На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Процес інституціоналізації

(курсова робота з соціології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження процесу інституціоналізації ... 5
1.1. Інституціоналізація як соціальний феномен ... 5
1.2. Процес інституціоналізації і розвиток інститутів ... 8
1.3. Інституційні ознаки ... 11
1.4. Інституціональний підхід у структурній соціології ... 14
Розділ 2. Соціальні інститути як елементи інституціоналізації. Види та функції соціальних інститутів ... 20
Розділ 3. Інституціональний вимір громадянського суспільства ... 28
Висновки ... 34
Література ... 36

Для придбання курсової роботи "Процес інституціоналізації" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Процес інституціоналізації"

Курсова робота "Процес інституціоналізації" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Процес інституціоналізації", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Процес інституціоналізації" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Процес інституціоналізації" і призначений виключно для пошукових систем.

ІСПАНІЯ - (Espana), гос-у на Ю.-З. Європи, на Піренейськом п-ове, включає Канарськиє і Балеарськиє о-ва. Пл. ок. 504,8 тис. км2. Нас. 39,1 млн. чол. (1989). Офіц. яз. - іспанський. Столиця - Мадрид. На терр. І. до 6 в. діяли школи рим. зразка (див. Античність), витіснені після поширення християнства мережею монастирських і єпископських шкіл. У період араб. володарювання (з 8 в.) І. випробовувала вплив мусульм. культури: створювалися б-ки, висш. уч. закладу. Школа в Віке (Каталонія) вже в 11 в. стала місцем паломництва иностр. студентів. У Гренаді був заснований королівський коллеж, в до-ром вивчалися право. СІМ'Я - - заснована на браку або кревній спорідненості мала група, члени якої пов'язані спільністю побуту, взаємною моральною відповідальністю і взаємодопомогою. С. є соціальним інститутом, реалізуючий функцію відтворювання нових поколінь. Соответственно С. виконує специфічні функції - репродуктивную (народження дітей), екзистенциальную (зміст дітей) і первинної социализации (виховання дітей). У браку і С. відношення, зумовлених відмінністю полови і статевою потребою, виявляються в формі етично-психологічних відносин. На ранніх етапах існування людства - в рамках родоплеменних відносин -. КОММУНИКАТИВНО-МОВНА АКТИВНІСТЬ - (застосовно до говоріння) - властивість людини, його деятельностное стан, який характеризується прагненням до різноманітної мовної діяльності на рівні тих язикових можливостей, до яких він готовий в значенні володіння мовою. У К. а. виявляються вольові зусилля людини, і разом з тим це його внутрішня готовність діяти відповідним образом в конкретній коммуникативно-мовній ситуації, ця і динамічна інтегральна властивість особистості, здатне змінити під впливом навчання свій характер від відтворюючого до творчого. К. а. - це і предмет, і основна умова навчання мови. Виділяються наступні. МУРАШКИ-АПОСТОЛ Андрій Володимирович - (р. 7.2.1913, м. Канн, Франція), суспільств. діяч, один з організаторів междунар. співробітництва в області соціальної роботи; иностр. чл. РАО (1993), почесний дер Тюменського ун-та (1992). Нащадок - з боку батька - декабристів М. І. і С. І. Муравьевих-Апостолів і гос. діячів Коробьіних, з боку матері - гос. діячів, підприємців і меценатів Терещенко. Закінчив Кембріджський ун-т (1932) по спеціальності "журналістика" і Женевський ун-т (1935) по спеціальності "соціальна економіка". Журналістську діяльність початків в газ. "Дейли телеграф" (Лондон). З 1949.
Кожна вагома структурна частина курсової "Процес інституціоналізації" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Мельнічанський, Григорій Натанович - єврей, раб.-металіст; рід. в 1886 р. в Бобрінце, Херсонськ. губ.; образ. домашнє. У 190-04 рр. робіт. в Кривому Розі, Миколаєві, Голте, Елісаветграде і Кременчуге в орг. РСДРП як организат., агітатор під кличками "Василь" і "Тимофій"; в 1905-08 рр. в Голте і Одесі, Керчи, Н.Новгороде. Сормове і на Уралі - під кличкою "Максим". У 1904 р. арешт. в Кременчуге у справі Кременчугськ. до-та РСДРП, випущений під нагляд поліції до суду в Екатерінослав і перейшов на нелегальн. полож.; в авг. 1905 р. арешт. в Керчи, не пізнаний, випущений під нагляд і біг; 30. Петрункевич Іван Ілліч - Петрункевич (Іван Ілліч) - відомий суспільний діяч. Народився в м. Чернігові в 1843 р. По закінченні курсу університету, вибраний голосним борзенского уїздного, а потім чернігівського губернського земства, в 1869 р. - світовим суддею. У 1879 р. в земських колах Росії виник рух, що мав на меті законним шляхом добитися більш вільних форм цивільного гуртожитку; Петрункевич був одним з видних учасників цього руху, внаслідок чого був засланець адміністративним порядком спочатку в м. Варнавин (Костромской губернії), потім в Смоленськ і Тверь. У 1886 р. Петрункевич отримав можливість повернутися в. ШИНКІВ - Олександр Абрамович (р. 1943, Новосибірськ), російський прозаїк. Народився в сім'ї офіцера. Закінчив механико-математичний ф-т Дніпропетровського ун-та. У 1970 м. переїхав в Москву. Популярність Кабакову принесла роман-антиутопія "Неповерненець" (1988), в якому письменник використовує прийоми, характерні для його подальшої прози: гумор, фантастику, містику, гру, детализацію. Антиутопія Кабакова "близької дії", автор заглядає уперед "усього-то на п'ять років", пише про дефіцит, голод, талони на м'ясо, хліб, крупи, про "сухий закон".
У вступі курсової "Процес інституціоналізації" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Східна Африка (EAST AFRICA) 2-я світова війна - Після того як в авг. 1941 15-тисячний англ. гарнізон, розташований в Сомалі, вимушений був евакуйовуватися з країни, ген. Уейвелл розробив з ген. сером Уїльямом Платтом і сером Аланом Каннінгхемом план по розгрому італійців і новому завоюванню Східної Африки. Платт, висунувшись з Кассали, перетнув еритрейскую межу і 31 янв. 1941 розгромив італійців в битві у Агордата. Ок. 30 000 добірних итал. піхотинців займали добре укріплену оборонну позицію в міцності Керен. 27 березня 4-я і 5-я англо-инд. дивізії Платта взяли її, втративши в бою 4000 чол., італійці втратили 3000 чол. убитими.

ТИХОН МОСКОВСЬКИЙ - (в миру Василь Іванович Беллавін), патріарх Московський і всієї Русі (19.01.1865 - 25.03/7.04.1925). Народився в Пськовської губ. в сім'ї священика. Закінчивши Петербургськую Духовну академію, він прийняв чернецтво, був викладачем, ректором в духовних семінаріях, а потім його закликали на архиерейское служіння. На Всеросійському Помісному Соборі митра. Московський і Коломенський Тіхон по долі був вибраний першим, після 200-літньої перерви, патріархом. Интронизация його була довершена в Успенськом соборі Московського Кремля "серед вогню і гарматної смертоносної стрілянини" на свято Введення, 21. СЕЛЕЗНЕВ Геннадій Миколайович - (р. 06.11.1947) Голова Державної Думи Федеральних зборів Російської Федерації в 1995-2003 рр. Народився в м. Серове Свердловської області. Освіту отримав на факультеті журналістики Ленінградського державного університету (1974). Кандидат історичних наук, доцент. Після закінчення профессиональнотехнического училища в 1965-1967 рр. працював токарем на оборонному заводі в Ленінграде. У 1966-1968 рр. служив в Радянській армії. З 1968 р. на комсомольській роботі: секретар комітету комсомолу ПТУ № 10, інструктор, завідуючий відділом Виборгського райкома комсомолу, заступник завідуючого відділом.
Список літератури курсової "Процес інституціоналізації" - більше 20 джерел. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА - складна сукупність інституційних структур держави і суспільства, форм взаємодії між ними, направлених на здійснення політичної влади, управління, керівництва, регулювання суспільно-політичних процесів. Основна функція демократичної політичної системи полягає в підтримці стабільності і порядку, що є в суспільстві і державі зв'язків і відносин, що базується на законах, високій політичній і правовій культурі людей. Поняття "політична система суспільства" увійшло в російський політологічний оборот в кінці 70-х років ХХ в., прийшовши на "зміну" поняттю "політична організація. Великий Шовковий шлях - найбільша світова торгова комунікація на Євразійському континенті в древньому світі і середньовіччі. Найбільший матеріальний пам'ятник відвертості цивілізації до зовнішнього світу і міжнародних економічних відносин. Шовковий шлях забезпечував не тільки торговий, інформаційний і культурний обмін, але і служив гарантом світу на рубежах євразійських цивілізацій. У залежності від геополітичної обстановки межцивилизационний діалог то зростав, то затухав. Зустрічаючи політичні і економічні перешкоди, торговий шлях, створений волею цілеспрямованої людини, подібно ріці, вибирав новий.

Аукціони по використанню природних ресурсів - Президент РФ В. Путін: "Ми також повинні створити ефективну систему використання природних ресурсів. Нам потрібні прозорі, некоррупционні умови доступу до них, наприклад за допомогою аукціонів. Вважаю, що новий Лісовий кодекс і Закон про надра повинні відповісти на всі ці питання". (Послання 2004 року.) Аукціон - спосіб продажу товарів на основі конкурсу. Переможцем аукціону, одержуючим право придбання товару, є покупець, що запропонував найбільш високу ціну. Аукціони, які будуть впроваджені після прийняття Лісового кодексу і Закону про надра (див. Лісовий кодекс і Закон про.
Посилання в тексті роботи "Процес інституціоналізації" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ХРЕЩЕННЯ - (Греч.) Ритуал очищення, що здійснювався під час церемонії присвячення на священних танках Індії; а також більше за пізній ідентичний ритуал, встановлений Іоанном "Крестітелем" і що застосовувався його учнями і послідовниками, які не були християнами. Обряд цей вже посивів від древності, коли його прийняли християни ранніх віків. Хрещення належало до самої ранньої халдео-аккадийской теургии; воно релігійно здійснювалося в нічних церемоніях в Пірамідах, де досі ми знаходимо купіль в формі саркофага; відомо, що воно мало місце під час Ельовсинських містерій на священних храмових озерах, і. ГЕРМЕНЕВТИКА - Вчені - історики і філософи - здавна застосовували раціональний метод, званий герменевтикой; він складається в дослідженні і тлумаченні текстів в рамках сучасної цим текстам літератури і історичній ситуації. Але з часів німецького філософа Дільтея герменевтикой стали називати щось інакше - не раціональний, а ірраціональний метод Verstehen, тобто розуміння, вчувствования. Дильтей навіть затверджував, що труд дослідника - це "рух життя до життя"; задачею герменевтики є сприяння такому "руху". У цьому значенні герменевтика - це помилка, як і саме дильтеевское. Біологічний зворотний зв'язок - Методика для контролю над фізіологічними реакціями через отримання інформації про ці реакції по мірі їх появи. Спостерігаючі пристрої відстежують такі фізіологічні реакції, як частота серцебиття, кров'яний тиск і мишечний тонус, забезпечуючи людину зворотним зв'язком у вигляді світлових або звукових імпульсів кожний раз, коли він змінює свою реакцію в бажаному напрямі. Маючи достатню практику, людина може контролювати всілякі тілесні функції (переважно через розслаблення). Розслабляючись, людина може змінити свою реакцію, а світло або звук діє як підкріплення його зусиль.

СЕПАРЦИЯ, МАТИ - ДИТИНА - (SEPARATION, MOTHER - CHILD) За останні двадцять років набула широкого поширення - багато в чому завдяки роботі Боулбі і Вінникотта - ідея про те, що багато які психічні захворювання зумовлені відділенням дитини від МАТЕРІ в дитинстві і в дитячому віці. Гіпотеза полягає не в тому тільки, що розділення є причиною страждання в даний момент або навіть нещастя потім, а в тому, що служить причиною певних ПСИХІЧНИХ ХВОРОБ, особливо ПСИХОПАТІЇ, ФОБІЇ і ДЕПРЕСІЙ. Пояснення того, як сепарація приводить до цих результатів, розрізнюються по витонченості і складності, наприклад: а) вона викликає почуття. Логотерапія - (logotherapy) Л. можна визначити як смислово-центровану (від греч. logos - значення) психотер. Фундатором її є Віктор Е. Франкл. У основі підходу Франкла лежить мотивационная теорія, в до-ой центральне значення приділяється тому, що Франкл називає "прагненням до значення" на відміну від "прагнення до владі" і "прагнення до задоволення" (принципу задоволення). Сьогодні все більше пацієнтів скаржаться на почуття безглуздя існування; в зв'язку з цим Франкл вважає, що мн. проблеми і хвороби в наш час викликані цією невдачею в "пошуках значення". Рез-том такого положення подів яв-ця невротична тріада:. ЧЕЛПАНОВ ГЕОРГІЙ ІВАНОВИЧ - (62 1936) - рос. філософ і психолог. Творець 1-го в Росії ин-та експериментальної психології при Московському ун-ті (1912, офіційне відкриття - 1914). У теоретичному плані дотримувався позицій емпіричної интроспективной психології свідомості, близької до структурализму Е. Тітчене-ра. У розв'язанні психофизической проблеми захищав концепцію психофизического параллелизма, критикуючи матеріалістичну т. зр. на природу психічного. Відомий також як популяризатор психологічної науки і автор підручників, що неодноразово перевидавалися по психології. (Е. Е. Соколова.) Додавання: З нач. ПЕРВИННА СЦЕНА - (PRIMAL SCENE) Універсальні дитячі спогади або фантазії про пару (звичайно батько і мати), що здійснює статевий акт. Незалежно від того, чи бачив дійсно дитина цю сцену або тільки представляв її в своїх фантазіях, вона може стати фокусом його подальшої цікавості і формувати його фантазії відносно фізичної природи інтимних відносин між батьками. Оскільки багато які сім'ї живуть в одній кімнаті, безпосереднє споглядання дитиною статевого акту не є рідкістю, що відбивається також в загальнолюдських міфах і звичаях. У процесі психоаналитической терапії пацієнт звичайно концентрує увагу на.