання. Російський багатомірний комунікаційний простір - "TC 3.1. Багатомірний простір России'Коммуникационную природу географічного простору не завжди представляється можливим "втиснути в задані конвенциальні межі. Потрібно звернути увагу хоч би на умовність межі Європи і Азії, що проходить через територію Росії. Тут виразно простежується тенденція зміщення європейської межі на схід. Якщо в 15 в. Московська Русь ("Велика Татарія ) знаходилася поза Європою, то в 16 в. межа Європи проходила по Волзі, а в 18 в. змістилася на Урал. У кінці 20 в. вже говорили про "Європейський будинок від Лондона до Владивостоку. У російській історії неодноразово.
Список літератури курсової "Інформаційний продукт" - більше 20 джерел. Біценко Анастасия Олексіївна - (вроджена Камерітая) (29 жовтня 1875, сіло Александровка Бахмутського повіту Екатерінославської губернії, - 16 червня 1938). З селян. Закінчила гімназію. Вчилася на медичних курсах. З 1902 член Партії соціалістів-революціонерів (ПСР). У 1902 - 03 член комітету ПСР в Смоленське, в 1903 - 04 - в Петербурге, в 1905 - в Москві; в 1905 увійшла до складу летучого Бойового загону. 22 листопада 1905 убила генерала-ад'ютанта В.В. Сахарова, що утихомирював аграрне безладдя в Саратовської губернії. 3 березня 1906 засуджена до смертної страти, заміненої безстроковою каторгою. Звільнена внаслідок Лютневої. СУДОВА ГІЛКА ВЛАДИ - Судова гілка влади представлена суддями, функція яких складається в дозволі суперечок, виникаючих між двома сторонами. У ролі сторін можуть виступати приватні особи, спори між якими дозволяються в рамках цивільних справ, або одна з сторін судового розгляду може бути представлена державою. Останнє можливо у разі обвинувачення громадянина в здійсненні карного злочину або якщо громадянин судиться з державою, і тоді справа розглядається в контексті адміністративного права. У деяких країнах (зокрема, у Франції) існує окрема система адміністративних судів, в інших же (наприклад, в Великобританії) справи.

Корупція, корумпована бюрократія - Президент РФ В. Путін: "Наше чиновництво ще значною мірою являє собою замкнену і часом просто гордовиту касту, що розуміє державну службу як різновид бізнесу". (Послання 2005 року.) "І якщо зараз держава піддасться знаді простих рішень, то верх візьме бюрократична реакція. При цьому потенціал цивільного суспільства залишиться незатребуваним, а корупція, безвідповідальність і непрофесіоналізм будуть стрімко наростати". (Послання 2005 року.) Корупція (від лати. corruptio - розламувати, псувати, ушкоджувати) - зловживання владою для отримання особистої вигоди, нечесне.
Посилання в тексті роботи "Інформаційний продукт" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ПРЕКРАСНЕ - категорія естетики, в до-ой знаходять відображення і оцінку явища дійсності і произв. мистецтва, що доставляють людині почуття естетичної насолоди, що втілюють в предметно-почуттєвій формі свободу і повноту творчих і пізнавальних сил і здібностей людини у всіх областях суспільного життя: трудової, соціально-політичної, духовної. позитивна форма естетичного освоєння дійсності. У ній знаходить своє безпосереднє вираження естетичний ідеал. Поськольку П. формується в боротьбі з силами, ворожими свободі і людському прогресу, в боротьбі з потворним і низовинним, воно може затверджуватися в житті і. ДЖЕБЦЗУН-ДАМБА-ХУТУХТА - (монг.) - титул, к-рий носили осіб, що займали пост голови ламаистской церкви Монголії. Уперше він був привласнений в 1650 далай-ламою V сину правителя Тушетухановського аймака Монголії. Ця акція була формою висновку союзу між тим, що володіє значить. политич. впливом монг. ханом і ієрархом школи гелугпа в Тібеті. Д. був першим з духовних облич Монголії, з дитинства призначеним його батьком до духовної кар'єри, і першим, хто відвідав Тібет з метою отримання титулу особисто від далай-лами. Одночасно з отриманням титулу Д. був оголошений перерожденцем (хубилганом) Таранатхи, проповідника буддизму в. ЗМІНЕНИЙ СТАН СВІДОМОСТІ - En.: Altered state of consciousness Проста, на перший погляд, концепція. Досить просте визначення змінених станів свідомості, запропоноване Арнольдом Людвігом (Arnold Ludwig, 1969), на яке посилається Вайтценхоффер, не ставить ніяких проблем: ".. существенное. відхилення суб'єктивного досвіду, або психологічного функціонування від певних основних норм". Шерток, звертаючись до цього поняття, уточнює його значення, резюмуючи точку зору традиционалистов (1989): "Змінені стану свідомості можуть відрізнятися в деяких своїх виявах, але, на наш погляд, вони демонструють щось.

Електроенцефалографія - Реєстрація електричної активності головного мозку через непошкоджені покривала черепа - найбільш поширений метод оцінки стану мозку. Електроенцефалографическое дослідження дозволяє в ряді випадків при органічних захворюваннях мозку визначати місце і найбільш характерні особливості патологічного процесу. Електричні процеси в головному мозку відрізняються дуже малим напруженням - порядку десятків і сотень мікровольт. Тільки підсилювальна техніка зробила ці процеси доступною для реєстрації в клінічній практиці. У енцефалографах складні системи електронного посилення, що дозволяють посилювати. ІНДИКАТОРИ ЗАГОСТРЕННЯ МІЖЕТНІЧНИХ ВІДНОСИН - система показників зростання соціальної напруженості в сфері міжетнічних відносин. Включає: погіршення соціально-економічної ситуації (зростання цін, дефіциту, незадоволеного попиту, безробіття); поява агресивних вчень (політичних, релігійних, ідеологічних і інакших), що покладають відповідальність за несприятливу ситуацію на деяку національну групу або що проповідують перевагу даної нації; поява чуток з націоналістичним забарвленням (про міжнаціональні конфлікти, загрози, можливі погроми, пригнічення, зловживання в органах влади і т. п.); поява гострих публікацій в пресі. ФЕНІЛКЕТОНУРІЯ - [Folling J.A., 1934]. Одна з форм олігофренії, зумовлена спадковими порушеннями амінокислотного обміну. Затримка психічного і моторного розвитку виявляється в перші місяці після народження. Найчастіше розумове недоразвитие досягає міри имбецильности або идиотии, однак можлива і менша його вираженість. У перші 2-3 року життя відмічається прогредиентная динаміка недоумства, потім рівень інтелектуальної недостатності стабілізується і виявляються ознаки еволютивной динаміки. Недоразвитие мови, дефекти вимови. Загальне недоразвитие - низьке зростання, фізичний інфантилізм, гипопигментация. Методика "Q-сортування". Діагностика основних тенденцій поведінки в реальній групі і уявлень про себе - В. Стефансон. Методика складається з 60 тверджень, к-рі групуються в 6 осн. тенденцій поведінки людини в реальній групі: залежність, незалежність, товариськість, нетовариськість, прийняття "боротьби" і "уникнення боротьби". Тенденція до залежності визначає внутр. прагнення індивіда до прийняття групових стандартів і цінностей (соціальних і морально-етичних). Тенденція до товариськості свідчить про контактности, прагнення утворити емоційні зв'язки, як в групі, так і за її межами. Тенденція до "боротьби" відображає активне прагнення особистості брати участь в.