Фізичні навантаження і оздоровчий ефект уроків фізкультури

(курсова робота з фізичної культури)

Вступ.....3
Розділ 1. Біохімічні зміни в окремих органах і тканинах при різних видах м'язової діяльності.....5
1.1. Біохімія м'язів при втомленні.....10
1.2. Динаміка біохімічних процесів у період відпочинку.....13
Розділ 2. Фізичний стан як основа програмування оздоровчого тренування.....17
2.1. Вибір фізичних вправ у програмуванні оздоровчого тренування.....17
2.2. Способи визначення раціональних обсягів рухової активності та нормування фізичного навантаження.....18
2.3. Фізичний стан як основа програмування оздоровчого тренування.....23
Розділ 3. Методи контролю за оздоровчим ефектом занять.....28
3.1. Методи первинного контролю в оздоровчому тренуванні.....29
3.2. Методи оперативно-поточного контролю за оздоровчим ефектом занять.....35
3.3. Особливості методики етапного контролю за оздоровчим ефектом занять.....37
3.4. Самоконтроль рівня фізичного стану.....41
Висновки.....43
Література.....46

Для придбання курсової роботи "Фізичні навантаження і оздоровчий ефект уроків фізкультури" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Фізичні навантаження і оздоровчий ефект уроків фізкультури"

Курсова робота "Фізичні навантаження і оздоровчий ефект уроків фізкультури" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Фізичні навантаження і оздоровчий ефект уроків фізкультури", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Фізичні навантаження і оздоровчий ефект уроків фізкультури" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Фізичні навантаження і оздоровчий ефект уроків фізкультури" і призначений виключно для пошукових систем.

Діти з порушеннями зору - Сліпі діти страждають повною відсутністю зору або мають залишковий зір (від светоощущения до гостроти зору 0,04 на тому, що краще бачить оку - при звичайній корекції очками). Для них осн. коштами пізнання навколишнього світу стають дотик і слух. У зв'язку з цим почуттєві образи мають інакшу, чим у зрячих, якість, інакшу структуру. Ті діти, у к-рих зберігся залишковий зір, мають можливість сприймати навколишній світ у вигляді зорових образів, хоч вельми збіднених і неточних. Втрата зору зумовлює нек-рі специфич. особливості розвитку: виникають ускладнення в оцінці просторів. ознак. МАТЕРІАЛЬНА І ФОРМАЛЬНА ОСВІТА - концепції загальної освіти, що визначають принципи відбору його змісту. Терміни з'явилися у 2-й підлогу. 18 в. і широко розповсюдилися в педагогіці 19 в. Прихильники матеріальної освіти (або "дидактич. матеріалізму") осн. мету школи убачали в передачі учням можливо більшої суми знань з разл. областей науки. Вони вважали, що розвиток здібностей відбувається в процесі систематич. оволодіння "корисними" знаннями і не вимагає спец. зусиль. Корисність, придатність для життя - осн. критерії відбору матеріалу для шк. курсу. Для програм шкіл, побудованих на ідеях матеріальної. БІЗНЕС-ОСВІТА - - напрям в професійній освіті, що здійснює підготовку фахівців з ринкової економіки. У Рос. Федерації з'явилося на початку 90-х рр. в умовах реформування вітчизняної економіки і переходу до ринкових відносин. Мету Б. дати спеціальні знання і навики управління підприємцям і менеджерам всіх рівнів. Потреби суспільства в специалистах-риночниках обумовили появу бізнесу-освітніх установ в сфері вищої і середньої професійної освіти, а також позашкільно- го утворення і утворення дорослих. Найбільш поширеною освітньою установою в Б. є бізнес-школа. Основу змісту Б. складають цикли дисциплін. ОРБЕЛИАНИ Сулхан Саба - [25.10 (4.11). 1658, приблизно, з. Тандзиа, нині Болнісського р-на Грузії, - 26.1(6.2). 1725, з. Всехсвятское, нині в межі Москви], вантаж, просвітник, письменник, вчений, политий. діяч. Виховувався у свого дядька царя Кахетії Арчила II Вихователь царя Картлі (з 1703) Вахтанга VI. Учасник багатьох його просвітницьких починів: відкриття першої в Грузії друкарні (1703), створення місіонерських шкіл і інш. Прихильник проінформованого абсолютизму. Вважав неуцтво гл. причиною суспільств. зла. У произв. "Про мудрість вимислу" (інш. назв. "Про мудрість брехні"; русявий. пер.
Кожна вагома структурна частина курсової "Фізичні навантаження і оздоровчий ефект уроків фізкультури" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Ліневич - (1838 - 1908 р.) - генерал. До російсько-японської війни командував 1-м Сибірським корпусом, який штурмував Пекін під час придушення боксерського повстання. У японську війну, після поразки на ріці Шаху, прийняв командування 1-й армією. У час нескінченних дебатов про план дій Ліневич енергійно наполягав на тому, щоб всі армії були кинуті в бій одночасно. Проте, коли 12 січня 1905 року 2-я армія початку настання на Сандепу, головнокомандуючий Куропаткин наказав 1-й і 3-й арміям залишатися на місці, вичікуючи, "поки розвинуться події". Після невдалого закінчення атаки на Сандепу, почався новий період. Чистович Яків Олексійович - Чистович (Яків Олексійович, 1820 - 1885) - лікар, історик російської медицини; освіту отримав в калужской духовній семінарії і санкт-петербургской медико-хірургічної академії. По захисту дисертації під заголовком: "De hepatitide" (СПб., 1848) удостоєний мірі доктора медицини, прикомандирований до 1-му санкт-петербургскому військово-сухопутного госпіталю і призначений помічником редактора "Військово-Медичного Журналу" (1848 - 1857). Був призначений ад'юнктом-професором медико-хірургічної академії по кафедрі судової медицини, гігієни і медичної поліції, а. ГАВРИЛО АРХАНГЕЛ - Архангел Гаврило був вибраний Богом, щоб благовестить Пресвятой Діві Марії, а з Нею і всім людям велику радість про втілення Спасителя Іїсуса Христа, Сина Божія. Саме тому на наступний день після Благовіщення Церква шанує Архангела Гавріїла, що послужив таїнству нашого порятунку. Числення архангелів починається з Михайла, поборника і переможця ворогів Божіїх, а Гаврило стоїть на другому місці. Його Господь посилає для сповіщення і роз'яснення Божественних таємниць, що стосується порятунку роду людського. Саме він роз'яснив прор. Даниилу бачення про долі народу іудейського. Він же сповістив.
У вступі курсової "Фізичні навантаження і оздоровчий ефект уроків фізкультури" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ВРУБЕЛЬ Михайло Олександрович - (5.03.1856 - 1.04.1910), живописець, графік, скульптор. У 1874-80 вчився на юридичному факультеті Петербургського університету, в 1880-84 - в Петербургської Академії мистецтв. У 1884-89 розписував Кирілловськую церкву у Києві, працював над ескізами розписів Володимирського собору, написав ряд ікон ( "Св. Опанас", "Богоматерь з немовлям", "Сошествіє Св. Духа" і інш.). У іконописі Врубеля сполучалися візантійська декоративность і експресія з романтичними і символічними рисами. У 1889 Врубель переїхав в Москву, де зблизився з відомим меценатом С.І. Мамонтовим і став учасником Мамонтовського.

ДРЕВНЯ РУСЬ - держава східних слов'ян, що існувала в IX-XIII вв. Здавна на обширної території Східної Європи жили багато які народи - слов'янські, финноугорские, тюркские, німецькі. Практично у всіх цих етносов на початок першого тисячоліття н. е. не склалися державні форми суспільного пристрою і панували родоплеменні відношення. Серйозні зміни для цього обширного регіону Євразії наступили, коли, почате з степів Центральної Азії експансією гунів, розвернулося т. н. "Велике переселення народів", що мало глобальні наслідки для цивілізованого миру того часу. У Північне Причорномор'я і на. ЗАТУЛИН Костянтин Федорович - (р. 07.09.1958) Політик і підприємець. Народився в м. Батуми Грузинської ССР в сім'ї військовослужбовця. У тому ж році сім'я переїхала в м. Сочи. Освіту отримав на історичному факультеті МГУ ім. М. В. Ломоносова (1981) і в аспірантурі МГУ (1985). У 1975-1976 рр. працював художникомоформителем в художньої майстерної "Сочигорбитпроката". З 1985 р. Майстер по ліфтах в управлінні хозексплуатации МГУ ім. М. В. Ломоносова, керівник оперотряда МГУ. У 1987-1990 рр. помічник секретаря ЦК ВЛКСМ И. Орджоникидзе, займався створенням центрів научнотехнического творчості молоді, молодіжних житлових.
Список літератури курсової "Фізичні навантаження і оздоровчий ефект уроків фізкультури" - більше 20 джерел. ВИДИ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРСТВА - його різновиди, що дають можливості правильно осмислити і прогнозувати поведінку його представників. Політичне лідерство досить багатоманітне. Лідер-прапороносець - лідер, діяльність якого завжди асоціюється з відстоюванням головних ідей того соціального суб'єкта, чиї інтереси він представляє. Лідер-служитель - лідер, що віддає всього себе політичній діяльності в ім'я цілей своєї соціальної групи. Лідер-торговець - лідер, прагнучий реалізувати інтереси своєї соціальної групи головним чином за допомогою висновку політичних угод з іншими соціальними суб'єктами. Лідер-пожежник - лідер, основна діяльність. Бюрократія - (від фр. bureau - бюро, канцелярія і греч. kratos - влада) - 1. Чиновництво, державні службовці, що здійснюють функції адміністративного управління, діловодства в державних установах. 2. Система управління, здійснювана установами з явно вираженим розділенням функцій, чіткими нормами і правилами, формалізованим характером відносин і ієрархічною структурою. Термін "Би." був уперше введений физиократом В. Де Турнаєм для принизливого позначення виконавчої влади, в цьому значенні в загальновживаній лексиці він використовується і до цього дня. У науковий оборот термін увійшов завдяки трудам М.

ДИЕРЕЗА - один з технічних методів платоновской діалектики, що дозволяє відрізняти окремі види один від іншого ("Софіст" 253 d - е), виділяти вигляд і давати йому визначення шляхом дихотомического розчленовування роду ("Політик" 262 b - е); противоположен методу зведення до єдиної ідеї розрізненого у безлічі одиничних речей ("Федр" 265 d - е). Найбільш яскраві зразки використання диерези у Платона - в діалогах "Софіст" і "Політик". Напр., софистическое мистецтво визначається так: творче мистецтво поділяється на божественне і людське, людське - на те, що.
Посилання в тексті роботи "Фізичні навантаження і оздоровчий ефект уроків фізкультури" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ОДНООКІ ІСТОТИ - міфічні циклопи і аримаспи з одним-єдиним оком. Слово "монокль", перш ніж стати назвою оптичного пристрою, використовувалося для позначення таких істот. Перший енциклопедист Геродот Галікарнасський в V в. писав про те, що на півночі Європи живуть одноокі люди, що називаються "аримаспи". Хоч "батько історії" вважав "неймовірним, що можуть існувати люди, у всьому подібні іншим людям, однак усього лише з одним оком", але об аримаспах згадує і Пліній Старший: "У них усього одне око у лобу, і вони звичайно воюють через золоті рудники. Обмеженість ресурсів особистості - кожна людина має в своєму розпорядженні певну кількість фізичних, інтелектуальних, суспільних і сценарних ресурсів, що визначають в кінцевому результаті його можливості. Виходячи з ресурсів, що є, людина будує власний життєвий сценарій (їх може бути безліч), вписуючись в сценарії інших людей і суспільства. Фізичні ресурси визначають його здоров'я, довголіття, фізичну силу і інші можливості безпосереднього перебування серед людей. Інтелектуальні ресурси - забезпечують також адекватне сприйняття світу і необхідні для орієнтування в ньому: вибору професії, образу життя, побудови самого життєвого. ТАТАРИ - представники однієї з найбільш численних націй нашої країни. Звичайно вони діляться на волго-уральських, сибірських, астраханских і кримських татар. Волго-уральські, сибірські і астраханские татари - консолідована і згуртована в культурному відношенні етнічна спільність, що оформилася в двадцятому сторіччі у високорозвинений, в тому числі і економічно, націю. Волго-уральські татари розселені як в республіці Татарстан, так і в Башкортостане, Чувашиї. Сибірські татари проживають в Кемеровської, Новосибірській, Омської, Томської і Тюменської областях. Астраханские татари розселені в околицях Астрахані.

Опросник "Функції автобіографічної пам'яті" - В. В. Нуркова, К. Н. Васильовська. Направлений на виявлення доступного суб'єкту функц. репертуару автобіографічної пам'яті. Текст опросника містить опис 22 життєвих ситуацій, к-рі потенційно передбачають звернення до змісту автобіографічної пам'яті. Респонденту пропонується оцінити типовість опр. використання автобіографічних спогадів в кожній з ситуацій по шкалі від -3 (абсолютно нетипово) до 3 (абсолютно типово). Внаслідок статистичного аналізу виділене 5 шкал, що відображають разл. аспекти функц. профілю індивідуальної автобіографічної пам'яті. Шкала 1. "Коммуникативная функція. теорія особистості Маслоу - система поглядів на особистість американського психолога А. Маслоу - одного з фундаторів гуманистической психології. У центрі концепції Маслоу - самоактуализирующаяся особистість (це не звичайна людина, якій щось додали, а звичайна людина, у якого нічого не відняли). Ознаки самоактуализирующейся особистості: 1) більш ефективне сприйняття реальності і більш комфортабельне відношення до неї; 2) прийняття себе, інших, природу як вони є; 3) спонтанність, простота, природність; 4) центрированность на задачі, а не на собі; 5) деяка автономність, потреба в самоті; 6) особиста автономія, відносна. АБСТИНЕНЦИЯ - (ABSTINENCE) Технічний принцип, відповідно до якого уникнення заохочення при перенесенні посилює фрустрацию, сприяє регресії, полегшує виявлення, розпізнавання і розуміння неврозу перенесення, забезпечуючи можливість опрацювання і структурної зміни. Багато які вважають принцип абстиненции одним з аспектів принципу нейтральності, але це окремий технічний принцип, особливим образом співвіднесений з фрустрацией бажань при перенесенні. Правило абстиненции введене Фрейд при обговоренні опору, виникаючого при перенесенні, і аналітичній нейтральності: Лікування, - пише Фрейд, - повинно. ПЕТРИЛОВИЧ - (Petrilowitsch) Ніко-лаус (1924-1970) - німецький психіатр, невролог і психолог, фахівець в області психопатології, психосоматики, психотерапії. Д-р медицини і філософії (1957), професор (з 1964). Соред. журналу International Pharmacopsychiatry і серії Modern Problems of Pharmacopsychiatry. Після навчання медицині і психології в Тюбінгене, Фрейбурге, Франкфурте-на-Майне з 1957 р. займався викладацькою діяльністю в Майнце, з 1964 він - екстраординарний професор і через короткий час - ординарний професор і гл. лікар Клініки нервових хвороб ун-та Майнца. Займався питаннями.