На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Фізична реабілітація при інсульті

(курсова робота з фізичної реабілітації)

Вступ ... 3
Розділ 1. Ішемічний інсульт і його наслідки ... 5
1.1. Характеристика основних порушень ... 5
1.2. Рухові розлади ... 9
Розділ 2. Практичне застосування фізичних вправ у відновленні хворих з руховими розладами після інсульту ... 15
2.1. Традиційні методики ... 15
2.2. Спеціальні вправи ... 23
Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності відновних заходів ... 36
Висновки ... 40
Список літератури ... 42

Для придбання курсової роботи "Фізична реабілітація при інсульті" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Фізична реабілітація при інсульті"

Курсова робота "Фізична реабілітація при інсульті" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Фізична реабілітація при інсульті", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Фізична реабілітація при інсульті" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Фізична реабілітація при інсульті" і призначений виключно для пошукових систем.

ПОКРОВСКИЙ Михайло Миколайович - [17(29).8.1868, Москва, - 10.4.1932, там же], гос. і суспільств. діяч, історик, акад. АН СРСР (1929). Закінчив ист. ф-т Моськ. ун-та (1891), викладав в ср. уч. закладах і на дружин. пед. курсах в Москві. У 1918 - 32 1-й заст. наркоми освіти РСФСР, перед. Державної вченої ради (з 1919). Одночасно перед. През. Коммуні-стіч. академії, ректор Ін-та червоної професури, ред. ист. журналів, чл. Гл. редакції БСЕ. Учасник розробки основоположних документів сов. власті за освітою. Виступав за пріоритет загального ср. освіти, проти звуження базових знань, ранньої профессионализации і перевищення ролі. БРЕНЕР (Єгипет) Джером Сеймур - (р. 1.10.1915, Нью-Йорк), амер. психолог, один з ведучих представників когнитивной психології. ПРОФ. Гарвардского (1952 - 72) і Оксфордського (1972 - 80) ун-юв, Нової школи соціальних досліджень в Нью-Йорку (з 1980). Директор центра по дослідженню познават. процесів в Гарвардськом ун-ті (1961 - 72). Работи Б. присвячені дослідженню познават. діяльності, зокрема сприйняття і мислення, проблемам психич. розвитку, розробці психол. основ навчання. Б. експериментально показав, що сприйняття людини залежить від його системи цінностей, к-рі зумовлюють відбір согласующихся з ними даних (теорія. КЛАФКИ Вольфганг - (р. 1.9. 1927, Ангербург, нині Венгожево, Польща), ньому. педагог (ФРН). Закінчив Гет-тінгенський ун-т (д-р філософії, 1957), викладав у вузах Ганновера і Мюнсте-ра. З 1963 проф. Марбургского ун-та. У 50 - 60-х рр. виступав послідовником герменевтич. школи (див. в ст. Дільтей В.). У 1969 - 70 керував розробкою лекційного радиокурса "Наука про виховання" (текст виданий в 3 тт.), в до-ром зробив спробу узагальнити результати иссл., здійснених представниками разл. течій пед. думки ФРН. У цьому труді і інш. соч. сформулював "критико-конструктивну" концепцію дидактики. ГАЙДЕНС - (англ. guidance, від guide - вести, керувати, направляти) психолого-педагогічна консультативна служба в учбових закладах США, що допомагає особистості в будь-яких складних життєвих ситуаціях, а також в пізнанні навколишнього світу і в застосуванні отриманих знань у вченні, виборі професії і розвитку здібностей. "Г." виникла в 19 в., отримала найбільший розвиток з 20-х рр. 20 в. Допомога здійснюється у 3 напрямах: підбір учбових програм; професійна орієнтація; вивчення особистості і керівництво її розвитком. Сучасні концепції "Г." будуються на принципах прагматистской педагогіки.
Кожна вагома структурна частина курсової "Фізична реабілітація при інсульті" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ГОЕЛРО план (Державної комісії з електрифікації Росії план) - перший єдиний державний перспективний план розвитку народного господарства Радянської республіки на основі електрифікації країни. Висунуть В.І. Леніним в перші місяці після перемоги Жовтневої революції. План розроблений в 1920 р. по завданню В.І. Леніна Державною комісією з електрифікації Росії. До роботи в комісії було залучено понад 200 діячів науки і техніки. Комісію очолив Г.М. Кржіжановський. В.І. Лічно визначав основні напрями плану. До кінця 1920 р. був підготовлений "План електрифікації Росії" - тому в 650 стор. з картами і схемами. VIII Всеросійський з'їзд Рад, що відбувся. Феофіл (святі православної церкви) - Феофіл - святий православної церкви: 1) святий мученик, постраждав в Кесарії Каппадокийської, на початку IV століття, між 300 - 312 роками. Феофіл після батожіння, стругання гострим залізом і тортури вогнем, був обезголовлений. Пам'ять 6 лютого. 2) Святий мученик, диакон, що приносив християнським в'язням втішливі послання від никомидийского єпископа Анфіма; був убитий каменями і стрілами, при Діоклетіане (в 302 або 303 р.). Пам'ять 3 вересня. 3) Святий мученик, постраждав в Лікиї, в 305 р., при Діоєклетіане. Коли Феофіл відмовився принести в жертву ідолам, він був підданий тортурам, а потім. Гирс Микола Карлович - (1820-1895 рр.) - державний діяч, дипломат. У 1838 р. закінчив Царськосельський ліцей. Службу початків в Азіатському департаменті Міністерства іноземних справ. Знаходився на різних посадах. З 1850 р. - перший секретар місії в Константінополе, з 1851 р. директор Канцелярії повноважного комісара в князівствах Молдавії і Валахиї. З 1856 р. - ген. консул в Єгипті, з 1856 р. - в Молдавії і Валахиї. У 1863-1869 рр. надзвичайний посланник і повноважний міністр в Тегерані (Персія), в 1869-1872 рр. - в Берні (Швейцарія), в 1872-1875 рр. - в Стокгольмі. З грудня 1875 р. товариш міністра.
У вступі курсової "Фізична реабілітація при інсульті" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Попів Микола Михайлович - Попів (Микола Михайлович) - професор психіатрії Казанського університету. Народився в 1854 р., син священика Вятської губернії, вчився у вятской гімназії, Санкт-Петербургской медико-хірургічної академії, яку закінчив в 1877 р. Вивчав душевні хвороби в клініці професора Мержеєвського, де і написав докторську дисертацію "Матеріали до вчення об гостру миелите токсичного походження" (дисертація, 1882), потім служив ординатором в лікарні святого Миколи Чудотворця. У 1888 р. отримав професуру в Варшавськом університеті, а звідти в 1894 р. переведений в Казань. Надрукував декілька десятків статей.

ДЕМОКРАТІЯ - (від грецького demos - народ і kratos - влада) - дослівно влада народу або такий тип суспільної влади, який забезпечує вираження і реалізацію інтересів і волі народної маси. Зі часу Англійської і Французької революцій демократія - це також форма правління, що передбачає рівноправну участь всіх громадян в управлінні справами держави і суспільства. Є основи затверджувати, що демократія і товарно-грошовий обмін є великими відкриттями людства, яким в суспільному житті в тій же мірі, в якій прирученню вогню і винаходу колеса в матеріальному виробництві, призначено було стати могутніми знаряддями. ХАРЧЕВСКИЙ Олександр Миколайович - Начальник Ліпецкого авиацентра, генералмайор авіації, в СУ27 якого в 2000 р. літав президент В. В. Путін. Має 30летний стаж "роботи в небі". 30.03.2000 м. здійснив на надзвуковому СУ27 політ до Краснодара, звідти в Грозний з особливим пасажиром за спиною - Президентом РФ В. В. Путіним. Летіли в супроводі бойового винищувача, за штурвалом якого знаходився суперпилот, полковник Олександр Петров. Перед А. Н. Харчевським стояла задача: доставити президента в Грозний, ні в якому разі не проводити там обслуговування машин, через декілька годин повернутися з президентом в Краснодар. Перед.
Список літератури курсової "Фізична реабілітація при інсульті" - більше 20 джерел. БЕЗПЕКА МІЖНАРОДНА - стан геополітичного простору, при якому дотримуються міжнародні закони, що гарантують політичним суб'єктам їх законну суверенність. Міжнародна безпека стає можливою при виникненні єдиного глобального політичного простору. У цей час ці процеси концентруються в ООН. Її Порада Безпеки отримала від цього міжнародного співтовариства санкцію впливати різними методами на агресора. Крім ООН безпека контролюється частковими міжнародними організаціями, що носять "блоковий" характер. Наприклад, найбільш впливовою організацією в цей час є НАТО (Північно-Атлантічеський блок). Цей, по своєму статуту. ТОЦКИЙ Костянтин Васильович - (р. 23.02.1950) Директор Федеральної прикордонної служби Російської Федерації в уряді В. В. Путіна з серпня 1999 р. і в уряді М. М. Касьянова по 11.03.2003 м. в першому президентському терміні В. В. Путіна. Народився в м. Кагане Узбецької ССР. Освіту отримав в Московському вищому прикордонному командному училищі (1971), Військовій академії ім. М. В. Фрунзе (1977), Академії Генерального штабу Збройних сил РФ (1994). Службу початків в 1974 р. в посаді заступника начальника прикордонної застави СевероЗападного прикордонного округу. Служив на командноштабних посадах в Тихоокеанському, Середньоазіатському.

ГЕРАКЛИД ПОНТИЙСКИЙ - (4 в. до н. е.), інш.. філософ, чл. древньої Академії платоновской, згідно Сотіону, що відвідував також лекції Арістотеля і в нек-рих текстах що прираховується до перипатетической школи. Після смерті Спевсиппа (339 до н. е.) - кандидат на посаду схоларха; переможений Ксенократом з перевагою в неск. голосів; можливо, повернувся в Гераклею і заснував свою школу. Диоген Лаертій (V 86-88) зберіг каталог соч. Г. мав репутацію блискучого письменника з тягою до парадоксальності; дійові особи його діалогів, як правило, историч. персонажі (в т. ч. Фалес, Піфагор - до діалогу Г.
Посилання в тексті роботи "Фізична реабілітація при інсульті" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. НОРМИ художні - (від лати. norma - керівництво, правило, зразок) - історично що склався способи і правила, на основі к-рих створюється произв. иск-ва. Н. х. знаходять вираження у вимогах творчого методу в мистецтві, стилю, жанру, способів організації простору і часу в мистецтві, співвідношення пропорцій і т. п. Н. иск-ва іноді свідомо формулюються, знаходячи вираження в естетичних трактатах (напр., сформульовані Буа-ло "три єдності" в иск-ве класицизму), іноді виникають стихійно і не усвідомлюються; бувають стійкими і скороминущими, обов'язковими і необов'язковими. Вони можуть носити як змістовні, так. ВИВЕС Хуан Луїс - (Vives) (6 березня 1492, Валенсия травня 1540, Брухос) - іспанський філософ, просвітник, гуманіст. Вчився в Валенсиї, продовжив освіту в Парижі і Лувене. З 1520 - професор літератури університету в Лувене. Отримав міру доктора прав в Оксфорді, де викладав право і інші гуманітарні дисципліни. Автор більше за 60 робіт на латинській мові. Підтримував тісні зв'язки з Еразмом Роттердамським і Томасом Мором, з яким його зв'язувала і особиста дружба. Визначаючи філософію як знання про божественні і людські справи, Вівес вважав теологію лише частиною філософії. У Творах "Проти. Правець - (tetanus) - гостре інфекційне захворювання з переважною поразкою ЦНС, що характеризується тонічними і клоническими судомами м'язів тіла. Збуджувач Clostridium tetani - анаероб, який в організмі виробляє найсильнішу екзотоксин, а у зовнішній середі утворить тривалий час спори, що зберігаються. При зараженні головне значення має грунт (в буквальному значенні), інкубаційний період хвороби триває від 1 до 14 діб. У цей час спостерігається тягнучий біль і судорожне зведення м'язів в місці інфікування. У нервовій системі у пацієнтів з правцем виявляється дифузний токсико-дегенеративний процес, в.

ПЕРЕЛЯК - психічний стан, виникаючий як реакція на несподівану небезпеку, що застигла людину зненацька.    У роботах З. Фрейда зустрічаються три поняття - "страх" (Angst), "боязнь" (Furcht), "переляк" (Schreck). На початковому етапі становлення психоаналізу він не проводив відмінності між цими поняттями. Однак по мірі розвитку психоаналитической теорії і практики у нього виникла потреба в уточненні змістовної сторони цих понять. Так, в "Лекціях по введенню в психоаналіз" (1916/17), уникаючи підходити ближче до питання про той, чи мають в звичайній. КУЗЬМИНА - Ніна Василівна (р. 1923) -російський педагог, психолог. Фахівець в області теорії і історії педагогіки, методології педагогічних досліджень, вивчення професійної майстерності педагога. Автор теорії функціонування педагогічних систем. Д-р психологічних наук, професор. Чл.-кор. АПН СРСР (1979). Зав. кафедрою педагогіки і педагогічної психології БРЕШУ (з 1969). Гл.н.с. відділу психології Всесоюзного НДІ професіонально-технічної освіти. У розробленій К. загальній теорії функціонування педагогічних систем представлена методологія системно-структурного підходу до педагогічних явищ. Любов - 1) почуття серцевої, гарячої прихильності. Типова реакція на любов - розташування, задоволення, задоволення з боку об'єкта любові, індукція (любов у відповідь), пихатість, бажання витягнути з цього вигоду; рідше - заклопотаність, неспокій, байдужість, зневага. Може поєднуватися з повагою, жалістю, ревнощами, почуттям власного недостоїнства, екзальтацією, екстазом, відчуттям щастя, блаженством, заспокоєнням, жаданням, ніжністю, радістю, тугою, смутком, болем, соромливістю, несміливістю. Може бути слідством вдячності, розвинутися по індукції. Поступово може змінитися. АНУРИЯ - відсутність сечовипускання в зв'язку з повним припиненням надходження сечі в сечовий пузир (на відміну від гострої затримки сечовипускання, коли сечовий пузир навпаки переповнений). У залежності від причини розрізнюють аренальную, преренальную, ренальную і субренальную анурию. Аренальная анурия буває у новонароджених при природженій відсутності обох бруньок або наступає в зв'язку з помилковим видаленням єдиної бруньки. Преренальная анурия виникає внаслідок припинення або недостатньої притоки крові до бруньки, зокрема при вираженій серцевій недостатності. Ренальная анурия зумовлена.