На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Фізкультура і спорт на Волині

(курсова робота з фізичної культури)

Вступ ... 3
Розділ 1. Фізичне виховання на Волині в 1920-1930 роках ... 5
Розділ 2. Розвиток фізичної культури і спорту на Волині в 50-х роках ... 8
Розділ 3. Розвиток фізкультури і спорту на Волині в роки незалежності ... 11
3.1. Фізкультурно-масова робота ... 11
3.1.1. Фізкультурне-оздоровча діяльність у виробничій і соціально-побутовій сферах ... 11
3.1.2. Фізична культура і спорт у сільській місцевості ... 13
3.1.3. Фізичне виховання і фізкультурно-оздоровча діяльність у навчально-виховній сфері ... 15
3.1.4. Фізична підготовка військовослужбовців особового складу ... 18
3.2. Спорт вищих досягнень ... 21
Висновки ... 31
Список використаної літератури ... 33

Для придбання курсової роботи "Фізкультура і спорт на Волині" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Фізкультура і спорт на Волині"

Курсова робота "Фізкультура і спорт на Волині" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Фізкультура і спорт на Волині", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Фізкультура і спорт на Волині" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Фізкультура і спорт на Волині" і призначений виключно для пошукових систем.

ОДОЕВСКИЙ Володимир Федорович - князь [30.07(11.08), за інш. даними, 31.07(12.08) або 1(13).08. 1803, за інш. даними, 1804, Москві, - 27.02(11.03). 1869, там же], письменник і суспільств. діяч, педагог, муз. критик і філософ. Останній нащадок древнього князівського роду Рюріковичей (відбувався по прямій лінії від чернігівського князя Михайла Всеволодовича). Закінчив Московський університетський благородний пансіон (1822). У 1823 - 25 перед. Об-ва любомудрия. У 1824 - 25 видавав (разом з В. К. Кюхельбекером) альманах "Мне-мозіна" (вийшло в світло 4 вип.). У 1826 переїхав в Петербург і поступив на гос. ЧАРНОЛУСКИЙ Володимир Іванович - [12(24).9.1865, з. Сачковичи Чернігівської губ., нині в Брянської обл., - 2.11.1941, м. Пушкино Моськ. обл.], діяч в області нар. освіти і обществ. руху, проф. (1924), д-р пед. наук (1935). Вчився в Моськ. ун-ті, закінчив Київський ун-т (1888). У 1891 - 97 працював в Петерб. до-та письменність. З його ініціативи і методиці до-том проведена перепис рос. нач. шкіл, матеріали до-ой узагальнені Ч. в фундам. труді "Початкове нар. освіта в Росії" (т. 1 - 4, 1900 - 05; совм. з Г А. Фальбор-ком). Після 1897 один з організаторів изд-ва "Знання". Виступав з різкою критикою урядів. ДЕРЖАВНА МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА - система державних пріоритетів і заходів, направлених на створення умов і можливостей для успішної социализации і ефективної самореалізації молоді, для розвитку її потенціалу в інтересах Росії і, отже, на соціально-економічний і культурний розвиток країни, забезпечення її конкурентоздатності і зміцнення національної безпеки. Основним засобом розвитку потенціалу молоді є її залучення в соціально-економічне, суспільно-політичне і социокультурную життя російського суспільства. Державна молодіжна політика покликана забезпечити: 1. стратегічну спадкоємність поколінь, збереження і. Виховання - планомірний і цілеспрямований вплив на свідомість і поведінку людини з метою формування певних установок, принципів, ціннісних орієнтацій; соціальне, цілеспрямоване створення умов (матеріальних, духовних, організаційних) для розвитку людини. Виховання є основною категорією педагогічної парадигми. Хоч цим терміном в педагогічній літературі означається п'ять різних понять (вплив на людину соціального ладу і навколишньої дійсності, передача новим поколінням суспільно-історичного досвіду, весь учбово-виховальний процес в освітній установі, спеціальна виховальна робота для.
Кожна вагома структурна частина курсової "Фізкультура і спорт на Волині" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Колумелла, Луций Юній Модерат - римський письменник. Служив в посаді військового трибуна в Сірії і Килікиї, потім осел в Лациуме під Ардеєй, де управляв своїм маєтком. Після сільськогосподарських трактатів Катона Старшого і Варрона саме він збагатив римську літературу в цій області спеціальним посібником Про господарство (De re rustica) в 12 книгах. Автор виклав в I книзі основні принципи господарювання, у II - зведення про сільськогосподарські роботи, в III-V - вчив, як залицятися за деревами і обробляти виноградник, в VI-IX кн. Він описав розведення худоби, риб і бджіл. Серед цілого виділяється написана вергилиевскими. Вест-Індії незалежність - Вест-Індії незалежність (West Indian independence), рух за незалежність голений, колоній в Вест-Індії. Виступи з вимогами більшої участі місцевого населення в управлінні Вест-Индскими колоніями почалися в 19 в. У 1865 р. повстання негрів на Ямайці було жорстоко пригнічено, але після поїздки ямайской депутації в Лондон (1884) на всіх о-вах сталі поступово створюватися виборні законодат. органи. Після 1-й світової війни були зроблені подальші кроки на шляху створення представницьких органів влади, напр, в Трінідаде в 1923 р. До 1940 р. голений, пр-у, усвідомлюючи стратегічне значення. Сухонін Петро Петрович - Сухонін (Петро Петрович, 1821 - 1884) - белетрист (псевдонім А. Шардін); відбувався з дворян Костромської губернії; виховувався в морському кадетському корпусі; служив у флоті, потім в різних міністерствах. Романи і повісті Сухоніна, що не мали великого успіху, друкувалися в "Бібліотеці для Читання", "Вітчизняних Записках", "Синові Вітчизни", "Російської Мови", "Віці" і "Колоссі"; статті його з фінансових питань - в "Якорі", "Біржових Відомостях", "Всесвітньому Труді" і "Російській Мові". Окремо.
У вступі курсової "Фізкультура і спорт на Волині" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Буза Єлісей - Буза (Єлісей) - козацький десятник, відправлений був в 1636 році з Енісейська з велінням оглянути всі ріки, впадаючі в Ледовітоє море, і накласти ясак на прибережних жителів. Спочатку число супутників його ледве перевищувало 10 чоловік, але після зимівлі в Олекмінськом остені до нього приєдналося до 40 чоловік. З ними весною наступного року він відправився в дорогу, в два тижні досяг гирла Лени, звідки в одні доби Ледовітим морем перейшов до гирла Оленека, і продовжував шлях вгору по цій ріці аж до кочівлі тунгусів, з якої зібрав ясак під час зимівлі. Весною 1638 р. Буза знов пустився зі своїм.

КОНВЕРГЕНЦІЯ, МИРНЕ СПІВІСНУВАННЯ - поняття часів двополюсного світу, періоду непримиренної "боротьби двох світових систем - капіталізму і соціалізму". І все ж в кожному випадку в наяности і своя специфіка: якщо про мирне співіснування ( "мирному співжитті") мова йшла вже з Жовтня 1917 р., то конвергенція - поняття більш пізнього часу (40-х і подальших років). Коротше говорячи, конвергенція і мирне співіснування - дві формули виражаюча реакцію громадськість на тупики озброєного двополюсного світу і ракетно-ядерного віку, коли ще не виявилася неспроможність казарменого псевдосоціалізму. Створення ракетно-ядерного зброї. ПРЕДМЕТИ ВЕДІННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ - у ведінні муніципальних освіт знаходяться питання місцевого значення, а також окремі державні повноважень, якими можуть наділятися органи місцевого самоврядування. До питань місцевого значення відносяться: 1) прийняття і зміна статутів муніципальних освіт, контроль за їх дотриманням; 2) володіння, користування і розпорядження муніципальною власністю; 3) місцеві фінанси, формування, твердження і виконання місцевого бюджету, встановлення місцевих податків і зборів, розв'язання інших фінансових питань місцевого значення; 4) комплексний соціально-економічний розвиток муніципальної освіти; 5) зміст і.
Список літератури курсової "Фізкультура і спорт на Волині" - більше 20 джерел. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ (ЄС) - (European Union - EU) - інтеграційне об'єднання 15 європейських країн, в яке входять Австрія, Бельгія, Великобританія, Німеччина, Греція, Данія, Ірландія, Іспанія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Фінляндія, Франція і Швеція. ЄС є результатом тривалого процесу європейської інтеграції, що почався в 50-е рр. У цей період виникли такі міжнародні організації, як Європейське об'єднання вугілля і стали (1951), Європейське економічне співтовариство (1957), Європейське співтовариство з атомній енергії - Євратом (1957), була укладена Європейська конвенція про захист прав людини (1959). Революція - глибока якісна зміна в розвитку, перерва поступовості, якісний стрибок в розвитку. Революція відрізняється від еволюції - поступового кількісного розвитку без зміни якості процесу. Соціальна революція - спосіб переходу від історично суспільно-економічної формації, що зживуться себе до більш прогресивної, корінний якісний переворот у всій соціально-економічній структурі суспільства. Критерієм прогресивності є велика міра усупільнення власності на елементи виробництва. Революцію не можна плутати з озброєним повстанням яких-небудь соціальних груп або класів проти існуючої.

ЕЛЕНСЬКИЙ Йосип (Олексій) Михайлович (1756-1813) - соціальний мислитель і реформатор, представник радикальних утопічно-комуністичних ідей в Білорусі. Відбувався з мозирського шляхетського роду, вчився в школі А. Тизенгауза в Гродно. Його учень і наближений, з ним проходив учення в Силезії і ін. країнах. Після засудження патрона став, по суті, різночинцем. Арештований в Петербурзі по доносу (1794), в таємній канцелярії були розглянуті його твори, дані на відгук імператриці Катерині II, яка оцінила: "Це страшніше за якобінство". Від страти врятувало тільки прохання про навертання до православної віри. Засуджений, засланий в Соловецкий.
Посилання в тексті роботи "Фізкультура і спорт на Волині" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ПОДВІЙНИХ ІСТИНИ ГЕОРГІЯ - що склався в 12-14 вв. вчення про те, що філософія і богословие представляють самостоят. шляхи збагнення істини і залучення до бога. Прихильники цього вчення Ібн Рушд, Сигер Брабант-ський, Дунс Худоба, У. Оккам вважали, що філософія приводить людину до істини через пізнання навколишнього світу розумом, теологія ж формулює істину, спираючись на віру в прозріння. Філософія не повинна підкорятися теології. Ибн Рушд, Сигер Бра-бантський затверджували, що витікаючі з філософії Арістотеля висновки об несотворенности світу, про вічність бога і миру, об смертність індивід, душу людини і безсмерті. АНТИСЦИЕНТИЗМ - опозиція сциентизму в світоглядній оцінці пізнавальних можливостей науки і її ролі в житті суспільства. Існує в двох формах: радикальної і помірної. Радикальна форма сциентизма, виходячи з амбивалентности науки, робить упор на її когнитивних обмеженнях і неминучих негативних наслідках використання її результатів в динаміці суспільства (вдосконалення військової зброї, в тому числі створення коштів масового знищення з непередбачуваними наслідками для самого існування людського роду, техногенні катастрофи, непомірно збільшений екологічний тиск на природу як неминуче слідство технічного і. ИНОКУЛЬТУРНИЙ РЕЖИМ КОМУНІКАЦІЇ - специфіка вияву в процесі міжнаціонального спілкування сукупності мови, менталітету, особливостей національної психології, норм і правил поведінки представників іншої етнічної спільності. При незнанні І.р.к. (або знаючи лише мову) люди частіше за все спілкуються з носіями інакшої культури і оцінюють їх на основі власних національних норм, що особливо утрудняє комунікацію між ними. Крім того, взаємне незнання І.р.к. представниками різної спільності, що спілкуються є однією з причин формування у них стійких спотворених стереотипних уявлень друг про друга, змінних повільно. Наприклад, своєрідні.

Права жінок в системі прав людини - (Права людини жінок) відносяться до прав людини третього покоління, до так званих колективних прав, які включають право на мир, на національне самовизначення, на здорове навколишнє середовище, на свободу від дискримінації по статевій, віковій, національній ознаці. Ці права адресовані не стільки індивіду, скільки певним соціальним групам, потребуючим додаткових гарантій для захисту своїх прав. Для виділення прав жінок в особливу категорію прав людини є ваговиті основи. Спочатку всі правові стандарти і норми формувалися, з одного боку, як універсальні, а з іншою - як селективні, орієнтовані тільки на. Виходи психічних захворювань - Психічні захворювання мають різні виходи. Видужання спостерігається порівняно рідко, наприклад, при реактивних психозах, при яких можливе повне зникнення симптоматики і відновлення психічної діяльності. Частіше спостерігається видужання з якимите більш або менш вираженими змінами особистості із збереженням адаптації до навколишнього. При цьому зміни особистості, що з'явилися помічають тільки близькі люди. При менш сприятливій течії хвороби можливий вихід хвороби в ремісію з дефектом. Під дефектом прийнято розуміти форму зміни особистості, що характеризується обідніння, спрощенням вищих. Культ - ( лати. cultus - поклоніння) - 1. самий неофіційний і часто мінливий тип релігійної організації (руху) з такими характерними рисами: 1. концентрація на відданості фігурі харизматичного лідера; 2. синкретизм, тобто здатність об'єднувати елементи різних релігій; 3. залучення адептів, що роблять персональний позитивний вибір, тобто індивідів, які самі вирішують питання про свою приналежність до культу (на відміну від більшості пануючих релігійних організацій, що поповнюють свої ряди по ознаці народження і сімейних пут). Культи і культова приналежність особливо поширені в зонах соціального. Спонділолістез - (від греч. spondylos - хребець olysthesis - ковзання). Зміщення хребця кпереди (рідко - кзади) відносно нижерасположенного хребця (частіше "зісковзують" уперед LIV або LV хребці). Може бути нестабільним і стабільним. У першому разі взаємовідношення між тим, що змістився і нижерасположенном хребцями залежать від пози хворого. Відповідно до причин С. виділяють його форми: диспластическую, зумовлену вадою розвитку хребта; спондилолизную - слідство перелому від "втоми" міжсуглобової частини дуги; дегенеративну або инволютивную, що залежить від межпозвонковой.