На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Інформаційна культура в системі інформаційної діяльності

(курсова робота з документознавства)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження інформаційної культури в системі інформаційної діяльності ... 5
1.1. Сутність категорії "інформаційна культура": методологічний аспект ... 5
1.2. Інформаційна культура як об'єкт теорії національної безпеки, державного управління, державної інформаційної політики та правознавства ... 8
Розділ 2. Інформаційна культура та інформаційна діяльність ... 11
Розділ 3. Культурологічні та інформаційні засади застосування Інтернету ... 22
3.1. Загальна характеристика Інтернету ... 22
3.2. Культурологічні аспекти Інтернету ... 25
Висновки ... 29
Список використаних джерел ... 32

Для придбання курсової роботи "Інформаційна культура в системі інформаційної діяльності" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Інформаційна культура в системі інформаційної діяльності"

Курсова робота "Інформаційна культура в системі інформаційної діяльності" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Інформаційна культура в системі інформаційної діяльності", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Інформаційна культура в системі інформаційної діяльності" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Інформаційна культура в системі інформаційної діяльності" і призначений виключно для пошукових систем.

РОСІЙСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА - Принципи православної освіти. Християнська освітня традиція глибоко пронизана пед. початком. Новий Заповіт, витвори батьків Церкви, найбагатша духовна спадщина христ. мислителів полни найглибшої мудрості, що відноситься до освіти, виховання і навчання людини. Однак не випадково і те, що в совр. Росії вся ця спадщина залишається не вивченим пед. наукою, не поставленим нею в належну перспективу. Педагогіка виділялася в самостоят. науку в 17 - 18 вв. під знаком торжества секулярного знання і ніколи не була вільна від мн. умовності, навіть чужої самої її природі. Тим часом глибинний пафос. ГОРНОЗАВОДСКИЕ ШКОЛИ - уч. закладу при гірських з-дах в Росії в 18 - 19 вв., созд. для підготовки квалифициров. робітників і техніків, а також діловодів. Мали общеобразоват. характер і в той же час поклали початок проф.. освіті в Росії. У першої Г. ш. при Олонецких з-дах (осн. в 1715) навчалися арифметиці, геометрії, малюванню, основам артилерії, инж. справи 20 дворян, присланих з Петербурга. У 1721 були відкриті Г. ш. на Уралі: в Кунгуре, а також при Алапаєвськом, Ук-тусських з-дах; в 1724 - 25 діяли 2 школи в Екатерінбурге (100 уч-ця). У 1735 - 41 Г. ш. поступово були відкриті при всіх великих казенних з-дах Уралу; в 29. ЗАНКОВ Леонід Володимирович - [10(23). 4.1901, Варшава, - 27.11.1977, MocKBaj, педагог, нсихолог, дефектолог, д. ч. АПН (1955), д-р пед. наук (1943). Закінчив ф-т суспільств. наук Моськ. ун-та (1925). Викладав в сіл. школі Тульської обл. (1918 - 19), працював вихователем і зав. дитячими с. колоніями в Тамбовської і Моськ. обл. (1919 - 22). З 1929 вів Н. роботу: в НДІ дефектології (1929 - 51, в 1944 - 47 директор), НДІ теорії і історій педагогіки АПН (1951 - 77, в 1951 - 1955 заст. директори по науці). Розробляв проблеми психології пам'яті, мислення і мов нормальних і аномальних дітей. Обгрунтував можливість застосування в пед. ГАНЬЕ Роберт Милі - (р. 21.8. 1916, Норт-Андовер, шт. Массачусетс), амер. психолог. Закінчив Йельський ун-т (1937). Очолював Лабораторію перцептивних і моторних навиків при ВПС США (1949 - 53), директор Центра по дослідженню особистості і навчання (1953 - 58), Амер. ин-та досліджень (шт. Пенсільванія) (1962 - 66). ПРОФ. Принстонского ун-та (1958 - 62), ун-та Берклі (шт. Каліфорнія) (1966 - 69), ун-та шт. Флоріда (з 1969). Для Г. характерна еволюція від необихевиоризма до ідеям информац. підходу (див. Когнітівная психологія). У основі теорії навчання Г. лежить уявлення об иерархич. будові моторних і.
Кожна вагома структурна частина курсової "Інформаційна культура в системі інформаційної діяльності" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Міхневич Володимир Осипович - Міхневич Володимир Осипович - письменник (1841 - 1899). Слухав лекції в Київському університеті. У 1860-х роках став співробітничати в різних петербургских виданнях; потім був недільним фейлетоністом "Сина Вітчизни"; в 1876 р. писав фейлетони в "Голосі", а з 1877 р. перебував одним з головних співробітників "Новин", де йому створили популярність недільні фейлетони, театральні рецензії, невеликі розповіді і інші статті, підписані псевдонімом Коломенський Кандід. Частина цих газетних статей увійшла в збірники: "Літературний мир. Поддонки" (Санкт-Петербург, 1869), "Всього понемножку" (1875), "В. Долгорукая Екатеріна Михайлівна - найсвітліша княгиня Юрьевська(1847-1922 рр.) - морганатична дружина (з 6 липня 1880 р.) імператора Олександра II. Рід Долгоруких вів свій початок від Рюріковичей, знаходився у віддаленій спорідненості з царським прізвищем. 41-літній імператор Олександр II уперше побачив Екатеріну Долгорукую в 1859 р., коли їй було 13 років, відвідавши їх маєток на Україні. Невдовзі батько Екатеріни Михайлівни розорився і помер, мати з чотирма сини і 2 дочками виявилася без коштів. Імператор сімейство Долгоруких взяв на піклування: посприяв вступу братів Долгоруких в петербургские військові заклади, а. Веріго Олександр Андрійович - Веріго (Олександр Андрійович) - хімік, народився в Вітебської губернії, в 1835 р. По закінченні в 1860 р. курсу в Петербургськом університеті по фізико-математичному факультету, Веріго зарахувався екстерном в михайлівське артилерійське училище і в серпні 1862 р. був зроблений в офіцери, але невдовзі вийшов у відставку і був відряджений Міністерством народної освіти на два року за межу, звідки повернувся в 1866 р. Захистивши в Новороссийськом університеті магістерську дисертацію "Азобензід і його гомологи" (Одеса, 1866), Веріго був призначений доцентом по кафедрі хімії. У 1871 р. Вериго.
У вступі курсової "Інформаційна культура в системі інформаційної діяльності" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Евреїнова Ганна Михайлівна - Евреїнова, Ганна Михайлівна - перша з російських жінок, що отримала за межею вчений ступінь доктора права. Народилася в 1844 р. У 1867 р. стала займатися вивченням права, спочатку в Нейдельбергськом, потім в Лейпцигськом університеті, де і отримала вказану міру. Декілька років працювала в Хорватії і Далмациї над південно-слов'янським звичайним правом, вивчаючи юридичні пам'ятники, що зберігаються в слов'янських католицьких монастирях. Не раз виступала з доповідями в московському і петербургском юридичних суспільствах. У 1885 - 90 роках Евреїнова видавала журнал "Північний Вісник". Найважливіші.

СИНИ БОЯРСКИЕ - московські військові люди, що служили по "вітчизні", тобто з покоління в покоління. Цей своєрідний військовий стан мав загальне найменування -" діти боярские". Якщо воно іноді поповнювалося новими людьми, то приймалися в нього виключно особи з привілейованого класу. Були серед них і князья. Але служиві Козаки "версталися" в С. Б. і отримували пов'язані з цим майнові вигоди безперешкодно, очевидно, в нагороду за вірну службу царю. Історик Ключевський виявив в актах вказівку, що в 1585 р. тільки в одному Епіфанськом повіті 289 Козаків за раз були поверстани в звання дітей боярских. Службу С. Б. Артем (Сергія Федір Андрійович) - (7 березня 1883, сіло Глебово Фатежського повіту Курської губернії, - 24 липня 1921, поблизу Москви). З селян. У 1901 - 02 студент Московського Імператорського вищого технічного училища; в 1901 вступив в Російську соціал-демократичну партію. У 1902 - 03 слухач Російської вищої школи суспільних наук М.М. Ковальовського в Парижі. З 1903 більшовик. Учасник Революції 1905 - 07 (Харків, Урал); делегат 4-го (Об'єднувального) з'їзду РСДРП (1906). Неодноразово зазнавав арештів і посилань, був в еміграції. Після Лютневої революції 1917 повернувся в червні в Росію. З початку липня в Харкові, член міського комітету.
Список літератури курсової "Інформаційна культура в системі інформаційної діяльності" - більше 20 джерел. БОРДЮЖА Микола Миколайович - (р. 20.10.1949) Попередник В. В. Путіна на посту секретаря Поради Безпеки Російської Федерації. Народився в м. Орлові. Батько, Микола Васильович, стояв у джерел створення Ракетних військ стратегічного призначення. Освіту отримав в Пермськом вищому командноинженерном училищі по спеціальності військовий инженерракетчик (1972), на Вищих курсах військової контррозвідки КДБ СРСР (1976), Московській вищій партійній школі і на Вищих курсах при Військовій академії Генерального штабу (1995). З 1972 р. в ракетних частинах Радянської армії: начальник розрахунку, старший оператор. З 1976 р. ФАШИЗМ - (итал. fascismo fascio пучок, зв'язка, об'єднання) - категорія для позначення певних типів тоталітарних політичних рухів, партій і режимів, виниклого невдовзі після закінчення Першої світової війни в країнах Європи, а також відповідної ним ідеології. Найважливішою причиною розвитку цього феномена є глобальна довготривала криза, що вражає всі основні соціальні групи суспільства. Ф. є спробою швидкого і відносно ефективного виходу з кризи. Але ціна, яку суспільство погоджується платити за розв'язання своїх проблем новою фашистською елітою, є так високою, що приводить в кінцевому.

Пайове будівництво і житловонакопичувальні програми, участь громадян - Президент РФ В. Путін: "... потрібні і інші форми фінансування - такі як участь громадян в пайовому будівництві і житловонакопичувальних програмах. І на рішення всіх цих задач повинні ефективно працювати державна система реєстрації прав на нерухомість, бюро кредитних історій, розвинений ринок іпотечних цінних паперів". (Послання 2004 року.) Пайове будівництво - це спосіб придбання квартири в новобудові. Громадянин вносить грошовий внесок на будівництво будинку, а компаніязабудовник після введення будинку в експлуатацію передає нову квартиру у власність громадянина. З початку 1990х.
Посилання в тексті роботи "Інформаційна культура в системі інформаційної діяльності" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЛЮБОВ - рух серця, манливий нас до живої істоти, предмета або універсальної цінності. Платон в діалозі "Бенкет" розрізнює рівні любові відповідно до її спрямованості: любов до конкретного індивіда; до загальної ідеї (наприклад, любов до національних або професійних цінностей, любов до науки і т.д.); любов до світла істини (любов, що вимагає залучення до філософії або релігії). Що стосується любові, направленої на індивіда, то схоластичні філософи розрізнюють тут, зокрема, доброзичливу любов, прагнучу до блага іншої людини, і вожделеющую любов, що шукає лише володіння іншим; тільки перша. Крішна - (інш. - инд.) - "чорний", "темно-синій" - син Васудеви і Деваки, аватара (варіант: повний вияв) бога Вішну. Рожденіє К. було викликано жалобами жителів міста Матхура на погане правління царя Канси - щоб позбавити від нього землю, Вішну вирішив втілитися в людському вигляді. Кансе передбачили, що він загине від руки восьмого сина своєї двоюрідної сестри Деваки, тому він вбивав всіх її сини. У живих залишилися тільки її сьомий син Баларама і восьмий син До., врятований чудовим образом і підкинений в сім'ю пастуха Нанди. У дитинстві і юності К. був пастухом і обзавівся чарівною. ПРОЕКЦІЯ У ЧАСІ ПО ЛАЗАРУСУ - Один з прийомів поведенческой психотерапії, запропонованого Лазарусом (Lazarus А. А.), ідея якого полягає в тому, що приємне передбачення майбутнього формує пряму противагу негативним очікуванням, спонтанно виникаючим при депресивних і фобических станах. У ході попередньої бесіди психотерапевт намагається виявити типи активності, які були приємні хворому до настання депресії, використовуючи спеціальні "списки радісних стимулів", визначає сцени або події, уявлення про яких може стати для пацієнта джерелом приємного переживання. Потім за допомогою гіпнотичного навіювання або.

Навмисна поведінка - (purposive behavior) У. Макдугалл описував челов. організм як службовець для досягнення певної мети, саморегулирующийся механізм. Він вважав, що поняття внутрішньої мети передбачає як конструктивний елемент "розум" (mind) і що такі цілі або наміри управляють органічними функціями і поведінкою на повністю свідомому, прикордонному і/або підсвідомому рівнях. Е. Ч. Толмен затверджував, що реакція доводить наявність наміру, якщо вона виявляє характер, що "засвоюється"; тобто організм виявляє готовність навчитися вибирати цю реакцію, раніше або пізніше, в послідовності надаючої таку можливість подій, т. Хвороба - будь-який патологічний стан організму, викликаний а) певними причинами, б) маюче властиве саме йому соматичну основу, в) що виявляється більш або менш окресленим довкола клінічних виявів і властивим йому динамічними тенденціями, маючий початок, манифестний період і завершення, а також г) характерними дисфункція, які здатні спричинити виражене в різній мірі зниження адаптивних можливостей людини. Деякі психіатричні хвороби, далеко, правда, не все, цілком або значною мірою задовольняють вказаним критеріям хвороби. Виключенням є ендогенні (в основному шизофренія, афективні, шизоаффективні психози) і. АДДИСОНА - БИРМЕРА АНЕМІЯ - (Аддісона - Бірмера анемія, описана терапевтами - британським Th. Addison, 1793-1860, і швейцарським A. Biеrmer, 1827-1892; синонім - пернициозная анемія) - хронічне захворювання, зумовлене порушенням кроветворения при недоліку в організмі вітаміну B12. У основі захворювання - відсутність що виробляється в шлунку і необхідного для засвоєння вітаміну В12 внутрішнього чинника Касла внаслідок атрофії слизової оболонки шлунка, після видалення шлунка і інш. Вияву: неспецифічні симптоми анемії (задишка, швидка стомлюваність, головокружіння, серцебиття і інш.), легка желтушность. Симптоми Меннела - 1. Хворий лежить на кушетці на боку, при цьому нога, що виявилася внизу, зігнена, інша нога - випрямлена. Якщо різко потягнути за випрямлену ногу, то в тих випадках, коли на її стороні у хворого є сакроилеит, зокрема при хворобі Бехтерева (див.), в області крестцово-подвздошного зчленування виникає різкий біль. 2. Хворому, лежачому на животі, однією рукою фіксують таз, іншою розгинають стегно зігненої в колінному суглобі ноги. При цьому на стороні сакроилеита виникає біль. 3. Хворому, лежачому на животі з довгастими ногами, рукою фіксують хребці вище передбачуваного місця пошкодження. Якщо при.