На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Європейські інформаційні агентства

(курсова робота з документознавства)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретико-методологічні засади дослідження діяльності Європейських інформаційних служб ... 5
1.1. Поняття інформаційного агентства ... 5
1.2. Методологічні аспекти та джерела вивчення проблеми Європейських інформаційних агентств ... 11
Розділ 2. Характеристика основних Європейських інформаційних агентств ... 21
2.1. Інформаційне агентство "Франс-Прес" ... 21
2.2. Інформаційне агентство Reuters ... 25
2.3. Інформаційне агентство ІТАР-ТАРС ... 29
Висновки ... 33
Список літератури ... 35

Для придбання курсової роботи "Європейські інформаційні агентства" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Європейські інформаційні агентства"

Курсова робота "Європейські інформаційні агентства" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Європейські інформаційні агентства", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Європейські інформаційні агентства" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Європейські інформаційні агентства" і призначений виключно для пошукових систем.

РИТМІКА - (від греч. rhythmos - порядок руху), ритмічне виховання, пед. системи і методи, побудовані на поєднанні музичних (художніх). форм і пластичних рухів. Рітміч. виховання сприяє розвитку у дітей муз. сприйняття, емоційності і образності, вдосконалення мелодич. і гармонич.. слуху, муз. пам'яті, почуття ритму, культури рухів, умінню творче втілювати муз.-руховий образ. Переважне використання музики на заняттях Р. пояснюється тим, що на практиці худож. оформленням ритму є музика, хоч використовуються і інш. худож. кошти: поезія, живопис і інш. У Р. зливаються воєдино слухове (ритмічне). і. АЛТИНСАРИН ИБРАЙ - (1841-1889) Видатний казахський просвітник, педагог, демократ. Народився в аулі Жанбурчи, що розташований на території нинішнього Затобольського району, Кустанайської області. У віці трьох років залишився без батьків, він відбувався із заможної сім'ї. Після трагічної смерті своїх батьків рос і виховувався в будинку свого діда - відомого казахського бия Балгожі Жанбурчина. Освіту отримав в Оренбургської школі, спеціально відкритій царизмом для дітей степової аристократії. Після завершення навчання спочатку працював писарем при вояцькому старшині, потім перекладачем в Оренбургськом правлінні. З. МОНАСТИРСЬКІ ШКОЛИ - - інститут духовного наставництва в чернецтві і професійної підготовки духовенства. У середині 1-го тис. до н.е. виникли буддистские школи. З затвердженням християнства, і особливо з діяльністю чернечого ордена бенедиктинцев (6 в.), пов'язано становлення М.ш. в Візантії і Західній Європі. Розрізнювалися внутрішні школи - закриті, интернатного типу, де навчалися ченці і майбутні служителі церкви, і зовнішні, що розташовувалися поза монастирською огорожею, які призначалися для мирян, що не завжди прагнули згодом отримати духовний сан. У М.ш. приймалися діти 5-7 років, як правило, незалежно від. ЗАЛІК - в Рос. Федерації форма контролю і оцінки рівня знань, умінь і навиків учнів і студентів. Проводиться викладачем як індивідуальна або групова співбесіда, опит, практич. робота і т. п. У вузах і ср. спец. уч. закладах організується після закінчення семинарских і практич. занять по певному розділу уч. курсу, після уч. або виробництв. практики, а також по виконанні встановленої серії лабораторних і расчетно-графич. робіт. Здача всіх 3., передбачених уч. планом на даний семестр, - обязат. умова для допуску студента або учня до екзаменац. сесії. Виконані до 3. курсові проекти (роботи), звіти.
Кожна вагома структурна частина курсової "Європейські інформаційні агентства" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Патенко Феодосий Олексійович - Патенко (Феодосій Олексійович) - професор судової медицини. Народився в 1851 році. Закінчив навчання в гімназії в Миколаєві в 1871 році і потім поступив в Санкт-Петербургский університет на фізико-математичний факультет. У 1873 році перейшов в медико-хірургічну академію, в якій закінчив курс в 1878 році. У 1880 році був відряджений академією за межу, де і займався головним чином у професора Вірхова. Після повернення в тому ж році захистив дисертацію на міру доктора медицини під заголовком: "Про розвиток фиброзних тіл в яєчниках" ( "Глебовський Збірник", Санкт-Петербург, 1881; "Verchows Archiv". Схарія Скара (Захарія) - Схарія (Захарія) Скара - фундатор секти жидовствующих (див. XI, 643). У 1470 р. в Новгород прибутку з Києва по торгових справах трохи євреї, в тому числі Схарія Скара, кримський уродженець, караим, впливовий на батьківщині серед своїх єдиновірців і людина за тогочасним часом вельми освічений. Він добре знав Святе Писання не тільки Ветхого, але і Нового Заповіту; йому були відомі навіть витвору батьків і вчителів християнської церкви. У Новгороде торгівля знаходилася під заступництвом церкви; при храмах зберігалися товари, вага і заходи. Це поклало початок зближенню єврейських купців з. ШАХОВСКОЙ - Олександр Олександрович (1777, маєток Беззаботи Смоленської губ. - 1846, Москва), князь, російський драматург. Вчився в благородному пансіоні при Московському ун-ті. Літературна діяльність почалася одноактною комедією "Жіночий жарт" (1796). Комедія "Новий Стерн" (1804) була направлена проти Н. М. Карамзіна і його последователей-сентименталистов, з якими зв'язувалося уявлення про наслідування іноземцям. За нею пішли опери "Любовне зілля" (1806), "Русалка" (1807), комедійна трилогія "Полубарськиє витівки, або Домашній театр".
У вступі курсової "Європейські інформаційні агентства" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Подшивалов Василь Сергійович - Подшивалов (Василь Сергійович) - письменник (1765 - 1813). Син рядового, вихованець московської університетської гімназії і Московського університету, Подшивалов 17-ти років від роду став вчителем російського стилю і логіки і наглядачем вихованців благородного пансіону при Московському університеті; пізніше служив в московському архіві колегії закордонних справ, був цензором, помічником головного наглядача московського виховального будинку, директором Санкт-Петербургского комерційного училища, представником володимирської цивільної палати. Ще студентом брав участь в журналах:.

Керн Ганна Петрівна - Керн, Ганна Петрівна (1800 - 1879; народжена Полторацкая, по другому чоловіку Маркова-Виноградская) - відома по ролі, яку вона грала в життя Пушкина. Розумна, освічена красуня, нещаслива в шлюбі з генералом Е.Ф. Керном, вона в 1819 р. швидкоплинно познайомилася з Пушкиним, з яким знов зустрілася в 1825 р. в Трігорськом, гостя у своєї тітки П.А. Осипової, і викликала в поетові почуття пристрасної любові, під впливом якої він створив один з кращих своїх віршів: "Я пам'ятаю чудну мить" (встановлено на музику М.І. Глінкой ) і написав ряд листів, чудових по силі і красі почуття. У подальшому своєму. ОСВІТА - процес і результат засвоєння людиною загального і спеціалізованого соціального досвіду, систематизованих знань, умінь, а також суспільних норм і цінностей; одне з найважливіших коштів соціального регулювання, консолідації і відтворювання суспільства і підвищення рівня його адаптивних можливостей в постійно змінних історичних умовах. У процесі освіти відбувається инкультурация і соціалізація особистості, освоєння людиною певної функціональної ролі в суспільному розподілі праці. Основним шляхом отримання освіти є навчання в різних учбових закладах. Розрізнюють загальну і спеціальну освіту.
Список літератури курсової "Європейські інформаційні агентства" - більше 20 джерел. ЕЛАГИН Володимир Васильович - (р. 20.04.1955) Міністр Російської Федерації по координації діяльності федеральних органів виконавчої влади по социальноекономическому розвитку Чеченської республіки в уряді М. М. Касьянова з 28.11.2000 м. по 06.11.2002 м. в першому президентському терміні В. В. Путіна. Народився в селі Добрінка Александровського району Оренбургської області в сім'ї шкільних вчителів. Освіту отримав на факультеті промислового і цивільного будівництва Оренбургського політехнічного інституту по спеціальності инженерстроитель (1977). Після закінчення інституту працював майстром будівельного управління №. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ - процес всевозрастающего впливу на соціальну дійсність окремих країн різних чинників міжнародного значення: економічних і політичних зв'язків, культурного і інформаційного обміну і т. п. Глобализация заснована на концепції, згідно якою еволюція фінансових ринків і установ приводить до такого стану, коли географічні межі не можуть обмежувати проведення операцій або інші дії. Звичайно термін "глобализация" відноситься до зростаючого міжнародного характеру діяльності банків і інших інститутів. З іншого боку глобализация є механізмом впровадження наднациональних фінансових структур у внутрішні.

ГОББС Томас (1588-1679) - англійський філософ і політичний мислитель. Гоббс визначав державу як "штучне тіло", продукт людської діяльності, а не божественне встановлення. Держава, на думку філософа, виникла на основі "суспільного договору" з "природного стану", коли люди жили роз'єднано і знаходилися у стані війни всіх проти всіх". В результаті суспільного договору права окремих громадян, що добровільно обмежують свою свободу, були перенесені на государя (або державні органи), на якого була покладена функція охорони миру і забезпечення благополуччя громадян. На думку Гоббса, суспільний договір приводить до утворення.
Посилання в тексті роботи "Європейські інформаційні агентства" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. СТЕФФЕНС Хенрік - (2 травня 1773, Ставангер, Норвегія - 13 лютого 1845, Берлін) - датський філософ і дослідник. З 1797 - викладач в різних німецьких університетах, з 1802 - в Копенгагенськом університеті. З 1804 - професор натурфилософии в Галле, з 1811 - професор фізики в Бреславле, з 1832 - професор в Берлінськом університеті. Провісник романтизму в Данії. Спираючись на натурфилософию Шеллінга, розвивав ідеї загального зв'язку явищ, еволюції природи від нижчих рівнів до вищих форм тваринного світу. Висунув принцип індивідуалізації в історичному процесі, людина - продукт цього процесу. Емпіричні науки дають лише. Геометрія - (від греч. geometria, де geo, g3 - Земля і metreo - міряю, букв. землемерие) - розділ математики, що вивчає просторові відносини і форми, а також інші відносини і форми, схожі з просторовими по своїй структурі. У первинному своєму значенні розумілася як наука про фігури, про взаємне розташування і розміри їх частин, а також про перетворення фігур. Одна з древнейших наук, колискою якої вважається Схід, а в історії виділяють принаймні чотири періоди (етапу). Зародження сталося приблизно до VII-V віку до н. е. в древніх Єгипті, Вавілоне і Греції, коли правила про обчислення площ і об'ємів носили. ВВЕДЕНСКИЙ - Олександр Іванович (1856-1925) - російський психолог і філософ, найбільший представник російського неокантианства. Голова Санкт-Петербургского філософського суспільства (1899), яке при його сприянні було освічене в 1897 р. (аналогічно з Московським суспільством) і проіснувало до 1917 р. Формування сучасної об'єктивної психології було основною метою В., якій були присвячені практично всі його твори. Головний свій труд він так і назвав Психологія без всякої метафізики (1917), підкреслюючи цим і необхідність, і можливість побудови об'єктивної психології. Основним положенням своєї психологічної.

АМБИВАЛЕНТНОСТЬ - (Ambivalence; Ambivalenz) - психічний стан, в якому кожна установка урівноважена своєю протилежністю (див. конфлікт і протилежності). Термін введений Ю. Блейлером для опису співіснування внутрішньо суперечливих імпульсів і емоцій по відношенню до одному і того ж об'єкту. Амбивалентность потрібно відрізняти від наявності змішаних почуттів по відношенню до будь-кого. Змішані почуття можуть виникати на базі реалістичної оцінки незавершеної природи об'єкта, тоді як амбивалентность представляє глибинну емоційну установку, в якій суперечливі відносини витікають із загального джерела і. АНАЛІЗ КОРЕЛЯЦІЙНИЙ - метод статистичний оцінки форми, знака і тісноти зв'язку досліджуваних ознак або чинників. Дозволяє за дуже короткий час отримати безліч даних для значного числа випробуваних. Застосуємо в ряді особливих випадків, коли експериментальний підхід скрутний або навіть неможливий - наприклад, по етичних міркуваннях. Нарешті, дозволяє отримувати інформацію, засновану на більш різноманітних вибірках і більш близьку до існуючої в суспільстві реальності - на відміну від лабораторних експериментів. При визначенні форми зв'язку розглядається її линейность або нелинейность. У психологічних дослідженнях. ПРЕДМЕТНА АГНОЗИЯ - Порушується зорове пізнавання окремих предметів і їх зображень при підлягаючому зберіганню або помірних розладах периферичного зору. Пізнання предметів за допомогою тактильной чутливості залишається підлягаючим зберіганню. У ряді випадків відмічається слабість оптичних уявлень - хворі не в змозі уявити собі, як виглядає той або інакший об'єкт (наприклад, кавник, Кремль, тролейбус). Предметна агнозия може мати різну міру вираженість - від максимальної (агнозия реальних предметів) до мини мальной (труднощі пізнання контурних зображень в зашум-ленних умовах або при накладенні один на. ИНСАЙТ - (insight) У ПСИХІАТРІЇ: здатність розуміти, що порушення власного мислення і почуттів суб'єктивні і свідчать про хворобу. Втрата инсайта характерна для ПСИХОЗУ, збереження - для НЕВРОЗУ. У ПСИХОАНАЛІЗІ: здатність міняти свої власні МОТИВИ, усвідомлювати власну ПСИХОДИНАМИКУ, розуміти ЗНАЧЕННЯ символічної поведінки (див. СИМВОЛ). Аналітики розрізнюють інтелектуальний инсайт як здатність правильно формулювати свою власну ПСИХОПАТОЛОГІЮ і динаміку і емоційну инсайт, як здатність відчути і повністю осягнути значення "НЕСВІДОМОГО" і символічних виявів. Інтелектуальний инсайт.