На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ БІБЛІОТЕК

(курсова робота з документознавства)

Вступ ... 3
Розділ 1. Типологія бібліотек ... 4
1.1. Сутність і критерії типології бібліотек ... 4
1.2. Спеціальні бібліотеки ... 5
Розділ 2. Бібліотечні каталоги як результат інформаційної діяльності спеціалізованих бібліотек ... 8
2.1. Значення каталогу ... 8
2.2. Види каталогів ... 9
2.3. Централізована каталогізація ... 12
Розділ 3. Робота з каталогами в бібліотеці ... 14
3.1. Первинна організація каталогів ... 14
3.2. Ведення каталогів ... 16
3.3. Редагування каталогів ... 17
3.4. Пропаганда бібліотечних каталогів. Вивчення якості та ефективності використання каталогів ... 18
3.5. Систематичні каталоги в дитячих і шкільних бібліотеках ... 21
3.6. Поняття про систему каталогів і основні положення її побудови ... 22
3.7. Каталоги і картотеки в дитячих бібліотеках ... 24
Розділ 4. Новітні технології та інформаційна діяльність спеціалізованих бібліотек ... 26
4.1. Інформатизація бібліотек ... 26
4.2. Інформаційна технологія у бібліотеках ... 31
4.3. Практика каталогізації та предметні інформаційні портали в Інтернет ... 35
4.4.1. Каталогізація та Інтернет ... 35
4.4.2. Що таке каталог? ... 36
4.4.3. Відбір ... 37
4.4.4. Опис ... 37
4.4.5. Заголовки (предметні терміни, класифікація, основний запис) ... 39
4.4.6. Зовнішні стандарти (фізичні та юридичні автори, уніфіковані назви, предметні терміни) ... 39
4.4.7. Інформація про володіння та доступ ... 40
Висновки ... 41
Література ... 42

Для придбання курсової роботи "Інформаційна діяльність спеціалізованих бібліотек" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Інформаційна діяльність спеціалізованих бібліотек"

Курсова робота "Інформаційна діяльність спеціалізованих бібліотек" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Інформаційна діяльність спеціалізованих бібліотек", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Інформаційна діяльність спеціалізованих бібліотек" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Інформаційна діяльність спеціалізованих бібліотек" і призначений виключно для пошукових систем.

ГІМНАЗІЇ - середні общеобразоват. уч. закладу (звичайно гуманитарно-филол. напряму). Термін "Г." запозичений з Др. Греції (гимнасий, див. Античність). Становлення европ. Г. нового часу пов'язане з виникненням в 15 - 16 вв. латинських шкіл, що готували до надходження в ун-т і що займали більш високе положення в порівнянні з школами рідної мови, що давали елементарну освіту. У 16 - 18 вв. на основі лати. шкіл створювалися Г., в к-рих на перший план вийшло вивчення древніх мов (греч. і лати.) і антич. літри (див. Класична освіта). З поширенням ідей Реформації в Зап. Європі пріоритет що перебував. БІБЛІОТЕКИ для дітей і юнацтва - в Рос. Федерації внешк. культ. установи. Комплектують, зберігають, видають для читання і пропагують літру, що війшла в коло подітий. і юнацького читання. Існують самостійні подітий. і юнацькі Би., шкільні Би., закладів, подітий. будинків, інтернатів, санаторіїв, внешк. установ. У Б. для дорослих є подітий. і юнацькі структурні підрозділи. У фондах Б. представлена науч.-популярна, худож., довідкова літра, периодич. видання, грамплатівки, диафильми, слайди і інш. матеріали; метод. літра для батьків, вчителів, вихователів, бібліотечних працівників. Організована спра-вочно-информац. Мета навчання - формування у суб'єкта вчення певного виду діяльності. Таке формулювання мети відразу визначає значення кожного результату навчання: а) основним результатом є формування умінь, оскільки саме уміння є діяльністю, освоївши які індивід розвивається сам (збагачуючи свою психіку новими психічними можливостями) і придбаває нові переконання (оскільки освоєна діяльність дозволяє йому самому пересвідчитися в справедливості вивченого); б) знання мають найважливіше значення для освоєння діяльності, утворюючи орієнтувальну основу діяльності. Без формування орієнтувальної основи неможливо. ПЛАНИ ТЕКСТУ - внутритекстові об'єднання елементів текстової інформації, зумовлені 1) інтересами учасників (автора тексту і його читача), 2) характером предмета мови і дійсності, що відображається в тексті і 3) правилами мовної комунікації. Соотнесенность перерахованих чинників текстової комунікації виявляється в тому, що зміст тексту розподіляється як би в трьох планах: 1) фоновому (або релятивном) плані, вмісному таку інформацію для коммуниканта, яка передує розкриття теми або супроводить розгортанню змісту тексту; 2) сюжетному (або референтном - призначеним для характеристики предмета мови) плані.
Кожна вагома структурна частина курсової "Інформаційна діяльність спеціалізованих бібліотек" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Глінськиє (Георгій (Юрій) і Михайло Васильевичи) - Глінськиє Георгій (Юрій) і Михайло Васильевичи, - сини Г.-Темного. З 1543 р., після викликаного ними падіння Шуйських, вони грали головну роль в управлінні державою і накликали на себе ненависть народу і бояр. 12 і 20 квітня і 24 червня 1547 р. в Москві були страшні пожежі. Государю донесли, що Москва згоріла від чаклунства. Бояре зібрали народ на площу і питали, хто палив Москву. "Глінськиє"! - відповідали з натовпу; говорили, що мати їх, княгиня Ганна, виймала серця з мертвих і клала їх у воду, якою потім, їздячи по Москві, кропила вулиці. Михайло з матір'ю знаходився в цей час в своєму ржевском. САДЖИДИ - Династія емиров, що правила в 889-929 рр. в Іранському Азербайджані (в Мараге і Ардебіле). Основоположник тюркской династії Саджідов Абу-л-Садж Дівдад вважався одним з найбільш досвідчених і сміливих воєначальників Халіфата. Він брав діяльну участь у війні з хуррамитами, придушував повстання в Мадаїне і Васите, а пізніше був намісником Ахваза і Куфи. Його син Мухаммад в 889 р. став намісником халифа в Азербайджані і Вірменії. Невдовзі він оголосив себе незалежним правителем, але якийсь час опісля повинен був знову підкоритися Багдаду. У 901 р. він помер від чуми. Його син Дівдад, бувший до цього. Столипін Дмитро Аркадійович - Столипін (Дмитро Аркадійович, 1818 - 1893) - письменник; вчився в Школі гвардійських подпрапорщиков, служив в Конногвардейськом полку. По виході у відставку довго жил за межею, де познайомився з вченням Конта. Повернувшись в Росію, Столипін зайнявся пристроєм побуту селян в своїх численних маєтках і вивченням економічних питань. Коренем економічних настроїв російського народу він вважав общину з її круговою порукою; в протилежність общині, він висував хуторное господарство. Разом з тим Столипін торкався і окремих питань філософії, з точки зору позитивізму. Статті свої Столипін.
У вступі курсової "Інформаційна діяльність спеціалізованих бібліотек" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ЮВІЛЕЙ, або ЮВІЛЕЙНИЙ РІК (Йовел) - "І відлічи собі сім седмин, сім разів по семи років, і вийде у тебе сорок дев'ять років. Тоді протруби в ріг в сьомий місяць, в десятий день місяця, в Йом Кипур* сурмите в шофар* по всій землі вашій. І освятіть п'ятдесятий рік, і оголосіть свободу на землі всім жителям її; Ю. так буде у вас [в цей рік], і поверніться кожний - в наділ свій, і кожний - до сім'ї своєї повернетеся. Ю. так буде у вас цей п'ятдесятий рік [...] У цей рік ювілейний вернетеся кожний у володіння своє" (Лев. XXV, 8-13). Рік цей називається "йовел", оскільки на початку року - в Йом Кипур - сурмили в шофар, або йовел (баранячий.

Місостов Петро Олексійович - (він же Магометович) (1810-не раніше 1865), майор (22.06.1865), з кабардинських князів (пши-тума) Бекмурзіной прізвища. Православного віросповідання, син майора. Навчався в Ставропольськом уїздному училищі. На службі - з 1826 унтер-офіцером Кабардинського єгерського полку. Нагороджений відзнакою Військового ордена за № 58402 "за відмінність в кампанії під турецькою міцністю Баязет" (1829), срібними медалями за персидську і турецьку війни 1826-1829. Зроблений в прапорщики 22.03.1834. У 1834-1836. в складі російських військ учасник "експедицій проти непокірних горців" ("збіглих. Левів Георгій Євгенійович - (21 жовтня 1861, Дрезден, - 7 березня 1925, Париж). Князь. Великий поміщик. Закінчив юридичний факультет Московського університету (1885). Голова Тульської губернської земської управи (1903 - 05), голосним в ній перебував 17 років. Головноуповноважений общеземских організацій по наданню допомоги хворим і воїнам, що поранилися в російсько-японську війну, потім - по боротьбі з голодом. Учасник земських з'їздів 1904 - 05. У 1905 вибраний в 1-ю Державну Думу від Тульської губернії, вступив в кадетську партію, але невдовзі покинув її, хоч і надалі, зі слів П.Н. Мілюкова, зберіг "великі особисті.
Список літератури курсової "Інформаційна діяльність спеціалізованих бібліотек" - більше 20 джерел. Богаєвський Мітрофан Петрович - (23 листопада 1881, садиба Петровськоє, поблизу станції Міллерово, - 1 квітня 1918, поблизу Ростова-на-Дону). Козак станиці Каменська Області війська Донського (ОВД). Після закінчення історико-філологічного факультету Петербургського університету, де всі роки навчання був головою донського земляцтва, з 1911 викладав в Новочеркасської гімназії; з 1914 директор гімназії в станиці Каменської. Безпартійний. Займався вивченням історії ОВД, виступав за відродження старовинних козачих традицій, розвиток місцевої козачої культури. Оратор, прозваний "донським златоустом", користувався високим. Баришников Олександр Олександрович - (1877, Петербург, -? ). З купецької сім'ї. Закінчив в 1898 Петербургський інститут інженерів шляхів повідомлення. У 1905 залишив казенну службу і невдовзі був вибраний голосним петербургской Міської думи, потім членом Міської управи, в 1912 - в 3-ю Державну Думу, де вступив у фракцію прогрессистов. До 1917 член петроградского міського комітету Всеросійського союзу міст. Під час Лютневої революції 1917 призначений 28 лютого комісаром Тимчасового уряду по Міністерству пошти і телеграфов. У середини березня разом з іншими прогрессистам увійшов в комісію з організації Республікансько-демократичної партії (потім.

ЖИХАРЕВ Анатолій Дмитрович - (р. 1956) Генералмайор авіації, що знаходився в серпні 2005 м. поруч з Президентом В. В. Путіним, що помістився в командирському кріслі стратегічного ракетоносца Ту160 "Павло Таран". Народився в д. Проталеево Харківської області. У 1973 р. закінчив Орловський аероклуб. Освіту отримав в Тамбовськом вищому військовому авіаційному училищі (1978), в Військовій авіаційній академії ім. Ю. Гагаріна, на курсах Військової академії Генерального штабу Збройних сил РФ (2003). З 25.07.2000 м. по травень 2005 р. командир 22й гвардійської Донбасської Краснознаменной дивізії важкої.
Посилання в тексті роботи "Інформаційна діяльність спеціалізованих бібліотек" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. "МАНІФЕСТ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ - програмний документ, написаний Марксом і Енгельсом і опублікований на початку 1848, вмісний виклад основ марксизму. У першому розділі - "Буржуа і пролетарі - розкриті закони суспільного розвитку, обгрунтована неминучість і закономірність зміни способів виробництва. Виходячи з того, що вся історія об-ва, крім первіснообщинного устрою, була історією боротьби класів, Маркс і Енгельс обгрунтовували неминучість краху капіталізму і появи нового суспільного устрій- комунізму. У розділі роз'яснена історична місія пролетаріату як революційного перетворювача старого об-ва і творця нового. АРЕС, Арей - Бог війни, підступної, віроломної, війни ради війни, на відміну від Афіни Паллади - богині війни чесної і справедливої. Первоначально А. просто ототожнювався з війною і смертоносною зброєю. Древнейший міф об А. свідчить об його негрецькому, фракийском походженні. Софокл називає А. "ганебним" богом і закликає Зевса, Аполлона, Артеміду і Вакха уразити його блискавками, стрілами і вогнем. Древні риси А. відбилися в міфі про породження ним разом з однією з ериний фиванского дракона, убитого Кадмом. Навіть в дітях Спутніцамі А. були богиня розбрату Еріда і кровожерлива Еніо. Його коні (діти Борея. Тест "Фотопортрети" - А. Г. Шмельов. Фототест - стандартизована комп'ютерна тестова методика, призначена для вимірювання соціально-перцептивной (физиогномической) компетентності і здібності до прогнозу особових якостей людей по фотоизображению. Стимульний матеріал тесту включає 50 фотопортретів совр. російських громадян - чоловіків і жінок різного віку з разл. соціальних груп. Кожний фотопортрет оцінюється респондентами по 6 пятибалльним оцінних шкалах: 1) Привабливість - схильність адекватно вибирати дистанцію у відносинах, точно емоційно оцінювати навколишніх по першому враженню; 2) Інтелект.

ПОГОДЖУВАЛЬНИЙ ФРЕЙМ - маркетингова поведінка, що відкидає конфлікт з контактними групами і суспільством загалом. СФ відбувається від англ. frame "рамка", тобто СФ це якісь рамки, правила комунікації, що забезпечують взаєморозуміння. Реклама повинна подобатися, виглядати дружелюбно по відношенню до покупців і всіх інших членів суспільства. Це торкається і мовної поведінки продавців і інакших, зайнятих в маркетингу, співробітників будь-якої компанії. СФ часто порушується в спілкуванні, напр., коли вживаються негативні частинки на зразок "але", "однак", "не". ПСИХОЛОГІЯ МУЗИЧНА - галузь психології мистецтва, що вивчає вплив музики на людину і його активну музичну діяльність. Досліджує: 1) проблеми процесів формування, розвитку і визначення музичних здібностей; 2) проблеми психологічних механізмів твору, виконання, сприйняття і навчання музиці; 3) проблеми застосування музики як масового засобу комунікації; 4) проблеми впливу функціональної музики на продуктивність труда; 5) проблеми лікувального впливу музики на людину (-> музикотерапия); 6) проблеми професійної діяльності музиканта: навчання, виховання професійних і артистичних якостей; 7) проблеми естетичної. ВЕСНЯНИЙ КАТАР - (син.: весняний кон'юнктивіт) - хронічне захворювання коньюнктиви очей. Своя назва отримала в зв'язку з певною періодичністю процесу - загостренням його весною і літом, затиханням осінню і зимою. Спостерігається в дитячому віці, частіше у хлопчиків; в період статевого дозрівання звичайно проходить. У північних районах захворювання зустрічається рідше, ніж в південних. Суб'єктивно відмічаються світлобоязнь, слезотечение і сильний зуд в очах. Характерне утворення великих твердих уплощенних молочно-рожевого кольору разрастаний на коньюнктиве верхнього віку, що додає їй вигляд, що. ГУБКООБРАЗНАЯ ЕНЦЕФАЛОПАТИЯ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ - зоонозная повільна інфекція, що характеризується поразкою кліток сірої речовини головного мозку. Відноситься до прионовим хвороб. Прион - низкомолекулярний білок, що володіє інфекційними властивостями. Він проходить через бактерійні фільтри, не культивується на живлячих середах, руйнується під дією фенолу і ефіру, при нагріванні до 80 °C. Джерело збуджувачів інфекції - велика рогата худоба, серед якої спостерігаються епідемії (Англія) і спорадические випадки; боліють і інші тварини, наприклад кішки. Хвора людина не заразлива. Зараження людини відбувається при вживанні в їжу інфікованих.