Інституціоналізація

(курсова робота з соціології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження процесу інституціоналізації ... 5
1.1. Інституціоналізація як соціальний феномен ... 5
1.2. Процес інституціоналізації і розвиток інститутів ... 8
1.3. Інституційні ознаки ... 11
1.4. Інституціональний підхід у структурній соціології ... 14
Розділ 2. Соціальні інститути як елементи інституціоналізації. Види та функції соціальних інститутів ... 20
Розділ 3. Інституціональний вимір громадянського суспільства ... 28
Висновки ... 34
Література ... 35

Для придбання курсової роботи "Інституціоналізація" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Інституціоналізація"

Курсова робота "Інституціоналізація" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Інституціоналізація", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Інституціоналізація" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Інституціоналізація" і призначений виключно для пошукових систем.

АСТРОНОМІЯ - (від греч. astron - зірка і nomos - закон), уч. предмет в школі, зміст к-рого складають знання про будову, рух, походження і розвиток небесних тіл і їх систем. Пояснюючи астрономич. явища законами природи, курс А., завершальний физ. освіту учнів ср. школи, сприяє формуванню світогляду учнів, синтезує в єдину науч. картину світу знання, отримані школярами при вивченні інш. уч. предметів естественнонауч. циклу. У школах Др. Греції викладання А. переслідувало як загальноосвітнє, так і практич. цілі. У ср. віку А. входила в склад квадривиума. У епоху Відродження інтерес до вивчення. ИГНАТЬЕВ Павло Миколайович - граф [30.6(12.7). 1870, Константінополь, - 12.8.1945, Мельбурн, пер. Квебек, Канада], гос. і суспільств. діяч. Вчився в Петерб. ун-ті і в Сорбонне. Після закінчення Київського ун-та (1892) служив по відомству Мін ва внутр. справ. Був ватажком дворянства в Ліпо-вецком повіті Київській губ., в 1907 - 08 Київський губернатор. У 1912 - 15 товариш главноуправляющего землевпорядженням і землеробством (курировати, зокрема, і с. освіта). У янв. 1915 - дек. 1916 міністр нар. освіти. Після Окт. революції в еміграції. Поч. чл Зростав. АН (1917 - 28; відновлений посмертно в 1990). Під рук. І. був розроблений. ВИЩІ ЖІНОЧІ КУРСИ - - приватні жіночі вищі учбові заклади університетського типу. Одними з перших в 1869 з ініціативи І.І. Паульсона були відкриті Аларчинськиє вищі жіночі курси в Петербурге і Лубянськиє - в Москві, в 1872 - Вищі жіночі медичні курси при Медико-хірургічній академії в Петербурге. З 1876 В.ж.к. створювалися відповідно до урядової постанови з ініціативи і на кошти громадськості. У Петербурге діяло Суспільство для доставлення коштів вищим жіночим курсам (1878), у мн. містах відкрилися відділення Суспільства сприяння жіночій сільськогосподарській освіті (1899). У 1878 створені Бестужевськиє курси. ЖЕСТИ - це значущі телодвижения, що відтворюються і пози, розраховані на сприйняття реципієнтів, призначені для передачі емоційної і інтелектуальної інформації, що мають соціально-фіксовану форму. Понятіє Ж. включає, таким чином, як значущі рухи рук і голови, так і телодвижения, що виконують коммуникативную функцію. Виділяються наступні групи Же.: 1) коммуникативні Же., тобто виразні рухи, що заміняють в мові елементи мови. Це привітання і прощання, Ж. загрози, залучення уваги, що кличуть, що запрошують, заборонні; образливі Ж. і телодвижения дратуючі, що зустрічаються в спілкуванні дітей;.
Кожна вагома структурна частина курсової "Інституціоналізація" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Берлінський путч - Одна з спроб повалення Гитлера, зроблена в 1938 групою учасників руху Опору. Гитлер ніколи повністю не довіряв більшості своїх генералів, з самого початку що знаходилися в опозиції до нього і націонал-соціалізму. Військові 5 разів робили спроби усунути Гитлера, (усього нараховується 41 спроба замаху): Потсдамский путч, січень 1933; Берлінський путч, вересень 1938; Цоссенский путч, листопад 1939; Сталинградский путч, січень 1943; Липнева змова 1944 і т. д. У кожному випадку Гитлеру або завдяки вчасно розкритій змові, або завдяки чистій випадковості, вдавалося залишитися в живих. До 1938 опозиція. Смірнов Іван Миколайович - Смірнов (Іван Миколайович) - сучасний етнограф, ординарний професор Казанського університету по кафедрі загальної історії. Найважливіший його твір "Східні фінни, историко-етнографічний нарис. Т. I. Пріволжська або Булгарська група. Ч. I. Череміси, ч. II. Мордва; Прикамская або Пермська група. Ч. I. Вотяки, ч. II. Пермяки" (друкувалося в "Трудах Казанського суспільства історії, археології і етнографії"; удостоєне Уваровської премії в 1896 р.). Цей твір С. заснований як на вивченні друкарського матеріалу про фіннів, так і на безпосередніх спостереженнях автора: він. Боротьба народів Кавказу проти римської агресії - Занепад еллинистических держав, пересування сарматских і скіфських племен, посилення Парфії - все це не могло не відбитися на положенні Східного Прічерноморья і Кавказу. На Північному Кавказі відбувається посилення сарматского елемента. Еллинистические міста по східному берегу Понта з I в. до н. е. починають приходити в занепад, що було пов'язано частково із зовнішньополітичними обставинами, частково з чим склався в Колхиде внутрішніми соціально-політичними умовами, які відбивалися і на положенні цих міст. У зовнішньому положенні держав Закавказья значну роль зіграло зіткнення їх з Римом.
У вступі курсової "Інституціоналізація" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ФЕСЕНКО Михайло Васильович - (куб.) - рід. 1 грудня 1900 року, ст. Ключової; син члена Кубанської Крайової Ради, військового старшини Василя Васильовича Ф., учасник боротьби за Козачу Ідею, пресвитерианско - євангелічний пастор. Закінчивши па Кубані Александровськоє ремісниче училище, вступив добровольцем в партизанський загін полк. Лесевицкого, з яким виступив проти ленінців в Перший Кубанський похід; був важко раннен і разом з іншими пораненими залишений в станиці Дядьковської. Станичники укрили його від розправи красногвардейцев і по видужанні він отримав можливість повернутися в Екатерінодар, де.

Буксгевдени - Буксгевдени (фон) - баронський і графський рід, що відбувається з архиепископства Бременського і Верденського, де стає відомим з кінця XI в. У самому кінці XII в. бременський каноник Альбрехт фон-Буксгевден прибув в Лівонію, заснував в 1200 р. місто Ригу і був першим рижским єпископом. Від брата його Іоанна відбуваються нинішні Буксгевдени. На початку XVI - XVIII вв. перебували на шведській службі. Першими ж в російську службу вступили брати, синовья Отто Фрідріха фон Буксгевдена (1703 - 1754): Густав-Фрідріх, убитий в 1750 р. в битві під Франкфуртом-на-Одере; Иоанн-Людвіг, убитий в 1759. КСЕНОФОБИЯ - (від греч. xenos - чужий і fobos - страх) - ненависть, нетерпимість до будь-кого або чого-небудь чужого, незнайомого, незвичного. Багато які антропологи вважають, що ксенофобия має біологічну природу. Небажання вступати у статеві відносини для продовження роду з істотами інакшого вигляду і походження характерні для миру тварин. Інстинкт зберігається і в глибинах людської психіки і лежить в основі межрасових і міжнаціональних відносин. Доведене, що дуже близька міра спорідненості в етнічній одиниці (роді, племені, народі) веде до серйозних негативних наслідків для генетичного здоров'я.
Список літератури курсової "Інституціоналізація" - більше 20 джерел. Дімітрій (Абашидзе Давид Ілліч) - (2 жовтня 1867, Тіфлісська губернія, - грудень 1944, Київ). Грузинський князь. У 1891 закінчив Новороссийський університет (Одеса), в 1896 - Київську духовну академію (на 1-м курсі пострижений в чернецтво) зі мірою кандидата богословия і рукоположен в иеромонахи. Викладав і працював в духовних семінаріях. З 1902 єпископ Алавердський, з 1903 - Гурийско-Мингрельский, з 1905 - Балтський, з 1906 - Туркестанський і Ташкентський, з 1912 - Таврійський і Сімферопольський. Під час першої світової війни, в 1914, рядовий священослужитель Чорноморської ескадри, в 1915 зведений в сан архієпіскопа. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ - Європейський Союз (ЄС) являє собою наднациональное освіту, мета якого полягає в більш тісній взаємодії європейських держав. Першим кроком до співпраці європейських країн стало створення в 1951 м. Європейського об'єднання вугілля і стали. За цим пішло формування в 1955 м. Європейського інвестиційного фонду. За Римським договором 1957 м. було засновано Європейське економічне співтовариство (ЕЕС), відоме також як Загальний ринок, і Євратом (Європейське співтовариство з атомній енергії). Спочатку в ЕЕС увійшли шість держав (Франція, Західна Німеччина, Італія, Нідерланди, Бельгія і.

ПОЛІТВ'ЯЗЕНЬ - осуджений і що знаходиться в місцях позбавлення свободи за свої політичні погляди. Це слово постійно використовується для гри в двійчасті стандарти, коли одні люди, що здійснили явні карні злочини проти суспільства і держави, появляються політв'язнями, а інші, осуджені саме за свої погляди і намір їх відстоювати до кінця, появляються злочинцями, так ще і такими, що здійснили злочини проти всього людства. Наприклад, що ухилявся від податків і що обікрав в процесі приватизації все населення Росії М. Б. Ходорковський зі слів російських правозахисників є саме політв'язнем, хоч ніяких особливих.
Посилання в тексті роботи "Інституціоналізація" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ПЕРВІСНІ ФОРМИ РЕЛІГІЇ - форми верований в древньому людському суспільстві, коли стихійні сили природи, що панували над людьми не могли бути пояснені і представлялися в фантастичному вигляді. Одна з них - магія (від греч. megeia - чаклунство, чаклунство, чаклунство) - являла собою ряд символічних дій і ритуалів із заклинанням і обрядами, за допомогою яких прагнули вплинути на стихійні сили і на діяльність людей. Широке поширення мав фетишизм (від порт. fetico - чаклунство) - віра в надприродні властивості матеріальних речей, як природних, так і виготовлених людиною (різним каменям, амулетам приписувалася. ОБ'ЄКТИВНІСТЬ - незалежність від людської свідомості, від волі і бажань людей, від їх суб'єктивних смаків і пристрастей. Свойством О. володіє зовнішній по відношенню до свідомості мир, який є причиною самого себе і розвивається внаслідок властивих йому законів, породжуючи на певному рівні свого розвитку людини і людська свідомість, що являє собою відображення об'єктивного світу. У методології наукового пізнання властивість О. приписують науковим теоріям і законам, взагалі будь-якому істинному знанню. Істина об'єктивна в тому значенні, що, будучи адекватним відображенням об'єктивної дійсності, не залежить від того. ВАГНЕРА - УНФЕРРИХТА СИНДРОМ - (по іменах його німецьких лікарів, що описали E. L. Wagner, 1829-1940, і H. Unverricht, 1853-1912; синонім - дерматомиозит) - системне захворювання з'єднувальної тканини, в основі якого лежить розвиток идиопатической запальної миопатии. Вияву: лихоманка, похудание, гострий або поступовий розвиток симетричної проксимальной мишечной слабості кінцівок (ускладнення при причісуванні, підйомі з низького стільця); дисфония, поперхивание, дисфагия, викликані поразкою м'язів гортані, глотки і стравоходу. При огляді відмічають покраснение і злущення шкіри долонь ("рука механіка").

Прикордонний розлад особистості - (borderline personality disorder) - таке, що умовно розглядається як розлад особистості, при якому індивід "постійно живе на межі між нормальним функціонуванням і реальною психічною патологією". Розлад представляють наступні основні ознаки: 1) нестабільні і інтенсивні межличностні відносини, що характеризуються екстремальними коливаннями між ідеалізацією і демонизацией, надмірною недооцінкою навколишніх; 2) імпульсивність хоч би в двох з цілого ряду напрямах, загрозлива пацієнту самоушкодженням, нанесенням собі істотного збитку в тому або інакшому відношенні:. ЕТНОПСИХОЛОГИЯ - (від греч. ethnos - народ psyche - душа logos - слово, вчення) - галузь наукового знання, виникла на стику соціології, соціальної психології і етнології (етнографія), що вивчає національні (етнічні) особливості психіки людей як представників конкретних націй і народів, що виявляються в їх поведінці і діях. Е. як особлива наукова дисципліна зародилася в середині XIX століття спочатку в Росії (як психологічна етнографія), а потім на Заході (як "психологія народів") і була орієнтована на вивчення психологічної своєрідності національного характеру, національної самосвідомості, національних традицій і. НЕКРАСОВА Юлія Борисівна - (1931-2004) - російський психолог, логопед, творець нового напряму - логопсихотерапии. Докт. психол. наук (1992). Після закінчення дефектол. ф-та Моськ. гос. пед. ин-та (1955) 10 років проробила логопедом. У нач. 1960-х рр. після навчання у К. М. Дубровського почала розвивати свою методику, що органічно об'єднала елементи логопедії, психології і психотерапій. У 1968 р. захистила канд. дис. "Застосування комплексного (логопедического і психотерапевт.) впливу при усуненні заїкання у дорослих". У 1992 р. - докт. дис.: "Психологічні основи процесу социореабилитации що заїкаються". ГЛУХОВА ОЛЕКСАНДРА ВІКТОРІВНА - доктор політичних наук, професор. У 1997 м. в Російській академії державної служби при Президентові РФ захистила докторську дисертацію по темі: Політичний конфлікт: аналіз теорії і методології дослідження" Спеціальність: 23.00.02 - політичні інститути і процеси. Обгрунтувала, що ключовим моментом в розумінні природи політичного конфлікту є те, що виробництво ідей про соціальний мир, альтернативний існуючому громадському порядку, завжди підлегле логіці завоювання такої влади, яка є владою мобілізації найбільшої чисельності прихильників. Основними типами політичних конфліктів вважає.