На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Християнська мораль

(курсова робота з педагогіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Роль релігії в житті українців ... 6
1.1. Співвідношення релігійного і національного ... 6
1.2. Фактори формування специфіки релігійності українця ... 7
1.3. Психологічні чинники формування релігійності ... 9
1.4. Загальні вияви релігійності ... 11
1.5. Суперечливість світоглядних орієнтацій ... 16
Розділ 2. Поняття та основні засади християнської етики та моралі ... 18
Розділ 3. Роль християнської етики та моралі у вихованні сучасної молоді ... 25
3.1. Деякі аспекти гуманізації виховного процесу в сучасній українській школі ... 25
3.2. Православна молодь і проблеми сучасного церковного життя ... 27
3.3. Християнська етика - важливе стратегічне завдання української школи ... 31
Висновки ... 39
Література ... 41

Для придбання курсової роботи "Християнська мораль" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Християнська мораль"

Курсова робота "Християнська мораль" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Християнська мораль", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Християнська мораль" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Християнська мораль" і призначений виключно для пошукових систем.

ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ - форма діяльності людини або колективу - створення якісно нового, що ніколи раніше не існувало. Стимулом до Т. д. служить проблемна ситуація, к-рую неможливо дозволити тра-диц. способами. Оригінальний продукт діяльності виходить внаслідок формулювання нестандартної гіпотези, розсуду нетрадиц. взаємозв'язків елементів проблемної ситуації, залучення неявно пов'язаних елементів, встановлення між ними нових видів взаємозалежності. Предпосилкамі Т. д. є гнучкість мислення (здатність варіювати способи рішення), критичність (здатність відмовитися від непродуктивних стратегій), здібність до. ЛЕСГАФТ Петро Францевіч (1837-1909) - - педагог, анатом і лікар, один з основоположників шкільної гігієни і лікарський-педагогічного контролю у фізичному вихованні, д-р медицини (1865), д-р хірургії (1868). З 1868 професор, зав. кафедрою фізіологічної (нормальною) анатомії Казанського університету. У 1871 за виступ у пресі проти свавілля адміністрації університету був звільнений без права займатися педагогічною діяльністю. Отримавши дозвіл на педагогічну діяльність (1874), Л. працював в Гл. управлінні військово-карних закладів (до 1886), де займався питаннями фізичного виховання. У 1877-82 керував організованим їм при. ТЕРМЕН Льюїс Медісон - (15.1.1877, Джонсон Каунті, шт. Індіана, - 21.12.1956, Станфорд, шт. Каліфорнія), амер. психолог, проф. (1916). Закінчив Ун-т шт. Індіана (1903). С1905 викладав у вузах. З 1922 зав. психол. відділенням Станфордського ун-та. У 1923 през. Амер. психол. асоціації. Т. спочатку вивчав питання гігієни школяра. Надалі звернувся до дослідження інтелекту за допомогою тестів. Брав участь в створенні тестових методик; ним розроблене 10 серій разл. тестів, серед к-рих т. н. тести альфа і бета, що широко застосовувалася в армії США. Т. на основі шкали Біне - Симона створив в 1916 систему тестів, що. ВИХОВАННЯ ВІЛЬНЕ - розвиток сил, що не утрудняється ніякими обмеженнями і здібностей кожної дитини, повне розкриття його індивідуальності. Для В. з. характерні категоричне заперечення системи виховання і навчання, заснованої на придушенні особистості дитини, регламентації всіх сторін його життя і поведінки. Прихильники цієї моделі додавали і надають виняткове значення створенню умов для самовираження і вільного розвитку дитячої індивідуальності, зводячи до можливого мінімуму пед. втручання і тим більше виключаючи к. насилля і примушення. Вони вважають, що дитина може собі представити тільки те, що пережив.
Кожна вагома структурна частина курсової "Християнська мораль" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЗАКОНОПОЛОЖЕННЯ (Гораа) - У талмудической літературі це означає прийняття або твердження галахи* (постанови) або ряду узаконених норм. Існує багато правил по відношенню до встановлення законів. Перше: не встановлювати закон тільки на основі висловлених в Мішне* думок; всякий, хто порушив цю вказівку, називався у хазал* "згубник світу". Правило це неважко зрозуміти, оскільки в Мішне часто приводяться думки, які не були затверджені більшістю. Друге: не треба встановлювати закон по сказаному в агаде*, бо агада не ставила своєю метою видавати закони для практичного керівництва. Інший принцип: мудреці фіксували, що суд має. Віденський конгрес (вересень 1814 - червень 1815 рр.) - міжнародний конгрес, скликаний за ініціативою Росії, Великобританії, Австрії і Пруссії після завершення воєн антифранцузьких коаліцій проти наполеонівської Франції. У конгресі взяли участь 216 представників всіх європейських держав (окрім Туреччини), у складі російської делегації був присутній імператор Олександр I. Ініціатори Віденського конгресу ставили за мету реставрацію повалених династій в державах, завойованих Наполеоном I відновлення принципів державного пристрою, що існували до наполеонівських воєн; створення стійких гарантій проти повернення до влади у Франції Наполеона;. Гросс Христиан-Фридрих - Гросс (Християн-Фрідріх) - академік по кафедрі повчальної філософії, вюртембергский уродженець, студент Тюбінгенського університету; прибув в Санкт-Петербург разом з Вільфінгером в 1725 р. і в наступному році призначений професором. У 1728 р. при Академії Наук почали видаватися "Санкт-Петербургские Відомості", які, за свідченням Мюллера, Гросс складав за перші шість місяців їх видання. У 1731 р. Гросс залишив академію, оскільки був призначений секретарем посольства брауншвейг-вольфенбюттель-бланкенбургского двора в Санкт-Петербурге. Користуючись довіреністю графа Остермана, він іноді.
У вступі курсової "Християнська мораль" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Месопотамія - Месопотамія (Mesopotamia, греч. - "міжріччя"), обл. на Бл. Сході, в міжріччі Тигра і Ефрата. До кон. 4 тис. до н.е. шумери створили в юж. частини М. неск. міст-держав, де існували іригаційне землеробство, торгівля і ремесла. Першим месопо-тамским царством (ок. 2350 р. до н.е.) правив Саргон Древній з Аккада; воно проіснувало ок. 150 років. Друге, зі столицею в шумерском м. Уре, датується 2150 - 2000 рр. до н.е. Потім в Юж. Месопотамию вторглися аморити з Ханаана (древн. назв. терр. Палестини, Сірії і Фіникиї), і в 1894 р. до н.е. Сумуабум основая нове обширне царство зі столицею в Вавілоне.

ВІРА І РЕЛІГІЯ - Віра- неколебимое бездоказове переконання, ірраціональна прихильність чомусь, надія на когось. релігія (від латинського religio - набожність, святиня, предмет культу) - світогляд і світосприймання, пов'язаний з відповідною поведінкою і своєрідними діями, заснованою на вірі в існування бога або богів, священного світового розуму, тобто того або інакшого різновиду надприродного. Будучи перекрученою свідомістю, релігія не безпідставна: в її основі безсилля людини перед могутністю не підвладних йому природних і суспільних сил. Адже пов'язаний з релігією світогляд, світогляд є не що інакше. КУРОЕДОВ Володимир Іванович - (р. 05.09.1944) Головнокомандуючий ВоєнноМорським флотом Росії в першому і другому президентських термінах B. В. Путіна по 04.09.2005 м. Народився на станції Бамбурово Хасанського району Приморського краю. Освіту отримав на інженерному факультеті Тихоокеанського вищого военноморского училища ім. С. О. Макарова (1967), в Воєнноморської академії ім. В. І. Леніна (1978), в Військовій академії Генерального штабу Збройних сил СРСР (1989, із золотою медаллю). Службу починав командиром штурманської бойової частини сторожового корабля на Тихоокеанському флоті, був помічником командира сторожового.
Список літератури курсової "Християнська мораль" - більше 20 джерел. ПРИСТАВКИН Анатолій Ігнатович - (р. 17.10.1931) Радник Президента Російської Федерації В. В. Путіна з 29.12.2001 м. в його першому президентському терміні і з 30.03.2004 м. у другому президентському терміні. Народився в м. Люберци Московської області. Освіту отримав в Московському авіаційному технікумі (1952) і в Літературному інституті ім. М. Гіркого (1959). Виховувався в дитячому будинку (ть померла від туберкульозу, батько загинув на фронті), потім вчився в ремісничому училищі. У 1945 р., втікши з дитбудинку, працював на консервному заводі в Серноводське, з 1946 р. на аеродромі в Жуковськом. До 1954 р. служив в. ВАСИЛЬЕВ Дмитро Валерьевич - (р. 13.08.1962) Голова Федеральної комісії з цінних паперів і фондовому ринку при Уряді Російської Федерації в ранзі міністра Російської Федерації в уряді В. В. Путіна з серпня 1999 р. по 01.02.2000 м. Народився в м. Ленінграде. Освіту отримав в Ленінградськом финансовоекономическом інституті ім. Н. А. Вознесенського (1984). З 1985 м. працював науковим співробітником в Ленінградськом інституті социальноекономических проблем АН СРСР. У 1990-1991 рр. головний фахівець, начальник відділу приватизації Комітету по економічній реформі Ленгорісполкома (голова А. Б. Чубайс), заступник голови.

ФУРЬЕ Франсуа Марі Шарль (1772 - 1837) - фр. утопічний соціаліст. Ф. виступив з глибокою і яскравою критикою буржуазного об-ва, розкрив протиріччя між ідеями ідеологів фр. революції і дійсністю, антагонізм убогості і багатства. При обгрунтуванні соціалістичного ладу він виходить з положень фр. матеріалістів про вирішальну роль середи і виховання в формуванні людини. Всі людські пристрасті і потяга самі по собі хороші. Порочена не людина, а про-у, в до-ром він живе. Тому необхідно створити такий суспільний устрій, к-рий сприяв би повному задоволенню людських пристрастей, їх розвитку і розквіту. Осн. осередком майбутнього об-ва, як його малює.
Посилання в тексті роботи "Християнська мораль" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. "ВКАЗІВКИ І ПОВЧАННЯ" - (араб ал-Ишарат ва-т-танбихат) - один з останніх творів Ібн Сани, в якому він повністю відмовився від жанру коментування Арістотеля Складається з чотирьох частин "Логіка", "Фізика", < Метафізика", "Суфізм" В розділі логіки визначається її мета як знаряддя, що захищає думку від помилок при по пучении нового знання, розглядаються теми поняття, висловлювання, визначення, опису, думки, силогізму Далі викладається розуміння проблем буття (вуджуд), його рівнів, витвору, зазначається, що суще (мавджуд) - це не тільки почуттєве тіло, але і що не сприймається почуттями. Розсіяний склероз - (multiple sclerosis) Р. з. є хронічним і прогресуючим дегенеративним неврологічним захворюванням, що вражає миелинові оболонки нервів і провідних шляхів ЦНС. Течія хвороби характеризується обострениями і ослаблениями з тенденцією до зростання тягаря і збільшення тривалості кожного загострення по мірі прогресування процесу, залишаючи можливості для симптоматичної терапії. Етіология Р. з. невідома. Пік захворюваності доводиться на вік 20-40 років, у 20% пацієнтів перші симптоми з'являються у віці 40-50 років. Р. з. не заразливий і не передається спадковим шляхом. Симптоматіка Р. з. вельми. Девіація - (лати. deviatio) - 1. в психології - відхилення від того, що вважається адекватним, нормативним, наказаним вимогами моралі, права, традиції, звичаю. Наприклад, девіація в поведінці, у відносинах до грудки- або чого-небудь від середньостатистичний показника, що приймається за норму. Проблема, як деякі вважають, складається тут в тому, що все соціальні актори (діячі) спочатку або пізніше вважаються девіантними, оскільки вони виходять в своїх думках і поведінці за нормативні рамки. Наприклад, особи, багато пізніше визнані геніями, за житті нерідко приймаються за девиантов, а генії, в.

ДООПЕРАЦИОНАЛЬНОЕ МИСЛЕННЯ - (англ. preoperatory thought) - стадія розвитку інтелекту дитини від 2 до 7 років. До 2 р. у дитини починає формуватися символічна функція, тобто виникає розрізнення що означається і вказуючого. Кошти позначення, що використовуються дитиною, мають форму відстроченої імітації, ігрового символа, малюнка, розумового образу і, нарешті, мови. Завдяки символічній функції починає формуватися внутрішній план діяльності - план уявлення. Тепер дитина може не тільки безпосередньо виконати дію, але і представити дію, виконану ним в минулому або в інш. ситуації, може в думках розчленувати об'єкт або скласти його. Комунікація масова - систематичне поширення (за допомогою технічних засобів) спеціально підготовлених повідомлень серед чисельно великих, анонімних, аудиторій, що розосередилися. К. м. являє собою важливу в соціальному і политий. плані, підсистему обший системи комунікації. У широких масштабах виконує взаємопов'язані функції ідеологічного і политий. впливу, підтримки соціальної спільності, інформування, освіти і розваги, конкретні форми і зміст к-рих вирішальним образом залежать від особливостей национ. культури і политий. режиму. К. м. властиві институционний характер джерел і отсроченность зворотного зв'язку між. КРАББЕ СИНДРОМ - (описаний датським неврологом K. H. Krabbe, 1885-1961; синонім - глобоидно-клітинна лейкодистрофия) - рідке спадкове захворювання, що характеризується дефіцитом ферменту бета-галактозидази. У результаті відбувається накопичення цереброзидов в глобоидних клітках білої речовини головного мозку, які містять величезні змінені лизосоми, багаті бета-глюкуронидазой і кислої фосфатазой. Маніфестує у віці 4-6 місяців, коли у дитини з'являється дратівливість, мишечная гіпотонія, що зміняюся гіпертонією м'язів нижніх кінцівок; під час крику відмічають позу децеребрационной ригидности; до 6-8 місяців діти. Евальд (EWALD) Готфрід - (15.7.1888, Лейпциг - 17.7.1963, Геттінген) - німецький психіатр. Біографія. Доктор медицини, з 1920 р. він - приват-доцент в університеті Ерлангена, з 1923 р. - екстраординарний професор, з 1933 р. - ординарний професор психіатрії в університеті Грейфевальда, з 1934 р. - в університеті Геттінгена і директор університетської Клініки і поліклініки психічних і нервових хвороб. Дослідження. Створив теорію темпераментів (Temperament und Charakter. В., 1924), в якій розрізнював два біологічних рівні: биотонически-кількісний і структурно-якісний. Биотонус їм розумівся як деяка.