На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Інформаційний обмін

(курсова робота з документознавства)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження інформаційного обміну на сучасному етапі ... 5
1.1. Інформація та її функції ... 5
1.2. Комунікація. Модель обміну інформацією за К. Шенноном ... 10
1.3. Семіотичні моделі комунікації ... 12
1.4. Психологічна складова обміну інформацією ... 16
Розділ 2. Особливості обміну інформацією в управлінській діяльності ... 20
2.1. Елементи системи обміну інформацією в організації ... 20
2.2. Перешкоди на шляху ефективного обміну інформацією ... 22
2.3. Управлінська інформація і закономірності її руху ... 26
Розділ 3. Особливості електронного обміну управлінською інформацією ... 36
Висновки ... 43
Список використаних джерел ... 45

Для придбання курсової роботи "Інформаційний обмін" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Інформаційний обмін"

Курсова робота "Інформаційний обмін" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Інформаційний обмін", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Інформаційний обмін" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Інформаційний обмін" і призначений виключно для пошукових систем.

ВІЗУАЛЬНА ПИСЬМЕННІСТЬ - (англ. visual literacy), напрям в совр. педагогіці, що досліджує проблеми розвитку навиків користування візуальною і аудіовізуальною інформацією. Пед. концепція 60-х рр. 20 в. в США. Засновується на положеннях про значущість зорового (візуального) сприйняття для людини в процесі пізнання світу і свого місця в ньому, ведучій ролі образу в процесах сприйняття і розуміння, необхідності підготовки свідомості дитини до діяльності в умовах світу, що все більш "візуалізується" і збільшення информац. навантаження. Потрібно розрізнювати поняття коштів в образоват. процесі. ТАКТ ПЕДАГОГІЧНИЙ - дотримання педагогом принципу міри в спілкуванні з дітьми в самих різноманітних сферах діяльності, уміння вибрати правильний підхід до учнів. Проф. значення Т. п. складається в специфіці діяльності педагога, зобов'язаного впливати на внутр. мир дитини, уміти спілкуватися з ним, пред'являти, коли це необхідне, пед. вимоги, сприяти формуванню суспільно цінних відносин і розриву тих, к-рі йдуть врозріз з воспитат. цілями Т.н. виробляється на основі придбання спец. пед. знань в практич. діяльності Отеч педагогіка розглядає Т.н. як органич частину своєї системи взаємовідносин дорослих і. ЖУРНАЛИ ПСИХОЛОГІЧНІ - - Окремі Ж.п. з'явилися до кінця 18 - середині 19 вв., але широке поширення отримали з 80-х рр. 19 в. До кінця 19 в. в світі їх було 234, до середини 20 в. - 500, в кінці 20 в. - ок. 700. У них відбивається значна частина з 27- 30 тис. психологічних досліджень, що щорічно публікуються. З 80-х рр. в Ж.п. розширена тематика психотерапії, психогигиени, коррекционной роботи, виникли спеціальні Ж.п. по когнитивной психології. Збільшилася кількість Ж.п. з проблем особистості. Ж.п. видають різні організації і установи: спеціалізовані науково-дослідні інститути і психологічні факультети. МАТЕРІАЛЬНА І ФОРМАЛЬНА ОСВІТА - - концепції загальної освіти, що визначають принципи відбору його змісту. Терміни з'явилися у 2-й половині 18 в. і широко розповсюдилися в педагогіці 19 в. Прихильники матеріальної освіти (або "дидактичного матеріалізму") основну мету школи убачали в передачі учням можливо більшої суми знань з різних областей науки, вважаючи, що розвиток здібностей відбувається в процесі систематичного оволодіння "корисними" знаннями. Корисність, придатність для життя - основні критерії відбору матеріалу для шкільного курсу. Для матеріальної освіти характерні многопредметность (енциклопедичний курс).
Кожна вагома структурна частина курсової "Інформаційний обмін" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Арцибашев Микола Сергійович - Арцибашев, Микола Сергійович, російський історик (1773 - 1841). Освіту отримав в німецькому пансіоні в Петербурге. Недовго перебував у військовій службі. Службу початків в лейб-гвардії Семеновськом полицю. Головний труд А.: "Оповідання про Росію" виданий московським Суспільством історії і древностей під спостереженням Погодіна (3 т., Москва, 1838 - 43); він обіймає історію Росії з древнейших часів по 1698 рік; четверта, не кінчена частина, не видана досі. Йому належить ще ряд досліджень по російській історії, виданих як окремо, так і в історичних збірниках і періодичних виданнях: "Про первісну. Німецький союз - Німецький союз (German Confederation) (1815- 66), конфедерація суверенних герм, гос-в. По заключному акту Венського конгресу (1815) 38 герм, гос-в об'єдналися в союз з досить обмеженими функціями з метою спільного захисту від домагань з боку Франції. Австр. канцлер Меттерніх, творець Союзу, мав в ньому переважаючий вплив, чинячи тиск на Союзний федеральний сейм, що засідав у Франкфурте-на-Майне, членами к-рого були уповноважені представники герм, гос-в. Пруссия, будучи суперницею Австрії, намагалася посилити свій вплив на інш. гос-ва, заснувавши Митний союз, що об'єднав 18 якби, великих. Еммануїл - (евр. тобто "з нами Бог"). Коли цар Ахаз був сильно такий, що тісниться сірійським царем Рецином і ізраїльським Факеєм, до нього був посланий Господом пророк Ісайя, щоб запевнити його в допомозі від Бога Ізраїльова. Исайя пропонував йому просити для себе знамення у Господа на землі або на небі, але Ахаз відмовився від цього, говорячи: "не буду просити і не буду спокушати Господа". Тоді Господь Сам дав йому знамення: "це, Діва у чреве приимет, і народить Сина, і наречуть ім'я Йому Еммануїл. Він буде харчуватися молоком і медом, доки не буде розуміти відкидати худе і.
У вступі курсової "Інформаційний обмін" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Соціалізм в одній країні - Націоналістична теорія, розроблена Бухаріним і проголошена Сталіним в 1924 р. після смерті Леніна. Сама думка про можливість створення національно обмеженої соціалістичної держави була уперше висунена в 1879 р. німецьким соціал-демократом правого глузду Георгом Фольмаром. Концепція побудови "соціалізму в одній країні", являючи собою повний і принциповий розрив з марксизмом, приписувала нові можливості розвитку відносно національно-державної системи, що зживуться себе і затверджувала, що соціалізм може бути побудований всередині однієї-єдиної національної держави. Сприйнята.

МОСКОВСЬКІ СВЯТИТЕЛИ І ВСІЄЇ РУСІ ЧУДОТВОРЦІ - Петро, Алексий, Іона, Пилип і Гермоген. Святкуючи пам'ять Московських святителей в один день, Церква віддає сугубую честь небесним заступникам міста Москви і молитовникам за нашу Вітчизну. Бо з їх іменами пов'язана історія піднесення Москви як духовного центра, навколо якого збиралися російські землі, як столиці великої держави. Господь відкрив митра. Петру грядуща доля Москви - серця православної Росії. Подвиг його по збиранню міжусобними бранями, що роздирається і татарським ярмом Русі продовжив митра. Алексий, що стояв у годувала цивільного правління під час юності свого вихованця. Гронський Павло Павлович - (1883 - 2 травня 1937, поблизу Парижа). З дворян. Великий землевласник. Закінчивши юридичний факультет Петербургського університету, був залишений в ньому для підготовки до професорського звання. Вивчав в бібліотеках і університетах Берліна, Мюнхена, Гейдельберга літературу з питань місцевого самоврядування. Магистрант по кафедрі державного права, в 1917 професор Петербургського університету, викладач Політехнічного інституту. Кадет, член ЦК партії кадетів з 1916. Член 4-й Державної Думи (від Тверської губернії). Друкувався в журналах "Право", "Вісник Права", "Земське Право", "Міське Право". З 1914.
Список літератури курсової "Інформаційний обмін" - більше 20 джерел. Каховська Ірина Костянтинівна - (15 серпня 1888, місто Витріщаючи Київській губернії, - 1 березня 1960, місто Малоярославец Калужської області). З дворян (до цього роду належав декабрист П.Г. Каховський); батько - землемір, мати - народна учителька. Каховская виховувалася в Петербургськом Маріїнськом інституті благородних дівчат, в 1904 поступила на історико-філологічне відділення Вищих жіночих (Бестужевських) курсів. У революційному русі з 1905, деякий час - большевичка, з 1906 чл. Союзу есеров-максималістів. Арештована в квітні 1907 за участь в бойовій дружині, осуджена на 20 років каторги. На Нерчинської. КОНСЕРВАТИЗМ - Суть консервативної ідеології полягає в скептичному відношенні до змін. Бажання зберегти "що склався порядок речей" особливо гостро виявляється відносно всього того, що сприймається як ключові інститути і цінності, на яких грунтується суспільство. До таких відноситься, наприклад, право приватної власності. Як наслідок - протидія соціальним (включаючи етичні) перетворенням в будь-якому їх вияві, підтримка твердої (але не деспотичної) влади і переконаність в тому, що політичні інститути повинні еволюціонувати природним шляхом, а не моделюватися штучно, слідуючи деяким абстрактним.

СУХОМЛИН Василь Васильович - (1885-1963, Москва?). Член ПСР. Син народовольцев В.И. Сухомліна і А. Гальперіной. Провів дитинство і дістав початкову освіту на Карійської каторзі. Після повернення в 1903 батьків в Європейську Росію закінчив ялтинську гімназію і захопився революційною боротьбою. У 1907 за приналежність до ПСР засланець в Тобольськую губернію по вироку Одеського військово-окружного суду в тому ж році біг з посилання у Францію, де закінчив університет в Монпелье. Слухав лекції по філософії і праву в Гейдельберге (Німеччина). У роки Першої світової війни примикав до інтернаціоналістів і активно.
Посилання в тексті роботи "Інформаційний обмін" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. "ТИПИТАКА" - [букв.- три кошики (закону)), збори буддійських текстів на мові пали, т. н. палийский канон (санскр. "Тріпітака"). Від аналогічних зборів на пракритах і санскриті збереглися тільки фрагменти. Основа "Т." була викладена на 1-м буддійському соборі в Раджагріхе (ок. 477 до н. е.), закінчать. редакцію отримала на 3-м буддійському соборі в Паталіпутре в 3 в. до н. е., записана в 80-х рр. до н. е. на Цейлоне. "Т." складається з трьох розділів: 1) "Винаяпитака" ("Збори дисциплінарних правил") містить в основному правила поведінки буддиста. НЕЗАЛЕЖНІСТЬ в - логікові і математикові, невиводимость (недовідність) пропозиції недо-рій теорії (або виражаючої його формули відповідного числення) і його заперечення з даної сукупності пропозицій (коньюнкции формул), напр. з даної системи аксіом. Доказательство Н. зводиться до доказу несуперечності (сумісність) двох систем пропозицій (формул): даної системи і даної пропозиції (формули) - з одного боку, і даної системи і заперечення даної пропозиції (формули) - з іншою. Якщо несуперечлива система аксіом дедуктивно повна (див. Повнота в логіці), то приєднання до неї як аксіома будь-якої. Антропоморфне мислення - (anthropomorphic thinking) Прі А. м. дії тварин і физ. об'єктів інтерпретуються як рез-т процесів, аналогічних тим, к-рі приводять чол. до певних дій, що усвідомлюються, пов'язаних зі знаннями, мотивацією, плануванням і вибором. У XIX і початку XX в. мн. представники західної культури вважали, що в мисленні не маючих писемності народів домінує антропоморфізм. Здавалося, що релігійні вірування і звичаї цих народів підтверджують подібну т. зр. Однак її поширення на "примітивне мислення" взагалі стало дуже великим перебільшенням. Уміння не маючих писемності народів добувати собі.

СЕЧЕНОВ ІВАН МИХАЙЛОВИЧ - (1829-1905) - рос. фізіолог, автор програми побудови психології як самостійної науки, сформульованої ним в 1860-70-е рр., яка являла собою послідовно матеріалістичне і детерминистское розв'язання проблем природи психічного, предмета і методології психології. У основі цієї програми лежало славнозвісне відкриття С. (в дослідах з жабами. - Ред.) явища "центрального гальмування", яке уперше в науці дозволило матеріалістично пояснити явища довільної поведінки людини. По З, предметом психології повинні бути різні види психічної діяльності суб'єкта (людини і тварин), які С. закликав. Право на відмову від лікування - (right to refuse treatment) Минулі невдачі і совр. прогрес в області лікування привели до парадоксального стану речей: ми залучаємо хворі до лікування, вони ж часто наполягають на своєму праві від нього відмовитися. Є документально підтверджена інформація про невдалий досвід примусових госпіталізацій. Госпіталізація сама по собі, "терапевтична лікарняна середа" і традиційна "розмовна терапія" не впливають на показники видужання, лікування і виписки хворих. Рух за права хворих, право на лікування і право на лікування з найменшими обмежувальними заходами були підтримані судочинством і. Головний мозок - Частина центральної нервової системи. Головний мозок звичайно поділяється на передній мозок, середній мозок і задній мозок. Також складається з наступних підрозділів: передній мозок (теленцефалон, диенцефалон); середній ( мезоенцефалон), задній ( метенцефалон, миеленцефалон) - Теленцефалон містить дві симетричних півкулі, створюючі головний мозок. Він, в свою чергу, складається з кори головного мозку і підкоркових областей базального ганглия і лимбической системи. Базальний ганглий здійснює контроль над рухами. Причина хвороби Паркинсона полягає у виродженні нейронів середнього мозку, аксони. ТРЕНУВАННЯ ОПЕРАТОРІВ - 1) повторення певної дії при збереженні змісту задач, що вирішуються від повторення до повторення (звичайно з метою підтримки або підвищення достатнього рівня обученности); 2) вправа в умовах, максимально наближених до умов реальної діяльності. Проведеніє Т. про. пов'язано з необхідністю підтримки на заданому рівні придбаних в процесі навчання навиків, умінь. Якщо в процесі трудової діяльності навики і уміння не будуть отримувати необхідного підкріплення, то вони будуть поступово гаснути. Для запобігання цьому і необхідна Т. про. Важливою задачею при організації Т. про. є визначення.