На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

ШАЦЬКІ ОЗЕРА ТА ОРІЄНТУВАННЯ НА МІСЦЕВОСТІ

(курсова робота з туризму)

Вступ ... 3
Розділ 1. Характеристика Шацьких озер і оцінка їх туристичного потенціалу ... 5
1.1. Загальна характеристика озер Шацької групи ... 5
1.2. Характеристика рекреаційного потенціалу Шацьких озер ... 9
1.3. Санаторні і лікувальні центри у зоні Шацьких озер ... 16
1.4. Перспектив розвитку туризму у зоні Шацьких озер ... 19
Розділ 2. Орієнтування на місцевості ... 23
2.1. Поняття орієнтування на місцевості ... 23
2.2. Способи орієнтування на місцевості ... 25
2.2.1. Орієнтування за допомогою карти ... 25
2.2.2. Визначення сторін горизонту за компасом ... 26
2.2.3. Орієнтування за сонцем ... 27
2.2.4. Орієнтування за місяцем і годинником ... 27
2.2.5. Орієнтування за полярною зіркою ... 28
2.2.6. Орієнтування за місцевими предметами ... 29
2.3. Азимут і його визначення ... 30
2.3.1. Рух за азимутом ... 30
2.4. Обхід перешкод ... 32
Висновки ... 34
Література ... 37
Додатки ... 40

Для придбання курсової роботи "Шацькі озера та орієнтування на місцевості" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Шацькі озера та орієнтування на місцевості"

Курсова робота "Шацькі озера та орієнтування на місцевості" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Шацькі озера та орієнтування на місцевості", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Шацькі озера та орієнтування на місцевості" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Шацькі озера та орієнтування на місцевості" і призначений виключно для пошукових систем.

МЕДИНСКИЙ Євген Миколайович - [27.2. (11.3). 1885, Ялта, - 6.3.1957, Москва], педагог, діяч нар. освіти, д. ч. АПН РСФСР (1944), д-р пед. наук (1935), проф. (1926). Закінчив юрид. ф-т Петерб. ун-та (1914). У 1911 - 18 працював в області нар. освіти в земських установах. У 1912 - 15 в С. пед. академії прочитав уперше в Росії курс лекцій по внешк. освіті. У 1915 - 17 викладав на Вищих пед. (бив. Фребельовських) курсах, в 1918 - 20 - в Ніжегородськом ин-ті нар. освіти, в 1920 - 22 проф. Уральського ун-та. З 1922 в Москві; зав. відділом статистики Політпросвета Нар-компроса РСФСР, в 1922 - 48 викладач, потім проф. 2-го. ЗАКОННІ ПРЕДСТАВНИКИ - - громадяни, повноваження яких виступати як представники встановлюються безпосередньо законом, а не довіреністю, договором або адміністративним актом. З.п. має право внаслідок закону, без спеціального повноваження, виступати в захист особистих і майнових прав і законних інтересів неповнолітніх недієздатних або обмежено дієздатних громадян у відносинах з будь-якими особами, в т.ч. і в судах. Цивільний кодекс РФ відносить до З.п. батьків, усиновлювачів, хранителів і опікунів (ст. 20, 26 ГК). З.п. здійснюють операції від імені неповнолітніх, 14 років (, що не досягли крім дрібних побутових і. ЕВСЕВЬЕВ Макар Евсевьевич - [18(30)1864, з. Малі Кармали, нині в Ібресин-ськом р-не Чувашиї, - 11.5.1931, Казань], пик. вчений-просвітник, педагог, Закінчив Казанськую инородческую вчительську семінарію (1883; в цьому уч. закладі викладав до 1920) і вільним слухачем ист. ф-т Казанського ун-та (1892). Пед. погляди Е. склалися під впливом ідей Н. І. Ілемінського і І. Я. Яковльова. Як методист. удосконалювався під керівництвом Н. А. Бобровникова. Основою навчання вважав рідну мову, в якості уч. матеріалу використав зразки фольклору і нар. мови. Його шк. "Буквар для мордви-ерзи" і "Буквар для. Листопад - (лати. - дев'ять) - одинадцятий місяць календарного року. До реформи календаря Юлієм Цезарем був дев'ятим місяцем в році. У російському народі говорять: "Листопад - сентябрев внук, октябрев син, зимі - рідний брат". Народна назва листопада - грудень, що пов'язано із замерзлого купами бруду дорогого (грудна дорога, грудний шлях). Це дуже складний і суперечливий місяць: землю те закує морозом і нагородить гололедом, то расквасит брудом. Це брехливий місяць короткого часу, пов'язаний з убуваючою силою Сонця. У народі він вважався часом подружніх зрад, але і вдалих весіль, що.
Кожна вагома структурна частина курсової "Шацькі озера та орієнтування на місцевості" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Болотникови - Болотникови. - По родовідних книгах предок їх Савлук Болотников виїхав з Литви в Росію при великому князі Василі Івановичі з сини Федором і Іваном на початку XVI століття і дарований був маєтками у вяземском повіті. - Внук Федора Савлуковича, Матвій Лобанович знаходився риндой при Іоанне Грозному в 1572 р. - Борис, Микита і Андрій Болотникови, діти боярские вяземского повіту, підписалися в 1565 р. по боярине Іванові Петровичі Яковле-Захарьине, Андрій в 50, Борис в 25, Микита в 20 рублях. Утеш Нікитіч знаходився риндой при царі, а Федір і Олексій Кауровичи - риндами при царевичі Іоанне. Фашизм - Фашизм (fascism, итал. fasces - пучок пов'язаних лозин з вкладеним всередину топориком, к-рі клали перед древнерим. магістратами як символ єдності і влади), правоекстремистское тоталітарне политий, рух. Виникло в противагу комунізму, але сприйняло грудка. методи пропаганди, орг-ции і застосування насилля. Термін уперше використаний "орг-цией Фашио ди комбаттименто" в Італії в 1919 р. Муссолини перетворив Ф. в могутню политий, силу в країні, а Ф. в Німеччині під впливом Гитлера відрізнявся расистським схилом. Аналогічні рухи виникли в Іспанії (фалангисти), Португалії, Австрії, в Балканських. МІНІСТР - керівник міністерством. "Найближчий при верховній урядовій владі вищий начальник якої-небудь частини або особливої галузі управління" (60). Прі М. перебували: товариш . Судячи по щоденнику П.А. Валуєва, будучи М. внутрішніх справ, він докладав імператору разів в тиждень, по п'ятницях. При Олександрові III і Миколі II вже у кожного М. була своя регулярна доповідь в певний день. М. двора мав щоденну доповідь, раз в тиждень докладали шеф Третього відділення, головнокомандуючий головною квартирою, голова Державної ради, керівники військового і морського відомств. Виняткове.
У вступі курсової "Шацькі озера та орієнтування на місцевості" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ОПАНАС СЕРПУХОВСКОЙ - Висоцкий, ігумен (ск. в XV в.), один з учнів прп. Сергия Радонежського. У миру він носив ім'я Андрій. У Радонежської помешканні св. Опанас прийняв иночество. Він відрізнявся довершеною слухняністю, знанням Свящ. Писання і любов'ю до переписування книг. Серпуховської кн. Володимир Андрійович Хоробрий вирішив влаштувати в своєму місті монастир і просив прп. Сергия прибути до нього для благословення і основи нового помешкання. Прийшовши в Серпухов, прп. Сергий схвалив вибране князем місце на високому березі Нари, притоки Оки, яке так і називалося - Високе. Звідси і сам монастир отримав.

КОНСЕРВАТИЗМ - (від латинського слова conservо - зберігаю, французьке слово conservatismе - збереження) означає в повсякденному побуті прихильність до всього старого, до віджилих звичаїв і порядків; відсталість, ворожість до нового, передового. У політиці і політології це - активна позиція захисту стабільності і відмови від змін через неприйнятно високу їх ціну. Потрібно відразу ж підкреслити складність точного визначення смислового поняття "консерватизм" не тільки через його багатозначність і нерівну аксиологической значущість в буденному житті (частіше за все консерватизм - щось негативне) і в політичній сфері. ФАШИЗМ - (від итал.fascismo - пучок, зв'язка, об'єднання) - варіант тоталітарного політичного режиму, особливістю якого є прагнення до встановлення жорсткої, ієрархічно структурованої влади, проповідь беззаперечно підкорення авторитету вождя, виправдання застосування крайніх заходів примушення для забезпечення в країні стабільності і порядку, введення однопартійний системи, ставка на одержавлення всіх сторін життя і ідеологічну монополію. Батьківщиною фашизму є Італія і Німеччина. Він виник в 1919 році в Італії, в 20-30-е роки фашистські партії захопили владу в Італії і Німеччині, а також в.
Список літератури курсової "Шацькі озера та орієнтування на місцевості" - більше 20 джерел. Легітимність - переконання в тому (передусім моральне), що прийнятий політичний порядок справедливий і законний. Легітимна влада - влада, що спирається на подібні переконання більшості населення (див.: легальність). ЛЕГІТИМНІСТЬ (лати. legitimus - законний), визнання об-вом і осн. політичними силами правомірності існуючої державної влади, методів і механізмів її діяльності, а також способів її становлення (успадкування, обрання або захвата). Згідно М. Веберу розрізнюють три моделі Л., тобто основи, сприяючі наділенню правителів авторитетом. (1) Традіционная Л. заснована на звичаях, силі і вірності. Суспільно-економічна формація - економічний тип суспільства, що характеризується формою власності на елементи суспільного виробництва - трудящого (життя, робочу силу і труд), засоби виробництва і предмети споживання. Суспільно-економічні формації виникають в процесі становлення виробничих відносин і зазнають в своєму розвитку трьох етапу - перший (прогресивний), при якому нові, більш прогресивні, ніж в попередній формації, виробничі відносини стимулюють розвиток продуктивних сил, другий, зрілий етап, в якому продуктивні сили знаходяться в соотвествии з виробничими відносинами, і третій (регресивний), при якому застарілі.

"ЛИСТИ ПРО ВИВЧЕННЯ ПРИРОДИ" - один з основних філософських творів А. І. Герцена. Написані в 1844 - 45. Опубліковані в журналі "Вітчизняні записки" за 1845 і 1846. У 30-млосних Зборах творів Герцена вміщені в т. 3 (M., 1954). Переосмислюючи філософську спадщину, в т. ч. діалектику, Герцен намічує новий тип філософствування. Гегель, на його думку, своєю філософською творчістю показав межу, до якої може дійти ідеалізм, і одночасно визначив вихід за цю межу. При відмові від гегелевского ідеалізму, але при збереженні того, що німецьким філософом придбано, перед філософією відкриваються нові перспективи.
Посилання в тексті роботи "Шацькі озера та орієнтування на місцевості" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. УНІВЕРСАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА - універсальне символічне числення, спробу розробити яке зробив Лейбніц, що розраховував знайти можливість для обгрунтування істинності будь-яких думок. Свій проект Лейбніц розглядав як продовження роботи Декарта по створенню загального методу отримання достовірного знання (mathesis universalis). У основі ідеї універсальної характеристики лежало переконання Лейбніца в можливості провести повну енумерацию всіх основоположений думки (перших принципів), які були б абсолютно очевидні і виражали б всю повноту знання. Знайшовши потім адекватне символічне уявлення для цих основоположений. ТОЧНІСТЬ РОБОТИ ОПЕРАТОРА - міра відповідності деякого параметра, що вимірюється, що встановлюється або регульованої оператором, своєму істинному, заданому або номінальному значенню. Потрібно розмежовувати поняття погрішності і помилки, оскільки вони не тотожні між собою. Не всяка погрішність є помилкою. Доти, поки величина погрішності не виходить за допустиму межі, вона не є помилкою, і тільки у іншому разі її потрібно вважати помилкою і враховувати також при розрахунку надійності. Поняття погрішності найбільш важливо для тих випадків, коли або регульований оператором параметр, що вимірюється являє собою безперервну. Деперсоналізация - (лати. de - префікс зі значенням відсутності, знищення і persona - особистість) - 1) тенденція індивіда визначати себе як представника конкретної соціальної категорії; 2) в екзистенциальной психології термін використовується для характеристики почуття втрати себе або особової ідентифікації, не має на увазі патології; 3) в психіатрії цей емоційний розлад, при до-ром відмічається втрата зв'язку з дійсністю, дереализация, що супроводиться почуттям відчуженості і нереальності досвіду, що переживається. Для того щоб в останньому випадку підкреслити психопатологическое розлад.

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ ВІДБІР - (від греч. ophthalmos - око...) - різновид професійного відбору, що проводиться відносно осіб, що поступають на зорово-напружені роботи (оператори-микроскописти, оператори ТВ-дисплеїв і інш.)- О. про. проводиться по офтальмологическим і психофізіологічних критеріях професійної придатності. Для професійного відбору по офтальмологическим критеріях в доповнення до клінічних методів офтальмологического обстеження потрібно провести: 1) дослідження гостроти зору вдалину (з вузькою зіницею); 2) визначення стану бінокулярний зору; 3) визначення рефракції; 4) визначення стану переднього відділу. КЕЛЛИ - (Kelly) Джордж Александер (1905-1966)- американський психолог, професор і керівник психологічної клініки ун-та штату Огайо (1946- 1965). Автор оригінальної теорії і методології вивчення особистості і фундатор наукової школи психології особових конструктов. Базовий постулат теорії К. свідчить, що організація психічних процесів особистості визначається тим, як особистість передбачає (конструює) майбутні події. К. розглядає людину як дослідника, що постійно будує свій образ реальності за допомогою індивідуальної системи категориальних шкал - особових конструктов - і виходячи з цього образу що. Зорова агнозия - Автор. H.Lissauer (1889 р.). Категорія. Форма агнозии. Специфіка. Характеризується втратою здібності до сприйняття предметів і явищ дійсності при прийомі зорової інформації (предметів або їх зображень), коли гострота зору зберігається достатньої. Зумовлення. Виникає при поразці повторних полів потиличної кори і прилеглих до них тім'яних і скроневих полів, і її характер визначається стороною поразки і локалізацією вогнища. Види: - апперцептивная зорова агнозия, коли порушується синтез окремих ознак в єдине ціле; - асоціативна зорова агнозия, коли втрачається здатність називання предмета, що. ПОМИЛКОВИЙ СУГЛОБ - (син.: псевдоартроз) - стійке порушення безперервності кістки, зухвале патологічну рухливість її сегментів. Звичайно є ускладненням перелому кістки (частіше - відкритого або вогнепального). У основі формування помилкового суглоба лежать порушення процесів загоєння переломів, зумовлені загальними і місцевими причинами. До загальних причин відносяться виснаження організму, порушення функції ендокринних залоз, нестача вітамінів, нейротрофические розладу і інш., до місцевих - інфікування перелому, значні дефекти м'яких тканин і кістки, порушення кровоснабжения і иннервации отломков, интерпозиция.