На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Інституційні основи міжнародного транскордонного співробітництва в Україні і ЄС

(курсова робота з географії і міжнародних відносин)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретико-методологічні основи дослідження інституційних основ міжрегіонального транскордонного співробітництва ... 5
1.1. Сутність та цілі міжрегіонального транскордонного співробітництва ... 5
1.2. Історичні аспекти транскордонного співробітництва ... 12
1.3. Методичні аспекти дослідження інституційних основ міжрегіонального транскордонного співробітництва ... 14
Розділ 2. Інституційні основи міжрегіонального транскордонного співробітництва в Європі та Україні ... 17
2.1. Головні умови транскордонного співробітництва ... 17
2.2. Інституційний розвиток прикордонного співробітництва в Європі ... 19
2.3. Інституційні утворення з метою сприяння транскордонному співробітництву ... 24
2.4. Досвід інституційного розвитку транскордонного співробітництва в Україні ... 30
Розділ 3. Перспективи розвитку інституційних відносин транскордонного співробітництва ... 37
Висновки ... 43
Література ... 45

Для придбання курсової роботи "Інституційні основи міжнародного транскордонного співробітництва в Україні і ЄС" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Інституційні основи міжнародного транскордонного співробітництва в Україні і ЄС"

Курсова робота "Інституційні основи міжнародного транскордонного співробітництва в Україні і ЄС" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Інституційні основи міжнародного транскордонного співробітництва в Україні і ЄС", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Інституційні основи міжнародного транскордонного співробітництва в Україні і ЄС" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Інституційні основи міжнародного транскордонного співробітництва в Україні і ЄС" і призначений виключно для пошукових систем.

ЗМІСТ ОСВІТИ - педагогічно адаптована система знань, умінь і навиків, досвіду творчої діяльності і емоційно-ціннісного відношення до миру, засвоєння до-ой забезпечує розвиток особистості. Спеціальна освіта дає людині знання і уміння, необхідна в конкретній галузі діяльність. Зміст загальної освіти забезпечує участь школярів в соціальній, непрофесійній діяльності, формує їх світогляд, систему цінностей і ідеалів, що зумовлюють цивільну позицію кожного індивіда, його відношення до миру і визначення свого місця в ньому. Функції загальної освіти покладаються преим. на ср. уч. закладу, у вузах його елементи. ГОТОВНІСТЬ до шкільного навчання - сукупність морфофизиол. і психол. особливостей дитини ст. дошк. віку, що забезпечує успішний перехід до систематич. організованому шк. навчанню. Зумовлена дозріванням організму дитини, зокрема його нервової системи, мірою сформированности особистості, рівнем розвитку психич. процесів (сприйняття, уваги, пам'яті, мислення) і т. д. Умови життєдіяльності дитини, засвоєння ним соціального досвіду в ході спілкування з дорослими і однолітками впливають на формування готовності до шк. навчанню. У пед. і психол. літрі нарівні з терміном "Готовність до шк. навчанню" вживається термін "шк. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГІЯ - напрям в совр. зарубіжної, гл. обр. амер., психології, визнаюче свій гл. предметом цілісну особистість в процесі її саморазвития. Виникла в 50-х рр. 20 в. Ведучі представники - А. Маслоу, Ш. Бюлер, К. Роджерс. Г. п. протипоставити себе як "третя сила" бихевиоризму і фрейдизму, в к-рих осн. увага приділяється залежності особистості від її минулого. Согласно Г. п., головне в особистості - її спрямованість в майбутнє, до вільної реалізації своїх можливостей і здібностей, особливо творчих. Одна з осн. областей практич. застосування Г. п. - психотерапія, в до-ой зародилися і були розвинені мн. ЗНАЧЕННЯ ЖИТТЯ - - комплекс ціннісних уявлень, за допомогою якого чоловік співвідносить себе і свої вчинки з вищими цінностями, ідеалом (вищим благом). У С.ж. відбивається образ що не реально трапилася і що здійснюється, але належного життя. Значення не виводиться з життя, але привноситься в неї - шляхом її осмислення; неосмислене життя абсурдна. У моральній філософії, починаючи з Демокріта і Сократа, С.ж. зв'язується з уявленням не просто про повинну, але про необхідно гідне життя, що відповідає вищим (духовним) цінностям. З моральної точки зору (див. Аскетизм, Досконалість) С.ж. полягає у втіленні.
Кожна вагома структурна частина курсової "Інституційні основи міжнародного транскордонного співробітництва в Україні і ЄС" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Булгаков Федір Ілліч - Булгаков, Федір Ілліч - письменник (1852 - 1908), слухав в 1870-х роках в Санкт-Петербургском університеті лекції на факультеті східних мов, в кінці 1870-х років перебував секретарем комітету іноземної цензури і суспільства любителів древньої писемності, де за 4-літнє перебування ним були видані комментированні труди - "Стефаніт і Іхнілат", "Повість про семи мудреців", "Шемякин суд", трохи звітів суспільства з етюдами і дев'ять книг "Пам'ятників древньої писемності". Був діяльним співробітником багатьох періодичних видань, головним чином, "Педагогічного музею" (був видавцем в 1879 р.). МСТИСЛАВ (в хрещенні Костянтин) ВОЛОДИМИРОВИЧ (Васильович) ХОРОБРИЙ - (ск. 1036), тмутараканский і чернігівський князь. Син вів. російського кн. Володимира (Василя) Святославича Святого. "Повість тимчасових років" називає його матір'ю деяку "чехиню", а Іоакимовська літопис - княгиню Аділь. У до. X - н. XI в. Мстислав отримав від батька у володіння Тмутараканськую область. У 1022 він переміг в поєдинку касожского (черкеського) кн. Редедю, після чого примусив касогов платити собі данину. У честь цієї перемоги він поставив в Тмутаракані церква Богородиця. По даним В.Н. Татіщева, Мстіслав в 1023 зажадав у вів. російського кн. Ярослава Мудрого, щоб той збільшив його. Подолінський Андрій Іванович - Подолінський (Андрій Іванович) - відомий поет (1806 - 1886). Уродженець міста Києва, вихованець Петербургського університетського благородного пансіону, Подолінський служив в поштовому відомстві, а в кінці 1850-х років вийшов у відставку і поселився в своєму родовому маєтку (Звенигородского повіту, Київської губернії). Рано почав писати вірші, але виступив в друк з поемою "Див і Пері" тільки в 1827 р. Пушкин і його друзі зустріли її співчутливо. У 1829 р. з'явилася віршована повість Подолінського "Борський", в 1830 р. - поема "Убогий", в 1837 р. - поема.
У вступі курсової "Інституційні основи міжнародного транскордонного співробітництва в Україні і ЄС" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ЕЙХЕНБАУМ - Борис Михайлович (1886, м. Червоний, нині Смоленської обл. - 1959, Ленінград), російський літературознавець. Закінчив історико-філологічний ф-т Петербургського ун-та (1912). Викладав там же (1914-48); в 1920-31 - також в Інституті історії мистецтв. З 1934 м. працював в Інституті російської літератури (Пушкинский Будинок). У 1918 м. увійшов в ОПОЯЗ (Суспільство вивчення поетичної мови), де разом з Ю. Н. Тиняновим і В. Б. Шкловським займався історією літератури як зміною художніх форм ("Як зроблена "Шинель Гоголя", 1919; "Мелодика російського ліричного вірша", 1922;.

МУР - (moore) Генрі (1898, Каслфорд, Йоркшир - 1986, Мач Хедхем, Херфордшир, Великобританія), англійський скульптор, найбільший представник авангардизм. Вчився в Школі мистецтв в Лідсе (1919-21) і в Королівському художньому коледжі в Лондоні (1921-25). Соучредитель (1933) об'єднання авангардистов "Unit One" ("Перший підрозділ"). Учасник Міжнародної сюрреалистической виставки в Лондоні (1936). На становлення скульптора вплинуло знайомство з колекціями Британського музею (витвору мистецтва доколумбовой Америки, Африки і Океанії). Його скульптури тяжіють одночасно до. Вольський Володимир Казимирович - (23 червня 1877, Тамбов, - 4 жовтня 1937). З потомствених дворян, син присяжного повіреного. По закінченні Тамбовської гімназії (1895) поступив на математичне відділення Московського університету. Неодноразово арештовувався і зазнавав посилання. У 1903 вступив в Партію соціалістів-революціонерів (ПСР). У 1907 як представник Петербургського комітету ПСР брав участь в партійній конференції в Теріоках. У Вологде керував місцевою організацією партії (1908 - 11). З 1911 в Москві, працював в "Народному Банку". Свою діяльність в кооперації використав для впровадження есеров в кооперативну.
Список літератури курсової "Інституційні основи міжнародного транскордонного співробітництва в Україні і ЄС" - більше 20 джерел. КОНФЛІКТ ПОЛІТИЧНИЙ - (лати. conflictus - зіткнення) - вигляд політичного процесу, різкий противоборством, що характеризується, зіткненням політичних сил, зумовленим протилежністю їх політичних інтересів, цінностей і поглядів. До основних видів політичного конфлікту відносять: 1) конфлікт інтересів (викликаний зіткненням політичних і соціально-економічних цілей); 2) конфлікт цінностей (пов'язаний з противоборством різних ідеологічних течій, політичних цінностей і орієнтацій); 3) конфлікт ідентичності (зумовлений процесом ототожнення, ідентифікації індивідами або соціальними групами своєї приналежності до тієї. ПРАВА ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ - (state servant rights) -зумовлені Конституцією і встановлені Федеральним законом і можливості свободи, що охороняються державою вказаної особи Г.с. в Росії має право на 1) ознайомлення з документами, що визначають його права і обов'язки по державній посаді державної служби, критерії оцінки якості роботи і умови просування по службі, а також на організаційно-технічні умови, необхідні для виконання ним посадових обов'язків; 2) отримання у встановленому порядку інформації і матеріалів, необхідної для виконання ним посадових обов'язків; 3) відвідування у встановленому порядку для.

РАХМАНИН Володимир Олегович - (р. 24.05.1958) Керівник протоколу і. про. Президента Російської Федерації В. В. Путіна з 04.01.2000 м. по 26.03.2000 м.; керівник протоколу Президента Російської Федерації В. В. Путіна з 26.03.2000 м. по грудень 2001 р. в його першому президентському терміні. Народився в Москві. Батько був заст. зав. відділом ЦК КПРС. Освіту отримав на факультеті міжнародних відносин Московського державного інституту міжнародних відносин (МГИМО) МЗС СРСР (1980). З 1980 р. працював референтомсекретарем в центральному апараті МЗС СРСР. У 1982-1986 рр. третій секретар посольства СРСР в Китаї, потім в США.
Посилання в тексті роботи "Інституційні основи міжнародного транскордонного співробітництва в Україні і ЄС" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Гельмут Плеснер (1892-1985) - німецький філософ, що намагався обгрунтувати філософську антропологію як самостійну філософську дисципліну. У його роботах розкривається круг проблем, якими займається філософська антропологія, відповідаючи на питання: "Що таке людина?" Філософська антропологія, на його думку, є вчення про людину з погляду самого буття людини. Філософська антропологія -ето дисципліна, яка, з погляду Плеснера, сполучає в собі об'єктивно-науковий і ціннісний розгляд людини і миру. Філософська антропологія прагне обкреслити область людського буття в своїх специфічних межах, людську індивідуальність, творчі. ЗЛОЧИН - поняття моральної свідомості, що характеризує провину, з т. зр. заходи, в якій він порушує вимоги моральності. К П. звичайно відносяться ті проступки, к-рі особливо небезпечні для людства, зневажають загальноприйняті уявлення про гуманність і справедливість, не можуть бути ні в якій мірі виправдані обставинами і здійснюються по аморальних мотивах, Характерними прикладами П. проти моральності є масові вбивства і тортури, що здійснювалися фашизмом, імперіалістичні війни, атомне бомбардування Хиросими і Нагасакі, звірства американських агресорів у В'єтнамі. У більшості випадків поняття. Одухотворення освіти - Зробити освіту натхненним пропонували багато які мислителі минулого. І. Кант розробив один з фундаментальних принципів пед. науки: визнання очолюючої ролі духовності, свободи особистості, що виявляються в потребі людини пізнавати мир, самого себе, визначати своє місце і призначення в цьому світі. Він закликав до розвитку моральність, взаєморозумінню, а також до союзу науки, релігії, політики і етик. Про одухотворення освіти говорив К. Ясперс, затверджуючи необхідність встановлення зв'язку між наукою, буттям, розумом і миром, і на цьому закликав будувати процес освіти. Вища мета освіти - допомогти.

ОБДАРОВАНІ ДІТИ - (англ. gifted children) -діти, що виявляють ту або інакшу спеціальну або загальну обдарованість (див. Обдарованість загальна). Існує певна вікова послідовність вияву обдарованості в різних областях. Особливо рано може виявитися обдарованість до музики, потім - до малювання; взагалі обдарованість до мистецтва виступає раніше, ніж до наук. У науковій області раніше за інш. формується обдарованість до математики (майже всі великі вчені, що виявили себе до 20 років, були математикою). Див. Талант. Общеинтеллектуальная обдарованість може виступити в незвичайно високому рівні розумового розвитку. Мінімальна мозкова дисфункція (ММД) - (лати. minimum - найменше) - загальний термін, покликаний означати ряд поведенческих, пізнавальних і емоційних розладів у маленьких дітей, викликаних, приблизно, перенесеним раніше органічним пошкодженням головного мозку (зокрема, в зв'язку з гипоксией під час вагітності, родовою травмою). Звичайно є у вигляду дефіцит активної уваги, гиперкинезия, нездатність мовчати і знаходитися в спокої, імпульсивність і разбросанность в поведінці, емоційна нестійкість, схильність до самоушкоджень, розсіяна неврологічна микросимптоматика, нерідко також учбова і язикова нездатність (наприклад, дислексию і. ЛОГОТЕРАПИЯ - (від греч. logos - слово therapeia - турбота, відхід, лікування) - теорія і практика психотерапії, розроблена В. Франклом. Л. виходить з того, що основним двигуном поведінки і розвитку особистості є прагнення людини до пошуку і реалізації значення свого життя. Відсутність значення життя або неможливість його реалізувати породжує у людини стану екзистенциального вакууму і екзистенциальной фрустрации, виступаючих причиною т. н. ноогенних неврозів, пов'язаних з апатією, депресією і втратою інтересу до життя. Практіка Л. направлена на те, щоб допомогти людині знайти втрачене ним. АВТОМАТ - (від греч. automates - самодіючий) - 1) в техніці: самостійно діючий пристрій, що здійснює по заданій програмі без безпосередньої участі людини процеси отримання, перетворення, зберігання, передачі і використання енергії, матеріалу і інформації. Так, застосування А. в промисловості підвищує продуктивність труда, звільняє людину від втомливої одноманітної роботи, оберігає його від умов, небезпечних або шкідливих для життя і здоров'я. Приклади А.: станки-А., автоматизовані лінії, промислові роботи і інш.; найбільш складним і довершеним є сучасні універсальні ЕОМ, що дозволяють виконувати в.