На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Інформаційне забезпечення виборчих процесів

(курсова робота з документознавства та інформаційної діяльності)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження інформаційного забезпечення виборчих процесів ... 5
1.1. Поняття виборів та виборчого процесу ... 5
1.2. Нормативно-правові аспекти інформаційного забезпечення виборчого процесу ... 11
Розділ 2. Аналіз особливостей інформаційного забезпечення виборчого процесу в Україні ... 15
2.1. Правовий статус та професійні права журналіста. Права представників засобів масової інформації під час виборчого процесу та у день виборів ... 15
2.2. Інформаційне забезпечення виборів. Основні види та засади інформаційного забезпечення виборів ... 21
2.3. Передвиборна агітація, політична реклама та їх відмежування від інформаційного забезпечення виборів. Порядок використання ЗМІ під час виборів ... 25
2.4. Обмеження для ЗМІ під час виборчої кампанії ... 35
2.5. Можливості захисту журналістів і ЗМІ у випадку порушення ними виборчого законодавства. Особливості оскарження порушень виборчого законодавства ... 41
Висновки ... 46
Література ... 48
Додатки ... 51

Для придбання курсової роботи "Інформаційне забезпечення виборчих процесів" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Інформаційне забезпечення виборчих процесів"

Курсова робота "Інформаційне забезпечення виборчих процесів" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Інформаційне забезпечення виборчих процесів", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Інформаційне забезпечення виборчих процесів" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Інформаційне забезпечення виборчих процесів" і призначений виключно для пошукових систем.

СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА - тип школи, що забезпечує становлення особистості і - на базі нач. навчання - базова і повна середня освіта, підготовку до самостоят.жизни, свідомому вибору професії і продовженню освіти в проф. і висш. уч закладах. Формування типу ср. школи пов'язано з диференціацією загального і проф. освіти З появою в Європі (11 - 14 вв). університетів їх підготує відділення грали роль ср. шкіл Тут викладалися сім вільних мистецтв Після 6 - 7-літнього навчання студенти отримували можливість продовжувати освіту на одному з осн.ф-тов богословському, мед, юридичному З 16 в діти спроможних батьків могли дістати. ХОМА АКВИНСКИЙ - Хома Аквінат (Thomas Aquinas). (1225 або 1226, замок Роккасекка, поблизу Акуїно, Юж Італія, - 73 1274, монастир Фоссану-ова, Юж Італія), ср. -вік філософ і теолог З 1244 монах-доминиканец Вчився в Неаполітанському ун-ті (1239- 1244), потім у ньому вченого і філософа Альберта Великого в Паріжськом (1245- 1248). і Кельнськом (1248 - 52). ун-тах З 1257 доктор теології Паріжського ун-та Читав лекції в Парижі, Кельне, Римі і Неаполе В 1323 прирахований до лику святих католич. церкви, в 1567 визнаний п'ятим "вчителем церкви". ФА написав ок 40 книг, в основних монументальних. УВАРІВ Сергій Семенович (1786-1855) - - державний діяч, граф (1846), почесний член (з 1811) і президент Петербурзької АН (1818-55). У 1811-22 опікун Петербурзького учбового округу. Член літературного суспільства "Арзамас". З 1832 товариш міністра народної освіти, з 1833 керівник міністерством. У 1834-49 міністр народної освіти. У політиці У. дотримувався помірно-ліберальних поглядів. Показником зрілості народу, по У., служить ступінь його обізнаності, тобто розвитку освіти, національної самосвідомості і культури. У. став засновником системи класичної освіти в Росії. Він вважав, що міцним фундаментом для формування високою. АКСЕЛЕРАЦІЯ - (від лати. acceleratio - прискорення) - прискорення зростання і фізичного розвитку дітей в порівнянні з попередніми поколіннями. Уперше подібні явища відмічені в середині 19 в. Прізнаки А. з'являються вже на стадії внутриутробного розвитку. За останнє сторіччя довжина тіла новонароджених збільшилася в середньому на 1 см, маса - на 100-300 м. Спостерігаються значні зміни в темпах зростання і розвитку грудних дітей. З віком темпи А. зростають: зростання 4-7-літніх дітей за кожне десятиріччя в середньому збільшується на 1,5 см, маса тіла - на 0,5 кг. Прискорюється статеве дозрівання.
Кожна вагома структурна частина курсової "Інформаційне забезпечення виборчих процесів" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Балканськиє держави - Балканськиє держави(Balkan States), гос-ва, розташовані на Балканськом п-ове на Ю.-В. Європи: Албанія, континентальна Греція, Болгарія, европ. частина Туреччина, велика частина бив. Югославії і Південно-Вост. Румунія. Незважаючи на 500-літнє ярмо Османської імперії, народи цих країн зберегли свої мови і релігії, хоч періодично зазнавали гоніння зі сторони турок. У 19 в. вплив Туреччина в регіоні слабшав, а в суперечку за нього на Балканах вступили Росія і Австрія. У 1912 р. для протистояння тур. правлінню був створений Балканський союз, що привело до Балканським воєн. Перемога Сербії в цих війнах і. СТАЛИН (Джугашвілі) Іосиф Віссаріонович - (псевдонім - Коба і інш.) (1878-1953), політичний і державний діяч, Герой Соціалістичного Труда (1939), Герой Радянського Союзу (1945), Маршал Радянського Союзу (1943), Генералісимус Радянського Союзу (1945). З сім'ї чоботаря. Вчився в Тіфлісської духовній семінарії (в 1899 виключений). З 1898 учасник соціал-демократичного руху. У 1902-13 шість разів зазнавав арештів, чотири рази біг з посилання. Після 1903 прилучився до більшовиків. У 1906-07 керував проведенням експропріації в Закавказье. У 1907 один з організаторів і керівників Бакинського комітету РСДРП. Ревний прихильник В. І. Смірнова Олександра Осиповна - Смірнова (Олександра Осиповна, вродженої Россет, 1810 - 1882) - письменниця; виховувалася в Санкт-Петербургском Екатерінінськом інституті, була любимою фрейліною імператриць Марії Феодоровни і Олександр Феодоровни. Вийшла заміж за Н.М. Смірнова, бувшого Калужським, потім Санкт-Петербургским губернатором. Постійно обертаючись в літературних кухлях, придбала дружбу багатьох наших літературних корифеїв: Пушкина, Жуковського, Гоголя (частина "Переписки з друзями" адресована їй), Лермонтова, Вяземського, Хомякова, Плетнева, Аксакових і інших. За житті С. надрукувала: "Спогади об.
У вступі курсової "Інформаційне забезпечення виборчих процесів" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Наполеон III - Наполеон III (Шарль-Луї Наполеон Бонапарт) (Napoleon III (Charles-Louis Napoleon Bonaparte)) (1808-73), імператор Франції (1852-70). Третій син Луї Бонапарта (1778-1846), брата Наполеона I, короля Голландії (1806-10), і Гортензії Богарне. Після падіння Наполеона I він був надовго засланий до Швейцарії, де познайомився з переконаннями карбонаріїв. Після смерті в 1832 р. єдності, сина Наполеона I, короля Римського, він став претендентом на франц. трон і двічі намагався повалити Луї-Пилипа. Перша спроба (1836) закінчилася депортацією в США. Опісля чотири роки брав участь в змові, що.

Ковальовський Евграф Петрович (старший) - Ковальовський Евграф Петрович (старший) - державний діяч (1790 - 1867), брат Егора Ковальовського. Закінчив курс гірського корпусу; був його директором, потім томским губернатором і головним начальником Коливанських і Алтайських заводів, сенатором, в 1856 році опікуном московського учбового округу, де зумів досягнути заспокоєння студентів без всяких репресивних заходів. У 1858 році замінив Норову на посту міністра народної освіти. Напрям, даний ним цьому відомству, цілком гармоніював з епохою великих реформ. Ковалевский підняв питання про загальне початкове навчання, відкрив перші. Лашевич Михайло Михайлович - (1884, Одеса, - 30 серпня 1928, Харбін). З купецької сім'ї. У Одесі був членом нелегальних учнівських гуртків; виключений з гімназії за революційну пропаганду. У 1901 вступив в РСДРП; після 2-го з'їзду партії (1903) більшовик. Був членом комітетів РСДРП в Одесі, Миколаєві, Екатерінославе, Петербурге. Неодноразово арештовувався, посилався в Вологодськую губернію, Наримський край. Брав участь в роботі редакції газети "Правда". У 1915 мобілізований в армію; старший унтер-офіцер, на фронті двічі поранився; вів революційну пропаганду серед солдат. Після Лютневої революції 1917 з армії.
Список літератури курсової "Інформаційне забезпечення виборчих процесів" - більше 20 джерел. КРОПОТКИН Петро Олексійович (1842-1921) - учений, мандрівник, видний революціонер-народник, найбільший ідеолог анархізму кінця XIX - почала XX в. У 1872 р. Кропоткин приєднався до народницького кружка "чайковцев". За революційну агітацію і пропаганду був арештований, потім зробив втечу з тюремного госпіталю, чотири десятиліття провів в еміграції (повернутися до Росії йому вдалося лише в 1917 р.). В період еміграції Кропоткин створив свої основні твори: "Мови бунтівника" (1885), "Хліб і воля" (1892), "Взаємодопомога як чинник еволюції" (1902), "Записки революціонера" (1902), "Сучасна наука і анархія"(1913). Теорія. ВОЛЬНОВ [Вільний] Іван Єгорович - (1885 - 1931). Член ПСР з 1903 по 1919. З селян. Сільський вчитель. Потім письменник. Організатор аграрного руху в Малоархангельськом повіті Орловської губернії. Організатор бойової дружини, брав участь в експропріаціях отримуючи на півдні літературу з Греції, був висліджений і убив одного з переслідувачів.Арештований, знаходився декілька місяців в орловском Централе. В'язничні наглядачі декілька разів били його, а одного разу, побивши до втрати свідомість і кинувши в карцер, облили солоною водою розчин цей роз'їв садно і рани, залишивши на шкірі глибокі рубці. Засланець в глухе сибірське.

МОБІЛЬНІ ФОРМИ ПОЛІТИЧНОЇ УЧАСТІ - Серед найбільш активних форм виділяються як мінімум шість основних варіантів. По-перше, найпростіші реакції (позитивні або негативні) на імпульси, вихідні від політичної системи, її інститутів і їх представників і не пов'язані з необхідністю високої особистої активності людини. Грубо говорячи, це реакція глядача, що сидить в театрі або перед телевізором і що сприймає інформацію. По-друге, участь громадян в діях, пов'язаних з делегуванням комусь своїх повноважень. Найбільш яскравий приклад - електоральна поведінка, реалізація свого виборчого права. По-третє, особиста участь людини в діяльності.
Посилання в тексті роботи "Інформаційне забезпечення виборчих процесів" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. "КАТЕДЕР-СОЦІАЛІЗМ" - (німий. Kathedersozialismus, від Katheder - кафедра), різновид бурж. соціалізму. Виник в Німеччині в 60-70е рр. 19 в. як реакція представників офиц. ньому. бурж. науки (гл. обр. политич. економії) на зростання социалистич. свідомість робочого класу. У 1872 вони об'єдналися в Союз соціальної політики з метою боротьби проти марксизму і проповіді з університетських кафедр необхідності втручання гос-ва в економич. і соціальні відносини ніби для введення "соціалізму" зверху. Ідейні джерела "К.-з." - в концепції "соціальної монархії" Л. Штейна (Німеччина) (див. "Державний. ПАЛИНГЕНЕСИЯ - (греч. знову, знову і народження, тобто- нове народження, відродження), термін інш.. філософії. 1) Спочатку в стоїцизмі означав "відродження" світу після світової пожежі (екпюросис) (Хрісипп SVK II, 191, 187; Боетстоик SVF III, 263; Марк Аврелій II, 1: "періодична П. всіх речей") і був синонімом інш. терміну для "вічного повернення" - апокатастасиса, "відновлення"; таке вживання зустрічається у Прокла (комм, до "Тімею" 3, 241 Diehl). 2) Пізніше термін" П." попав в сферу піфагорійського вчення об метемпсихозе; уперше в значенні "відродження в. Когнітівная психотерапія - Словотворення. Відбувається від лати. cоgnitiо - знання, греч. psyche - душа theraрeia - лікування. Автор. А.Т.Бек. Категорія. Форма психотерапії. Специфіка. Заснована на відроблянні оптимальних прийомів оцінювання і самооценивания. Як основа даного методу виступило твердження, що пізнання є головною детерминантой виникнення тих або інакших емоцій, які в свою чергу визначають значення цілісної поведінки. При цьому виникнення психічних порушень (спочатку депресивних станів) пояснювалося передусім за рахунок неправильно побудованого самопознания. Відповіді на питання "яким я бачу себе?, "яке.

Антропософія - (anthroposophy) Антропософская система мислення була разраб. на початку XX в. австрійцем Рудольфом Штайнером. Термін "антропософия" переводиться з грецького як "мудрість чол.", хоч Штайнер якось сказав, що його слід би розуміти як "усвідомлення чол. своєї челов. природа". А. вчить, що звичайне знання і мислення чол., безперечно, корисні, але їх треба трансформувати т. о., щоб придбати здатність проникнення і тим самим отримати доступ до знання вищих світів - сверхсознательной області, лежачої за межами сфери наших звичайних почуттів. Ця сверхсознательная область є область уяви. Ризик - [греч. risikon - круча] - ситуативна характеристика діяльності, що перебуває в невизначеності її виходу і можливих несприятливих наслідках у разі неуспіху. У психології терміну "Р." відповідають три основних взаємопов'язаних значення: 1) Р. як міра очікуваного неблагополуччя при неуспіху в діяльності, визначувана поєднанням імовірності неуспіху і міри несприятливих наслідків в цьому випадку; 2) Р. як дія, в тому або інакшому відношенні що загрожує суб'єкту втратою (проигришем, травмою, збитком). Експериментально розрізнюються Р. вмотивований, розрахований на ситуативні переваги в. Конкретні операції - Словотворення. Відбувається від лати. лати. соncretus - ущільнений. Категорія. Поняття операциональной концепції інтелекту Ж.Піаже. Специфіка. Логічні операції, що здійснюються на основі зовнішніх, наочних даних і властиві дітям у віці від 7-8 до 11-12 років. Раніше сформовані мислительні дії на рівні конкретних операцій набувають властивості жвавої рівноваги, коли виявляється можливою дія "звертання", тобто уявне відтворення ряду практичних дій в зворотному порядку, аж до досягнення початкового положення. На цій стадії інтелектуального розвитку понятійне відображення навколишнього. Внутрігрупповоє спілкування: динаміка - Універсальним джерелом динаміки О. в малій групі є протиріччя, к-рі інтенсифікують взаємовідносини і взаємодії, соціально-перцептивні і афективні процеси. Універсальним механізмом динаміки О. в групі є процеси інтеграції і дезинтеграции. На динаміку О. в групі і підгрупі вплив надає їх внеш. ПРО.: зміст взаємодії і міра корисності результату взаємодії. Процес взаимопроникновения і злиття офіційних груп стримується їх соціальною цілісністю, заснованою на організаційному розпорядженні і формальних межах. У неофіційних групах такої стримуючої перешкоди немає. У випадку внеш.