Євген Петрушевич

(курсова робота з історії)

Вступ ... 3
Розділ 1. Революційно-визвольний рух на західноукраїнських землях ... 5
1.1. У переддень повстання ... 5
1.2. Боротьба за головне місто Східної Галичини ... 8
1.3. Початок польсько-української війни ... 12
Розділ 2. Діяльність Євгена Петрушевича як президента ЗУНР ... 17
2.1. Основні віхи біографі Є. Петрушевича ... 17
2.2. Діяльність Є.Петрушевича на чолі уряду ЗУНР ... 20
Розділ 3. Процес творення західноукраїнської державності ... 34
2.1. Будівництво національної держави ... 34
3.2. Прорахунки й здобутки уряду ЗУНР ... 35
Висновки ... 40
Література ... 43

Для придбання курсової роботи "Євген Петрушевич" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Євген Петрушевич"

Курсова робота "Євген Петрушевич" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Євген Петрушевич", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Євген Петрушевич" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Євген Петрушевич" і призначений виключно для пошукових систем.

ВЧИТЕЛЬ - пед. професія і посада в системі загального і проф.. освіти. Своїм походженням вчительська професія зобов'язана відособленню освіти в особливу соціальну функцію, коли в структурі суспільств, розподілу праці сформувався специфич. тип діяльності, призначення до-ой - підготовка підростаючих поколінь до життя на основі залучення їх до цінностей людської культури. Багато які теоретики-педагоги відмічали величезне нравств. вплив, могутню і мудру владу вчительської професії. Платон писав, що якщо чоботар буде поганим майстром, громадяни від цього будуть тільки трохи гірше взуті, але якщо. БУКВАР - - азбука, підручник для первинного навчання грамоті; служить цілям виховання дітей, розвитку їх мови і логічного мислення. Включає матеріал, що формує у вихованців норми поведінки і взаємовідносин між старшими і молодшими. Осн. структурні ланки У Росії прообразами Б. були азбучні таблички, берестяні грамоти (11-15 в.). Першим друкарським Б. на церковно-слов'янській мові в російській редакції стала "Азбука" Івана Федорова (Львів, 1574), побудована на основі буквослагательного способу навчання грамоті. Для читання автор відібрав і обробив тексти з Біблії. Для закріплення навиків. ПІЄТИЗМ - (від лати. pietas - благочестя), напрям в протестантизмі, тісно пов'язаний з Освітою і раціоналізмом. Виник як реакція на формалізм і догматич. окостеніння протестантського (лютеранського) богословия. П. прагнув до оновлення религ. почуття, підкреслюючи значення практич. перевлаштування життя, особистий нравств. самовдосконалення. П. набув поширення в середовищі ньому. бюргерства після Тридцятирічної війни 1618 - 48. Пієтісти Значить. увагу приділяли питанням виховання, вважаючи, що більшість соціальної золи виникала від неправильного відношення до дітей в сім'ї і школі, від поганої постановки навчання. СМОРГОНСКИЙ Леонід Михайлович - [13(26).10.1901, Мелітополь, - 14.9.1952, Москва], педагог-хімік, д-р пед. наук (1947), проф. (1948). По закінченні 2-го МГУ (1926). викладав в сіл. школі (з. Шаховськоє). З 1933 працював в НДІ политехн. утворення АПН СРСР. (нині Ін-т общеобразоват. школи РАО). У 30-х рр. велику увагу приділяв проблемам відбору змісту і конструювання шк. програм по хімії. С. сформулював принципи складання програм на основі поступового розвитку хим. знань учнів. Програми по хімії, розроблені комісією під керівництвом З., - важливий етап в побудові систематич. шк. курсу совр. хімії. С. провів аналіз змісту.
Кожна вагома структурна частина курсової "Євген Петрушевич" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ИОАКИМ і ГАННА - Богоотец і мати Пресвятой Богородиці. Иоаким і Ганна - два імена, що стоять рядом, які чує православний християнин за кожним богослужінням. Церква іменує їх, предки по плоті Господа нашого Іїсуса Христа - Богоотцамі. Вони дарували миру Пресвятую Богородицю, заслуживши право бути батьками Її подвигом довгого, важкого і благочестивого життя, подвигом наполегливої молитви. Свв. Иоаким і Ганна жили в Назарете Галілейськом і вели життя простих громадян, хоч і відбувалися з царського роду. До глибокої старості у них не було дітей, і вони дуже тужили про це. Насмішки і образа від недобрих. Феодосій (архієпіскоп новгородский) - Феодосій - архієпіскоп новгородский (1491 - 1563), автор декількох послань, числом біля 15, що представляють загальнодержавний, суспільний, побутовий і літературний інтерес. Постриженик Іосифова Волоколамського монастиря, Феодосій був ігуменом Хутинського монастиря (1532 - 1548), а потім Волоколамського, після переходу Макарія на московську кафедру був поставлений архієпіскопом Новгорода і Пськова (1542 - 1551), брав участь в засіданнях Стоглавого собору і внаслідок хвороби пішов на спокій в той монастир, в якому був пострижений. Перед кончиною прийняв схиму з ім'ям Феофіла. Житіє Феодосія, що. ЦВЕЙГ - (Zweig) Стефан (1881, Вена - 1942, Петрополіс, поблизу Рио-де-Жанейро), австрійський письменник. Вивчав філологію в ун-тах Вени і Берліна, отримав докторську міру в Венськом ун-ті. Багато подорожував по Європі, Азії і Америці. У 1934 м. покинув Австрію під тиском нацистів: в 1933 м. книги письменника-пацифіста були публічно спалені; жил в еміграції - в Англії, в США, в Бразілії. Будучи не в силах перенести розлуку з батьківщиною і прийшовши у відчай від всесвітньої, як їм здавалося, перемоги нацистів, письменник і його дружина покінчили з собою. Писати Цвейг початків рано: поетичний збірник.
У вступі курсової "Євген Петрушевич" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ПОЛЯКІВ - Юрій Михайлович (р. 1954, Москва), російський прозаїк, поет, публіцист. Закінчив Московський обласний педагогічний ин-т ім. Н. К. Крупської (1976). Після закінчення служби в армії (1976-77) працював вчителем русявий. мови і літератури в школі, був співробітником, а потім головним редактором газети "Московський літератор", пізніше головним редактором "Літературної газети". Літературну діяльність починав як поет, в 1980 м. вийшла перша книга віршів "Час прибуття". Прозаїчний дебют - публікація в журналі "Юність" повісті "ЧП районного масштабу".

Дуйстерберг, Теодор - (Duesterberg), (1875-1950), фундатор (1918) і керівник (поряд з Францем Зельдте) напівлегальної воєнізованої організації "Стальний шолом". Народився 19 жовтня 1875 в Дармштадте. Брав участь в 1-й світовій війні, підполковник. 11 жовтня 1931 Дуйстерберг і Зельдте представляли "Стальний шолом" в т. н. Гарцбургском фронті - невдалій спробі об'єднання всіх правих організацій в єдиний могутній політичний союз. 13 березня 1932 Дуйстерберг був висунуть кандидатом на президентських виборах від Німецької націоналістичної партії, отримавши лише 2.557.729 голосів проти 18.650.730 голосів, відданих за Пауля. ЗЮГАНОВ Геннадій Андрійович - лідер КПРФ. Народився 26 червня 1944 р. у вчительській сім'ї в селі Мимріно Хотинецкого р-на Орловської обл. Закінчив з срібною медаллю середню школу, рік проробив в ній вчителем. У 1962-69 рр. вчився на фізико-математичному факультеті Орловського педагогічного інституту (ОГПИ). У 1963-66 рр. служив в Радянській армії в радіаційно-хімічній розвідці. У 1966 р. вступив в КПРС. З 1967 р. займався комсомольською роботою на виборних посадах районної, міської і обласної ланки. Паралельно з 1969 по 1970 рр. викладав фізику і математику в ОГПИ. У 1972-74 рр. працював першим секретарем Орловського.
Список літератури курсової "Євген Петрушевич" - більше 20 джерел. Протопопов Олександр Дмитрович - (18 грудня 1866, сіло Марисово Ніжегородської губернії, - 27 жовтня 1918). Потомствений дворянин. Закінчив Кадетський корпус, Миколаївське кавалерійське училище (1885). У 1888 - 90 слухач Академії Генштабу. У 1890 вийшов у відставку, поселився в Симбірської губернії, де мав в Корсунськом повіті 4657 десятини землі, лісопильний завод, фабрику сукон. Служив по виборах земським губернським і уїздним голосним, почесним світовим суддею, з жовтня 1905 уїздний ватажок дворянства. Був головою Союзу суконних фабрикантів, членом імператорського Географічного суспільства, багатьох суспільних і добродійних. МЕНТАЛІТЕТ ПОЛІТИЧНИЙ - це сукупність отриманих знань, орієнтація, цінності і установки людини. При цьому основні знання і уявлення людини про політику, його нормативні думки про неї не є лише продуктом його індивідуальної практики. Вони вібратися особистістю з його соціальної середи в ході СОЦИАЛИЗАЦИИ. Поняття менталітету (ментальність) прийшло з історичної психології. Його ввели французькі дослідники Лови-Брюль, А.Февр, М.Блох і воно означає "наявність у людей того або інакшого суспільства, належних до однієї культури, певного загального "розумового інструментарію", "психологічного.

ЦЕНТРИЗМ - (ньому. Zentrismus від лати. centrum) - стан свідомості і діяльності політичних сил, що характеризується помірними, компромісними, заснованими на значній соціальній базі, розумними діями не радикального, вибухового характеру. Центристами в політиці називають групи політичних сил, які знаходяться між "лівими" і "правими", тобто в центрі. Центристи як би позбуваються помилок цих крайніх політичних сил, володіють мудрістю постановки і розв'язання політичних питань помірними коштами, що не приводять до серйозних радикальних змін суспільства і державних, партійних і інакших структур, інститутів.
Посилання в тексті роботи "Євген Петрушевич" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. СЕМАНТИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ІСТИНИ - формально-логічне уточнення класичної (корреспондентной) концепції істини, експликация інтуїтивного уявлення про істину як відповідність реальності, розроблене в логико-семантичній теорії Тарського. Уперше ця концепція була викладена Тарським в 1933. Безпосереднім мотивом до її формулювання послужило для нього прагнення подолати властиві природній мові семантичні парадокси (типу відомого парадокса "Брехун"). На відміну від представників лінгвістичної філософії, він вважав природні мови незавершеним, "семантично замкненим", тобто вмісним як самі вирази, так і їх імена, а також семантичні терміни типу. КОНТРАПОЗИЦИИ ЗАКОН - загальна назва для ряду логічних законів, що дозволяють за допомогою заперечення міняти місцями основу і слідство (антецедент і консеквент) умовного висловлювання. Один з цих законів, званий іноді законом простий контрапозиции, звучить так: якщо перше спричиняє друге, то заперечення другого спричиняє заперечення першого. Напр.: "Якщо вірно, що число, що ділиться на шість, ділиться на три, то вірне, що число, що не ділиться на три, не ділиться також на шість". З використанням символіки логічної (р, q - деяке висловлювання; - импликация, "якщо, то"; _ - заперечення "невірне, що") даний закон. ПАВЛЕ ІВАН ПЕТРОВИЧ - (1849-1936) -видатний зростав. фізіолог, що розробив вчення про вищу нервову діяльність (ВНД), що зіграло значну роль в становленні і розвитку об'єктивної психології (Нобелівська премія 1904 р. за роботи по фізіології травлення). Одиницями поведінки організму, по П., є безумовні (природжені)рефлекси (реакції на суворо певні подразники із зовнішньої середи) і умовні рефлекси - реакції на спочатку байдужий подразник, який стає небайдужим (придбаває сигнальне значення і починає викликати реакцію) на основі однократного або багаторазового його поєднання з безумовним подразником. Впоследствії П. були.

ЕТНОСА ЗАХИСТ ПСИХОЛОГІЧНИЙ - сукупність виявів несвідомих механізмів психіки людини - представника конкретної етнічної спільності, забезпечуючих стабілізацію його внутрішніх станів і обгороджування свідомості від негативних і деструктивних впливів зовнішньої і внутрішньої середи у взаємовідносинах з іншими людьми. Е. з. п. забезпечує нормальні, безконфліктні життя, поведінка і діяльність представників конкретних націй у взаємодії з іншими народами. У її основі лежать уявлення про етнічну картину світу (див.). Загалом процвітання етноса залежить не від міри конфликтности його членів з іншими людьми, а від того. КОГНИТИВНАЯ ПСИХОЛОГІЯ - (від лати. cognitio - пізнання...) - один з напрямів сучасної (переважно зарубіжної) психології. К. п. виникла в кінці 50-х рр. як реакція на характерне для пануючого в США бихевиоризма - заперечення ролі внутрішньої організації психічних процесів. Спочатку головною задачею К. п. було вивчення перетворень сенсорної інформації від місця попадання стимулу на рецепторні поверхні до отримання відповіді. При цьому дослідники виходили з аналогії між процесами переробки інформації у людини і обчислювальної машини. Були виділені численні структурні складові (блоки) пізнавальних виконавчих процесів, в тому. АРХЕТИП - Природжений, успадкований паттерн психологічних виявів, пов'язаний з інстинктами і що втілюється при достатній активації в поведінці або емоціях. Теорія архетипов Юнга зазнала трьох стадії розвитку. У 1912 році він описав споконвічні образи, схожі з общеисторическими культурними мотивами, представленими повсюдно протягом історії; їх основні властивості - сила, глибина і автономність. Споконвічні образи надали Юнгу емпіричний матеріал для побудови теорії колективного несвідомого. У 1917 році він описав домінанти- вузлові точки психіки, що притягають енергію і що впливають тим самим але функціонування. Іслам - [араб. islam - переказ, вверение себе (Богу)], монотеистическая релігія, одна з світових релігій (нарівні з християнством і буддизмом). Виникла в Хиджазе (в нач. VII в.) серед арабських племен Зап. Аравії. Фундатор - Мухаммад (Мухаммед, Мохаммед) (570?)(-632) відбувався з роду хашим, впливового мекканского племені курейш. До Мухаммада арабам були відомі монотеистические релігії іудаїзм і християнство (останнє переважно в неортодоксальних формах: арианство, несторианство, монофизитство); як самостійна форма монотеизма в Аравії був поширений ханифизм. Під певним впливом цих.