На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Цінна книга

(курсова робота з документознавства)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження цінної книги ... 5
1.1. Поняття артефакту ... 5
1.2. Цінний і рідкісний документ ... 6
1.3. Книжкові і документальні пам'ятники ... 8
1.4. Основні сховища історичних джерел ... 12
Розділ 2. Літописи як книжкові пам'ятки ... 14
2.1. Давньоруські літописи ... 14
2.1.1. Повість минулих літ (Повесть временных лет). Редакції, списки і протографи ... 14
2.1.2. Київський літопис ... 17
2.1.3. Галицько-Волинський літопис ... 19
2.2. Українські та білоруські літописи XV-XVII ст ... 20
2.3. Козацькі літописи ... 23
Розділ 3. Нелітописні книжкові пам'ятки України ... 27
3.1. Видатні літературно-публіцистичні твори XI-XV ст ... 27
3.2. Агіографічна література ... 30
3.3. Історичні твори XVII ст ... 32
3.4. Мемуарна література ... 35
Висновки ... 40
Список використаних джерел ... 42

Для придбання курсової роботи "Цінна книга" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Цінна книга"

Курсова робота "Цінна книга" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Цінна книга", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Цінна книга" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Цінна книга" і призначений виключно для пошукових систем.

Технологія навчання -  це система заходів щодо організації і здійснення процесу навчання, що передбачає певну послідовність дій і досягнення ряду цілей; процес реалізації змісту навчання, передбаченого учбовими програмами, що являє собою систему форм, методів, прийомів і коштів навчання, що забезпечують найбільш ефективне досягнення поставлених цілей. Технології навчання характеризуються наступними параметрами:  цілі навчання повинні бути конкретні і вимірні; операції відтворюються (імовірність реалізації технології розробляючим її повинна бути високою, інші педагоги можуть оволодіти цим набором. ІНТОНАЦІЯ - (від лати. intonare - голосно вимовляю) - звукова форма висловлювання, система змін (модуляцій) висоти, гучності і тембру голосу, організована за допомогою темпу, ритму і пауз (темпоритмически організована) і що виражає коммуникативное намір говорячого, його відношення до себе і адресата, а також до змісту мови і обстановки, в якій вона вимовляється. Інтонування висловлювання загалом і кожного його елемента (слова, складу, звуку) обмежене можливостями голосу говорячого. Наприклад, голосом вузького висотного діапазону можна реалізувати лише маловиразительную, монотонну І.; недостатньо. СИНЕКТИКА - - метод колективної творчої діяльності і учбового дослідження, заснований на цілеспрямованому використанні інтуїтивно-образного, метафоричного мислення учасників. Застосовується як прийом рішення складних творчих, в т.ч. технико-винахідницьких задач, в педагогічній практиці використовується для розв'язання учбово-пізнавальних проблем, а також з метою навчання самому процесу творчого пошуку. С. була розроблена в кінці 1950-х - початку 60-х рр. американським психологом У. Гордоном на основі застосування методу групової генерації ідей, що отримало назву "мозкова атака" або. ГРИНЕВЕЦКИЙ Василь Ігнатович - (1871 - 27.3.1919, Москва), вчений-механік і теплотехнік, діяч проф. освіти. Після закінчення Моськ. висш. техн. уч-ща (1896) залишений в ньому викладачем; проф. (з 1900), директор уч-ща (1914 - 18). Представив проект перетворення уч-ща у висш. школу политехн. типу. Чл. Русявий. техн. об-ва. На 3-м з'їзді діячів по техн. і проф. освіті (1903) виступив з доповіддю об експерим. (лабораторному) методі викладання. У 1916 запропонував проект реформи проф. освіти, де відстоював необхідність посилення спеціалізації і проведення ч двійчастої" спеціалізації (виробництв. і функціональної) і.
Кожна вагома структурна частина курсової "Цінна книга" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Макробій - (Ambrosius Theodosius Macrobius) - римський граматик першої половини V в. від Р. X., ймовірно, грек за походженням. Був пов'язаний з групою римської чиновной аристократії, яка під предводительство Аврелія Симмаха в Сенаті відстоювала віру в язичницьких богів і стояла на варті традиційної греко-римської культури. Для свого сина Евстахия Макробій написав "Коментар до "Сну Сципіона" ("Commentarii in somnium Scipionis"), обширні пояснення до виписки з VI книги твору "Про державу" Цицерона. У коментарі, часто досить віддалено пов'язаному з твором Цицерона. ОБЩЕКАЗАЧИЙ ЦЕНТР В США - Козача організація, по своїй суті побутова, що об'єднала в 1947 р. десятки емігрантських станиць, хуторів і груп, переважно американських. Всі вони увійшли в О. на основах автономності. Первинне правління Центра складалося з двадцяти делегатів, які виділяли з своєї середи Виконавче Бюро з декількома відділами: 1) відділ преси - Общеказачий журнал з відповідальним редактором С. Г. Елатонцевим; 2) відділ допомозі Козакам в Європі і в Америці з адресним столом і гуртожитками для тих, що прибувають в двох будинках Центра, придбаних ним біля Лейквуда (шт. Нью Джерсе); 3) відділ. Сергий (в миру Іван Олександрович Спасський) - Сергий (в миру Іван Олександрович Спасський) - духовний письменник, син священика, магістр київської духовної академії; був інспектором і ректором семінарії, єпископом ковенским і могилевским, тепер архієпіскоп володимирський. Міра лікаря богословии дана йому в 1876 році за твір "Повний месяцеслов Сходу" (Москва, 1875 - 1876). Інші його труди: "Дослідження біблійної хронології" (Київ, 1857, магістерська дисертація), "Слова" (Москва, 1882), "Православне вчення про шанування святих ікон і інших соприкосновенні з ним істини православної віри" (Могилев.
У вступі курсової "Цінна книга" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Релі (Ролі, Релей) Уолтер - (біля 1552- 1618 рр.) - англійський мореплавець, організатор піратських експедицій до берегів Америки, поет, історик. У молодості бився на стороні гугенотов у Франції. У 1580 р. брав участь в придушенні Ірландського повстання. З 1582 р. став фаворитом королеви Єлизавети I. В 80-х рр. безуспішно намагався заснувати англійську колонію в Північній Америці (на території Віргинії). Брав участь в розгромі іспанської Непереможної армади (1588 р.), в нападах на Португалію і Іспанію в 1590- 92 рр. У 1595 р. здійснив плавання до північних берегів Південної Америки. Після восшествия на англійський престол.

ПРЕЗИДЕНТ - (від лати. prae (перед) і sedere (сидіти) - "голова") - виборна посада глави держави, територіально-адміністративного утворення або керівника громадської або комерційної організації. Президент Російської Федерації - вища державна посада Російської Федерації. Його правовий статус визначений розділом 4 Конституції. Президент Росії є главою держави, гарантом Конституції, прав і свобод людини і громадянина, Верховним Головнокомандуючим Збройними Силами РФ. Він обирається громадянами Російської Федерації на основі загального рівного і прямого виборчого права при. Глебов-Авилов Микола Павлович - (справжнє прізвище Авілов) (11 жовтня 1887, Калуга, - 13 березня 1937). З сім'ї чоботаря. З 1899 працював в друкарні в Калуге. Член РСДРП з 1904, більшовик. Учасник Революції 1905 - 07 (Калуга, Москва, Урал). Працював в підпільних друкарнях, в нелегальному Всеросійського союзі залізничників. Неодноразово арештовувався і посилався. У 1913 - 14 співробітник газети "Правда" в Петербурге. У лютому 1917 біг з Наримської посилання. Учасник Лютневої революції 1917 (Томск, Петроград); з 20 березня член Виконавчої комісії Петроградського комітету РСДРП, потім і Центрального бюро (ЦБ) профспілок Петрограда і.
Список літератури курсової "Цінна книга" - більше 20 джерел. ПАЛЕСТИНСЬКИЙ ТЕРОРИЗМ, 1968-99 - Що Виявилися у вигнанні після ряду арабо-ізраїльських воєн палестинець не відразу звернулися до терористичної діяльності. Перші п'ятнадцять років після проголошення незалежності Ізраїля палестинець не грали самостійної ролі в близькосхідний процесі. У середині 1960-х рр. в середовищі палестинских біженців починається формування військово-політичних організацій націоналістичної і комуністичної орієнтації. Невдовзі Організація звільнення Палестіни (ООП), що раніше представляла територіальні громади палестинских біженців, підпадає під контроль радикалів, прагнучих до. ТЕРОРИЗМ - (від лати. terror - страх, жах) - форма, метод соціально-політичної боротьби, здійснювана шляхом систематичного застосування необмеженого насилля або загрози його застосування, аж до вбивства, з метою страхання, придушення і знищення політичних і інш. противників. Т. може бути направлений як проти державних і суспільних діячів, органів і організацій, так і проти звичайних громадян. Він здійснюється не тільки у вигляді вбивств і відповідних загроз, але і у вигляді вибухів, озброєних нападів, угонів транспорту, літаків і т.п. Т. буває індивідуальним, груповим (організованим) і навіть зводиться в.

ДРЕВНЕКИТАЙСКАЯ РЕЛІГІЯ - сукупність релит, верований і культів народності басейну рік Хуанхе і Янцзи 2-1 тис. до н. е. Для Д. р. були характерні анимистич. культ духи природи і предків культ. Духи природи представлялися інш. китайцям у вигляді людей (див. Антропоморфізм). Вони населяли всю природу і управляли небес ними світилами, природними явищами, твариною і рослинним миром і пр. З виникненням клас. суспільства формуються уявлення про ієрархію духи на чолі з духом неба Шанді, к-рий стає батьком людей, що піклується про їх благополуччя, нагороджуючим одних і що карає інших. Поклонялися інш. китайці також "земним.
Посилання в тексті роботи "Цінна книга" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. КАТАРСИС - (греч. katharsis - очищення) - емоційне розвантаження; містичне очищення душі від бруду чуттєвості, телесности; одна з цілей і одна з слідств трагедії (по Арістотелю, мета трагедії - здійснювати катарсис душі, "очищення пристрастей", вірніше, "очищення від пристрастей", а саме "збудженням співчуття і страху").- Очищення, яке уподібнюється естетичному задоволенню, пов'язане з роботою уяви і створенням ілюзії. У психоаналізі воно інтерпретується як задоволення, що випробовується під час спектакля людиною від своїх власних емоцій, що передаються від емоцій інш. людини, і як задоволення від відчуття частини. Кататонічеськоє збудження - велика кількість невмотивованих і безглуздих действией різного типу, що характеризують, приблизно, регресію мислення на сенсомоторний рівень: 1. реактивні дії (дії, адекватні соціальному призначенню предмета, але неадекватні контексту ситуації. Наприклад, пацієнт закриває відкриті двері або відкриває закриту кватирку вікна); 2. безглузді дії (дії, неадекатні призначенню предмета і контексту ситуації. Наприклад, пацієнт наклеює поштові марки на своє тіло); 3. імпульсивні дії (раптові і невмотивовані дії з предметами соціального призначення нерідко руйнівного характеру. Так час від. Скиннер (SKINNER) Беррес Фредерік - (20.03.1904, Саксуеханна, Пенсільванія - 1990) - американський психолог, творець концепції "оперантного бихевиоризма". Біографія. Закінчив коледж Гамільтона в Нью-Йорку зі мірою по англійській мові. У 1928 р. поступив в аспірантуру по психології в Гарвардський університет. По її закінченні захистив докторську дисертацію. Працював викладачем в університеті штату Міннесота (1936-45) і Індіана (1945-74), потім викладав в Гарварде. Помер від лейкемії. Дослідження. Засновувався на методології ситуационизма, яка передбачає, що визначальним чинником рішень виступає не особистість, а ситуація її взаємодії.

ДИЗЕНТЕРІЯ - (dysentery) - інфекційне захворювання кишечника, зухвале у людини сильний понос з домішкою крові і слизу. Амебная дизентерія (amocbic dysentery) (амебиаз) (amoebiasis) розвивається внаслідок попадання в організм людини найпростіших вигляду Entamoeba histolytica; основними її симптомами є: покриття виразками кишечника, а іноді і утворення абсцесів в печінці (див. Гепатит), легких, яєчках або головному мозку. Зараження відбувається через їжу або воду, забруднену інфікованою каловими масою. Симптоми хвороби з'являються через декілька днів або навіть років після зараження; до них. Страх - (передбачають, що спочатку слово означало "заціпеніння, остовпіння") - сильний переляк; емоційний стан, виникаючий при дії небезпечного або шкідливого стимулу або при уявленні об його можливості, тривожний стан душі в зв'язку із загрожуючою або уявною бідою, прикрістю. Можливий вияв - сіпання губ (тремтіння рота), побледнение, заїкання, тремтіння всім тілом, присідання (при несподіваному здійсненні вчинку, що засуджується, це торкається в основному дітей). Ср. вираження накласти в штани від страху. Типова реакція на страх - презирство або індукція. Може бути слідством залякування. БЛУМА СИНДРОМ - (описаний американським дерматологом D. Bloom; синоніми - нанизм з поразкою шкіри; природжена телеангиектатическая еритема із затримкою зростання) - спадкове захворювання: затримка зростання з пропорційною будовою тіла, внутриутробно, що починається, дефіцит маси тіла, характерна особа (вузьке з гипоплазией скулових дуг, великий ніс, світлочутлива телеангиектатическая еритема у вигляді бабочки), микроцефалия (зменшення розмірів черепа більш ніж на 10 % вікових норми), долихоцефалия (подовження черепа в переднезаднем напрямі через передчасне окостеніння стріловидного шва); у хлопчиків -. ЗАКОН ФЕХНЕРА - (англ. Fechners law) -основний психофизический закон, що затверджує, що інтенсивність відчуття прямо пропорційна логарифму інтенсивності подразника. Сформульований Г. Фехнером в його основоположному труді "Елементи психофизики" (1860). Виходячи з постулату, що людина позбавлена здатності безпосередньо оцінювати величину своїх відчуттів, Фехнер запропонував непрямий спосіб визначення величини будь-якого відчуття за допомогою підрахунку порогових одиниць. Це дозволило йому математично вивести формулу вимірювання відчуттів, базуючись 1) на емпіричному законі Вебера про.