На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Фізичне виховання запорозьких козаків

(курсова робота з фізичної культури)

Вступ ... 3
Розділ 1. Запорозька Січ - оплот українства ... 5
Розділ 2. Система фізичного вдосконалення запорозьких козаків ... 10
Розділ 3. Фізична та військова досконалість козацької старшини ... 28
Висновки ... 33
Список літератури ... 34

Для придбання курсової роботи "Фізичне виховання запорозьких козаків" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Фізичне виховання запорозьких козаків"

Курсова робота "Фізичне виховання запорозьких козаків" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Фізичне виховання запорозьких козаків", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Фізичне виховання запорозьких козаків" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Фізичне виховання запорозьких козаків" і призначений виключно для пошукових систем.

СОРОКА-РОСИНСКИЙ Віктор Миколайович - [13(25). 11. 1882, Новгород-Север-ский, нині Чернігівської обл.,- 4.10.1960, Ленінград], педагог. По закінченні ист. ф-та Петерб. ун-та (1906). працював в Військово-мед. академії, де вивчав проблеми психології під керівництвом В. М. Бехтерева і А. Ф. Лазурського. Одночасно викладав історію і літру в ср. уч. закладах Петрограда (в 1918 - 20 в уч-ще Путілов-ського заводу). У 1920 - 25 очолював "Петроградський відділ нар.-індивідуального виховання ім. Ф. М. Достоєвського для важковиховуваних" (відомий гл. обр. під назв. "Школа-комуна ім. Ф. М. Достоєвського". РОЗВИТОК ПСИХІЧНИЙ - - становлення специфічно людських вищих психічних функцій в процесі життєдіяльності дитини. Питання про умови і рушійні сили Р.п. довгий час залишався дискусійним. Одні автори вважали, що вирішальне значення має чинник спадковості (Ф. Гальтон і інш.), інші приписували ведучу роль середі (Дж. Уотсон і інш.), треті вважали, що обидва чинники взаємодіють друг з іншому (В. Штерн). Вітчизняні психологи (Л.С. Виготський, С.Л. Рубінштейн, А.Н. Леонтьев і інш.), виходячи з положень про "привласнення" окремою людиною творів матеріальної і духовної культури, створених суспільством, заклали основи теорії Р.п. ХЮСЕН, Хусси Торстен - (р 1 3 1916, Лунд), швед педагог, психолог, иностр. чл РАО(иностр. чл АПНСССР. з 1990), проф. Стокгольмского ун-та (1953). У 1938 закінчив Стокгольмський ун-т, з 1953 директор Ін-та заруб педагогіки Стокгольмського ун-та Чл гос. к-товиразл междунар. науч. про-в, вт ч перед Швед об'єднання психологів (1955 - 59), перед Междунар. асоціації по розвитку освіти (1962 - 78), директор Междунар. ин-та планування освіти ЮНЕСКО (1970 - 80), керівник ряду междунар. науч. -пед. проектів, в т.ч. дослідження рівня підготовки учнів ср. общеобразоват. шкіл різних країн (1970-е гг). Гл. ред Междунар. ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ОСВІТИ - характеристика сучасної освіти. Вона забезпечує різноманітність форм навчання, що дозволяють максимально враховувати індивідуальні особливості учнів, їх інтереси, схильності, можливості, ціннісні і професійні орієнтації. Диференціація базується на прийнятті психологічних відмінностей між індивідами і групами людей (по підлозі, віку, соціальній приналежності і т.п.). У освіті найбільш розроблені методи виявлення і оцінки розумового розвитку учнів, а також визначення предметної орієнтації - диференціація за змістом, об'єму знань, належних засвоєнню. Розроблена критериальная.
Кожна вагома структурна частина курсової "Фізичне виховання запорозьких козаків" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Ілейка - Илейка - самозванець (1605 - 1607), що прийняв ім'я царевича Петра Федоровича, сина неначе б цариця Ірини, підміненого Борисом Годуновим дівчинкою (Феодосиєй). Родом Муромец, Ілейка, що осиротів в дитинстві, служив декілька років у одного нижегородского торговця, причому по його справах побув місяців 5 в Москві; потім ходив на торгових судах по Волзі, служив козаком, стрільцем, працівником. Взимку 1605 - 1606 р., як козак, був в Терськом місті. Роздратована довгою затримкою платня і корма, козаки збиралися було в похід на турских людей або на службу до шаха, але потім вирішили йти грабувати. Головний військово-морський суд - вищий орган військово-судової частини морського відомства, верховний касаційний суд. Ведінню Головного військово-морського суду підлягали: касаційні жалоби і протести; справи по приватних жалобах і протестах; справи по проханнях і уявленнях про поновлення військово-карних справ; справи про віддання під суду осіб в адміральських і генеральських званнях по загальних злочинах, що не стосуються служби; справи про дисциплінарні стягнення з лиць військово-морського судового складу; обговорення законодавчих питань, що відносилися до військово-морської судової частини. ЦАХ Микола Петрович - (10.12.1939). Міністр транспорту Російської Федерації в уряді В. С. Черномирдіна з 12.01.1996 м. по 01.03.1998 м. Народився в селі Еленовка Кировського району Приморського краю. Освіту отримав у Владівостокськом вищому інженерному морському училищі по спеціальності капітан дальнього плавання (1962), в Далекосхідному вищому інженерному морському училищі по спеціальності експлуатація водного транспорту (заочно, 1974). Доктор технічних наук. Академік академії транспорту РФ. З 1963 р. в системі Далекосхідного морського пароплавства: помічник капітана на судах, інженер-диспетчер служби перевезень і.
У вступі курсової "Фізичне виховання запорозьких козаків" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Бікерман Іосиф Менассиєвич - Бікерман, Іосиф Менассиєвич, - письменник. Народився в 1867 р. в бідній єврейській сім'ї. До 30-літнього віку Бікерману довелося вести важку боротьбу за існування, служачи те в дріб'язковій лавці, то в булочній. Він увірвав час для самообразования, потім сам став давати уроки; в 1897 р. йому вдалося здати екзамен на атестат зрілості і поступити на історико-філологічний факультет Новороссийського університету. Ще в університетські роки Бікерман брав участь в боротьбі проти сіоністських течій. Критика сіонізму була розвинена ним в статті: "Про сіонізм і з приводу сіонізму" ( "Російське.

ЦИВІЛЬНЕ СУСПІЛЬСТВО - збірне поняття, що охоплює всю внегосударственную сферу буття громадян і їх об'єднань, тобто всю сферу особистого і сімейного (приватної) життя кожної людини, не схильну до регламентації і контролю влада заможних, держави. І саме цивільне суспільство, і уявлення про нього історично змінювалися, розвивалися. Вельми широко це поняття використовувалося і заглиблювалося в трудах Макиавеллі, Гоббса, Локка, Монтеськье, Руссо, Токвіля, Гегеля і Маркса. Становлення і поступальний розвиток цивільного суспільства виразно виявляє себе вже в умовах заходу феодалізму, коли при збереженні абсолютних. СВЕРХДЕРЖАВА - дуже могутня держава з величезним культурним, політичним, економічним і військовим потенціалами, що володіє перевагою над більшістю інших держав, яка дозволяє йому здійснювати гегемонію не тільки в своєму регіоні, але і в самих віддалених точках планети. Термін "сверхдержава" уперше з'явився в 1944 р. в книзі Уїльяма Фокса "Сверхдержава" застосовно до країн "Великої трійки", однак широке поширення він отримав в 1960-е рр. Поняття "сверхдержави" є центральним в теорії "Трьох світів" Мао Цзедуна, уперше обнародуваній в 1964 р. в ході.
Список літератури курсової "Фізичне виховання запорозьких козаків" - більше 20 джерел. Франція, 1986-96. Арабський тероризм - В 1980-90-е рр. Франція, Париж стали улюбленим об'єктом ісламських терористів. У 1980-е рр. исламисти проводили атаки на території Франції як протест проти произраильской, на думку исламистов, політики Парижа. Теракти 8-18.9.1986 в метро, парижской мерії, експозиційному центрі "Рено", префектурі (15.9.1986, 1 чоловік загинув, 51 - поранився; за всю серію актів 9 чоловік убиті і 160 поранилися). Відповідальність за здійснення терактів взяли: Комітет солідарності з арабськими і близькосхідний укладеними, що вимагав звільнення трьох арештованих терористів, "Прихильники права і. ГРУПИ ТИСКУ (ЛОББІ) - (англ. lobby - кулуари) - організовані групи (об'єднання, профспілки, корпорації і пр.), основною задачею яких є цілеспрямований вплив на органи державної влади, політичні партії і політичних лідерів з метою забезпечення своїх інтересів (лоббирование). Спочатку в 40-х роках XVII в. терміном "лоббі" називали вестибюль і два коридори в приміщенні палати общин британського парламенту, де депутати мали можливість зустрічатися із зацікавленими в їх діяльності особами, які не допускалися на засідання палати. Пізніше в США даним терміном стали означати відкриті для публіки кулуари палати.

КОСМОГОНІЯ - (греч. kosmos - всесвіт і goneia - народження) - область науки, в до-ой вивчається походження і розвиток небесних тіл і їх систем. Умовно може бути розділена на планетну К. і зіркову До., хоч проблеми рішення їх взаємопов'язані. Виводи К. засновуються на даних інш. розділів астрономії, фізики, а також геології і інш. наук про Землю. До., як і космологія, тісно пов'язана з філософією, вона була і є ареною гострої боротьби матеріалізму і ідеалізму, науки і релігій. Трудність космогонических проблем зумовлена тим, що процеси розвитку космічних об'єктів тривають мн. млн. і млрд. років; в порівнянні.
Посилання в тексті роботи "Фізичне виховання запорозьких козаків" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ПРИНЦИП - (від лати. principium - основа, початок) - 1) в суб'єктивному значенні осн. положення, передумова (принцип мислення); див. Максима (принцип дії); в об'єктивному значенні початковий пункт, першооснова, саме перше (реальний принцип, принцип буття). Аристотель розуміє принцип в об'єктивному значенні як першу причину: те, виходячи з чого щось існує або буде існувати. Кант витлумачує принцип суб'єктивно: він розрізнює принципи що конституюють (тільки для емпіричного вживання) і регулятивні (тільки для трансцендентального або тільки для практичного вживання). Як останній об'єктивний (метафізичного). Естетична культура - Сукупність феноменів, інститутів, практик, поведінки, світовідчування, текстів, так або інакше пов'язаних з актуалізацією, реалізацією, фіксацією естетичного досвіду (див.: Дюфрен, Естетика, Естетичне) людства певного етапу культурно-історичного буття або окремої людини. Під естетичним розуміється досвід неутилітарних (споглядальних або виразних) відносин суб'єкта і об'єкта, як особовий, так і характерний для певних етапів культури, що супроводиться або що завершується зрештою духовною насолодою суб'єкта; або - позитивною аксиологической реакцією суб'єкта на основі почуття. БЛОКИ МОЗКУ - (англ. brain blocks) - структурно-функціональна модель мозкової організації вищих психічних функцій людини, розроблена в нейропсихологии А. Р. Лурія для пояснення интегративной діяльності мозку як єдиної системи. Згідно з даною моделлю, кожна вища психічна функція, що інтерпретується як складна свідома форма психічної діяльності, реалізовується за участю 3 Б. м., кожний з яких вносить специфічний внесок в її здійснення і характеризується певними особливостями будови і фізіологічними принципами, лежачими в основі його роботи, а також тією роллю, яку він грає в реалізації психічної функції. 1-й Б. м. -.

БРЕЙГЕЛЯ СИНДРОМ - (на ім'я нидерландского художника P. Brueghel de Oude, 1525-1569; Мейжа синдром, на ім'я французького лікаря H. Meige, 1866-1940; синоніми - краниальная дистония, лицьовий параспазм) - захворювання неясної етіології, дистоническими гиперкинезами, що характеризується в м'язах особи. Дебютує поразкою кругового м'яза ока з учащенним миганням, звуженням очних щілин, потім - періоди повного мимовільного примруження очей; згодом залучаються пероральні і жувальні м'язи з насильними гримасами, тризмом, мимовільним відкриванням рота, жуючими рухами, висуненням язика; можливо поєднання зі. МАНІПУЛЮВАННЯ ОБРАЗОМ - оперування зоровим образом з метою перетворення, внаслідок чого всі його елементи повинні втілювати певні значення і входити в єдине ціле. М. про. може приймати форму дії, направленої на уподібнення образу властивостям об'єкта, що сприймається або одного з еталонів, що містяться в довготривалій пам'яті. Ще більш різноманітним за змістом можуть бути перетворення в процесі породження нового образу, нових візуальних форм. Серед образів-предметів маніпулювання виділяються моторні автоматизації, власне образні явища і когнитивні репрезентації. Перші відрізняються мінімальною асоціативністю, а. Природне (грудне) вигодовування - (breast-feeding) Всі лікарі сходяться у думці, що грудне молоко - це краще живлення для дітей в перші місяці життя. У порівнянні з дітьми, к-рих годують дитячими молочними сумішами, у дітей, що знаходяться на грудному вигодовуванні, рідше виникають травні проблеми, алергії і хвороби, а тж рідше зустрічається синдром раптової смерті немовляти (СВСМ). З т. зр. живлячої цінності, повної заміни грудному молоку не існує. Мн. психологи вважають, що годівля грудьми дає ще і психол. вигоди, оскільки може посилювати зв'язок між матір'ю і дитиною. У фізіолог. плані, мати і немовля розділяють задоволення і. стимулятор - [stimulant] - По відношенню до центральної нервової системи - будь-який засіб, який активізує, підвищує або посилює діяльність нервових кліток; також іменується психостимулятором. До них відносяться амфетамини, кокаїн, кофеїн і інші ксантини, нікотин і синтетичні кошти для придушення апетиту, такий як фенметразин або метилфенидат. Інші кошти володіють стимулюючою дією, яка не є їх первинним ефектом, але яке може виявлятися при великих дозах або після хронічного вживання; вони включають антидепрессанти, антихолинергические засобу і деякі опиоиди. - Стимулятори можуть викликати симптоми, що.