На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Фізична реабілітація при цукровому діабеті

(курсова робота з фізичної реабілітації)

Вступ ... 3
Розділ 1. Характеристика цукрового діабету ... 5
1.1. Поняття цукрового діабету ... 5
1.2. Етіологія ... 5
1.3. Патогенез ... 7
1.4. Симптоми цукрового діабету ... 9
1.5. Лікування цукрового діабету ... 11
Розділ 2. Фізична реабілітація при цукровому діабеті ... 13
2.1. Лікувальна фізкультура ... 13
2.2. Масаж при цукровому діабеті ... 16
2.3. Фізіотерапія при цукровому діабеті ... 21
2.4. Лікувальна фізична культура як засіб профілактики цукрового діабету у дітей і підлітків ... 24
Висновки ... 31
Список використаної літератури ... 34

Для придбання курсової роботи "Фізична реабілітація при цукровому діабеті" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Фізична реабілітація при цукровому діабеті"

Курсова робота "Фізична реабілітація при цукровому діабеті" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Фізична реабілітація при цукровому діабеті", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Фізична реабілітація при цукровому діабеті" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Фізична реабілітація при цукровому діабеті" і призначений виключно для пошукових систем.

ДОМАШНЯ ОСВІТА - форма общеобразоват. підготовки в умовах сім'ї. До становлення систем освіти (преим. в древності і середньовіччі) грало істотну роль в забезпеченні сословно-проф. спадкоємність; в суспільствах з розвиненими образоват. структурами могло зберігати своє значення як форму індивідуалізації і оптимізації навчання. Елементарним типом Д. про. можна вважати передачу від батьків до дітей основ світогляду (в т. ч. религ. виховання), знань, проф. досвіду. Однак як інститут освіти воно не обмежувалося сімейним, родовим досвідом і в принципі містило весь передбачений суспільств. нормами образоват. ПРОГРАМА УЧБОВА - засіб фіксації змісту утворення на рівні учбового предмета II у направляє діяльність вчителя і учнів, укладачів підручників, уч посібників і ТСО. Загальні вимоги до П.у. - єдність теоретич. основ сукупності програм для того або інакшого рівня навчання і відображення цією сукупністю цілісного вмісту утворення в даному типі уч закладу. У П.у. повинне бути показано, який з компонентів змісту освіти є ведучим в конкретному уч предметі система науч. знань, способи діяльності, досвід творчої діяльності, відношення. Дана вимога реалізовується як в пояснить записці, так і в самому тексті. МІЖНАРОДНЕ БЮРО ОСВІТИ - МБП (англ. International Bureau of Education - IBE; франц. Bureau international deducation - BIE), осн. в 1925 в Женеві як приватній орг-ция при Ін-ті пед. наук ім. Ж. Ж. Руссо. З 1929 перша межправительств, орг-ция в області освіти. З 1947 тісно співробітничає з ЮНЕСКО. СРСР, БССР і УССР стали членами МБП з 1954. У 1968 між ЮНЕСКО і МБП підписана угода, по до-рому з 1 янв. 1969 Бюро стало складовою частиною ЮНЕСКО і обслуговує все гос-ва - члени цієї орг-ции. По Статуту МБП (1968) Бюро має Раду, що складається з 24 гос- в - членів ЮНЕСКО, що обираються Ген. конференцією. МБП організує (1 разів. ПАТОПСИХОЛОГИЯ - галузь психології, що вивчає закономірності порушень психич. діяльності і властивостей особистості на основі зіставлення із закономірностями їх формування і протікання в нормі. Становленіє П. тісно переплітається з розвитком психіатрії. Перші експерим. лабораторії в психоневро-логич. установах були створені в кон. 19 в. В. Вундтом, В. М. Бехтеревим, С. С. Корсаковим. У нач. 20 в. стали публікуватися перші допомоги по застосуванню експерим. методів дослідження психічно хворих. У розвитку П. в Росії велику роль зіграли ідеї Л. С. Виготського. Патопсихол. дослідження.
Кожна вагома структурна частина курсової "Фізична реабілітація при цукровому діабеті" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Авксентьев Микола Дмитрович - (1878-1943). Один з лідерів партії есеров. У 1905 р. входив від імені партії в Петербургський Раду Р. Д. і разом з іншими членами його Виконавчого Комітету по вироку Петербургської судової палати був засланець в Сибір, звідки в 1907 р. біг за межу. З 1907 по 1917 р. - в еміграції. Під час реакції і розпаду партії прилучився до правого крила с. партії, що утворилося в 1912 р., що захищало легальність і відмова від терору. З початку світової війни, проживаючи в Парижі, зайняв крайню праву позицію серед есеров, захищаючи оборончество і активно сприяючи "волонтерству" російської еміграції. Член ЦК. Бутков Яків Петрович - Бутков, Яків Петрович - письменник (помер в 1856 р.). За походженням міщанин, самоучці, 20-ти років прибув в столицю; його твори сподобалися Краєвському, який друкував їх в своєму журналі. При рекрутському наборі, як непривілейований, повинен був піти в солдати, але Краєвський полічив вигідним купити для нього рекрутську квитанцію з вирахуванням позики з гонорару. Бідний, забитий, соромливий від природи, Бутков полічив себе в кабалі у видавця і відносився до нього, як і до всякого іншого начальства, з підлесливою повагою, буваючи на його вечорах тільки тому, що боявся гніву видавця. Але. Безороков Магомет Шуганович - (1820-не раніше 1874), полковник (1874), з малокабардинских узденей 1-й міри. Народився в аулі Безорокова в Малій Кабарде на р. Псидаха. Виховувався у Другому кадетському корпусі, по закінченні якого зроблений в корнети 10.08.1844 з прикомандированием з 04.09.1844 до уланскому ерцгерцога Австрійського Альберта полицю. Зроблений в поручики 15.02.1848. Учасник походу в Угорщину і Трансильванію в 1849. Нагороджений орденом Ганни 4-й міри з написом "За хоробрість" (15.02.1849). Зроблений в штабс-ротмистри 10.05.1851. Переведений в Кубанський єгерський піхотний полк з перейменуванням в.
У вступі курсової "Фізична реабілітація при цукровому діабеті" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ХУТИНСКИЙ ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ВАРЛААМОВ чоловічий монастир - Новгородська еп., в десяти верстах від Новгорода, на березі р. Волхова. Заснований в 1192 прп. Варлаамом Хутинським в місцевості, званій Хутинь (за переказами, худе місце, жиле нечистою силою). Нетлінні мощі преподобного почивати під спудом в арці між соборним Преображенським храмом (побудованим в 1515) і Покровським приделом в срібній ракові, влаштованій в 1853. Біля раки висіли важкі вериги преподобного, на зразок чернечого параманда із залізних ланок, з великими хрестами спереду і позаду. Вериги ці звичайно покладалися на богомольців, що приклалися до ракові преподобного. У монастирі.

СТЕПАШИН Сергій Вадимович - (р. 02.03.1952) Попередник В. В. Путіна на посту голови Уряду Російської Федерації з 19.05.1999 м. по 09.08.1999 м. Народився в м. ПортАртуре (Китай) в сім'ї военноморского офіцера. Освіту отримав в Ленінградськом вищому політичному училищі МВС СРСР ім. 50летия ВЛКСМ по спеціальності "офицерполитработник" (1973) і в Воєннополітічеської академії ім. В. І. Леніна по спеціальності "педагогіка" (1981), в аспірантурі цієї академії. Кандидат історичних наук, доктор юридичних наук. Тема кандидатської дисертації (1986): "Партійне керівництво протипожежними формуваннями. НОВОГО МІЖНАРОДНОГО ПОЛІТИЧНОГО ПОРЯДКУ теорії - концептуальне осмислення певної структури міжнародних політичних відносин, оформлених (або неоформлених) в рамках відповідних принципів і норм міжнародного права, а також сукупної взаємодії державних і недержавних, традиційних і нових суб'єктів, міжнародних організацій на даний період часу. Міжнародний політичний порядок - це певний якісний стан системи міжнародних політичних відносин на тому або інакшому етапі її розвитку. З цього витікає розуміння міжнародного політичного порядку як системи, що проходить різні за змістом і по характеру якісного стану етапи. Система міжнародних відносин є.
Список літератури курсової "Фізична реабілітація при цукровому діабеті" - більше 20 джерел. РЕФЕРЕНДУМ - У ході референдуму суспільство має можливість висловитися з конкретних політичних питань і тим самим виразити свою згоду або незгоду з тим або інакшим порядком дій. Референдуми є важливим елементом прямої демократії і використовуються ліберальними демократіями з різною мірою активності. Власті Швейцарії, наприклад, вдаються до них особливо часто. Референдумом пропонується механізм залучення широкої маси населення до розв'язання найважливіших політичних питань (нерідко на рівні положень конституції). У Ірландії пропозиції про внесення змін в конституцію після їх прийняття парламентом. ПРОСТІР ПОЛІТИЧНИЙ - рефлексивное, синтетичне визначення політичної організації суспільства. Політичний простір як категорія дозволяє зафіксувати єдність змісту і форми політичного процесу в його мірному, придатному до вимірювання абстрактному зображенні. Усвідомлення політичного простору здійснюється в формі моделей, алгоритмів, ідеальних типізованих конструкцій, стереотипів, архетипов і т.д. Політичний простір відрізняється від всіх інших форм простору, наприклад географічного або економічного. Це соціальна система, яка розташована по специфічних політичних осях. Таке вираження політики дозволяє найбільш адекватно.

ЛОКАЯТИКИ - (санскр. і пасли lokayata, букв. - поширене в світі) - професійні диспутанти-еристи початкового періоду індійської філософії, багато які з яких були співрозмовниками Будда. Мистецтво локаяти поміщалося міцну в куррикулуме дисциплін брахманских шкіл 5 в. до н. е. і пізніше, однак палийские тексти свідчать про наявність і професійних викладачів мистецтва доказу і спростування будь-якої тези, які, подібно афинским софістам, давали платні уроки. Локаятики бралися аргументувати на користь того, що все існує і нічого не існує, що все єдино і все множинно, що ворона біла в зв'язку з тим, що у неї.
Посилання в тексті роботи "Фізична реабілітація при цукровому діабеті" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. КОНФОРМІЗМ - (лати. conformis - згідніше) - соціально-психологічна орієнтація, що складається не внаслідок самостійних розв'язань ("чи повноправної участі в рішенні) суспільних і етичних проблем, а пасивного, приспособительского прийняття готового порядку речей. Конформіст не виробляє власної моральної позиції при рішенні об'єктивно зумовлених задач, а приладновується до тих стандартів і канонів поведінки н свідомості, к-рі володіють найбільшою силою тиску йа нього, тобто нав'язуються йому явно (примушенням) або неявно (навіюванням, через традицію або інш. шляхом). Для докапіталістичних формацій. ТРИНАДЦАТИКНИЖИЕ - ("Шисань цзин"), тринадцять інш.. классич. произв., що є каноном конфуцианства. Історія Т. сходить до періоду Хань, коли при У-ді (140-87 до н. е.) "Шицзин" ("Книга пісень і гімнів"), "Шуцзін" ("Книга історії"), "Іцзін"чи, "цзи" ("Записки про обряди") і "Чуньцю" ("Літопис весни і осені") були об'єднані в кит. "Пятікніжіє" ("Уцзін"). При династії Тан (618-907) до них були додані: "Чи Чжоу " ("Ритуал династії Чжоу"), "чи І " ("Книга про. Об'єктивна психологія - (objective psychology) Терміном "об'єктивна психологія" в його вузькому значенні означаються психол. переконання І. М. Сеченова, І. П. Павлова і В. М. Бехтерева, що прийшло внаслідок вивчення рефлексів і зумовлення до пояснення психол. явищ, включ. вищі психич. процеси, як залежних від конфігурацій рефлексів в ЦНС і особливо - в головному мозку. Бехтерев спочатку назвав свою роботу О. п., а уже потім - "рефлексологией". У більш широкому значенні термін О. п. використовується для позначення таких психол. доктрин, для к-рих характерний скептичний і натуралістичний підхід до явищ, традиційно званих.

ЛЕВИ-СТРОС - (Levi-Strauss) Клод (1908-1990) - французький етнограф, антрополог, філософ і соціолог. Один з фундаторів структурализма, структурної антропології і структурної соціології. Д-р наук, професор (1935), академік Французької академії (1973). Закінчив Сорбонну (Паризький ун-т) в 1932 р. Брав участь в роботі етнографічних і антропологічних експедицій в Південній Америці і Азії. У 1935-1938 рр. працював професором ун-та в Сан-Паулу (Бразілія). Здійснив етнографічні дослідження індіанців Південної Америки. Вивчав їх сімейне і суспільне життя, структури спорідненості і структури мислення. ТЕСТИ ІНТЕЛЕКТУ - (англ. intelligence tests) - тести, призначені для визначення рівня інтелектуального розвитку індивіда і виявлення особливостей структури його інтелекту. Т. і. розділяються на 2 групи: 1) монометрические Т. і. (шкала Стенфорд-Бине, тест Р. Кеттела, Прогресивні матриці Равена); 2) тестові батареї, що діагностують як загальний інтелект, так і спеціальні інтелектуальні чинники (Векслера шкали, тест Р. Амтхауера і інш.). У тестах "рівня" завдання мають різну міру складності, а їх оцінка проводиться з урахуванням трудності завдання. Час рішення в цих тестах обмежений, але не. Децентрация - (в психології розвитку) [лати. de - від centrum - центр] - подолання центрации (егоцентризму), тобто бачення світу тільки зі своєї точки зору і неможливості враховувати точку зору інших осіб на ті ж явища і предмети. Особливе значення Д. додавав Ж. Піаже в своїй теорії розвитку інтелекту. У процесі розвитку інтелекту від народження до підліткового віку Д. здійснюється на трьох різних рівнях: 1) на рівні сенсомоторного інтелекту (до 1,6 - 2 г) відбувається перехід від повної відсутності розрізнення між суб'єктивним і об'єктивним до розуміння, що мир складається з об'єктів, існуючих незалежно один. ОРГАНІЗАЦІЯ - диференційоване і взаємне впорядковане об'єднання індивідів і груп, діючих на основі загальних цілей, інтересів і програм. Разлічают О. формальну, що має адміністративно-юридичний статус і що ставить індивіда в залежність від знеособлених, функціональних зв'язків і норм поведінки, і неформальну, представляючу собою спільність людей, що згуртовується особистим вибором і безпосередніми внедолжностними контактами. У формальної О. можуть виникати соціально-психологічні феномени, зумовлені такими відносинами, як індивід-посада, колектив-підрозділ, лідерство-керівництво.