На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Якість населення

(курсова робота з соціології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження якості населення ... 6
1.1. Поняття населення. Види та функції ... 6
1.2. Аналіз категорії "якість населення" ... 8
Розділ 2. Характеристика показників якості населення ... 11
2.1. Народжуваність і смертність ... 11
2.2. Шлюбність і розлучуваність ... 14
2.3. Освітній та кваліфікаційний рівень ... 16
2.4. Рівень здоров'я ... 21
Розділ 3. Показники якості населення в Україні ... 24
Висновки ... 36
Література ... 38
Додатки ... 41

Для придбання курсової роботи "Якість населення" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Якість населення"

Курсова робота "Якість населення" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Якість населення", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Якість населення" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Якість населення" і призначений виключно для пошукових систем.

ВСЕРОСІЙСЬКИЙ ВЧИТЕЛЬСЬКИЙ СОЮЗ - (ВУС). Створений в апр. 1905 як проф.. орг-ция "Всеросійський союз вчителів і діячів за народною освітою". Осн. мета - боротьба за по-литич. свободи, передачу влади в руки народу, скликання Заснує. збори, а також за корінну реорганізацію, демократизацію і децентралізацію нар. освіти. У 1906 в Союз входили 16 тис. членів. У роки Революції 1905 - 07 члени Союзу брали участь в Окт. политич. страйку (1905) в Москві, Одесі, Сімферополі, Ялті, Самаре і інш. містах; пропагували серед населення ідеї Союзу; організовували з'їзди (1-й в червні 1905; 2-й в дек. 1905; 3-й - в 1906, - 4-й - в. ГЕРИНГ ЕВАЛЬД ФОН - (5.8.1834, Альтгерсдорф - 27.1.1918, Лейпциг) - німецький фізіолог і психолог. Дістав медичну освіту в 1853-1858 м. м. в Лейпцигськом університеті, захистив докторську дисертацію з питань зоології, в цей час у Герінг з'явився особливий інтерес до общебиологическим проблем; потім працював практичним лікарем і асистентом в поліклініці, під керівництвом Е.Г. Вебера підготував дисертацію об бинокулярности просторового сприйняття для заміщення посади доцента, з 1862 м. він - приват-доцент фізіології в Лейпцигськом університеті, з 1865 м. - професор медицини, фізики і фізіології в. ВІДЗИВ - (англ. reference, від лати. refero - відношу, зіставляю) - в традиційній семантиці: відносини між словом і річчю (об'єктом неязикової дійсності), яка позначена цим словом, тобто є його референтом (Лайонс, 1968). У лексичній семантиці розрізнюють референт як предмет реальної дійсності незалежно від язикової (взагалі знакової) системи і денотат як той же предмет, виділений знайомий, що отримав знакове позначення (Новиков Л.А., 1982). Таким чином, відносини між словом і миром розглядаються незалежно від говорячого і слухаючого, поза реальним використанням мови, процесу мовного спілкування. У. НОГМОВ Шора Бекмурзович - [1794, за інш. даними, 1800 або 1801, аулу Кошово (нині не існує), поблизу Пятігорська, - 10(22).6.1844, С.-Петербург], перший кабард. вчений і просвітник. Закінчивши медресе (1818), відмовився від духовного звання. Служив в русявий. армії (штабс-капітан, 1844). Викладав русявий. і тур. мови в аманатской школі в Нальчике (1828 - 29). Виступив одним з ініціаторів створення нац. кабард. школи. Освіту зв'язував з тісним зближенням кабард. і русявий. народів. Вважав за необхідним вивчення учнями рідного і русявий. мов. Уперше розробив кабард. алфавіт. У 1840 склав рукопис підручника.
Кожна вагома структурна частина курсової "Якість населення" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЛЕОПОЛЬД III - Король Бельгії з Саксен-Кобург-Готской династії, що правив в 1934- 1940, 1950-1951 рр. Син Альберта I і Елізабети Баварської. ЖЕ.: 1) з 1926 р. Астрид, дочка герцога Вестготландського Карла (рід. 1905 р. Помер 1935 р.); 2) з 1941 р. Марія Ліліана, дочка Генріха Балса (рід. 1916 р.). Рід. 1901 р. Помер 25 сент. 1983 р. В дитинстві, в роки окупации Бельгії Німеччиною, Леопольд був відвезений в Англію і провів тут декілька років. Крім Ітона він закінчив Королівську військову школу, з якої був випущений в 1922 р. в званні лейтенанта. У 1932 р. він став полковником і був призначений начальником. Щербінін Михайло Павлович - Щербінін (Михайло Павлович, 1807 - 1881) - письменник. По екзамену в Московському університеті отримав атестат "на службові права першого розряду" (1827). Початків службу в канцелярії бессарабского і новороссийского намісника графа М.С. Воронцова, виконуючи разом з тим посаду голови статистичного комітету і секретаря сільського господарства в Одесі (1827 - 1845); потім як директор похідної канцелярії намісника кавказького служив на Кавказі (1845 - 1856); пізніше був членом головного управління цензури і головою московського цензурного комітету (1860 - 1865), начальником головного. Реформи П. А. Столипіна - П. А. Столипін, що суміщав пости міністра внутрішніх справ і голову Ради міністрів з липня 1906 м., пропонував створити в селі могутній шар заможного селянства, яке стало б надійною опорою державної влади і дозволило б уникнути нових революційних вибухів. Розв'язання цієї проблеми він бачив в ліквідації селянської общини при недоторканості поміщицької власності на землю. Указ від 9 листопада 1906 м. передбачав для селян право вільного виходу з общини і закріплення за ними власних земель. У основу реформи ставилася ідея утворення хуторів і отрубов. Отруба складалися з декількох дільниць землі.
У вступі курсової "Якість населення" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Марія - (евр. Маріам)-а) (Мф 1.16,18,20; 2.11; 13.55; Мк 6.3; Лк 1.27,34,38,39,41,46,56; 2.5,16,19,34; Деян 1.14)-з Назарета, заручена Іосифу з будинку Давідова, обретшая благовоління у Бога і що народила у плоті Сина Божія і Спасителя Іїсуса Христа (Лк 1.26-31); б) (Мф 27.56,61; 28.1; Мк 15.40,47; 16.1,9; Лк 8.2; 24.10; Ін 19.25; 20.1,11,16,18)-Магдалина (з Магдали), з якої Іїсус що вигнала сім бісів і яка першої (разом з Марією, матір'ю Іакова і Іосиї) була у гробу Спасителя в день Його воскресіння; в) (Мф 27.56,61; 28.1; Мк 15.40,47; 16.1; Лк 24.10)-"інша Марія" або Марія, мати Іакова і Іосиї, яка.

САМОВРЯДУВАННЯ - форма організації суспільного життя певного регіону (міста, району, області, країни), що характеризується тим, що всі жителі цього регіону самі здійснюють функції управління своїми суспільними справами, не передовіряючи їх своїм представникам і не закріплюючи їх за певними особами. Очевидно, що відмінна риса цієї форми організації суспільного життя в особливій формі здійснення в ній функції управління. Сама ж функція управління властива тільки спільності, що володіє свідомістю, тобто людській спільності, а направлена ця функція на збереження структури спільності, підтримка режиму її. СТАБІЛЬНІСТЬ ПОЛІТИЧНА - стійкий стан політичної системи, що дозволяє їй ефективно функціонувати і розвиватися під впливом зовнішнього і внутрішнього навколишнього середовища, зберігаючи при цьому свою структуру і здатність контролювати процеси суспільних змін. Значний внесок в дослідження С.п. внесли С.Ліпсет і С.Хантінгтон. Згідно Ліпсету, С.п. визначається легітимність і ефективністю, власті. Відсутність обох змінних зумовлює нестабільність політичної системи, наявність же лише однієї з них приводить до відносної стабільності/нестабільності. Хантингтон зв'язує політичну стабільність з рівнем політичної.
Список літератури курсової "Якість населення" - більше 20 джерел. АШАНИН [Антонов, Антонов-Ашанин, Ашанин-Антонов] Микола Михайлович - (ок. 1889, Сургут Тобольської губ. -? ). Соціаліст-революціонер. Член ПСР. З сім'ї лікаря. У 1908 закінчив гімназію в Пензе, вчився на юридичному факультеті Московського університету (закінчив 4 курси). У 1912-18 жил в Пензе, працював страховим агентом і приватним повіреним. У 1918 переїхав в Тверь і до весни 1921 служив завідуючим інструкторським відділом і секретарем Губсоюза кооперативів. У Твері проживав на Радянській вул., д. 29. У обліковій картці, складеній співробітниками 3-го відділення Секретного відділу ВЧК, відмічалося: "Арештований 7 березня 1921 р. Тверской Губчека по. ПЛИГИН Володимир Миколайович - (р. 19.05.1960) Голова Комітету Державної Думи РФ четвертого скликання по конституційному законодавству і державному будівництву у другому президентському терміні В. В. Путіна. Народився в м. Вологде. Освіту отримав в Ленінградськом державному університеті ім. А. А. Жданова. Сокурсник Д. Н. Козака по БРЕШУ. Був його заступником в комітеті комсомолу юридичного факультету. Кандидат юридичних наук. У 1996 р. отримав статус адвоката в Московській обласній колегії адвокатів. У 1997-1999 рр. адвокат колишнього мера СанктПетербурга А. А. Собчака. Виграв його позов до газети "Комсомольська.

ПЕРЕКОНАННЯ - (моральне): 1. Раціональна основа етичної діяльності особистості, що дозволяє їй здійснювати той або інакший вчинок свідомо, з розумним розумінням необхідності і доцільності певної поведінки. У. називають глибоко укорінені · в свідомості людини моральні представлення (норми, принципи, ідеали і т. п.), крим він вважає для себе обов'язковим слідувати. Зумовлюючи вчинки людини, У. приймають форму мотивів, к-рими він керується в своїй діяльності. У. складаються під впливом об'єктивних умов буття людей в процесі соціальної практики людини, його активною суспільно-преобразовательной і трудової.
Посилання в тексті роботи "Якість населення" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. НАУКОВИЙ МЕТОД - збірне ім'я для позначення сукупності вживаних в науці коштів отримання, обгрунтування і застосування (використання) наукового знання. Сукупність цих коштів вельми обширна, різноманітна і специфічна і для різних типів наук (математика, природознавство, інженерні, історичні і гуманітарні науки) і для якісно різних рівнів однієї і тієї ж науки (зокрема, її емпіричного і теоретичного рівня). Наприклад, в логико-математичних науках основними методами є когнитивное конструювання початкових абстрактних структур, розгорнення їх змісту за допомогою генетичного або аксіоматичного методів (дедукція), тоді. Агресія - Будь-яка дія або ряд дій, безпосередньою метою яких є спричинення фізичної шкоди або інакшого збитку. Агресія майже завжди класифікується як антигромадська поведінка і розглядається як проблема, викликана біологічною неповноцінністю, невдалими пошуками свого місця в суспільстві або фрустрацией через несприятливі навколишні умови. У деяких випадках агресія призводить до позитивних наслідків - наприклад, коли вона використовується для благотворних змін в суспільстві або протистоїть силам пригноблення. Нижче перераховані головні пояснення причин агресивної поведінки. 1. Біологічне пояснення. ДЕГЕНЕРАЦІЯ ФИБРОЗНОКИСТОЗНА, ДЕГЕНЕРАЦІЯ ПІДШЛУНКОВОЇ залоза ФИБРОЗНО-КИСТОЗНАЯ - (fibrocystic disease of the pancreas), МУКОВИСЦИДОЗ (mucoviscidosis) - спадкове захворювання, при якому здивовуються клітки екзокринних залоз (в тому числі слизових, потових і деяких інших). Дефектний ген, що відповідає за розвиток цієї хвороби, знаходиться в хромосомі № 7 і є рецессивним, тобто обидва родителі хворої дитини можуть бути носіями цього гена, навіть не підозрюючи про це. У організмі хворих порушується виробіток білка кистозно-фиброзного трансмембранного регулятора (cystic fibrosis transmembrane regulator, CFTR), що відповідає за перенесення іонів хлора через клітинну мембрану: в.

Спілкування в середовищі військовослужбовців - В рамках класу "чоловік-чоловік" існують професії, О. представників к-рих характеризується прямо протилежними описаним вище якостями. Так, специфіка "військового Про.", що істотно відрізняє соціальну групу військовослужбовців (навіть в невійськових сферах мовного Про.) від інш. соціальних груп, визначається особливостями соціального інституту військовослужбовців, в рамках к-рого суворо регламентуються всі (мовні і немовні) дії і існує висока міра контролю всіх сфер життя, в т. ч. і особистої. Типовими жанрами професійного О. військовослужбовців, що становлять. ЧАС - в психології - предмет численних теоретичних і експериментальних досліджень, основні аспекти якого: 1) психофизический - пошук механізмів відображення психічного топологічний (послідовність, одночасність) і метричних (тривалість) характеристик "фізичного" часу; 2) психофізіологічний - дослідження впливу разноуровневих біологічних ритмів і закономірностей організації "біологічного" часу на динаміку процесів психічних; 3) соціально-психологічний - розгляд особливостей відображення людиною "соціальною" часу, специфіки цього відображення в різній спільності і культурно-історичних. Манія у дітей і підлітків - вияви манії у підлітків і особливо у дітей відомі в недостатній для своєчасної діагностики мірі. Загалом для діагностики розлади заслуговують уваги такі особливості поведінки дітей (хлопчиків), як надлишкова активність і підвищене прагнення до діяльності, невтомність, надмірне пожвавлення і багатомовність, велика кількість інтересів, захоплень і в той же час підвищена отвлекаемость уваги і нецілеспрямованість поведінки, внаслідок якої жодна почата справа не доводиться до його завершення. Значно скорочується норма добового сну, однак самопочуття незмінно залишається "хорошим, відмінним. БРАУНА - ВИАЛЕТТО - ВАН ЛЕРЕ СИНДРОМ - (описаний американським нейрохірургом C. H. Brown, італійським лікарем E. Vialetto і J. Van Laere; синонім - бульбоспинальная амиотрофия з глухотою) - спадкове захворювання, що характеризується двостороннім зниженням слуху і різноманітними розладами, пов'язаним з поразкою ядер VII, IX і XII пар черепних нервів. Маніфестує в першому або, частіше, другому десятиріччі життя дисфагией, порушеннями рухливості і фасцикуляции мови, слабістю мімічних м'язів; по мірі прогресування захворювання виникає двостороння нейросенсорная глухота, слабість і гіпотонія м'язів шиї, рук, порушення.