На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Інноваційний розвиток США

(курсова робота з географії і міжнародних відносин)

Вступ ... 2
Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти інноваційного розвитку країни ... 5
1.1. Суть поняття "інноваційний розвиток" ... 5
1.2. Інноваційний розвиток як форма міжнародних економічних зв'язків країни ... 9
1.3. Методи дослідження інноваційного процесу ... 12
Розділ 2. Специфіка інноваційного розвитку США на сучасному етапі ... 14
2.1. Розвиток інноваційних процесів в США в післявоєнний період ... 14
2.2. Розвиток інноваційних процесів у США на сучасному етапі ... 25
Розділ 3. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку США ... 29
3.1. Механізм інноваційного розвитку США ... 29
3.2. Технополіси як перспектива інноваційного розвитку США ... 32
Висновки ... 37
Література ... 39

Для придбання курсової роботи "Інноваційний розвиток США" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Інноваційний розвиток США"

Курсова робота "Інноваційний розвиток США" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Інноваційний розвиток США", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Інноваційний розвиток США" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Інноваційний розвиток США" і призначений виключно для пошукових систем.

ВИПРАВНО-ТРУДОВА ПЕДАГОГІКА - галузь пед. науки, вивчаюча организов. діяльність по виправленню осіб, що здійснили карний злочин і осуджених до разл. видам покарання, як пов'язаних, так і не пов'язаних з позбавленням свободи. І. п. як відносно самостоят. галузь науки сформувалася в нач. 60-х рр. 20 в., однак її основи були закладені вже в сірок. 19 в. в рамках правових, пенітенціарних (від лати. poeniten-tia - розкаяння) і психол. досліджень, присвячених соціальному інституту виконання покарання. У Росії в першому курсі тюрьмоведения (1871), розробленому проф. Моськ. ун-та І. Я. Фойніцким, знайшли відображення питання звертання. ХУДОЖНЄ ВИХОВАННЯ - формування мировосприятия дитини коштами мистецтва. Може бути стихійним і педагогічно направленим. Х.в. залучає дитину до різних виявів мистецтва через їх сприйняття і їх власну творчу діяльність. Різні види мистецтва є частиною навколишньої дитину дійсності і з перших років його життя впливають на виховання почуттів, смаків і відношення до самого життя. Підростаючи, дитина входить в цей мир осознаннее, вчачись відбирати те, що найбільш близько його характеру. Включене в освітній процес Х.у. встановлює зв'язок особистості, що розвивається з різними сторонами художньої культури, робить. ЮНЕСКО - учебно-воспитат. установи, що співробітничають в рамках відповідних нац. програм з ЮНЕСКО в поширенні миротворчих ідей, етичних і духовних цінностей серед учнів і молоді, викладачів і педагогів. Виникли в нач. 50-х рр. як одна з форм розвитку междунар. контактів в сфері утворення і виховання (в 1953 в 15 державах - членах ЮНЕСКО було ок. 100 А. ш., гл. обр. середніх шкіл, коледжів, вузів). СРСР включився в рух А. ш. в 1966. Еволюція руху А. ш. була тісно пов'язана з политич. положенням в світі і ситуацією в молодіжному середовищі. Підйом руху А. ш. в Зап. Європі б 50-е рр. був викликаний. НОВОСИБІРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ - осн. в 1959 як органич. частина Новосиб. науч. центра Сиб. відділення АН СРСР. Осн. принцип організації уч. процесу - інтеграція уч. і Н. роботи студентів (в 1962 створений Н. сектор; в 1987 перетворений в Н. частину). Система навчання з нач. 90-х рр. розділена на 2 частині: 1 - 4-е курси - бакалав-риат, 5 - 6-е - магістратура. У ун-ті викладають науч. співробітники Сиб. відділення; студенти 4 - 6-х курсів включаються в исследоват. роботу академич. НДІ. Становлення і розвиток ун-та пов'язані з діяльністю академіків М. А. Лаврентьева, С. Л. Собольова, І. Н. Векуа, С. Т. Беляева, В. А.
Кожна вагома структурна частина курсової "Інноваційний розвиток США" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Ламмерс, Ханс Генріх - (Lammers), (1879-1962), рейхсминистр і начальник рейхсканцелярии. Народився 27 травня 1879 в Люблініце (Верхня Силезія). За освітою юрист. У 1921-33 служив в міністерстві внутрішніх справ, в 1933-45 очолював рейхсканцелярию фюрера. Входив в найближче оточення Гитлера в Оберзальцберге, звідки він і його персонал тривалий час керували справами канцелярії. Ламмерс був консультантом Гитлера з юридичних питань. У 1937 Гитлер призначив Ламмерса рейхсминистром без портфеля, а в 1939 - міністерським радником з питань оборони рейха. У 1940 йому було привласнене звання обергруппенфюрера СС (генерал). У 1943. КИРПИЧНИКОВ Михайло Петрович - (09.11.1945). Міністр науки і технологій Російської Федерації в урядах Е. М. Прімакова, С. В. Степашина і В. В. Путіна з 25.09.1998 м. по травень 2000 р. Народився в Москві. Освіту отримав в Московському фізико-технічному інституті по спеціальності інженер-фізик (1969), аспірантурі цього інституту (1972). Доктор біологічних наук. Дійсний член Російської академії наук (1997). У 1972 - 1989 рр. працював в Інституті молекулярної біології АН СРСР. У 1989 - 1991 рр. заступник начальника, начальник відділу Державного комітету СРСР по науці і техніці. У 1991 - 1993 рр. начальник відділу, начальник. РОМАНОВИ - боярский рід, царська (з 1613), імператорська (1721-1917) династія. Першим відомим предком Р. був Андрій Іванович Кобила (помер до 1350-51). До початку 16 в. іменувалися Кошкинимі, потім Захарьиними-Кошкиними і Захарьиними-Юрьевими. Анастасия Романовна Захарьина-Юрьева (ок. 1530-60), була першою дружиною царя Івана IV Грозного. Родоначальник Р. - боярин Микита Романович Захарьин-Юрьев (?-1586). Його син Федір (майбутній патріарх Філарет), батько Михайла Р., вибраного царем на Земському соборі 1613. З будинку Р. царювали Олексій Михайлович, Федір Олексійович; в роки малоліття царів Івана V і Петра.
У вступі курсової "Інноваційний розвиток США" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ПИТОЕВ Жорж (Георгій Іванович) - (4.9.1884, Тіфліс - 17.9.1939, Бельвю, Швейцарія) - актор, режисер, художник. З багатої торговельно-промислової вірменської сім'ї. Дед П. - Єгор, що отримав дворянство, дав дітям європейську освіту і прищепив їм любов до мистецтва. Батько П., Іван, директор і режисер Тіфлісського театру, дядько, Ісай, заснував в Тіфлісе Артистичний гурток, обидва багато що зробили для розвитку музичної, театральної культури в Грузії.П. рано познайомився з театральним життям Парижа і обох російських столиць; випробував сильний вплив Московського Художнього театру. Закінчивши в 1902 гімназію в Тіфлісе, вчився в.

Етьен Кабе - Видатний публіцист Етьен Кабе (1788-1856) опублікував в 1840 р. філософського і соціального романа "Подорож в Ікарію", в якому пропагував ідеї комунізму. Щоб зцілити людство, заявляв він, треба знищити соціальну нерівність. Але справжню рівність і істинну демократію, доводив Кабе, може забезпечити тільки комунізм. Подібне комуністичне суспільство Кабе і описував в своїй утопії. У Ікарії немає нероб. Всі громадяни трудяться. Кожний по можливості вибирає той труд, який для нього привабливий. Тривалість робочого дня - сім годин влітку і шість годин взимку. Икарийци широко використовують. РОЗЗБРОЄННЯ - система міжнародних заходів, направлених на ліквідацію або скорочення коштів ведіння війни. У XIX-XX вв. в зв'язку з наявністю в світі зброї масової поразки (передусім ядерного) роззброєння стало найважливішою міжнародною проблемою, що вимагає невідкладного рішення. До ідеї роззброєння як засобу попередження збройних конфліктів людство вдавалося не раз, часто, однак, використовуючи її з метою політичного маневрування, військового ослаблення противника і приховання власних заходів щодо нарощування військової потужності. Заклики до обмеження озброєнь звучали в ряді міжнародних актів і постанов.
Список літератури курсової "Інноваційний розвиток США" - більше 20 джерел. ПОЛІТОЛОГІЯ ПОРІВНЯЛЬНА - галузь політології, в рамках якої шляхом порівняння виділяються риси і специфічні відмінності різноманітних груп політично об'єктів. Застосування порівняльного аналізу в області політичних досліджень відоме з древності. Вже в трудах Арістотеля, Полібія, Цицерон можна знайти риси порівняльних досліджень. У більш пізні періоди порівняльний метод застосовував Ш.Л.Монтеськье, А. Де Токвіль. У кінці XIX - початку XX в. з'явилися роботи, орієнтовані на порівняльний аналіз окремих політичних інститутів. У період між Першою і Другою світовими війнами порівняльні дослідження були. АРТЕМЬЕВ Ігор Юрійович - (р. 27.11.1961) Суперник мера СанктПетербурга А. А. Собчака на виборах 1996 м.; керівник Федеральної антимонопольної служби з березня 2004 м. у другому президентському терміні В. В. Путіна. Народився в Ленінграде. Освіту отримав на біологічному факультеті Ленінградського державного університету (1983), в аспірантурі Ленінградського державного педагогічного інституту ім. А. І. Герцена. Кандидат біологічних наук. Працював асистентом, потім доцентом кафедри анатомії і фізіології цього інституту. У 1990-1993 рр. депутат Ленінградського - СанктПетербургського Ради народних депутатів.

Політичні партії в парламенті, гарантії діяльності - Президент РФ В. Путін: "Кожна фракція повинна мати можливість в рівній мірі висловлювати свою позицію пропонувати своїх представників в керівництво комітетів і комісій, домагатися включення в порядок денний цікавлячих її проблем". (Послання 2005 року.) Гарантії діяльності партій в парламенті - це забезпечені законом і інакшими актами можливості партій повноцінно реалізовувати свої функції в процесі роботи в парламенті у відповідності зі своїми програмами. Гарантії діяльності партій закріплені в Конституції РФ, в Федеральному законі "Про статус члена Поради Федерації і статус.
Посилання в тексті роботи "Інноваційний розвиток США" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ТОТАЛІТАРИЗМ - (від позднелат. totalitas - цілісність, повнота, totalis - весь, цілий, повний), 1) одна з форм авторитарних бурж. гос-в періоду імперіалізму, що характеризується повним (тотальним) контролем гос-ва над всім життям суспільства. Тоталітарним гос-вам і режимам властиві одержавлення всіх легальних орг-ций, дискреційні (законом не обмежені) повноваження влади, заборона демократич. орг-ций, фактич. ліквідація конституц. прав і свобод, мілітаризація суспільств. життя, репресії відносно опозиції і інакомислячих взагалі. Надто тоталітарними гос-вами були фаш. Німеччина і Італія. 2) Напрям бурж. ЦИМЦУМ - (скорочення, стиснення) - початковий акт витвору (еманації), освіта всередині Бога пустого простору, в якому потім виникають світи. Концепція цимцум формується в каббале з 13 в. (на основі талмудических джерел), досягаючи повного розвитку у вченні І. Лурш. У викладі його учня Х.Вітала повнота божественного буття (див. Еїн Соф) до цимцум представляється у вигляді світла, що заповнювало нескінченний простір і місця", що не залишало ", тобто можливості для якого-небудь відособленого буття. Така можливість виникає лише в результаті цимцум - стиснення Ейн Софа, який відступає від некой. МОТИВ - (від лати. movere - приводити в рух, штовхати і від франц. motif - спонукання) - те, що спонукає діяльність людини, ради чого вона здійснюється. Основою виникнення М. є потреби людини, е. об'єктивна необхідність - його потреба в речовині, енергії, інформації. М. є формою суб'єктивного відображення цих потреб. При цьому в М. відбиваються не тільки індивідуальні потреби, але і потреби суспільства. Протягом життя у людини формується певна система М., одні з яких стають домінуючими, інші - підлеглими. Цю систему називають мотивационной середою. Її формування у людини є найважливішою виховальною задачею.

F98.1 Енкопрез неорганічної природи - довільний або мимовільний відходив калу, що Повторюється, звичайно нормальної або майже нормальної консистенції в місцях, які в даному социо-культуральному оточенні не призначені для цієї мети. Стан може являти собою патологічне продовження нормального дитячого недержания або може включати в себе втрату навиків утримання калу услід за періодом придбаного контролю за кишечником; або ж мова йде про навмисне відкладення калу в невідповідних місцях, незважаючи на нормальний фізіологічний контроль за функцією кишечника. Стан може зустрічатися як моносимптоматическое розлад або бути. СПРАВЕДЛИВІСТЬ - загальна етична санкція спільного життя людей, розглянутого під точкою зору бажань, що стикаються, інтересів, обов'язків; спосіб обгрунтування і розподілу між індивідами вигід і тягот їх спільного існування в рамках єдиного соціального простору. Існують два значення поняття У широкому значенні С. є разумность суспільного життя; вона співпадає з моральністю в її проекції на соціальну сферу. У спеціальному, вузькому значенні слова Існують два вигляду З., виділених ще Арістотелем: розподільна, або дистрибутивна, С. що зрівнює, або ретрибутивная. Сучасні етичні дискусії об С. фокусуються. Гроф (GROF) Станіслав - чесько-американський психолог, представник трансперсональной психології. Біографія. Доктор медицини. З середини 1950-х рр. початків в Празі клінічне вивчення дії на людину психоделических наркотиків. У 1967 р. покинув Чехословакию. Працював в психіатричних установах США. Керував відділенням психіатричних досліджень в Психіатричному дослідницькому центрі штату Меріленд. Працював асистентом професора психіатрії в медичній школі університету Дж.Хопкинса, також - в Еськаленськом інституті. Фундатор і президент Міжнародної трансперсональной асоціації. Дослідження. Їм був зроблений висновок, що прийом. АСОЦІАЦІЯ - 1. Зв'язок між психічними явищами, що утворюється при певних умовах, при якій актуалізація (сприйняття, уявлення) одного з них спричиняє за собою появу іншого. Протилежне поняття - дисоціація. Психофізіологічна основа асоціації - рефлекс умовний. П різних напрямах психології ассоцианистской було запропоновано виділяти асоціації по типу їх освіти. Так виділилися асоціації: 1) по схожості (червоне - пурпурне); 2) по констрасту (велике - маленьке); 3) по суміжності в просторі або часі (запах приправи до їжі викликає апетит); 4) причинно-слідчі (сильний вітер - озноб). Було виявлено, що.