На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

ШКАЛОГРАМНИЙ АНАЛІЗ

(курсова робота з соціології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття та основні засади шкалограмного аналізу ... 5
1.1. Роль теорії вимірювань у соціології ... 5
1.2. Системи з відносинами. Визначення шкали, шкалування, вимірювання ... 6
1.3. Конструювання еталона вимірювання - шкали ... 11
Розділ 2. Неоднозначність шкальних значень. Визначення допустимих перетворень і типів шкал ... 14
Розділ 3. Особливості побудови різних типів шкал ... 22
3.1. Шкали оцінок і шкали для вимірювання установки ... 22
3.2. Багатовимірні і одномірні шкали ... 25
Висновки ... 31
Література ... 33

Для придбання курсової роботи "Шкалограмний аналіз" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Шкалограмний аналіз"

Курсова робота "Шкалограмний аналіз" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Шкалограмний аналіз", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Шкалограмний аналіз" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Шкалограмний аналіз" і призначений виключно для пошукових систем.

ЛИВИЯ - Соціалістична Народна Лівійська Арабська Джамахирія, гос-у в Сівбу. Африці. Пл. 1759,5 тис. км2. Нас. 4,3 млн. чол. (1989, оцінка). Офіц. яз. - арабський. Столиця - Тріполі. У період тур. панування (16 в. - 1912) осн. уч. закладами в Л. були корани-ческие школи. У великих містах існувало неск. гос. елементарних шкіл, де навчали основам ісламу, листу і рахунку. У період итал. панування (1912 - 43) було відкрито 70 нач. шкіл, де навчання велося на итал. яз., по итал. підручникам і програмам. Продовжували діяти і колишні арабські школи. Перша ср. школа була відкрита в 1947. У 1950 в Л. БОРЗОВ Олександр Олександрович - [29.7 (10.8). 1874, Воронеж, - 6.3.1939, Москва], физикогеограф, дер геогр. наук (1935), проф. (1918). Засл. деят. науки РСФСР (1935). Закінчив єств. відділення физ. ф-та Моськ. ун-та (1899). З 1900 викладав географію в разл. ср. уч. закладах і одночасно працював в Румянцевської публічної б-ке (нині Рос. гос. 6-ка), де організував відділ географії і картографії (з 1919 зав. відділом). З 1913 в Моськ. ун-ті (в 1926- 1938 зав. кафедрою физ. географії) і одночасно в Моськ. ин-ті інженерів геодезії, аерофотосьемки і картографії і Моськ. гір. пед. ин-ті ім. В. П. Потемкина. Директор (з 1928) НДІ. КОМІСІЇ З СПРАВ НЕПОВНОЛІТНІХ І ЗАХИСТУ ЇХ ПРАВ - - утворяться органами місцевого самоврядування з метою організації контролю за умовами виховання, навчання, змісту неповнолітніх, за поводженням з підлітками і юнаками в установах системи профілактики бездоглядності і правопорушень неповнолітніх; забезпечення координації діяльності органів і установ, що займаються вихованням, а також профілактикою правопорушень; виявлення причин і умов, сприяючих бездоглядності, безпритульності, правопорушенням і антисоціальним діям неповнолітніх; захисту і відновлення їх прав і законних інтересів. Комісії складаються з представників органів місцевої. ЩЕДРОВИЦКИЙ Георгій Петрович - (1929-1994)   - філософ, методолог. У 1951-58 викладав в московських середніх школах. З 1958 в системі АПН РСФСР. У 1952-54 заснував спільно з А.А. Зіновьевим і М.К. Мамардашвілі Московський логічний гурток (згодом - Московський методологічний гурток); з 2-й половини 50-х рр. його фактичний керівник. У 1955 організував спільно з П.А. Шеваревим і В.В. Давидовим Комісію з психології мислення (при Суспільстві психологів СРСР); в 1962 - семінар по структурно-системних методах аналізу в науці і техніці (спільно з В.Н. Садовським і Е.Г. Юдіним). Фундатор і гл. редактор (з 1988) журналу.
Кожна вагома структурна частина курсової "Шкалограмний аналіз" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Шуберт Федір Іванович - Шуберт (Федір Іванович, 1758 - 1825) - астроном-академік, батько наступного. Родом з Брауншвейга, вчився в Грейфсвальде і в Геттінгене. У 1783 р. Шуберт переселився в Росію, через 2 роки був зроблений географом Імператорської санкт-петербургской Академії Наук. У 1786 р. отримав звання ад'юнкта математичних наук; в 1789 р. отримав міру академіка. У 1790 р. призначений бібліотекарем і доглядачем академічного минц-кабінету, а в 1804 р. прийняв в своє завідування обсерваторію; за його планом були влаштовані обсерваторії в Кронштадте і Миколаєві. У 1805 р., супроводячи пана Головкина в. Вовків Олександр Федорович - Вовків Олександр Федорович - юрист. Закінчив курс в Санкт-Петербургском університеті. За дорученням Калашниковської хлібної біржі вивчав на місцях постановку на Заході Європи хлібної торгівлі, після чого сприяв утворенню бірж в різних місцях Імперії, приймаючи на себе почин по організації при них арбітражних комісій, експертизи товарів, реєстрації біржових операцій і т. п. У 1903 р. за його найближчою участю організуються з'їзди представників біржової торгівлі і сільського господарства, потім з'їзди представників промисловості і торгівлі, з'їзд мукомолов, Мукомольний банк. Разом з Ю.Д. Тростін Дмитро Петрович - Тростін (Дмитро Петрович) - викладач латинської і грецької мов і математики. Народився біля 1760 року. Помер в 30-х роках XIX віку. Належав до духовенства ярославской єпархії. Середню освіту отримав в суздальской семінарії і в Московській університетській гімназії, в яку перейшов з семінарії в 1777 році. У студенти Московського університету був вироблений в 1779 році. Опісля, три роки, отримав від університету срібну медаль за твір на латинській мові по предмету умоглядної і досвідченої фізики: "Про систему світу". По закінченні університетського курсу, в 1783 році, викладав в.
У вступі курсової "Шкалограмний аналіз" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. КСЕНОФОНТ - (Xenophon) (ок. 430 до н. е., Афіни - ок. 355 до н. е., Корінф), древньогрецький письменник, історик. У корпусі численних трудів письменника , що дійшли до нас - т. н. "сократические твору" (Ксенофонт був одним з учнів філософа Сократа): "Спогади про Сократе", "Апология Сократа", діалог "Бенкет"; дидактичні труди, серед них діалог "Домострой", де письменник дає характеристику ідеального господарства і зразкового господаря-громадянина; політичні твори; историко-дидактичний роман "Киропедія" ("Виховання Кира"), що.

Другий Всеросійський з'їзд Рад селянських депутатів, що стоять на захисті Засновницьких Зборів - 5 - 11 грудня 1917, Петроград. Організований депутатами 2-го Всеросійського з'їзду Рад КД, що пішли з нього 4 грудня. У день відкриття  - 347 депутатів, усього брало участь понад 356 депутатів, включаючи не менше за 263 з місць (з них не менше за 95 від губернських селянських Рад) і приблизно 74 від армії; представляли не менше за 44 губерній і 4 областей. Голова з'їзду вибраний В. М. Чернов. Обговорювалися питання: Про мир  - доповідач Н. С. Русанов; Про війну з Україною; Про землю  - П. А. Віхляев і Чернов; Про діяльності Виконкому Всеросійської Ради КД (ВСКД)  - Г. А. Мартюшин і. ДЕМОКРАТИЧНИЙ СОЦІАЛІЗМ - ключова ідейно-політична концепція соціал-демократії. Уперше термін "демократичний соціалізм" використав в 1888 році Д.Б.Шоу. До першої світової війни його використали Е.Бернштейн і О.Бауер, в міжвійськовий період - К.Каутський і Р.Гильфердінг. У післявоєнний час демократичний соціалізм стає офіційною доктриною соціал-демократичного руху. Контури цієї концепції намічені у Франкфуртської декларації Соціалістичного Інтернаціоналу (1951), в програмних документах західноєвропейських соціал-демократичних, соціалістичних, лейбористських партій кінця 50-х - початки 60-х років. Так.
Список літератури курсової "Шкалограмний аналіз" - більше 20 джерел. ОРАНЖЕВА РЕВОЛЮЦІЯ - кампанія загальнонаціональних протестів, мітингів, пікетів, страйків і інакших акцій громадянської непокори на Україні, організована і проведена прихильниками В. А. Ющенко, основного кандидата від опозиції на президентських виборах в листопаді - грудні 2004 року, після оголошення центральною виборчою комісією України попередніх результатів, згідно яким переміг його суперник від влади - В. Ф. Янукович. Протестуючим вдалося вимусити влади України на проведення повторного голосування, внаслідок якого перемогу отримав В. А. Ющенко. У переносному розумінні термін "оранжева революція" став. КОШМАРІВ Олексій Юрійович - (р. 13.08.1954) Політтехнолог, один з керівників передвиборної кампанії кандидата на посаду губернатора СанктПетербурга В. А. Яковльова, що закінчилася поразкою А. А. Собчака. Народився в Москві. Освіту отримав на психологічному факультеті МГУ ім. М. В. Ломоносова по спеціальності психолог (1977). У 1983-1992 рр. працював в Комітеті молодіжних організацій СРСР ( 1989 м. заступник голови), з липня 1992 р. президент Міжнародного комітету молодіжних організацій. З початку 1992 р. член Російського руху демократичних реформ. На початку 1990х рр. був членом руху "Майбутні лідери нового тисячоліття".

KOPET Емеріх - (рід. 1919) - австрійський філософ і теолог, примикає до Пуллахської школи неотомизма. Професор Інсбрукського університету, член ордена єзуїтів. Творчість Корета пов'язана з трансцендентально-антропологічним поворотом "вічної філософії". Він вважає, що всі традиційні теми томистской метафізики і теорії пізнання можуть отримати обгрунтування лише через детальний аналіз специфіки людського існування. Сама ж томистская антропологія, на його погляд, потребує модернізації на базі використання положень екзистенциальной герменевтики Хайдеггера і Гадамера, а також філософської.
Посилання в тексті роботи "Шкалограмний аналіз" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. КЛИТЕМЕСТРА, Клітемнестра - Дочка Тіндарея і Леди, дружина Агамемнона. Одного разу батько К. забув ушанувати жертвою Афродіту, і розгнівана богиня передбачила, що дочкам Тіндарея суждено бути двох і трьохмужними. Першої цю долю випробувала До.: вона вийшла заміж за Тантала, внука Пелопа, але Агамемнон, убивши Тантала і новонародженого сина До., примусив її стать його дружиною. У новому браку К. народила трьох дочок (Іфіанассу, Хрісофеміду і Лаодіку - згідно "Іліаде"; в послегомеровской традиції замість Іфіанасси згадується Іфігенія, замість Лаодіки - Електра) і сина Ореста. Вражда К. до Агамемнону, виникла після. ПСИХОАНАЛІЗ ПОЛІТИЧНИЙ - напрям політичної психології і політології, в рамках якого вивчаються несвідомі, глибинні аспекти політичних явищ і процесів. П.п. застосовується для дослідження політичного лідерства, політичних режимів, політичної поведінки, політичної культури. Найбільше поширення отримало психоаналитическое дослідження феномена політичного лідерства, в рамках якого виділяються 2 напрями: психобиографическое і психоисторическое. З позицій психобиографии коріння лідерства треба шукати в сфері несвідомого особистості, в особливостях дитячого і юнацького розвитку. Тому в рамках цього напряму значна увага. Образованность і досягнення - (scholarship and achievement) Ряд исслед. був присвячений виявленню взаємозв'язків між оцінками в коледжі і подальшими (професійними) успіхами. Частина з них не носила систематичного характеру або обмежувалася к. одиничної змінної; інш. исслед. підійшли до цієї проблеми з більш широких позицій. Мабуть, одне з перших таких исслед. було проведено Д. Бріджменом, що вивчав зв'язок оцінок в коледжі і подальшим рівнем заробітної плати в Bell Telephone Company. Після неск. десятиріч ті, хто виявлялися у верхньому десятку або верхній третині свого студентського курсу по закінченні коледжа.

ЧЕРНИШЕВ Олексій Сергійович - російський психолог, спец. в обл. соціальної психології і психології О., докт. психол. наук, проф., Засл. працівник вищої школи РФ, зав. каф. психології Курського гос. ун-та. Досліджує проблеми О. в зв'язку з підготовкою молодіжних лідерів з числа соціально обдарованих підлітків і юнаків в рамках крупномасштабний формуючого експерименту в спеціально створеній в 1961 р. Курской психол. школі лідерів. Ним розроблені аппаратурні моделі спільної діяльності і О., к-рі використовуються як діагностичні кошти і як соціально-психол. тренажери ("Груповий сенсомоторний інтегратор". Самотність - стан самотньої людини, який загалом потрібно оцінити як негативне і неприємне, зокрема, у разі тривалого перебування без достатнього суспільства, без повноцінного спілкування з людьми. Як почуття самотність характеризується підвищеним бажанням спілкування, пошуками його, у разі тривалої самотності може наступити певна відчуженість по відношенню до людей, розвивається бажання самовираження, можуть наступити серйозні психічні відхилення. Почуття самотності може бути пов'язане з образою, викликати її. Ср. опис стану Робінзона Крузо, що довго жив на незаселеному острові в однойменному творі Д. Дефо. Рубінштейн Сусанна Яковльовна - (3.06.1911 - 18.02.1990) - вітчизняний патопсихолог. Біографія. Дістала освіту на педагогічному факультеті Другого МГУ. Тут брала участь в дослідженні А.Н.Леонтьева неспецифічної чутливості. У 1938 р. стала аспиранткой А.Р.Лурія. З 1941 р. - разом з А.В.Запорожцем, Б.В.Зейгарник, С.Г.Геллрештейном - працювала в нейрохірургічному госпіталі в селищі Кисегач на Уралі з проблеми відновлення працездатності бійців, що поранилися з черепно-мозковими травмами. У 1945 р. захистила кандидатську дисертацію на тему "Відновлення працездатності у хворих з військовими травмами мозку". З 1946 р. працювала в. КІСТКА - (bone) - орган, освічений різновидом з'єднувальної тканини - кістковою тканиною. Кістки формують скелет. Кістка складається з кісткових кліток, замурованих в кісткову основну речовину, вмісну коллагенові волокна і що просочилася кристалами гидроксиапатита і аморфним фосфатом кальцію. Скелет людини побудований в основному з пластинчатої кісткової тканини, яка освічена кістковими пластинками, що складаються з кісткових кліток остеоцитов і кісткової основної речовини. У залежності від розташування кісткових пластинок розрізнюють компактну і губчасту кісткову речовину. Компактна речовина.